volkan atici
Volkan Atıcı
Kalite Sorumlusu

Direktör

 • Genel Uyum Eğitimi
 • Bölüm Uyum Eğitimi
 • Sks 6 Sağlıkta Kalite Standartları
 • Misyon, Vizyon Ve Değerler
 • Hbys (Bilsam) Eğitimleri Bilgi Güvenliği
 • Hastane Temizlik Hizmetleri Eğitimi
 • Temel Yaşam Desteği OED Cihazı Defibrilatör
 • Hasta Hakları Sorumlulukları Uyulması Gereken Kurallar
 • Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimleri
 • Hasta Memnuniyeti, İletişim Becerileri ve Kriz Yönetimi
 • Çalışan Hakları, Mobbing ve Tükenmişlik Sendromu
 • Enfeksiyon Kontrol Eğitimleri
 • Çevre Ve Atık Yönetimi
 • Hasta Başı Test Cihazı (HBTC) Glukometre Eğitimi
 • Radyasyon Güvenliği ve Korunma
 • Yüksek Manyetik Alan Giriş Kuralları
 • Acil Durum Kodları ve Eğitimi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi ve Hastane Afet Planı
 • Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi Bebek Dostu Hastane
 • Nutrisyon, Malnütrüsyon Eğitimleri
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Dokümantasyon Kuralları ve Doküman Yönetimi
 • Göstergelerin İzlenmesi
 • İlaç Güvenliği, İlaçlarının Taşınması Temas Ve Dökülme Riskleri Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar
 • Kan Transfüzyon Güvenliği /Hemovijilans
 • Kardiyo Pulmoner (Kpr) Resüsitaston
 • Uygun Örneklem Alımı Numune Kabul ve Red Kriterleri,Panik Değer Bildirimi
 • Doku Örneklerinin Transferi ve Teslimi
 • Malzeme Ve Cihazların Güvenli Transferi Kullanımı Uyulması Gereken Kurallar Materyovijilans,Medikal Ve Tıbbi Malzemelerin Kullanımı
 • Depo Yönetimi, Tehlikeli Madde Güvenliği Ve Dökülmesinde Yapılacaklar
 • Hasta Güvenliği
 • Hasta Mahremiyeti
 • Kırım Kongo Kanamalı Ateşi/Covıd 19
 • Öncelik Hakkı Bulunan Kişilere Yaklaşım, Engelli Bireylere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumu
 • Organ Bağışı
 • Gösterge Sorumluları
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sorumluları
 • Kurumsal Yapı Birim Sorumlusu
 • Döküman Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Risk Yönetimi Birim Sorumlusu
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Sorumlusu
 • KBRN Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Eğitim Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Göstergelerin İzlenmesi Birim Sorumlusu
 • Hasta Deneyimi Birim Sorumlusu
 • Hizmete Erişim Birim Sorumlusu
 • Yaşam Sonu Hizmetler Birim Sorumlusu
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı Birim Sorumlusu
 • Hasta Bakımı Birim Sorumlusu
 • Enfeksiyonların Önlenmesi Birim Sorumlusu
 • Temizlik Dezenfeksiyon Sterilizasyon Birim Sorumlusu
 • Transfüzyon Hizmetleri Birim Sorumlusu
 • Radyasyon Güvenliği Birim Sorumlusu
 • Acil Servis Birim Sorumlusu
 • Ameliyathane Birim Sorumlusu
 • Yoğun Bakım Birim Sorumlusu
 • Atık Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Yenidoğan Yoğunbakım Birim Sorumlusu
 • Doğum Hizmetleri Birim Sorumlusu
 • Biyokimya Laboratuvarı Birim Sorumlusu
 • Otelcilik Hizmetleri Birim Sorumlusu
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri Birim Sorumlusu
 • Tesis Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Bilgi Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu
 • Malzeme ve Cihaz Yönetim Birim Sorumlusu
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Birim Sorumlusu
 • İlaç Yönetimi Birim Sorumlusu
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
 • Tesis Güvenliği Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Klinik Kalite Komitesi
 • Acil Durum ve Afet Komitesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Komitesi
 • Hasta Hakları Komitesi
 • Çalışan ve Hasta Memnuniyeti Komitesi
 • İlaç Yönetim ve Akılcı İlaç Komitesi
 • Radyoloji Komitesi
 • Antibiyotik Kontrol Komitesi
 • Kalite Yönetimi Gözden Geçirme Komitesi
 • Öz Değerlendirme Ekibi
 • Mavi Kod Ekibi
 • Beyaz Kod Ekibi
 • Kırmızı Kod Ekibi
 • Pembe Kod Ekibi
 • Turuncu Kod Ekibi
 • Bina Turu Ekibi
 • Nütrisyon Ekibi
 • Değerlendirme Bakım ve Tıbbi Cihaz Ekibi