Akran Zorbalığı: Çocuklar ve Gençler Arasındaki Sessiz Tehlike

Akran Zorbalığı: Çocuklar ve Gençler Arasındaki Sessiz Tehlike

İçindekiler

akran zorbalığı

Akran Zorbalığı Nedir?

Akran zorbalığı, çocuk ve gençler arasında yaşanan bir sorun olup, bu tür saldırgan davranışların yaygınlaşması toplumun dikkatini çekmektedir. Akran zorbalığı, bir çocuğun ya da gençlerin başka bir çocuğa veya gençlere fiziksel, sözlü veya duygusal zarar verme niyetiyle uyguladığı bir davranış türünü ifade eder. Bu makalede, akran zorbalığının ne olduğunu, neden meydana geldiğini, etkilerini ve önleme yollarını ele alacağız.

Akran zorbalığı, çocuklar veya gençler arasında sistematik bir şekilde tekrar eden istenmeyen davranışların uygulanmasıdır. Bu davranışlar şunları içerebilir:

 1. Fiziksel Zorbalık: Bir çocuğun diğer bir çocuğa vurma, tekmeleme, itme gibi fiziksel şiddet uygulaması.
 2. Sözlü Zorbalık: Küfür etme, hakaret etme, dedikodu yapma, aşağılama ve tehdit etme gibi sözlü saldırılar.
 3. Duygusal Zorbalık: İzolasyon, söylenti yayma, dışlama veya başkalarını utandırma gibi duygusal olarak zarar verme davranışları.

Akran zorbalığı, bir kişinin ya da grup insanın, güçlü olduklarına inanarak, başka bir kişiye ya da kişilere sistematik olarak zarar verme amacı taşıdığı bir davranış biçimidir. Bu zarar, fiziksel, duygusal veya sosyal olarak gerçekleşebilir. Akran zorbalığı, okulda, çevrimiçi platformlarda, spor alanlarında ve diğer sosyal ortamlarda karşılaşılabilir.

Akran Zorbalığının Nedenleri

Akran zorbalığının kökenleri karmaşık olabilir, ancak bazı yaygın nedenler şunlar olabilir:

 1. Güç İhtiyacı: Zorba kişiler, başkaları üzerinde kontrol sahibi olma ihtiyacı duyarlar ve bu güç hissi, zorbalık davranışlarını teşvik edebilir.
 2. Duygusal Sorunlar: Zorba kişiler, düşük özsaygı, düşük özsaygı, öfke veya travma gibi duygusal sorunlarla başa çıkmak için zorbalığı kullanabilirler.
 3. Model Alma: Çocuklar, ailelerinde veya medyada gördükleri zorbalık davranışlarını taklit edebilirler.
 4. İçeriden Dışarıya Zorbalık: Çocuklar, kendilerine yönelik zorbalık deneyimlerini başkalarına aktararak kendilerini daha iyi hissetmeye çalışabilirler.
 5. Grup Baskısı: Zorbalık genellikle grup baskısı altında gerçekleşir. Bir grup çocuk, bireyi zorbalığa katılmaya zorlayabilir.

Akran Zorbalığı Türleri

Akran zorbalığı farklı biçimlerde ortaya çıkabilir:

 1. Fiziksel Zorbalık: Diğer çocuklara fiziksel zarar vermek, itmek, dövmek gibi davranışlar.
 2. Duygusal Zorbalık: Diğerlerini alay etmek, hakaret etmek, tehdit etmek veya dedikodu yapmak gibi duygusal zarar verme davranışları.
 3. Sosyal Zorbalık: Diğerlerini arkadaşlarından dışlamak, söylenti yaymak veya itibarlarını zedelemek gibi sosyal ilişkilere zarar verme davranışları.
 4. Çevrimiçi Zorbalık (Cyberbullying): İnternet üzerinden, sosyal medya platformlarında veya e-posta yoluyla zorbalık yapmak.

Akran Zorbalığının Etkileri

Akran zorbalığının hem kurbanlar hem de zorbalar üzerinde ciddi etkileri olabilir:

Kurbanlar için:

 • Duygusal sorunlar, özsaygı kaybı ve depresyon riski.
 • Okul başarısızlığı ve okuldan uzaklaşma.
 • Fiziksel sağlık sorunları, baş ağrıları, mide ağrıları vb.
 • Sosyal izolasyon ve arkadaş kaybı.

Zorbalar için:

 • Zorbalık davranışlarını sürdürdükçe daha fazla sorun yaşama riski.
 • Düşük empati ve insan ilişkilerinde zorluk yaşama riski.
 • Okul disiplin sorunları ve cezalar.

Akran Zorbalığını Önleme ve Mücadele Etme

Akran zorbalığını önlemek ve mücadele etmek için aşağıdaki adımlar atılabilir:

 1. Eğitim ve Farkındalık: Okullar, öğrencilere akran zorbalığı konusunda eğitim vermelidir. Öğrenciler ve aileler, bu konuda farkındalık geliştirmelidir.
 2. Okul Politikaları: Okullar, akran zorbalığına karşı sıkı politikalar uygulamalı ve bu davranışları ciddiye almalıdır.
 3. Empati Geliştirmek: Empati eğitimi, öğrencilere diğerlerini anlama ve saygı gösterme becerilerini öğretebilir.
 4. Destek Hizmetleri: Kurbanlara ve zorbalara psikolojik destek ve danışmanlık sunulmalıdır.
 5. Aile Katılımı: Aileler, çocuklarının davranışlarını takip etmeli ve akran zorbalığına karşı çocuklarına yardımcı olmalıdır.

Akran zorbalığı, ciddi bir sorundur ve toplumun tüm kesimleri tarafından ele alınması gereken bir konudur. Eğitim, farkındalık ve işbirliği, akran zorbalığının önlenmesi ve azaltılmasına yardımcı olabilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Uzm Dr Hasan Bozkurt
Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Uzm.Dr. Hasan Bozkurt

İlgili Birimler