A LİFE SAĞLIK GRUBU

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız
Kalite Politikamız
9cffc0bc b183 49a4 98f8 b91ba8a93095

A Life Sağlık Grubu Olarak;

  • Güvenilir, ekonomik, hızlı, son teknoloji ile desteklenen kaliteli sağlık hizmeti sunmayı,
  • Tıp ve uygarlık etiği kurallarına uymayı,
  • Hasta ve yakınlarının haklarını korumayı, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hasta memnuniyetini sağlamayı, amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda kalite amaçlarımıza ulaşabilmek için;

  • Çalışanlarımızın desteğini ve sürece katılımını sağlayarak çalışanın memnuniyetini sağlamayı, 
  • Toplum sağlığı için gerekli önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı ve sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Kalite yönetim sisteminin şartlarının yerine getirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için;

  • Kalite göstergeleri ve Klinik Kalite Göstergeleri ile ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak personeli sürekli eğitmeyi,
  • Yılda 2 (iki) defa Öz Değerlendirmeler yaparak analiz sonuçlarına göre yetersizliklere yönelik iyileştirme yapmayı,
  • Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirilmesiyle personel niteliği yükseltilerek hizmet kalitesinde mükemmelliğe optimum seviyede yaklaşılması,

Kalite yönetim sistemi şartlarına uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirip, geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.