Boy Kilo Endeksi (BKİ)

Boy Kilo Endeksi (BKİ)

İçindekiler

Boy Kilo Endeksi Nedir

Boy Kilo Endeksi Nedir?

Boy Kilo Endeksi (BKİ), bir kişinin kilosunu boyuna göre değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. BKİ, kilogram cinsinden ağırlığı, metrekare başına düşen vücut alanına bölerek hesaplanır. Bu ölçüm genellikle kilonun boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Formül şu şekildedir:

BKİ˙=Ağ​ırlık(kg)​ / Boy(m)

Boy Kilo Endeksi, genel olarak aşağıdaki aralıklara göre yorumlanır:

 • 18.518.5 ve altı: Zayıf
 • 18.5−24.918.5−24.9: Normal kilolu
 • 25−29.925−29.9: Fazla kilolu
 • 30−34.930−34.9: 1. derece obezite
 • 35−39.935−39.9: 2. derece obezite
 • 4040 ve üzeri: Morbid obezite

Sağlıklı bir BKİ aralığı genellikle 18.5−24.918.5−24.9 olarak kabul edilir.

BKİ’nin önemi şunlardır:

 1. Sağlık Risklerinin Belirlenmesi: BKİ, aşırı kilo veya obezitenin sağlık üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için kullanılır. Yüksek BKİ değerleri, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 2. Sağlık Kampanyalarında Kullanım: Toplum sağlığı kampanyalarında ve obezite epidemisinin takibinde BKİ, geniş popülasyonlarda kilo durumunu değerlendirmek için kullanılır.
 3. Tedavi Planlarının Belirlenmesi: Sağlık profesyonelleri, hastalarının BKİ’sini değerlendirerek uygun tedavi planlarını belirleyebilir. Fazla kilolu veya obez bireyler, kilo kaybı hedefleri belirlemek ve sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için destek alabilirler.

BKİ’nin avantajları şunlardır:

 • Kolay Hesaplama: BKİ, kişinin boy ve kilosu temel alınarak basit bir matematik formülü ile hesaplanabilir.
 • Genel Popülasyon İçin Uygun: Toplum genelinde obezite ve aşırı kilo durumunu değerlendirmek için geniş bir popülasyonda kullanılabilir.

BKİ’nin sınırlamaları şunlardır:

 • Vücut Kompozisyonunu Dikkate Almaz: BKİ, vücuttaki yağ oranını veya yağın vücuttaki dağılımını değerlendirmekte sınırlıdır. Bu nedenle, kas kütlesinin yoğun olduğu sporcular gibi bazı gruplarda yanıltıcı olabilir.
 • Yaş ve Cinsiyeti Dikkate Almaz: BKİ, yaş ve cinsiyeti dikkate almadan genel bir değerlendirme yapar. Özellikle yaşlı bireylerde kas kütlesindeki azalmaya bağlı olarak BKİ değeri düşük gözükebilir.

BKİ’yi iyileştirmek için şunlar yapılabilir:

 • Vücut Kompozisyonu Ölçümleri: BKİ değerinin yanı sıra vücut yağ yüzdesi, kas kütlesi ve diğer vücut kompozisyonu ölçümleri de değerlendirilmelidir.
 • Yaş ve Cinsiyet Faktörlerini Dikkate Alma: Yaşlı bireylerde ve farklı cinsiyet gruplarında farklı BKİ normları kullanılabilir.
 • Sağlık Durumu ve Aile Geçmişi: BKİ değeri dışında bireyin genel sağlık durumu, aile geçmişi ve diğer faktörler de göz önüne alınmalıdır.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya