Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji ve Metabolizma

İçindekiler

Endokrinoloji ve Metabolizma

Endokrinoloji

Endokrinoloji, tıp alanının bir dalıdır ve vücudun iç dengesini düzenleyen hormon sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Endokrin bölümü, endokrinoloji uzmanlarının veya endokrin hastalıklarıyla ilgilenen doktorların çalıştığı bir tıp dalıdır. Bu bölümde çalışan doktorlar, hormonal dengesizlikleri teşhis eder, tedavi eder ve hormonal sistemle ilgili sorunlara odaklanır.

Endokrinoloji bölümü, aşağıdaki gibi birçok hastalık ve durumun teşhisi ve tedavisi ile ilgilenir:

 1. Diyabet: Endokrinologlar, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi şeker hastalıklarının teşhis ve yönetimini yaparlar.
 2. Tiroid Hastalıkları: Tiroid bezinin aşırı veya yetersiz çalışması durumlarında, endokrinologlar hastalara yardımcı olurlar. Bu hastalıklar hipotiroidizm (az çalışan tiroid), hipertiroidizm (aşırı çalışan tiroid) gibi durumları içerebilir.
 3. Hormonal Denge Bozuklukları: Endokrinologlar, hormon dengesizliklerinin teşhis ve tedavisine odaklanır. Örneğin, adrenal bezlerin sorunları, hipofiz bezi hastalıkları gibi durumlar bu kategoriye girer.
 4. Metabolik Sendrom: Metabolik sendrom, obezite, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri ve düşük HDL kolesterol gibi faktörlerin bir araya geldiği bir durumdur ve endokrinologlar tarafından yönetilir.
 5. Cinsel Hormon Bozuklukları: Endokrinologlar, erkeklerde ve kadınlarda cinsel hormon bozukluklarını teşhis eder ve tedavi ederler.

Endokrin bölümü, hormon sistemine yönelik karmaşık teşhislerin ve tedavilerin uygulanmasını gerektiren bir tıp dalıdır. Endokrinologlar, laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları ve fiziksel muayeneler gibi araçları kullanarak hastaların hormonal sağlığını değerlendirirler ve uygun tedavi planlarını geliştirirler.

Endokrinoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Endokrinoloji, vücudun hormonal sistemiyle ilgilenen bir tıp dalıdır ve bir dizi hormonal bozukluğun teşhisi, tedavisi ve yönetimi ile ilgilenir. Endokrinologlar (endokrinoloji uzmanları) aşağıdaki hastalıklar ve durumlar gibi hormonal sorunlarla ilgilenirler:

 1. Diyabet: Endokrinologlar, tip 1 diyabet (insülin üretiminde eksiklik) ve tip 2 diyabet (insülinin etkili kullanımının bozulduğu durum) gibi şeker hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve yönetimi ile ilgilenirler.
 2. Tiroid Hastalıkları: Tiroid bezinin aşırı veya yetersiz çalışması durumlarını, örneğin hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) ve hipotiroidizm (az aktif tiroid) gibi rahatsızlıkları değerlendirirler.
 3. Adrenal Hastalıklar: Adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) hastalıkları, özellikle Cushing sendromu, Addison hastalığı ve feokromasitoma gibi durumları teşhis ve tedavi ederler.
 4. Hipofiz Bezi Sorunları: Hipofiz bezinin işlev bozuklukları, büyüme hormonu eksikliği, akromegali, prolaktinoma gibi durumları inceleyen endokrinologlar hipofiz bezini değerlendirirler.
 5. Cinsel Hormon Bozuklukları: Erkeklerde ve kadınlarda cinsel hormon bozuklukları, örneğin polikistik over sendromu, erkeklerde hipogonadizm gibi durumlar endokrinologların ilgisini çeker.
 6. Metabolik Sendrom: Endokrinologlar, yüksek kan basıncı, yüksek kan şeker seviyeleri, obezite ve düşük HDL kolesterol gibi faktörlerin bir araya geldiği metabolik sendromun teşhisi ve yönetimine odaklanırlar.
 7. Osteoporoz: Kemik sağlığı ve kemik yoğunluğu sorunları, özellikle postmenopozal osteoporoz, endokrinologların alanına girer.
 8. Hormonal Kanserler: Hormonlarla ilgili kanserler, örneğin meme kanseri ve prostat kanseri gibi, endokrinologlar tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.

Endokrinoloji, hormonal sistemin karmaşıklığına odaklanır ve hormonal dengesizlikleri teşhis edip tedavi etmek için laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları ve klinik değerlendirmeler gibi çeşitli araçları kullanır. Bu uzmanlar, hastaların hormonal sağlığını iyileştirmek ve hormonal sorunların etkilerini en aza indirmek için bireyselleştirilmiş tedavi planları geliştirirler.

Endokrinoloji İlgi Alanları Nelerdir?

Endokrinoloji, hormonal sistemle ilgili bir dizi hastalık ve durumun teşhisi, tedavisi ve yönetimi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Endokrinologlar (endokrinoloji uzmanları), aşağıdaki ilgi alanlarına odaklanırlar:

 1. Diyabet: Endokrinologlar, tip 1 ve tip 2 diyabet gibi şeker hastalıklarının teşhisini yapar ve bu hastaların insülin tedavilerini yönetirler. Ayrıca gestasyonel diyabet gibi hamilelik sırasında ortaya çıkabilen diyabet türlerini de ele alırlar.
 2. Tiroid Hastalıkları: Tiroid bezinin aşırı veya yetersiz çalışması durumlarını inceleyen endokrinologlar, hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) ve hipotiroidizm (az aktif tiroid) gibi rahatsızlıkların teşhisini yapar ve tedavi ederler.
 3. Adrenal Hastalıklar: Adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) sorunlarına odaklanırlar. Cushing sendromu, Addison hastalığı ve feokromasitoma gibi adrenal bezle ilgili hastalıkları teşhis eder ve tedavi ederler.
 4. Hipofiz Bezi Sorunları: Hipofiz bezinin işlev bozukluklarına odaklanırlar. Büyüme hormonu eksikliği, akromegali, prolaktinoma gibi hipofiz bezine bağlı durumları değerlendirirler.
 5. Cinsel Hormon Bozuklukları: Erkeklerde ve kadınlarda cinsel hormon bozukluklarına dikkat ederler. Polikistik over sendromu, erkeklerde hipogonadizm gibi sorunları teşhis ederler.
 6. Metabolik Sendrom: Yüksek kan basıncı, yüksek kan şeker seviyeleri, obezite ve düşük HDL kolesterol gibi faktörlerin bir araya geldiği metabolik sendromun teşhisini ve yönetimini yaparlar.
 7. Osteoporoz: Kemik sağlığı ve kemik yoğunluğu sorunlarına odaklanırlar. Özellikle postmenopozal osteoporozun teşhisi ve tedavisi endokrinologların ilgisindedir.
 8. Hormonal Kanserler: Hormonlarla ilgili kanserleri ele alırlar. Örneğin, meme kanseri ve prostat kanseri gibi hormonal kanserlerin teşhisini ve tedavisini yaparlar.
 9. Obezite ve Metabolizma: Obezite ve metabolizma sorunlarını değerlendirirler ve hastaların kilo kontrolü ve metabolik sağlıkla ilgili sorunlarına yardımcı olurlar.
 10. Endokrinopati ve Genetik Hastalıklar: Genetik kökenli hormonal hastalıkların teşhisini ve tedavisini yaparlar.

Endokrinologlar, laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları, fiziksel muayeneler ve hormon tedavileri gibi bir dizi araç kullanarak hastaların hormonal sağlığını değerlendirirler. Ayrıca hastalara bireyselleştirilmiş tedavi planları sunarak hormonal dengesizlikleri iyileştirmeye çalışırlar.

Endokrinoloji Doktoru Hangi İşlemleri Yapar?

Endokrinoloji doktorları veya endokrinologlar, hormonal sistemle ilgili hastalıkların teşhisini, tedavisini ve yönetimini yaparlar. Bu uzmanlar, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirler:

 1. Hastaların Değerlendirilmesi: Endokrinologlar, hastaların tıbbi geçmişlerini, semptomlarını ve hormonal dengesizlik belirtilerini dikkatlice değerlendirirler. Bu, hastaların sağlık hikayelerini anlamalarına ve doğru tanı koymalarına yardımcı olur.
 2. Fiziksel Muayene: Hastaların fiziksel muayenesini yaparlar. Bu muayene, tiroid bezi büyüklüğü, cilt değişiklikleri, şişmanlık belirtileri, cinsel gelişim sorunları gibi hormonal sorunlara işaret edebilecek bulguları araştırmayı içerir.
 3. Laboratuvar Testleri: Endokrinologlar, hormonal seviyeleri ölçmek için kan ve idrar testleri gibi laboratuvar testlerini kullanırlar. Bu testler, tiroid hormonları, insülin, seks hormonları, adrenal hormonlar gibi çeşitli hormonların seviyelerini belirlemeye yardımcı olur.
 4. Görüntüleme Çalışmaları: İhtiyaç duyulduğunda endokrinologlar, hormonal sorunların nedenlerini belirlemek için görüntüleme çalışmaları yaparlar. Bu çalışmalar arasında ultrason, radyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulunabilir.
 5. Hormonal Teşhisler: Endokrinologlar, hormonal bozuklukları teşhis ederler. Örneğin, tiroid hormonlarına bağlı hipertiroidizm veya hipotiroidizm, insülin direnci veya diyabet teşhisi koyma işlemlerini içerebilir.
 6. Tedavi Planları: Teşhis sonuçlarına dayanarak endokrinologlar, hastalar için uygun tedavi planlarını oluştururlar. Bu tedaviler, ilaçlar, hormon replasman terapileri, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi farklı yöntemleri içerebilir.
 7. Hormonal Tedaviler: Hormonal bozuklukların tedavisinde endokrinologlar, hormonal ilaçlar veya hormon replasman terapileri gibi spesifik tedavileri yönetirler. Bu tedaviler, hormonal dengenin düzeltilmesine yardımcı olur.
 8. İzlem ve Takip: Endokrinologlar, tedaviye yanıtı değerlendirmek ve hastaların ilerlemesini takip etmek için düzenli izleme ve muayeneler yaparlar. Tedavi planlarını gerektiğinde ayarlarlar.
 9. Cerrahi İşlemler: Endokrinologlar, bazı hormonal sorunların cerrahi müdahale gerektiren durumlarını yönlendirebilirler. Örneğin, tiroid nodüllerinin veya adrenal tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Endokrinoloji doktorları, hormonal sağlık sorunlarına özel bir uzmanlık alanında çalışırlar ve hormonal dengesizlikleri teşhis etmek ve tedavi etmek için geniş bir yelpazede tıbbi araçları kullanırlar. Her hastanın durumu farklı olduğu için tedavi planları genellikle bireyselleştirilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya