Kelebek Hastalığı (Lupus) Nedir?

İçindekiler

kelebek hastalığı (lupus)

Kelebek Hastalığı (Lupus) Nedir?

Kelebek hastalığı, tıbbi terimle sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak adlandırılan bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalık, vücudun bağışıklık sisteminin normalde zararsız olan hücrelere ve dokulara karşı saldırmasına neden olan bir durumdur. SLE’nin belirtileri geniş bir yelpazede olabilir ve bir kişiden diğerine büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

SLE, genellikle cilt, eklem, böbrek, kalp, akciğer, kan ve diğer organ sistemlerini etkileyebilir. Bu hastalık, özellikle yüzde kelebek şeklindeki bir kızarıklığa benzeyen bir döküntü ile karakterizedir, bu nedenle “kelebek hastalığı” adını almıştır. Ancak, sadece bu belirtiye dayanarak tanı koymak zor olabilir, çünkü SLE’nin belirtileri ve bulguları kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir.

SLE’nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalığın teşhisi klinik belirtiler, kan testleri ve bazen biyopsi gibi yöntemlerle konulabilir.

SLE genellikle yaşam boyu devam eden bir durumdur, ancak tedavi ile semptomların şiddeti azaltılabilir ve hastalığın ilerlemesi kontrol altında tutulabilir. Tedavi genellikle ilaçlar, egzersiz, dinlenme ve bağışıklık sistemini yönetmeye yardımcı olmak için diğer yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Tedavi planı genellikle hastanın semptomlarına, sağlık durumuna ve genel iyi hissetme durumuna bağlı olarak kişiselleştirilir.

Kelebek Hastalığı (Lupus) Belirtileri Nelerdir?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) veya kelebek hastalığı, bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebilen geniş bir semptom yelpazesine sahiptir. Belirtiler, hastalığın hafif ya da şiddetli seyretmesine, belirli organları etkilemesine ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte lupusun yaygın belirtileri:

 1. Cilt Belirtileri:
  • Kelebek şeklinde bir döküntü: Yüzde, burun köprüsü ve yanaklarda oluşan kırmızı veya mor renkli döküntü.
  • Güneşe hassasiyet: Güneş ışığına maruz kalma sonrasında ciltte reaksiyon gösterme.
 2. Eklem ve Kas Belirtileri:
  • Eklem ağrısı ve şişlik: Özellikle ellerde, bileklerde ve dizlerde.
  • Kas ağrıları ve güçsüzlük.
 3. Ateş ve Genel Halsizlik:
  • Ateş.
  • Genel halsizlik, yorgunluk.
 4. Böbrek Belirtileri:
  • Böbrek ağrısı.
  • İdrarda kan veya protein.
 5. Kalp ve Akciğer Belirtileri:
  • Kalp zarı iltihabı (perikardit).
  • Akciğer zarında iltihaplanma (plevral efüzyon).
 6. Kan Belirtileri:
  • Anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği).
  • Lökopeni (beyaz kan hücrelerinin eksikliği).
  • Trombositopeni (kan pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği).
 7. Sinir Sistemi Belirtileri:
  • Baş ağrısı.
  • Depresyon.
  • Hafıza kaybı.
  • Diğer sinir sistemi sorunları.
 8. Bağışıklık Sistemi Belirtileri:
  • Sık enfeksiyonlar.
  • Lenf bezlerinde şişlik.
 9. Diğer Belirtiler:
  • Ağız yaraları.
  • Saç dökülmesi.
  • Ayaklarda ve ellerde morarma veya uyuşma.

Bu belirtiler lupus hastalarında farklı kombinasyonlarda ortaya çıkabilir ve bazen diğer sağlık sorunlarıyla karışabilir. Lupusun tanısı, semptomlara dayanarak, fizik muayene, kan testleri ve bazen biyopsi gibi yöntemler kullanılarak konulabilir. Eğer lupus şüphesi varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Kelebek Hastalığı (Lupus) Neden Olur?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) veya kelebek hastalığı, tam olarak nedeni bilinmeyen bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi, vücudun kendi hücrelerine ve dokularına karşı saldırganlık gösterir. Bu durumda, lupus bağışıklık sisteminin normalde zarar vermemesi gereken hücrelere karşı saldırmaya başlar, bu da vücutta çeşitli organlarda ve dokularda iltihaplanmaya yol açar.

Lupusun nedeni konusunda kesin bir bilgi yoktur, ancak genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı risk faktörleri şunları içerir:

 1. Genetik Faktörler: Aile öyküsünde lupus bulunan kişilerde hastalık riski artabilir. Genetik yatkınlık, hastalığın ortaya çıkma olasılığını etkileyebilir.
 2. Hormonal Faktörler: Lupus, özellikle kadınlarda daha sık görülür, bu da hormonal faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Hormonal değişiklikler, lupus semptomlarını tetikleyebilir veya etkileyebilir.
 3. Çevresel Faktörler: Bazı çevresel etkenlerin, özellikle enfeksiyonlar, güneş ışığına maruz kalma, bazı ilaçlar ve kimyasalların lupus gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.
 4. Cinsiyet ve Yaş: Kadınlar, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar, lupus geliştirme açısından daha yüksek bir risk altında gibi görünmektedir. Ancak, lupus her yaştan, her cinsiyetten ve her etnik kökenden kişiyi etkileyebilir.

