Mesane Tümörü Nedir?

Mesane Tümörü Nedir?

İçindekiler

mesane tümörü

Mesane Tümörü Nedir?

Mesane tümörü, mesane yani idrar kesesi içindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan anormal bir doku büyümesidir. Mesane tümörleri genellikle kanserli hücrelerin biriktiği, iyi huylu olmayan (malign) tümörlerdir. Bu tür tümörler, zaman içinde büyüyebilir ve çevre dokulara yayılabilirler.

Mesane tümörleri iki temel kategoride sınıflandırılır:

 1. İyi Huylu Tümörler (Benign): İyi huylu tümörler kanser değildir ve çevre dokulara yayılmazlar. En sık rastlanan iyi huylu mesane tümörü tipi, papillomadır. İyi huylu tümörler genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir.
 2. Malign (Kötü Huylu) Tümörler: Kötü huylu mesane tümörleri kanserdir ve çevre dokulara yayılma eğilimindedir. En sık rastlanan tür, mesane iç yüzey hücrelerinden kaynaklanan mesane kanseridir. Mesane kanseri, tümörün evresine ve yayılma derecesine bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri gerektirebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi bulunabilir.

Mesane tümörlerinin belirtileri arasında kanlı idrar, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya acı hissi, idrar tutamama, kilo kaybı ve yorgunluk gibi semptomlar yer alabilir. Bu belirtilerle karşılaşıldığında bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, mesane tümörlerinin tedavi edilebilirliğini artırabilir.

Mesane Tümörü Neden Olur?

Mesane tümörlerinin tam nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli risk faktörleri tümörlerin oluşma olasılığını artırabilir. İşte mesane tümörlerinin oluşumuna katkıda bulunan bazı risk faktörleri:

 1. Sigara İçme: Sigara içmek mesane kanseri riskini artırır. Sigara içenlerin mesane kanserine yakalanma olasılığı, sigara içmeyenlere göre daha yüksektir.
 2. Kimyasal Maruziyet: Bazı kimyasal maddelere maruz kalmak mesane tümörleriyle ilişkilendirilmiştir. Özellikle bazı endüstriyel işlerde çalışanlar, kimyasal maddelere sürekli maruz kaldıkları için daha yüksek risk altındadır.
 3. İlaçlar ve İlaçlara Maruziyet: Bazı ilaçlar, özellikle fenasetin gibi belirli türde ilaçlar, mesane tümörleri riskini artırabilir.
 4. Radyasyon Maruziyeti: Radyasyona uzun süre maruz kalmak, mesane kanseri riskini artırabilir.
 5. İdrar Taşı (Böbrek Taşı) Geçmişi: İdrar taşlarına sık sık yakalanan kişiler, mesane kanseri riski altında olabilir.
 6. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, mesane kanseri riskini artırabilir.
 7. Yaş ve Cinsiyet: Mesane kanseri genellikle yaşla birlikte artar ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.
 8. Genetik Faktörler: Aile geçmişi ve genetik faktörler, mesane kanseri riskini artırabilir.

Bu risk faktörleri mesane tümörlerinin oluşma olasılığını artırabilir, ancak herhangi bir bireyde bu faktörlerin bulunması, mutlaka tümör gelişeceği anlamına gelmez. Mesane tümörleri karmaşık bir şekilde meydana gelir ve birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkabilir. Önemli olan, risk faktörlerini azaltmak ve düzenli sağlık kontrolleri ile olası sorunları erken teşhis etmektir.

Mesane Tümörü Belirtileri Neler Olabilir?

Mesane tümörlerinin belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve evresine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak mesane tümörleri genellikle şu belirtilerle ilişkilendirilir:

 1. Kanlı İdrar (Hematuri): En yaygın belirtilerden biri olan kanlı idrar, mesane tümörlerinin tipik bir işaretidir. İdrarda kan görülebilir veya idrar rengi kırmızı veya pembe olabilir.
 2. Sık İdrara Çıkma: Mesane tümörleri, idrar yolunun tıkanmasına veya tahriş olmasına neden olabilir, bu da sık sık idrara çıkmaya yol açabilir.
 3. İdrar Yaparken Ağrı veya Yanma: Mesane tümörleri, idrar yolunun tahriş edilmesine neden olabilir ve bu da idrar yaparken ağrı veya yanmaya yol açabilir.
 4. İdrarı Tamamen Boşaltamama: Tümörler mesane içinde veya çıkışında blokaj oluşturabilir, bu da idrarın tamamen boşaltılmasını zorlaştırabilir.
 5. İdrar Tutamama: Mesane tümörleri, mesane kontrolünü etkileyebilir ve idrar kaçırma sorunlarına yol açabilir.
 6. Karın Ağrısı veya Sırt Ağrısı: Mesane tümörleri büyüdükçe veya çevre dokulara yayıldıkça, karın veya sırt ağrısına neden olabilir.
 7. İştah Kaybı ve Kilo Kaybı: İleri evre mesane kanseri, iştah kaybı ve kilo kaybına neden olabilir.
 8. Yorgunluk ve Halsizlik: Mesane kanseri, vücudu zayıflatarak yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir.

Bu belirtiler, mesane tümörlerinin erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir. Eğer bu tür belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz. Erken teşhis ve tedavi, mesane tümörlerinin daha iyi bir prognoza sahip olmasına yardımcı olabilir.

Mesane Tümörü Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mesane tümörünün tedavi yöntemleri, tümörün tipine, büyüklüğüne, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Mesane tümörü tedavisinde kullanılan temel yöntemler şunlardır:

 1. Cerrahi Müdahale: Cerrahi yöntemler, mesane tümörünün çıkarılması veya cerrahi olarak tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Bu işlem “transüretral rezeksiyon” (TUR) adı verilen bir prosedürle gerçekleştirilebilir. Daha ileri evrelerde veya büyük tümörlerde, mesanenin kısmen veya tamamen çıkarılması gerekebilir (radikal sistektomi). Cerrahi, tümörün boyutuna ve yayılma derecesine bağlı olarak değişebilir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini yavaşlatmak için kullanılan ilaçları içerir. Mesane tümörlerinin tedavisinde bazen ameliyat öncesinde veya sonrasında kemoterapi uygulanabilir.
 3. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi veya kontrol altına almaya çalışır. Mesane tümörlerinin bazı tipleri için radyoterapi bir tedavi seçeneği olabilir.
 4. İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine karşı savaşmasına yardımcı olmak için kullanılan ilaçları içerir. Mesane kanseri tedavisinde immünoterapi giderek daha fazla kullanılmaktadır, özellikle ileri evrelerde veya diğer tedavi yöntemleriyle sonuç alınamayan durumlarda.
 5. Hedeflenmiş Tedaviler: Bazı mesane tümörleri, belirli hedeflere yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin belirli proteinlerini hedef alarak tümör büyümesini kontrol etmeye çalışır.

Tedavi planı, hastanın spesifik durumuna bağlı olarak kişiselleştirilir. Tedavi yaklaşımı, tümörün tipi, evresi, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tedaviyi yönlendirecek olan bir onkolog (kanser uzmanı) ile işbirliği yapmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, mesane tümörlerinin başarıyla tedavi edilme olasılığını artırabilir.

Mesane Tümörü Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Mesane tümörü ameliyatı, tümörün tipine, büyüklüğüne, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. En yaygın kullanılan mesane tümörü ameliyatı yöntemleri aşağıda açıklanmıştır:

 • Transüretral Rezeksiyon (TUR): Bu, mesane tümörünün endoskopik bir işlemle çıkarılmasını içerir. Genellikle yüzeydeki küçük tümörlerin tedavisinde kullanılır. Endoskop adı verilen bir cihaz, idrar yolundan mesaneye yönlendirilir ve tümörün çıkarılmasına veya biyopsi yapılmasına olanak tanır.
 • Radikal Sistektomi: Radikal sistektomi, mesanenin tamamen çıkarıldığı daha kapsamlı bir ameliyat türüdür. Bu ameliyat, mesanenin kanserleştiği durumlarda veya ileri evre mesane kanseri durumlarında uygulanabilir. Radikal sistektomi şu şekilde yapılır:

-Mesane, prostat (erkeklerde), uterus ve vajina (kadınlarda) dahil olmak üzere çevresindeki organlarla birlikte çıkarılır.

-Üriner diversiyon adı verilen bir prosedür ile idrarın vücut dışına atılması sağlanır. Bu prosedürde mesanenin yerini alacak bir idrar depolama ve idrar atma yöntemi oluşturulur. Bu yöntemler, üriner diversiyon çeşitlerine göre değişebilir (örneğin, ileal konduit, neobladder vb.).

 • Kısmi Mesane Rezeksiyonu: Bu ameliyat türünde, sadece tümörün bulunduğu bölge veya bir kısmı çıkarılır. Bu yöntem, tümör küçük ve yüzeydeyse ve mesanenin geri kalanı kanserden etkilenmemişse uygulanabilir.

Ameliyat sonrası dönemde, hastanın idrar kontrolünü ve yaşam kalitesini korumak için uygun üriner diversiyon yöntemi seçilir. Radikal sistektomi sonrası idrar depolama ve atılma şekilleri hastanın ihtiyacına göre belirlenir.

Mesane tümörü ameliyatı, cerrahi ekipler tarafından özenle planlanmalı ve hastanın sağlık durumu dikkate alınarak yapılmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde iyileşme süreci önemlidir ve hastanın yaşam tarzı değişebilir. Bu nedenle, ameliyat öncesinde ve sonrasında hastaya destek ve rehberlik sağlayan bir sağlık ekibiyle çalışmak önemlidir.

Mesane Tümörü Ameliyatı Her Hasta İçin Uygun mudur?

Hayır, mesane tümörü ameliyatı her hasta için uygun değildir ve tedavi planı hastanın özel durumuna, tümörün tipine, büyüklüğüne, yayılma derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak kişiselleştirilmelidir. Mesane tümörü ameliyatı, özellikle radikal sistektomi gibi daha kapsamlı işlemler, yalnızca belirli durumlarda ve belirli hastalarda uygundur. İşte mesane tümörü ameliyatının uygun olabileceği bazı durumlar:

 1. Mesane Kanserinin İleri Evreleri: Radikal sistektomi, mesane kanserinin ileri evrelerinde, tümörün çevre dokulara veya lenf düğümlerine yayıldığında düşünülebilir.
 2. Büyük Tümörler: Büyük mesane tümörleri veya mesanenin büyük bir bölümünü etkileyen tümörler, cerrahi çıkarılma gerektirebilir.
 3. Tümörün Yerleşimi: Tümörün yerleşimi, ameliyatın tipini etkileyebilir. Örneğin, tümörün mesane iç yüzeyine yakın olduğu durumlarda, transüretral rezeksiyon gibi daha az invazif işlemler düşünülebilir.
 4. Hastanın Genel Sağlık Durumu: Ameliyat, hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değerlendirilir. Cerrahiye uygun olmayan veya yüksek risk taşıyan hastalar için alternatif tedavi seçenekleri araştırılabilir.
 5. Hastanın Tercihleri: Hastanın ameliyat türüne ve sonuçlarına yönelik tercihleri de dikkate alınmalıdır.

Her hasta için uygun tedavi seçenekleri, hastanın bireysel durumuna ve tümörün özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu nedenle, bir onkolog (kanser uzmanı) ile işbirliği yapmak ve tedavi seçeneklerini tartışmak önemlidir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında hastanın bilgilendirilmesi ve desteklenmesi de önemlidir, çünkü mesane tümörü ameliyatları hastalar için fiziksel ve duygusal açıdan zorlayıcı olabilir.

Mesane Tümörü Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Mesane tümörü ameliyatı sonrası iyileşme süreci, ameliyat türüne, hastanın genel sağlık durumuna ve ameliyatın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak mesane tümörü ameliyatının iyileşme süreci şu aşamalardan oluşur:

 1. Hastane Kalış Süresi: Mesane tümörü ameliyatından sonra hastanede kalış süresi, ameliyatın türüne bağlı olarak değişebilir. Bazı hastalar birkaç gün hastanede kalırken, radikal sistektomi gibi daha kapsamlı ameliyatlar sonrasında hastanede daha uzun süre izlenmesi gerekebilir.
 2. Ağrı ve Rahatsızlık: Ameliyat sonrası dönemde ağrı ve rahatsızlık hissi olabilir. Ameliyat sonrası ağrıyı kontrol altına almak için ilaçlar reçete edilebilir.
 3. Üriner Diversiyon Bakımı: Radikal sistektomi sonrasında üriner diversiyon (idrarın vücut dışına atılması yöntemi) oluşturulur. Bu yöntem hastaya öğretilir ve bakımı gerekebilir. İdrarın dışarı atılmasını sağlayan stomalar veya diğer yöntemler kullanılabilir.
 4. İdrar Kontrolü: Radikal sistektomi sonrası, idrar kontrolünün yeniden öğrenilmesi gerekebilir. Bu süreç hastadan hastaya değişebilir.
 5. Diyet ve Beslenme: Ameliyat sonrasında, beslenme ihtiyaçlarına ve toleransa bağlı olarak diyet sınırlamaları veya önerileri olabilir.
 6. Fiziksel Aktivite: İyileşme sürecinin başlarında hasta genellikle dinlenmeye ve yavaşça hareket etmeye teşvik edilir. Fiziksel aktivite derecesi ameliyat türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir.
 7. Takip ve İzleme: Ameliyat sonrası dönemde düzenli doktor kontrolleri yapılmalıdır. Bu kontroller tümörün takibi ve sağlığın izlenmesi için önemlidir.
 8. Psikososyal Destek: Mesane tümörü ameliyatı sonrası duygusal destek almak önemlidir. Ameliyat ve sonrasındaki yaşam tarzı değişiklikleri hastalar için zorlayıcı olabilir.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci hastadan hastaya değişebilir ve her hasta farklı bir hızda iyileşebilir. Önemli olan, doktorun önerilerine uygun olarak tedavi planına sadık kalmak ve herhangi bir endişenizi veya sorununuzu sağlık ekibiyle paylaşmaktır. Ameliyat sonrası dönemde sağlık profesyonelleri, hastaların ihtiyaçlarını karşılamak ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için yardımcı olacaktır.

Mesane Tümörü Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Mesane tümörü ameliyatı sonrası dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte bu dönemde dikkat etmeniz gereken bazı hususlar:

 1. Doktor Talimatlarına Uyun: Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde doktorunuzun talimatlarına kesinlikle uymalısınız. İlaçlarınızı düzenli olarak almalı, kontrollerinizi kaçırmamalı ve önerilen diyet ve aktivite düzenine uymalısınız.
 2. Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası ağrı normaldir. Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri düzenli olarak kullanmalısınız ve ağrı veya rahatsızlık hissi artarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.
 3. Üriner Diversyon Bakımı: Eğer radikal sistektomi sonrası üriner diversyon (idrarın vücut dışına atılması) yöntemi uygulandıysa, stomaların ve idrar yollarının bakımını yapmalısınız. Bu konuda doktorunuz veya hemşireler size eğitim verecektir.
 4. İdrar Kontrolü: İdrar kontrolünü yeniden öğrenmek zaman alabilir. Sabırlı olmalı ve doktorunuzun veya fizyoterapistin önerdiği pelvik taban egzersizlerini yapmalısınız.
 5. Diyet ve Beslenme: Doktor veya diyetisyeninizin önerilerine göre beslenmelisiniz. Özellikle ameliyat sonrası dönemde bazı yiyeceklerden kaçınılabilir veya belirli bir diyet programına uyulabilir.
 6. Fiziksel Aktivite: Doktorunuzun izin verdiği ölçüde yavaşça fiziksel aktivitelere başlayabilirsiniz. Ancak aşırı zorlamadan kaçınmalı ve bedeninizi dinlemeniz önemlidir.
 7. Duş ve Hijyen: Ameliyat sonrası yara bakımına ve hijyene dikkat etmelisiniz. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda banyo yapmalı ve yara yerlerini temiz tutmalısınız.
 8. Psikososyal Destek: Ameliyat sonrası dönem, duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Destek aile üyeleri, arkadaşlar ve psikologlar tarafından sağlanabilir.
 9. Doktor Kontrolleri: Ameliyat sonrası dönemde doktor kontrollerini aksatmamalısınız. Bu kontroller, tümörün takibi ve sağlık durumunuzun izlenmesi için önemlidir.
 10. Sigara ve Alkol: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek mesane kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sigara içmeme ve alkol tüketimini sınırlama konusunda dikkatli olmalısınız.

Ameliyat sonrası dikkatli bir iyileşme süreci, sağlığınızın en iyi şekilde yeniden kazanılmasına yardımcı olur. Herhangi bir endişe veya sorununuz olduğunda doktorunuz veya sağlık ekibi ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

Mesane Tümörü İle İlgilenen Birim Hangisidir?

Mesane tümörü ile ilgilenen birimler genellikle üroloji ve onkoloji alanında uzmanlaşmış sağlık profesyonelleri tarafından yönetilir. Bu birimler hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerini yönlendirirler. İşte mesane tümörü ile ilgili başvurabileceğiniz ana sağlık birimleri:

 1. Üroloji Birimi: Ürolojistler veya üroloji uzmanları, mesane tümörleri ve ürolojik sorunlarla ilgilenen uzmanlardır. Mesane kanseri tanısı, cerrahi işlemler ve üriner diversyon (idrarın vücut dışına atılması) yöntemleri gibi konuları ele alırlar.
 2. Onkoloji Birimi: Onkologlar, kanserle ilgilenen uzmanlardır ve mesane kanseri tedavisi konusunda deneyime sahiptirler. Kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi ve hedeflenmiş tedaviler gibi kanser tedavi yöntemlerini yönlendirirler.
 3. Radyasyon Onkolojisi Birimi: Radyasyon onkologları, kanser tedavisinde radyoterapiyi yönlendiren uzmanlardır. Mesane kanseri tedavisinde radyoterapi bir seçenek olabilir.
 4. Patoloji Laboratuvarı: Patologlar, tümörün tipini ve evresini belirlemek için tümör dokusu örneklerini inceleyen uzmanlardır. Bu inceleme, doğru tanı ve tedavi planlaması için önemlidir.
 5. Hemşireler ve Destek Personeli: Hemşireler ve diğer sağlık personeli, hastaların bakımını sağlarlar ve ameliyat sonrası dönemde hastalara rehberlik ederler. Ayrıca psikososyal destek sağlarlar.

Mesane tümörü tanısı alan veya bu konuda endişeleri olan kişiler, birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmalı ve ardından ilgili uzman birimlere yönlendirilmelidirler. Uygun bir tedavi planı oluşturmak ve hastaların sağlık durumunu izlemek için multidisipliner bir yaklaşım genellikle tercih edilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler