Perkütan Nefrolitotomi Nedir?

Perkütan Nefrolitotomi Nedir?

İçindekiler

perkutan nefrolitotomi

Perkütan Nefrolitotomi Nedir?

Perkütan nefrolitotomi, böbrek içindeki böbrek taşlarını çıkarmak için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu işlem, cerrahi bir kesi yapmadan, vücudun dışından böbreğe erişim sağlar. Perkütan nefrolitotomi, büyük, karmaşık veya böbrek taşları için tercih edilen bir seçenek olabilir.

İşlem sırasında, hasta genellikle genel anestezi altında veya yerel anestezi ile uyanıkken yapılır. Aşağıdaki adımları içerir:

 1. Rehberleme: Ultrasonografi veya görüntüleme cihazlarıyla, cerrah böbreğe erişim noktasını belirler. Genellikle sırt bölgesine yakın bir nokta seçilir.
 2. İğne yerleştirme: Seçilen noktaya bir iğne yerleştirilir ve bu iğne üzerinden böbreğe bir yol açılır. Bu iğne ile böbreğin içine özel bir tüp veya kılavuz tel yerleştirilir.
 3. Taşın kırılması veya çıkarılması: Böbrek içindeki taşa ulaşmak için bu tüp veya kılavuz tel kullanılır. Taşlar bazen lazer veya ultrason dalgaları gibi enerji kaynakları kullanılarak parçalanır ve ardından çıkarılır veya tüp vasıtasıyla doğrudan çıkarılabilir.
 4. Yara kapatma: İşlem tamamlandığında, böbreğe erişim noktası dikiş veya kapatıcı malzemelerle kapatılır. Genellikle küçük bir kesiyi içerir, bu nedenle açık cerrahiye göre daha az invazif bir yöntemdir.

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını çıkarmak için kullanılan etkili bir yöntemdir, ancak her hasta için uygun olmayabilir. İşlem sonrası iyileşme süreci bireyden bireye değişebilir, ancak genellikle daha az komplikasyon ve kısa bir iyileşme süresi ile karakterizedir. Bu tür bir cerrahiye karar verirken, hastanın özel durumu ve taşın büyüklüğü gibi faktörler dikkate alınmalı ve bir uzmana danışılmalıdır.

Perkütan Nefrolitotomi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarının tedavisinde kullanılan bir cerrahi prosedürdür ve aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

 1. Büyük Taşlar: Perkütan nefrolitotomi, büyük ve karmaşık böbrek taşlarını çıkarmak için sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu prosedür, taşların daha kolay ve güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
 2. Böbrek Taşı Nedeniyle İdrar Yolu Tıkanıklığı: Böbrek taşları, idrar yollarını tıkayarak böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. İdrar yolu tıkanıklığına neden olan taşlar için perkütan nefrolitotomi gerekebilir.
 3. Diğer Tedavi Yöntemlerinin Başarısızlığı: ESWL (extracorporeal şok dalga litotripsi) veya endoskopik yöntemler gibi daha az invaziv böbrek taşı tedavileri başarısız olduğunda veya uygun olmadığında perkütan nefrolitotomi düşünülebilir.
 4. İnfeke Böbrek Taşları: İnfeke böbrek taşları, enfeksiyonun varlığı nedeniyle daha karmaşık bir tedavi gerektirebilir. Bu durumda perkütan nefrolitotomi, taşların çıkarılması ve enfeksiyonun kontrol altına alınması için kullanılabilir.
 5. Böbrek Anatomik Anormallikleri: Bazı hastalarda böbreklerin anatomik yapısı doğuştan veya sonradan değişebilir. Bu tür anatomik anormallikler perkütan nefrolitotomiyi gerektirebilir.

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşı tedavisi için etkili bir seçenek olabilir, ancak her hasta için uygun olmayabilir. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın özel durumuna, taşın büyüklüğüne, konumuna ve doktorun değerlendirmesine bağlı olarak belirlenmelidir. Bu nedenle, böbrek taşı sorunu yaşayan kişilerin bir ürolog veya böbrek uzmanıyla görüşmesi ve en uygun tedavi seçeneğini belirlemesi önemlidir.

Perkütan Nefrolitotomi Nasıl Uygulanır?