Bu faktörlerin karmaşıklığı nedeniyle, lupusun gelişimine tam olarak neyin neden olduğunu belirlemek zordur. Araştırmacılar, hastalığın kökenlerini anlamak ve daha etkili tedavi seçenekleri geliştirmek için çalışmaktadır, ancak şu anda lupusun tam nedeni bilinmemektedir.

Kelebek Hastalığı (Lupus) Çeşitleri Nelerdir?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) veya kelebek hastalığı, birçok organ sistemini etkileyebilen ve geniş bir semptom yelpazesine neden olan bir otoimmün hastalıktır. Lupusun farklı tipleri yoktur, ancak hastalık belirli organlara veya sistemlere özgü belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu nedenle, lupusun çeşitli klinik özellikleri vardır. İşte lupusun yaygın olarak etkilediği bazı alanlar ve belirtileri:

 1. Cilt: Lupusun belirtilerinden biri ciltte değişikliklerdir. En karakteristik belirti, yüzde ortaya çıkan kelebek şeklindeki bir döküntüdür. Ancak, ciltte kuruluk, ülserler, döküntüler ve diğer değişiklikler de görülebilir.
 2. Eklem ve Kas: Lupus, eklemlerde ağrı, şişlik ve sertlik gibi romatoid artrit benzeri belirtilere neden olabilir. Ayrıca, kas ağrıları ve güçsüzlük de görülebilir.
 3. Böbrekler: Lupus, böbreklerde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu duruma lupus nefriti denir ve ciddi böbrek hasarına yol açabilir.
 4. Kalp ve Akciğerler: Lupus, kalp ve akciğerleri etkileyebilir, perikardit (kalp zarının iltihaplanması) ve plevral efüzyon (akciğer zarında sıvı birikimi) gibi durumlar ortaya çıkabilir.
 5. Kan: Lupus, kan hücreleri üzerinde etki yapabilir ve anemi (kırmızı kan hücrelerinin eksikliği), lökopeni (beyaz kan hücrelerinin eksikliği) ve trombositopeni (kan pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği) gibi kan bozukluklarına neden olabilir.
 6. Sinir Sistemi: Lupus, merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) ve periferik sinirleri etkileyebilir. Baş ağrıları, hafıza kaybı, depresyon ve diğer sinir sistemi belirtileri ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler kişiden kişiye büyük ölçüde değişebilir ve bir kişide tüm bu belirtiler bir arada olmayabilir. Lupusun belirtileri ve şiddeti kişiseldir, bu nedenle tedavi planları genellikle bireyselleştirilir. Tanı, semptomlara dayanarak, kan testleri, görüntüleme testleri ve bazen biyopsi gibi yöntemler kullanılarak konulur.

Kelebek Hastalığı (Lupus) Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Sistemik lupus eritematozus (SLE) veya kelebek hastalığı için tedavi planları genellikle hastanın belirtilerine, organ tutulumuna ve genel sağlık durumuna bağlı olarak kişiselleştirilir. Lupus tedavisi, semptomları hafifletmek, inflamasyonu kontrol altına almak, organ hasarını önlemek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır. İşte lupus tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAID’ler): Ağrı, iltihap ve ateşi kontrol etmek için kullanılır.
  • Antimalaryal İlaçlar: Lupusun cilt ve eklem belirtilerini kontrol etmek için kullanılabilir.
  • Kortikosteroidler: İltihaplanmayı ve bağışıklık sistemi tepkilerini kontrol etmek için kullanılır, ancak uzun süreli kullanımın yan etkileri nedeniyle dikkatlice yönetilmelidir.
  • İmmünsüpresif İlaçlar: Bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılır ve organ hasarını azaltmaya yöneliktir.
 2. Fizik Tedavi ve Egzersiz: Eklem ve kas ağrılarına karşı fizik tedavi ve uygun egzersiz programları önerilebilir.
 3. Dinlenme ve Stresten Kaçınma: Lupus belirtileri stresle ilişkilendirilebilir, bu nedenle stresten kaçınmak ve yeterince dinlenmek önemlidir.
 4. Güneşten Korunma: Güneş ışığı, lupus semptomlarını artırabilir, bu nedenle güneşten koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak önemlidir.
 5. Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet, lupus yönetiminde yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, belirli gıdaların (örneğin, balık yağı) eklenmesi veya çıkarılması önerilebilir.
 6. Düzenli Takip ve İzleme: Lupuslu bireyler, düzenli doktor kontrollerine gitmelidir. Bu kontroller, hastalığın ilerlemesini ve potansiyel yan etkileri izlemek için önemlidir.

Lupus tedavisi, genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bir reumatolog, dermatolog, nefrolog ve diğer uzmanlar arasında işbirliğini içerebilir. Tedavi planı, hastanın belirtilerine ve sağlık durumuna göre düzenli olarak değerlendirilir ve uygun şekilde ayarlanır. Her hasta farklı olduğu için tedavi kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Emine Yuksel Kars
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Emine Yüksel Kars
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Uzeyir Cansever
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Üzeyir Cansever
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden