Entübe Nedir?

Entübe Nedir?

İçindekiler

entübe

Entübe Nedir?

Entübasyon, tıbbi bir terimdir ve bir hastanın solunum yollarını açık tutmak veya solunum desteği sağlamak amacıyla bir tüp veya entübasyon tüpü kullanarak solunum yoluna yerleştirme işlemidir. Bu işlem genellikle ağızdan veya burun yoluyla gerçekleştirilir.

Entübasyonun temel amaçları şunlar olabilir:

 1. Solunum Desteği: Entübasyon, solunum yetmezliği yaşayan hastalara oksijen sağlamak ve solunumu desteklemek için kullanılır. Bu durum, ciddi enfeksiyonlar, akciğer hastalıkları, travma sonrası solunum sıkıntısı gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.
 2. Anestezi Yönetimi: Anestezi sırasında hastanın solunumunu kontrol altında tutmak ve ameliyat sırasında anestezi makinesine bağlanmasını sağlamak için entübasyon kullanılır. Bu, hastanın bilincini kaybettiği ve acı hissetmediği bir durumda gerçekleştirilir.
 3. Sekresyon Temizliği: Entübasyon tüpü, hastanın solunum yollarındaki mukus ve sekresyonların temizlenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bu, özellikle yoğun bakım ünitesindeki hastalarda görülebilir.

Entübasyon işlemi genellikle deneyimli bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilir, ve genellikle hastanın bilincinin kapalı olduğu bir durumda yapılır. Tüp, solunum yoluna yerleştirildikten sonra, hastanın solunumunu desteklemek veya solunum yoluyla oksijen vermek için kullanılır.

Entübasyonun riskleri vardır ve uygun ekipmanın kullanılması ve dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. İşlem sırasında enfeksiyon, yaralanma veya diğer komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle, entübasyon işlemi, hastanın durumuna ve ihtiyacına bağlı olarak dikkatle değerlendirilir ve uygulanır.

Entübe Etmek Nedir?

Entübe etmek, bir hastanın solunum yollarını açık tutmak veya solunum desteği sağlamak amacıyla bir tüp veya entübasyon tüpü kullanarak solunum yoluna yerleştirme işlemidir. Bu işlem, hasta bilinçli veya bilinçsiz olsa da, genellikle bir tıbbi uzman veya sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilir. İşlem aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

 1. Hasta Hazırlığı: Öncelikle hasta uygun bir pozisyona getirilir ve gerekli ekipman hazırlanır. Hasta, işlem sırasında rahat bir şekilde yatırılır ve gerekiyorsa sedasyon veya anestezi uygulanabilir.
 2. Ekipman Hazırlığı: Entübasyon için gerekli olan tüp veya entübasyon tüpü, uygun boyutta bir laringoskop (solunum yolunu görmek için kullanılan bir alet) ve diğer cerrahi ekipmanlar hazırlanır.
 3. Entübasyon Tüpünün Yerleştirilmesi: Laringoskop kullanılarak hastanın ağzı ve boğazı gözlenir. Solunum yolu açıldıktan sonra, entübasyon tüpü ağza veya buruna yerleştirilir ve solunum yoluna ilerletilir. Tüpün doğru konumlandığından ve solunum yolunu açık tuttuğundan emin olunur.
 4. Tüpün Sabitlenmesi: Entübasyon tüpü, hastanın ağzı ve burunu çevreleyen bir cihazla sabitlenir, böylece tüpün doğru konumda kalması sağlanır. Tüp, solunum cihazına veya ventilatöre bağlanır ve hastanın solunumunu desteklemek veya kontrol altına almak için kullanılır.

Entübasyon işlemi, genellikle ciddi solunum sıkıntısı, anestezi altında cerrahi işlemler, yoğun bakım ünitelerindeki hastalar gibi durumlarda kullanılır. İşlem, hastanın solunumunu sağlama, oksijen temini, solunum yolu sekresyonlarını temizleme veya solunumu kontrol altında tutma amacıyla yapılır.

Entübasyon işlemi ciddi bir müdahaledir ve belirli riskleri içerir, bu nedenle deneyimli bir sağlık profesyoneli tarafından dikkatle yapılmalıdır. Ayrıca, işlem sırasında hastanın uygun şekilde izlenmesi ve bakımı da önemlidir.

Hangi Durumda Hasta Entübe Edilir?

