Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler
Op. Dr. Kamranbay  Gasimov
Uzm. Dr. Mesut Tül

Bölüm Doktorları

Ankara Hastanesi
Kuzey Ankara Hastanesi
Mesaj Yolla
Whatsapp Bilgi Hattımızdan Hızlı Etkileşim Kurarak Hasta Hizmetleri asistanımız ile Görüşün
Şimdi Arayın
Bizi Arayarak A life Danışmanından Tedavilerimiz Hakkında Bilgi ve Randevu Alabilirsiniz.
Hızlı Randevu
Web Sitemiz Üzerinden İstediğiniz Uzman Hekimi ve Tarihi Kendiniz Belirleyerek Randevu Oluşturun.

Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir.

Androloji


Androloji, cinsel işlev bozuklukları ile ilgilenen ürolojinin alt dallarından birisidir. Erkek ve kadının cinsel sağlığı ile erkeklerde görülen kısırlık sık rastlanan ve incelenen hastalıklardır. Bu tür rahatsızlıklarda tüm anatomik, fizyolojik ve biyokimya gibi temel araştırmalar yapılmaktadır. Bu alan ile ilgili en çok görülen şikayetler, kadın ve erkeklerde cinsel isteksizlikler, üreme organlarında ağrı sendromları, penis yapısında bozukluklar ile erkek kısırlığı olmaktadır. Hormonal problemler ile seyreden hastalıklarda endokrinoloji ve psikiyatri uzmanları ile birlikte tedaviler gerçekleştirilmektedir. Erkek kısırlığına karşı çözüm ise tüp bebek yöntemi ile tedavidir.


Pediatrik Üroloji


Çocuklarda görülen üroloji hastalıkları için geliştirilen bir alt bilim dalıdır. Çocuklarda görülen bu tür hastalıklar oldukça geç belirti verebilmektedir. Ancak son yıllarda gelişen ileri teknoloji sayesinde ultrason ortamında bebeğe yönelik anormalliklerin incelemeleri dahi yapılmakta ve daha doğar doğmaz tedavi sürecine başlanmaktadır. Bunların dışında yeni doğan bebeklerde ya da ileri yaşlarda yaşanabilen idrar sorunları, cinsiyet belirsizliği ya da cinsel organda şişlik gibi durumlarda ürolojiden yardım alınmaktadır. Bunun dışında sık idrara çıkma, böbreklerde ağrı, hatalı sünnet, gece ya da gündüz idrar kaçırma gibi rahatsızlıklar da incelenmektedir.


Kadın Ürolojisi


Ürojinekoloji olmak üzere iki dalı birlikte barındıran alt bilim dalıdır. Pelvik organın sarkması, idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane gibi rahatsızlıklar ile ilgilenilmektedir. 20 ila 70 yaş arasındaki kadınların %60’ında bu hastalıklar görülmektedir. Hastalıkların ortaya çıkma nedenleri kişiye göre değiştiği için, tedavi için verilecek karar da kişiye özel tbbi ya da cerrahi özellik taşımaktadır.Nöroüroloji: Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin rahatsızlıkları ile ortaya çıkan idrar boşaltım sorunlarını inceleyen alt bilim dalıdır. Gece yaşanan idrar sorunları ile sık idrara çıkma gibi şikayetler sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanısına yönelik gerekli tedaviler yapılmaktadır.


Endoüroloji


İdrar yollarında ve böbreklerde oluşan taşlara ait tanı ve tedavi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Tedaviler, taşların büyüklüğü ve sıklığına göre pek çok şekilde yapılabilmektedir.Üroonkoloji: Mesane, böbrek, prostat ya da testis gibi ürolojik organ kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen alt bilim dalıdır. Erken teşhis edildiği taktirde, tedavilere çok güzel yanıtlar alınmaktadır. İdrardan kan gelmesi, ağrısız olsa dahi yumurtalıklarda oluşan şişlik, karın boşluklarında ağrı gibi her türlü idrar bozukluklarında mutlaka uzman bir ürolog yardımı alınması gerekmektedir.


Ürolojik Testler ve Cerrahi Girişimler

 • Hastalığın tam olarak yerinin belirlenmesi için MRI taraması ya da BT taraması,
 • Ultrason (Doppler USG, transrektal USG, üriner USG),
 • Enfeksiyon risklerine karşı idrar testi,
 • X ışınları yardımı ile mesaneye ait çekilen sistogram,
 • İdrar yolunun görüntülenebilmesi için gerekli sistoskop kullanımı,
 • Mesane içi basınç ve hacim ölçümü için gereken ürodinamik testler,
 • Voiding sistoürettografi (VSUG),
 • Kanser riskine karşı biyopsi,
 • Üriner sistemin incelenmesi için gerekli kan testleri,
 • Prostat spesifik antijen (PSA) testi,
 • Semen analizi,
 • İdrar akışı (urin flow) testi,
 • Rektal tuşe muayenesi.
 • Uygulanan Ameliyat Operasyon teknikleri şunlardır:
 • Klasik operasyonlar (böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis hastalıkları),
 • Perkütaş taş cerrahisi (böbrek taşları)
 • Radikal prostat ameliyatları,
 • Laparoskopik ameliyatlar,
 • Endoskopik ameliyatlar,
 • Mikroskopik ameliyatlar (infertilite tedavisinde),
 • Mikrovarikoselektomi.

