Pediatrik Romatoloji

Çocuk Romatoloji

Çocuklarda oldukça sık rastlanan ve genellikle altta yatan bir böbrek hastalığına işaret eden idrar yolu enfeksiyonlarının, böbrek ve üriner sistem taşlarının tanı, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Ayrıca hematüri (idrarda kan görülmesi), proteinüri, nefrotik sendrom, glomerulonefritler, renal tübüler asidozlar, akut ve kronik böbrek yetmezlikleri de izlenmekte, tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

alife logo admin

A Life Sağlık Grubu