Hasta entübe edilirken, hastanın solunum yollarının açık tutulması veya solunum desteği sağlanması gereken çeşitli durumlar ve nedenler bulunabilir. İşte hastanın entübe edilmesini gerektiren bazı yaygın durumlar:

 1. Solunum Yetmezliği: Solunum yetmezliği, hastanın kendi başına yeterli oksijen alamadığı veya karbondioksit atamadığı bir durumdur. Bu durum akciğer hastalıkları, enfeksiyonlar, travma sonrası solunum sıkıntısı veya zehirlenme gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Entübasyon, hastanın solunumunu desteklemek veya tamamen kontrol altına almak için kullanılır.
 2. Anestezi Yönetimi: Cerrahi işlemler sırasında veya derin sedasyon gerektiren tıbbi müdahalelerde, hastanın solunumu genellikle entübe edilerek kontrol altına alınır. Bu, hastanın bilinçsiz ve ağrı hissetmediği bir durumda ameliyatı veya müdahaleyi kolaylaştırır.
 3. Solunum Yolu Engelleri: Bazı durumlarda, solunum yolları tıkanabilir. Örneğin, yabancı cisim aspirasyonu (solunum yollarına yabancı bir madde girmesi) sonucu solunum yolu tıkanabilir. Entübasyon, solunum yollarını açık tutar ve hava akışını sağlar.
 4. Nöromusküler Hastalıklar: Bazı nöromusküler hastalıklar veya spinal kord yaralanmaları, hastanın solunum kaslarını etkileyebilir. Bu durumda, entübasyon ve mekanik ventilasyon (solunumu bir cihazla destekleme) gerekebilir.
 5. Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Bakımı: Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların birçoğu solunum desteği veya entübasyon ihtiyacı duyarlar. Bu, ciddi hastalıklar, travmalar veya ameliyat sonrası komplikasyonlar gibi nedenlerle olabilir.
 6. Solunum Sıkıntısı: Hastanın nefes almakta güçlük çektiği veya yetersiz solunum yaptığı durumlarda entübasyon düşünülür. Bu durumlar, akciğer hastalıkları, solunum kaslarının felci veya zehirlenme sonucu oluşabilir.

Entübasyon işlemi, hastanın durumuna ve ihtiyacına bağlı olarak dikkatlice değerlendirilir. Bu işlem, genellikle deneyimli bir sağlık profesyoneli tarafından gerçekleştirilir ve hastanın solunum fonksiyonunu iyileştirmek veya korumak için kullanılır. Entübasyonun riskleri ve faydaları göz önünde bulundurularak karar verilir, ve işlem sırasında hastanın yakından izlenmesi önemlidir.

Entübe Sonrası Hasta Normale Döner mi?

Entübasyon sonrasında hastanın normale dönmesi, birçok faktöre bağlıdır ve her hasta için farklılık gösterebilir. Entübasyon, solunum desteklemek veya solunumu kontrol altında tutmak amacıyla yapılan bir işlemdir. İşlem sonrasında hastanın sağlığına, temel hastalığına ve entübasyon nedenine bağlı olarak iyileşme süreci değişkenlik gösterebilir.

Bazı hastalar entübasyon sonrasında kısa bir süre sonra normale dönebilirken, diğerleri daha uzun bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyabilir. İşte entübasyon sonrası hastanın normale dönme sürecini etkileyen faktörler:

 1. Hastanın Temel Sağlığı: Hastanın genel sağlık durumu, entübasyon sonrası iyileşme sürecini etkiler. Özellikle altta yatan hastalıklar, komplikasyon riskini artırabilir.
 2. Entübasyon Nedeni: Entübasyon nedeni, hastanın iyileşme sürecini etkiler. Örneğin, cerrahi müdahaleler veya anestezi yönetimi nedeniyle entübe edilen hastalar, işlemden sonra normale dönme sürecini genellikle daha hızlı tamamlayabilirler.
 3. Komplikasyonlar: Entübasyon sonrası bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Örneğin, solunum yolu enfeksiyonları, ventilatör ilişkili pnömoni (VAP), tüp yer değiştirmesi veya tüp tıkanıklıkları gibi sorunlar, iyileşme sürecini uzatabilir.
 4. Hastanın Yaşı: Yaşlı hastaların genellikle iyileşme süreçleri daha uzun olabilir. Yaşlı bireyler, komplikasyonlara daha yatkın olabilirler.
 5. Solunum Fonksiyonu: Entübasyon öncesindeki solunum fonksiyonu, entübasyon sonrası iyileşme sürecini etkileyebilir. Solunum kaslarının zayıflığı veya hastanın daha önce solunum sıkıntısı yaşamış olması, iyileşme sürecini zorlaştırabilir.
 6. Yoğun Bakım Ünitesi Bakımı: Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen hastalar, genellikle daha yakından izlenir ve desteklenir. Bu, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir.
 7. Hastanın Tedaviye Yanıtı: Entübasyon sonrası uygulanan tedaviye hastanın nasıl yanıt verdiği de önemlidir. Tedaviye iyi yanıt veren hastalar daha hızlı iyileşebilirler.

Entübasyon sonrası hastanın normale dönmesi birkaç gün ile birkaç hafta veya daha uzun bir süre alabilir. Bu nedenle, entübe edilen hastaların yakından izlenmesi ve tedaviye uygun bir şekilde devam edilmesi önemlidir. İyileşme sürecini desteklemek ve komplikasyonları en aza indirmek için multidisipliner bir yaklaşım genellikle gereklidir.

Entübe Durumu Kaç Gün Sürer?

Entübasyon süresi, hastanın durumuna, entübasyon nedenine ve iyileşme sürecine bağlı olarak büyük ölçüde değişkenlik gösterir. Her hasta için entübasyon süresi farklı olabilir. İşte entübasyon süresini etkileyen bazı faktörler:

 1. Hastanın Temel Sağlığı: Hastanın genel sağlık durumu, entübasyon süresini etkiler. Daha ciddi veya kronik sağlık sorunları olan hastalar, genellikle daha uzun süre entübe edilirler.
 2. Entübasyon Nedeni: Entübasyon nedeni, süreyi etkileyen önemli bir faktördür. Cerrahi bir ameliyat sırasında veya anestezi yönetimi için entübe edilen hastalar genellikle kısa süreli entübasyon gerektirirken, solunum yetmezliği gibi ciddi durumlar daha uzun süreli entübasyon gerektirebilir.
 3. Hastanın İyileşme Hızı: Hastanın iyileşme hızı, entübasyon süresini belirleyen önemli bir faktördür. Bazı hastalar daha hızlı bir şekilde normale dönebilirken, diğerleri daha uzun bir süre entübe edilmeye ihtiyaç duyabilir.
 4. Komplikasyonlar: Entübasyon süresini uzatabilecek komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Örneğin, solunum yolu enfeksiyonları, tüp yer değiştirmesi, aspirasyon veya diğer sorunlar entübasyon süresini uzatabilir.
 5. Tedaviye Yanıt: Hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiği de entübasyon süresini etkileyebilir. Tedaviye iyi yanıt veren hastalar daha kısa sürede entübe edilebilirler.
 6. Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Bakımı: Yoğun bakım ünitesindeki hastalar daha yakından izlenir ve desteklenir. Bu, entübasyon süresini kısaltabilir veya daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.
 7. Hastanın Yaşı: Yaşlı hastalar genellikle daha uzun süre entübe edilirler, çünkü iyileşme süreçleri daha uzun olabilir.

Entübasyon süresi hastadan hastaya büyük farklılık gösterir ve birkaç saat ile birkaç hafta veya daha uzun bir süre arasında değişebilir. Hastanın durumu düzelirse, solunum fonksiyonu iyileşirse ve komplikasyonlar kontrol altına alınırsa, entübasyon sona erdirilebilir ve hasta normale dönebilir. Ancak, her durum farklıdır ve entübasyon süresi, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Bu nedenle, entübe edilen hastaların durumu sürekli olarak izlenir ve tedavi planı buna göre güncellenir.

Entübe Hastaların Bakımı Nasıl Olur?

Entübe hastaların bakımı, karmaşık ve özenli bir süreç gerektirir ve genellikle bir tıbbi ekibin yakından izlemesi ve tedavi etmesi gereken bir durumdur. Entübasyon, hastanın solunum yollarını açık tutmak veya solunum desteği sağlamak amacıyla kullanılan bir tıbbi müdahaledir, ve entübe hastaların bakımı, hastanın durumuna ve nedenine bağlı olarak çeşitli faktörleri içerir. İşte entübe hastaların bakımının temel unsurları:

 1. Yoğun Gözlem: Entübe hastalar, yoğun gözlem altında tutulur. Solunum fonksiyonu, vital bulgular (nabız, kan basıncı, vücut sıcaklığı), oksijen saturasyonu ve entübasyon tüpünün durumu düzenli olarak izlenir.
 2. Solunum Destek ve Ventilasyon: Entübe edilen hastaların solunumu mekanik bir ventilatör tarafından desteklenir. Ventilatör ayarları, hastanın ihtiyaçlarına ve solunum fonksiyonuna bağlı olarak değiştirilir.
 3. İlaç Yönetimi: Gerekirse, hastanın entübasyon sonrası rahatlatıcı ilaçlar, ağrı kesiciler veya diğer ilaçlar verilir. Bu ilaçlar, hastanın rahatlamasına ve ventilasyonun daha etkili hale gelmesine yardımcı olabilir.
 4. Entübasyon Tüpünün Bakımı: Entübasyon tüpü düzenli olarak kontrol edilir ve temizlenir. Tüpün yerinde olduğundan ve tıkanıklık olmadığından emin olunur.
 5. Mukus ve Sekresyonların Temizliği: Mukus ve sekresyon birikiminin solunum yollarını tıkamasını önlemek için gerektiğinde aspirasyon (vakumla temizlik) yapılır.
 6. Nutrisyon ve Hidrasyon: Entübe hastaların beslenmesi ve hidrasyonu enteral veya parenteral yollarla sağlanır. Beslenme planı, hastanın enerji ve besin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanır.
 7. Cilt Bakımı: Entübasyon tüpünün cilde temas ettiği yerler düzenli olarak kontrol edilir ve temizlenir. Basınç ülserlerini önlemek için uygun cilt bakımı yapılır.
 8. İnfüzyon ve İlaç Yönetimi: Gerekirse, hastaya intravenöz (IV) ilaçlar veya sıvılar verilir. İlaçların dozları ve sıvı tedavisi, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanır.
 9. Mental ve Psikolojik Destek: Entübe hastaların bilinçleri genellikle kapalıdır, ancak entübasyon sonrası uyandıklarında, psikolojik destek ve rehberlik gerekebilir.
 10. Aile İletişimi: Hastanın ailesi veya yakınları ile iletişim kurmak, hastanın durumu hakkında bilgi vermek ve ailenin duygusal destek sağlamak önemlidir.

Entübe hastaların bakımı, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bir tıbbi ekibin işbirliği içinde çalışmasını gerektirir. Hastanın durumu düzenli olarak değerlendirilir ve tedavi planı gerektiğinde ayarlanır. Ayrıca, entübasyon sonrası komplikasyonların erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Her hasta özelinde bakım planı hazırlanmalı ve hastanın ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır.

Entübe İşlemi Zararlı mıdır?

Entübasyon işlemi, tıbbi bir müdahale olup, belirli durumlarda hayati bir öneme sahip olabilir. Bu işlem, hastanın solunum yollarını açık tutmak veya solunum desteği sağlamak amacıyla kullanılır. Ancak, her tıbbi müdahalede olduğu gibi, entübasyonun da bazı riskleri ve olası komplikasyonları vardır. Bu nedenle, entübasyon işlemi, hasta ihtiyacı ve klinik durumu değerlendirilerek ve gerektiğinde deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır.

Entübasyon işleminin olası zararları ve riskleri şunlar olabilir:

 1. Solunum Yolu Hasarı: Entübasyon tüpünün solunum yollarına yerleştirilmesi sırasında veya sonra, solunum yollarında hasar meydana gelebilir. Bu, enfeksiyon, ödem (şişme), kanama veya yaralanma gibi sorunlarla ilişkilendirilebilir.
 2. Aspirasyon: Entübasyon tüpü, mide içeriğinin solunum yollarına geri kaçmasını (aspirasyon) önlemek amacıyla doğru bir şekilde konumlandırılmalıdır. Aksi halde, aspirasyon komplikasyonları gelişebilir, bu da akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir.
 3. Komplikasyonlar: Entübasyon sonrası komplikasyonlar meydana gelebilir. Örneğin, entübasyon tüpü yer değiştirebilir, tıkanabilir veya enfekte olabilir. Bu tür komplikasyonlar hastanın solunumunu olumsuz etkileyebilir.
 4. Yan Etkiler: Entübasyon işlemi sırasında veya sonrasında, hastada yan etkiler meydana gelebilir. Bu yan etkiler arasında boğaz ağrısı, öksürük, mukus birikimi, disfaji (yutma güçlüğü) ve ses kısıklığı bulunabilir.
 5. Ventilatör İlişkili Pnömoni (VAP): Entübe hastalar, mekanik bir ventilatörle desteklenirken ventilatör ilişkili pnömoni riski taşırlar. Bu, akciğer enfeksiyonu anlamına gelir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
 6. Sıkıntı ve Rahatsızlık: Entübasyon işlemi, hastanın bilincinin kapalı olduğu bir durumda gerçekleştirilir ve hastalar bu süre zarfında sıkıntı veya rahatsızlık yaşayamazlar. Ancak entübasyon sonrası uyanmaları veya tüpün varlığını hissetmeleri rahatsızlık yaratabilir.

Bu riskler ve komplikasyonlar, entübasyon işleminin dikkatli bir şekilde uygulanmasını ve hastanın durumuna özgü olarak değerlendirilmesini gerektirir. Sağlık profesyonelleri, entübasyonun yararları ile risklerini dikkate alarak hasta için en iyi tedavi yaklaşımını belirlerler. İşlem sırasında ve sonrasında hastanın yakından izlenmesi ve gerektiğinde komplikasyonların hızlı bir şekilde tanımlanması ve tedavi edilmesi önemlidir.

Entübe Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Entübasyon sonrası hastanın bakımı ve izlenmesi önemlidir. İşte entübasyon sonrası nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bazı önemli noktalar:

 1. Solunum İzlemi: Entübe hastaların solunum fonksiyonları yakından izlenmelidir. Solunum hızı, derinliği, oksijen saturasyonu (SpO2), end-tidal karbondioksit (EtCO2) seviyeleri ve ventilatör ayarları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 2. Ventilatör Ayarları: Hastanın ihtiyacına uygun ventilatör ayarları sürekli olarak gözden geçirilmelidir. Tidal volüm, inspirasyon/expirasyon oranı, pozitif ekspirasyon basınçları (PEEP) gibi ayarlar, hastanın solunum fonksiyonlarına uygun şekilde ayarlanmalıdır.
 3. Entübasyon Tüpü Bakımı: Entübasyon tüpü düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Tüpün yerinde olduğundan ve tıkanıklık olmadığından emin olunmalıdır.
 4. Aspirasyon: Mukus ve sekresyonların temizlenmesi için gerekliyse, aspirasyon (vakumla temizlik) yapılmalıdır. Aspirasyon işlemi sırasında asepsis kurallarına dikkat edilmelidir.
 5. Nutrisyon ve Hidrasyon: Entübe hastaların beslenmesi ve hidrasyonu enteral veya parenteral yollarla sağlanmalıdır. Beslenme planı, hastanın enerji ve besin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 6. Ağız Bakımı: Entübasyon tüpünün ağız içinde tahrişe veya yaralara yol açmaması için ağız bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.
 7. Cilt Bakımı: Entübasyon tüpünün cilde temas ettiği bölgeler, basınç ülserlerini önlemek için düzenli olarak kontrol edilmeli ve bakım yapılmalıdır.
 8. İlaç Yönetimi: Entübe hastalara gerekli ilaçlar (sedatifler, ağrı kesiciler, antibiyotikler vb.) uygun şekilde verilmelidir. İlaçların dozları ve uygulama yolları sağlık profesyonelleri tarafından yönetilmelidir.
 9. Mental ve Psikolojik Destek: Hasta bilinci kapalı olsa bile, mental ve psikolojik destek gerekebilir. Ayrıca, entübasyon sonrası uyandığında hastanın aile veya yakınları ile iletişim kurmak da önemlidir.
 10. Komplikasyonların Erken Tanınması: Entübasyon sonrası komplikasyonların erken teşhisi ve tedavisi kritiktir. Solunum yolu enfeksiyonları, tüp yer değiştirmesi, aspirasyon veya diğer sorunlar erken dönemde tanınmalı ve uygun şekilde tedavi edilmelidir.
 11. Rehabilitasyon: Hasta entübe edildikten sonra uzun süre yatakta kalmışsa veya kas gücü kaybetmişse, rehabilitasyon ve fizyoterapi programlarına dahil edilmelidir.

Entübasyon sonrası bakım, hasta için özel bir plan gerektirir ve hasta ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Sağlık profesyonelleri, hastanın durumunu düzenli olarak değerlendirir ve tedavi planını buna göre günceller. Hasta ve ailesine süreç hakkında açıklamalar yapmak, destek sağlamak ve soruları yanıtlamak da önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

acil servis logo
Acil Servis
Dr. Engin Erdoğan
Dr Mikail Yilmazer
Acil Servis
Dr. Mikail Yılmazer
Dr Habibullah Hamidi
Acil Servis
Dr. Habibullah Hamidi
Dr Busra Nur Ugur
Acil Servis
Dr. Büşra Nur Uğur
acil servis logo
Acil Servis
Dr. Gülhan Dede
acil servis logo
Acil Servis
Dr. Ekrem Öztürk
acil servis logo
Acil Servis
Dr. Malik Maharramli
hekim foto no
Acil Servis
Dr. Ramazan Tiken

İlgili Birimler