En Sık Rastlanan Ürolojik Hastalıklar


İdrar Yolu Enfeksiyonları

Ürolojinin sık karşılaşılan hastalıklarından biridir. Kadınlarda daha yaygın olmakla birlikte, erkeklerde de görülebilir. Belirtiler arasında sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, bulanık veya kokulu idrar yer alır. Enfeksiyonlar genellikle antibiyotik tedavisiyle tedavi edilir.

Böbrek Taşları

Böbreklerdeki minerallerin birikerek taş oluşturması durumudur. Bu taşlar idrar yolunda tıkanıklığa, şiddetli ağrılara ve idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Küçük taşlar genellikle kendiliğinden düşebilir, ancak daha büyük taşlar tedavi gerektirebilir. Tedavi seçenekleri arasında sıvı alımının artırılması, ilaç tedavisi, taş kırma veya cerrahi müdahale bulunur.

Prostat Sorunları

Prostat bezinin büyümesi (benign prostat hiperplazisi – BPH) ve prostat kanseri en yaygın prostat sorunlarıdır. BPH, yaşlanma süreciyle ilişkili olarak prostatın büyümesine bağlı olarak idrar akışını engelleyebilir. Prostat kanseri ise erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Prostat sorunlarının tedavisi, semptomlara, hastanın yaşına ve hastalığın ilerlemesine bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, lazer tedavisi, radyoterapi veya hormon tedavisi bulunabilir.

Üriner Sistem Kanseri

Üroloji, mesane kanseri, böbrek kanseri ve üretra kanseri gibi üriner sistem kanserlerinin teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Tedavi seçenekleri, kanserin evresine, türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi veya immünoterapiyi içerebilir.

Erkek Kısırlığı

Ürologlar, erkeklerde kısırlığın nedenlerini değerlendirir ve tedavi seçeneklerini sunar. Sperm üretiminde sorunlar, hormonal dengesizlikler, tıkanıklıklar veya genetik faktörler erkek kısırlığına yol açabilir. Tedavi, altta yatan nedenlere bağlı olarak ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya üreme teknolojilerini içerebilir.

İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon)

Ereksiyon sağlama veya sürdürme güçlüğü olarak tanımlanan bir durumdur. Ürologlar, erektil disfonksiyonun altında yatan fiziksel veya psikolojik nedenleri belirlemek için değerlendirme yapar. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi, hormon tedavisi veya cerrahi müdahale yer alabilir.

Bu, ürolojinin kapsadığı bazı temel konuları içerir. Ürologlar, bu ve diğer ürolojik sorunların teşhisini koymak, tedavi etmek ve yönetmek için uzmanlığa sahip tıp uzmanlarıdır.

İlgi Alanları


İlaç Tedavisi


Birçok ürolojik durum, ilaçlar aracılığıyla tedavi edilebilir. Örneğin, idrar yolu enfeksiyonları için antibiyotikler, prostat sorunları için alfa blokerler veya 5-alfa redüktaz inhibitörleri, erektil disfonksiyon için fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri gibi ilaçlar kullanılabilir. İlaç tedavisi semptomları hafifletmek, enfeksiyonları kontrol altına almak veya hormonal dengesizlikleri düzeltmek amacıyla kullanılabilir.


Cerrahi Müdahale


Bazı ürolojik durumlar cerrahi müdahale gerektirebilir. Örneğin, prostat kanseri, böbrek taşları, mesane kanseri gibi durumlarda cerrahi müdahale tedavi seçeneği olabilir. Cerrahi müdahaleler, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi veya açık cerrahi gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir.


Endoskopik Girişimler


Endoskopik girişimler, ürolojide yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, bir endoskop aracılığıyla vücudun içine girerek yapılan minimally invaziv (minimal invaziv) prosedürlerdir. Böbrek taşlarının kırılması (ESWL), idrar yolunda darlık açılması (üreteroskopi), prostat ameliyatları (TURP), mesane tümörü çıkarılması (TURBT) gibi işlemler endoskopik girişimler arasında yer alır.


Radyoterapi


Üriner sistem kanseri, özellikle mesane kanseri ve böbrek kanseri gibi durumlar için radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir. Radyasyon, kanser hücrelerini hedefleyerek yok etmeyi veya kontrol altına almaya çalışır. Radyoterapi genellikle cerrahi müdahaleye alternatif veya cerrahi sonrası tedavi olarak kullanılabilir.


Hormon Tedavisi


Bazı ürolojik durumlar, hormon dengesizliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Örneğin, prostat kanseri tedavisinde hormon tedavisi kullanılabilir. Bu tedavi, testosteron üretimini veya etkisini azaltarak kanser hücrelerinin büyümesini kontrol etmeyi amaçlar.


Üreme Teknolojileri


Erkek kısırlığı gibi üreme sorunlarına çözüm olarak üreme teknolojileri kullanılabilir. Bunlar arasında tüp bebek (IVF – in vitro fertilizasyon), intrauterin inseminasyon (IUI), sperm donasyonu gibi yöntemler bulunur.

Bölüm Hastalıklar

Anüri (İdrar Çıkaramama)
Anüri, idrar yapma yeteneğinin tamamen kaybolduğu bir durumu ifade eder.
Kum Dökme 
"Kum dökme" terimi tıbbi bir terim olarak genellikle böbrek taşı veya idrar yolu...
Kronik Pelvik Ağrı
Kronik pelvik ağrı, karın alt kısmında (pelvis) uzun süreli ve tekrarlayıcı şekilde...
Klinefelter Sendromu
Klinefelter sendromu (KS), erkeklerde görülen genetik bir bozukluktur ve genellikle...
Mesane Kanseri
Mesane kanseri, mesane yani idrar kesesi dokularının kontrolsüz ve anormal bir şekilde...
İdrar Yolu Enfeksiyonu
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir? İdrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar yolu sistemini...
Hipospadias
Hipospadias, doğuştan gelen bir ürolojik anormalliktir. Bu durumda, erkeklerde penisin...
Kadınlarda İdrar Kaçırma
İdrar kaçırma, tıbbi terim olarak "üriner inkontinans" olarak da bilinir ve kadınlarda...
İnmemiş Testis
İnmemiş testis, erkeklerde doğuştan gelen bir durumdur ve normal gelişim sırasında...
İktidarsızlık
İktidarsızlık, tıbbi terim olarak "erektil disfonksiyon" veya "cinsel işlev bozukluğu"...

Bölüm Makaleleri

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?
İdrar yolu enfeksiyonu, kadınların en sık karşılaştığı...
Prostatın Erken Belirtileri
Prostat sağlığı, erkeklerin genel sağlığının önemli...
Östrojen Düşüklüğü
Hormonal dengesizlik, kadınların yaşamlarının bir noktasında...
Prostata Ne İyi Gelir?
Prostat sağlığı, erkekler için oldukça önemli bir konudur....
Sertleşme Sorunu Neden Olur?
Sertleşme sorunu, erkeklerin cinsel hayatını olumsuz...
Menide Kan
Menide kan, erkeklerde sık görülen bir sağlık sorunudur....
Kasık Ağrısı Nedir?
Kasık ağrısı, karın bölgesinin alt kısmında, kasık...
Kadınlarda İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri
Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu (İYE), idrar yolunun...
İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedir?
İdrar yolu enfeksiyonu, genellikle bakterilerin idrar...
Frengi Nedir?
Frengi, Treponema pallidum adlı bakterinin neden olduğu...

Bölüm İşlemler

PROSTAT KANSERİ
Prostat kanseri tedavisi, kanserin evresine, yayılma derecesine, hastanın genel sağlık...
Kapalı Mesane Tümörü Ameliyatı
Kapalı mesane tümörü ameliyatı, mesanenin içindeki tümörlerin çıkarılması için yapılan...
Penoplasti Ameliyatı Nedir?
Penoplasti ameliyatı, penisin boyutunu, uzunluğunu, çevresini kalıcı olarak büyütmek,...
Penis Büyütme Ameliyatı
Penis Büyütme Ameliyatı ile kesin sonuç almaya başlamıştır. Penis boyu uzatma ve...
Sinir Koruyucu Estetik Sünnet
Sinir Koruyucu Estetik Sünnet derinin sinirlerinin düğümlerinin kan damarlarının...
Thulium Lazer Prostat Ameliyatı
Thulium lazer prostat ameliyatı, genellikle benign prostat hiperplazisi (BPH) durumun...
Prostat Kanseri Ameliyatı (Prostatektomi)
Prostat kanseri ameliyatı, prostat bezindeki kanser hücrelerini çıkarmak için yapılan...
Sünnet
Sünnet cerrahisi, pek çok faydası olan rutin bir prosedürdür. İşlemin en önemli avantajlarından...
Mesane Divertikülü Eksizyonu
Mesane divertikülü, mesanenin içindeki küçük keseciklerdir. Bu kesecikler, mesanenin...
Sistostomi Cerrahi İşlemi
Sistostomi cerrahi işlemi, mesanenin dışarıdan bir delik açılarak idrarın doğrudan...