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını çıkarmak için kullanılan bir cerrahi prosedürdür ve aşağıda adım adım nasıl uygulandığını anlatan genel bir rehber bulunmaktadır. Ancak her hasta farklı olabilir ve cerrahi prosedür, hastanın özel durumuna ve böbrek taşının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, cerrahınızın önerilerine ve talimatlarına dikkat etmek önemlidir:

 • Hazırlık Aşaması
 • Hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir.
 • Gerekirse preoperatif testler (kan testleri, böbrek fonksiyon testleri, görüntüleme) yapılır.
 • Hastanın ilaç kullanımı ve varsa alerjileri göz önünde bulundurulur.
 • Anestezi Seçimi:
 • Perkütan nefrolitotomi genellikle genel anestezi altında yapılır, bu nedenle hasta operasyon sırasında uyutulur.
 • Bazı durumlarda lokal anestezi veya sedasyon da kullanılabilir.
 • Cerrahi Erişim Sağlama:
 • Cerrah, ultrasonografi veya görüntüleme cihazları yardımıyla böbreğe erişim noktasını belirler.
 • Seçilen noktaya steril bir şekilde yaklaşılır ve lokal anestezi uygulanabilir.
 • İğne Yerleştirme:
 • Belirlenen erişim noktasına bir iğne yerleştirilir ve böbreğe yol açılır.
 • Bu iğne üzerinden böbreğe özel bir tüp veya kılavuz tel yerleştirilir.
 • Taşların Kırılması veya Çıkarılması:
 • Tüp veya kılavuz tel kullanılarak böbrek içine taşlara ulaşılır.
 • Taşlar lazer, ultrason dalgaları veya diğer enerji kaynaklarıyla parçalanabilir veya bütün olarak çıkarılabilir.
 • Taşların Çıkarılması:
 • Parçalanan taşlar tüp aracılığıyla çıkarılabilir veya büyük taşlar doğrudan tüp yardımıyla çıkarılır.
 • Yara Kapatma:
 • İşlem tamamlandığında, böbreğe erişim noktası dikiş veya kapatıcı malzemelerle kapatılır.
 • İyileşme Süreci:
 • Hasta genellikle bir süre izlem altında tutulur.
 • İşlem sonrası ağrı kontrolü için ilaçlar verilebilir.
 • İyileşme süreci hastadan hastaya değişebilir, ancak genellikle hastanede birkaç gün kalmayı gerektirmez.

Cerrahi sonrası dönemde, cerrahınızın talimatlarına uymanız ve düzenli takip randevularına gitmeniz önemlidir. İşlem sonrası komplikasyonların erken tanınması ve tedavi edilmesi için dikkatli olunmalıdır. Cerrahınız, perkütan nefrolitotomi sonrası ne tür aktiviteleri yapabilir veya yapmamanız gerektiği konusunda size bilgi verecektir.

Perkütan Nefrolitotomi Her Hasta İçin Uygun mudur?

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını çıkarmak için etkili bir cerrahi yöntem olmasına rağmen, her hasta için uygun olmayabilir. Prosedürün uygulanabilirliği, hastanın özel durumuna ve böbrek taşlarının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. İşte perkütan nefrolitotominin uygulanabilirliğini etkileyen bazı faktörler:

 1. Böbrek Taşının Boyutu ve Konumu: Perkütan nefrolitotomi, özellikle büyük ve karmaşık böbrek taşlarının tedavisi için tercih edilir. Taşların konumu da önemlidir; taşlar böbrek içinde veya üreter gibi dar bölgelerde bulunuyorsa, perkütan nefrolitotomi düşünülebilir.
 2. Hastanın Genel Sağlık Durumu: Hastanın yaş, genel sağlık durumu, özellikle böbrek fonksiyonları ve bağışıklık sistemi göz önüne alınmalıdır. Bazı sağlık sorunları olan hastalar için cerrahi prosedür riskli olabilir.
 3. Tekrarlayan Böbrek Taşları: Tekrarlayan böbrek taşları yaşayan kişilerde perkütan nefrolitotomi daha sık tercih edilebilir, çünkü bu yöntem genellikle etkili bir şekilde büyük ve tekrarlayan taşları çıkarmada kullanılır.
 4. Böbrek Anatomik Anormallikleri: Böbreklerin doğuştan gelen veya sonradan gelişen anatomik anormallikleri varsa, bu durum perkütan nefrolitotominin gerekebileceği bir durumdur.
 5. Diğer Tedavi Seçeneklerinin Başarısızlığı veya Uygunsuzluğu: Daha az invazif tedavi seçenekleri, özellikle ESWL veya endoskopik yöntemler, işe yaramazsa veya uygun değilse, perkütan nefrolitomi düşünülebilir.

Cerrahi bir prosedür olarak perkütan nefrolitomi, bireyin özel durumu ve böbrek taşlarının özellikleri göz önüne alınarak bir uzman tarafından değerlendirilmelidir. Uygun adayların belirlenmesi ve prosedürün riskleri ile faydalarının dikkatlice değerlendirilmesi önemlidir. Cerrahınız, sizin için en uygun tedavi seçeneğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Perkütan Nefrolitotomi Avantajları Nelerdir?

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını çıkarmak için kullanılan bir cerrahi prosedürdür ve bazı avantajları vardır. Bu avantajlar, özellikle büyük veya karmaşık böbrek taşlarına sahip hastalar için önemli olabilir. İşte perkütan nefrolitotominin avantajları:

 1. Büyük ve Karmaşık Taşların Tedavisi: Perkütan nefrolitotomi, büyük, sert ve karmaşık böbrek taşlarının çıkarılması için etkili bir seçenektir. Diğer daha az invazif yöntemler bu tür taşları kırmak veya çıkarmakta yetersiz olabilir.
 2. Yüksek Başarı Oranları: Perkütan nefrolitotomi, genellikle yüksek başarı oranlarına sahiptir. Büyük taşlar, bu prosedürle etkili bir şekilde kırılabilir ve çıkarılabilir.
 3. Hızlı Sonuçlar: Cerrahi prosedürün ardından böbrek taşlarının çoğu hızla çıkarılabilir, böylece hastalar genellikle işlem sonrası hızlı bir rahatlama yaşarlar.
 4. Tekrarlayan Taşların Tedavisi: Tekrarlayan böbrek taşlarına sahip hastalar için perkütan nefrolitotomi, tekrarlayan taş oluşumunu engellemek amacıyla büyük taşların çıkarılmasına yardımcı olabilir.
 5. İyileşme Süresi: Perkütan nefrolitotomi, açık cerrahiye göre daha az invazif bir yöntemdir ve hastanın iyileşme süreci genellikle daha kısa sürer. Hasta, hastanede kalmaya gerek kalmadan taburcu edilebilir.
 6. Komplikasyon Riskinin Azalması: Diğer cerrahi seçeneklere göre perkütan nefrolitotominin komplikasyon riski daha düşük olabilir, özellikle cerrahi girişimlerin uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesi durumunda.

Yine de her cerrahi prosedürde olduğu gibi perkütan nefrolitotomi de riskler içerir. İşlem sonrası enfeksiyon, kanama, böbrek hasarı ve idrar yolu sorunları gibi potansiyel komplikasyonları vardır. Bu nedenle, bir doktor veya cerrah, hastanın özel durumunu değerlendirirken ve tedavi seçeneği belirlerken bu riskleri dikkate almalıdır.

Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Perkütan nefrolitotomi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Ameliyat sonrası dönemde uyulması gereken talimatlar, hastanın hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci geçirmesine yardımcı olabilir. İşte perkütan nefrolitotomi ameliyatı sonrasında dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. İlaçları Düzenli Kullanın: Cerrahınızın önerdiği şekilde ağrı kesici ilaçlar ve antibiyotikleri düzenli olarak kullanın. Bu ilaçlar, ağrıyı kontrol altına alır ve enfeksiyon riskini azaltır.
 2. Yara Bakımı: Ameliyat bölgesinin yara bakımı önemlidir. Yara enfeksiyonunu önlemek için cerrahınızın veya hemşirenizin talimatlarına uyun. Yara üzerine herhangi bir enfekte olmayan krem veya merhem sürmeyin.
 3. Sıvı Alımı: Ameliyat sonrası dönemde yeterli sıvı alımına dikkat edin. Sıvılar böbrekleri yıkayarak iyileşmeyi teşvik edebilir ve idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebilir.
 4. İdrar İzlemi: İdrarınızı düzenli olarak izleyin. İdrar yapma sürecinde herhangi bir ağrı, kanama veya idrar akışındaki değişiklik gibi anormal belirtileri hemen sağlık profesyonelinize bildirin.
 5. Diyet ve Beslenme: Cerrahınızın önerdiği bir diyeti izleyin. Bazen böbrek taşlarını önlemek için belirli diyet önerileri yapılabilir. Ayrıca, tuz ve protein alımını düzenlemek de önemlidir.
 6. Fiziksel Aktivite: Cerrahınızın önerdiği süre boyunca ağır fiziksel aktivitelerden kaçının. Ameliyat sonrası iyileşme döneminde dinlenmek ve yavaşça aktiviteye geri dönmek önemlidir.
 7. Randevuları Takip Edin: Ameliyat sonrası takip randevularına düzenli olarak katılın. Bu randevular, ameliyat sonrası iyileşmenizin izlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde doktorunuzun müdahale etmesine olanak tanır.
 8. Komplikasyonları İzleme: Ameliyat sonrası dönemde ateş, şiddetli ağrı, kanama, idrar yolu sorunları veya diğer anormal belirtiler yaşarsanız, hemen doktorunuza başvurun. Bu, potansiyel komplikasyonların erken tanınması için önemlidir.

Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun talimatlarına tam olarak uymanız iyileşme sürecinizi hızlandırabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir. Ayrıca, ameliyat sonrası iyileşme sürecinizin herhangi bir sorunu veya endişesi olduğunda doktorunuzla iletişim kurmanız önemlidir.

Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Perkütan nefrolitotomi ameliyatı sonrası iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumu, ameliyatın karmaşıklığı ve taşların boyutu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki aşamaları içerir:

 1. Hastanede Kalış Süresi: Perkütan nefrolitotomi ameliyatı sonrası hastanede kalış süresi, ameliyatın karmaşıklığına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Basit vakalarda hastalar genellikle birkaç gün içinde taburcu edilebilirler.
 2. Ağrı Yönetimi: Ameliyat sonrası dönemde ağrı yaygın bir sorundur. Cerrahınız tarafından önerilen ağrı kesicileri düzenli olarak kullanarak ağrıyı kontrol altına alabilirsiniz. Ağrı derecesi ve süresi hastadan hastaya değişebilir.
 3. İdrar İzlemi: Ameliyat sonrası idrar yapma sürecini dikkatle izlemelisiniz. İdrarınızın rengi, miktarı ve herhangi bir anormal belirti (kanama, ağrı) açısından kendinizi gözlemlemelisiniz. Bu belirtiler varsa, hemen doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 4. Yara Bakımı: Ameliyat sonrası dönemde yara bakımı önemlidir. Cerrahınızın veya hemşirenizin önerilerine uyarak yara enfeksiyonunu önlemek için yara bölgesini temiz ve kuru tutmalısınız.
 5. Sıvı Alımı: Bol miktarda sıvı içmek, böbreklerinizi yıkayarak idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilir. Doktorunuzun önerdiği sıvı alımına dikkat etmelisiniz.
 6. Diyet ve Beslenme: Cerrahınızın önerdiği diyeti takip etmelisiniz. Özellikle böbrek taşlarını önlemeye yönelik diyet önerileri varsa bunlara uymalısınız.
 7. Fiziksel Aktivite: Ameliyat sonrası dönemde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Cerrahınızın önerdiği süre boyunca istirahat etmek ve yavaşça fiziksel aktiviteye geri dönmek önemlidir.
 8. Randevuları Takip Edin: Cerrahınızın belirlediği takip randevularına düzenli olarak katılmalısınız. Bu randevular, ameliyat sonrası iyileşmenizin izlenmesine ve gerektiğinde doktorunuzun müdahale etmesine olanak tanır.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci kişiseldir ve hastadan hastaya değişebilir. Genellikle hastalar ameliyat sonrası birkaç hafta içinde normale dönerler. Ancak herhangi bir endişeniz veya komplikasyonunuz olduğunda, hemen doktorunuza başvurmalısınız. Ameliyat sonrası dönemde uymanız gereken talimatları doktorunuzla net bir şekilde anlamak ve bu talimatlara uymak iyileşme sürecinizi olumlu yönde etkileyecektir.

Perkütan Nefrolitotomi Ameliyatı İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Perkütan nefrolitotomi ameliyatı için başvurmanız gereken uzmanlık alanı ürolojidir. Üroloji, ürogenital sistem (idrar yolları ve üreme organları) hastalıkları ve rahatsızlıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır. Böbrek taşları da ürolojinin uzmanlık alanına girer.

Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını cerrahi olarak çıkarmak veya kırmak için kullanılan bir prosedür olduğundan, bu işlemi gerçekleştiren cerrahlar genellikle ürologlardır. Ürologlar, böbrek taşı sorunlarının teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir.

Perkütan nefrolitotomi ameliyatı için başvurmak isterseniz, öncelikle bir ürologla randevu almalısınız. Ürolog, hastalığınızı değerlendirecek, gerekli testleri yapacak ve uygun tedavi seçeneklerini tartışacaktır. Perkütan nefrolitotomi gerekiyorsa, ürolog size bu prosedürü daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacaktır.

Yani, böbrek taşı sorunlarınız için bir üroloji uzmanına başvurmanız en uygun yaklaşımdır. Üroloji bölümünde veya hastanesinde bir üroloji polikliniği veya kliniği bulunur ve oradan randevu alabilirsiniz.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler