laboratuvar testleri

1-3 Gen Dizi Analizi Testi
1-3 Gen Dizi Analizi Laboratuvar Testi, genetik materyalin (DNA) belirli bölgelerinin veya genlerin dizilimini...
Ayrıntılar
17-Hidroksikortikosteroidler Laboratuvar Testi
17-Hidroksikortikosteroidler, adrenal bezler tarafından üretilen kortikosteroid hormonların bir alt grubunu...
Ayrıntılar
17-Hidroksipregnenolon Laboratuvar Testi
17-Hidroksipregnenolon, adrenaller tarafından üretilen bir steroid hormonu olan pregnenolonun bir türevidir.
Ayrıntılar
2,5-Hekzandion Laboratuvar Testi
2,5-Heksandion, ayrıca levulinik asit veya 4-oksopentanoik asit olarak da bilinen organik bir bileşiğidir.
Ayrıntılar
Spesifik IgE- Ascaris (p1) Laboratuvar Testi
Spesifik IgE (Immunglobulin E) testleri, bir kişinin belirli alerjenlere karşı alerjik reaksiyonlar geliştirip...
Ayrıntılar
5 Alfa Redüktaz Eksikliği, SRD5A2 Geni Dizi Analizi Testi
5 Alfa Redüktaz Eksikliği, doğuştan gelen bir genetik durumdur. Bu durum, 5 alfa redüktaz enziminin eksikliği...
Ayrıntılar
5-Fluorourasil Sensitivitesi (DPD Mutasyon Testi)
5-Fluorouracil (5-FU), kanser tedavisinde sıkça kullanılan bir kemoterapi ilacıdır. Ancak, bazı bireylerde...
Ayrıntılar
5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA) (24 saat) Laboratuvar Testi
5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA), vücutta bulunan serotonin adlı bir kimyasalın yıkım ürünüdür.
Ayrıntılar
5' Nükleotidaz Laboratuvar Testi
"5' Nükleotidaz" terimi, genellikle nükleik asitlerin yıkımında veya düzenlenmesinde rol oynayan enzimleri...
Ayrıntılar
7-Dehidrokolesterol Laboratuvar Testi
7-Dehidrokolesterol, kolesterolün bir öncüsü olan bir bileşiktir. Kolesterol, vücutta hücre zarları,...
Ayrıntılar
8-Hidroksi-2-deoksiguanozin/Kreatinin Oranı, İdrar Laboratuvar Testi
8-Hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG), vücutta DNA hasarının bir göstergesi olarak kabul edilen bir biyobelirteçtir.
Ayrıntılar
ACTH Stimülasyon (Kortizol) Laboratuvar Testi
ACTH Stimülasyon (Kortizol) Laboratuvar Testi ACTH stimülasyon testi, adrenal bezlerin kortizol üretme...
Ayrıntılar
Adenozin deaminaz (ADA)
Adenozin deaminaz (ADA), Perikard Sıvısı Laboratuvar Testi Adenozin deaminaz (ADA), bir enzimdir ve...
Ayrıntılar
Adenozin deaminaz (ADA) Periton Sıvısı
Adenozin deaminaz (ADA), Periton Sıvısı Laboratuvar Testi Adenozin deaminaz (ADA), bir enzimdir ve vücutta...
Ayrıntılar
Adenozin deaminaz (ADA) Plevra Sıvısı
Adenozin deaminaz (ADA), Plevra Sıvısı Laboratuvar Testi Adenozin deaminaz (ADA), bir enzimdir ve vücutta...
Ayrıntılar
Adenozin deaminaz (ADA), BOS
Adenosine deaminase (ADA), bir enzimdir ve vücutta bulunan nükleotit adı verilen moleküllerin metabolizmasında...
Ayrıntılar
Adenozin deaminaz (ADA), Sinoviyal Sıvı
Adenozin deaminaz (ADA), Sinoviyal Sıvı Laboratuvar Testi Adenozin deaminaz (ADA), vücutta bulunan bir...
Ayrıntılar
Adezyon Molekülleri (Flow cytometry) Laboratuvar Testi
Flow sitometri, hücre ve partikül analizi için kullanılan bir analiz yöntemidir.
Ayrıntılar
Adrenalin (Epinefrin), İdrar (24 saat)
24 saatlik idrar laboratuvar testi, bir kişinin böbrek fonksiyonunu değerlendirmek ve çeşitli tıbbi durumları...
Ayrıntılar
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli Laboratuvar Testi
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik (AKİY) şüphesi olan bireylerde, immün sistemin işlevini değerlendirmek ve...
Ayrıntılar
1 2 3 43