Eritrosit Nedir?

Eritrosit Nedir?

İçindekiler

eritrosit

Eritrosit Nedir?

Eritrosit, kırmızı kan hücreleri olarak da bilinir ve kanın ana bileşenlerinden biridir. Eritrositler, vücuda oksijen taşıma görevini üstlenirler. Bu hücreler, kemik iliği adı verilen kemiklerin içinde üretilir ve olgunlaştıktan sonra kan dolaşımına katılırlar. Eritrositlerin ana işlevi, akciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer dokularına taşımak ve aynı zamanda karbondioksiti akciğerlere geri taşımak ve vücuttan uzaklaştırmaktır.

Eritrositler, hemoglobin adı verilen bir protein içerirler. Hemoglobin, oksijenin bağlanıp taşınmasını sağlar. Eritrositlerin kırmızı rengi de bu hemoglobinden kaynaklanır.

Sağlıklı bir bireyde eritrosit sayısı ve işlevi, vücudun normal işleyişini sürdürebilmesi için kritik öneme sahiptir. Eritrosit sayısındaki anormal artış veya azalma, çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir ve bu nedenle tıbbi bir değerlendirme gerektirebilir.

Eritrosit Değeri Kaç Olmalıdır?

Eritrosit değeri, bir kişinin sağlıklı bir kan sayımının bir parçası olarak ölçülen bir parametredir. Eritrosit değeri, kanın içerdiği eritrosit sayısını ifade eder ve genellikle “kırmızı kan hücresi sayısı” olarak da adlandırılır.

Eritrosit değeri, bir laboratuvar raporunda milyon/mm³ (milyon eritrosit mikrometre küp başına) veya μL (mikrolitre) cinsinden ifade edilir. Ancak bu değer, yaş, cinsiyet ve kişinin fiziksel durumuna göre değişebilir. Genel olarak, yetişkin bir erişkinde sağlıklı bir eritrosit değeri şu aralıklarda bulunabilir:

 • Erkeklerde: Yaklaşık 4.5 – 5.5 milyon/mm³ veya μL
 • Kadınlarda: Yaklaşık 4.0 – 5.0 milyon/mm³ veya μL

Ancak, bu aralıklar laboratuvarlara ve sağlık kuruluşlarına göre değişebilir. Ayrıca, bazı sağlık koşulları, yaşam tarzı faktörleri ve diğer bireysel faktörler, eritrosit değerini etkileyebilir. Bu nedenle, herhangi bir laboratuvar sonucu hakkında endişeniz varsa veya sonuçları değerlendirmek için bir sağlık profesyoneliyle görüşmek istiyorsanız, doktorunuzla iletişime geçmek en iyi yaklaşım olacaktır.

Eritrosit Yüksekliği Nedir?

Eritrosit yüksekliği veya eritrositoz, kan dolaşımındaki eritrosit (kırmızı kan hücresi) seviyelerinin normalden daha yüksek olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, bazı sağlık sorunlarının bir belirtisi olabilir veya başka nedenlerle ortaya çıkabilir. Eritrositoz, eritrosit sayısının artması veya kandaki kan hacminin azalması nedeniyle meydana gelebilir.

Eritrositozun ana nedenleri şunlar olabilir:

 1. Polisitemi Vera: Bu nadir bir miyeloproliferatif bozukluktur ve kemik iliği, aşırı miktarda eritrosit üretir. Bu durum, kanın daha kalın hale gelmesine ve kan pıhtılarının oluşma riskinin artmasına yol açabilir.
 2. Kronik Akciğer Hastalıkları: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi bazı kronik akciğer hastalıkları, vücuttaki oksijen seviyelerini düşürebilir. Bu durum, kemik iliğini daha fazla eritrosit üretmeye teşvik edebilir.
 3. Yüksek İlik Hücresi Üretimi: Bazı kemik iliği hastalıkları veya miyeloproliferatif bozukluklar, ilik hücrelerinin aşırı üretilmesine neden olabilir.
 4. Yüksek İlik Uyarısı: Düşük oksijen seviyeleri veya yüksek yükseklik gibi çevresel faktörler, kemik iliğini daha fazla eritrosit üretmeye teşvik edebilir.
 5. Diğer Nedenler: Ayrıca, dehidrasyon (vücutta su kaybı), bazı böbrek hastalıkları, genetik faktörler, ilaçlar veya tıbbi prosedürler sonrası eritrositoz gelişebilir.

Eritrositozun tedavisi, temel nedenin tespit edilmesine ve tedavi edilmesine dayanır. Bu nedenle, eritrositoz belirtileri veya yüksek eritrosit seviyeleri tespit edildiğinde, bir doktora başvurmak önemlidir. Doktorunuz, uygun tanısal testleri yapacak ve ardından tedaviyi uygun şekilde yönlendirecektir.

Eritrosit Düşüklüğü Nedir?

Eritrosit düşüklüğü veya anemi, kan dolaşımındaki eritrosit (kırmızı kan hücresi) seviyelerinin normalden daha düşük olduğu bir durumu ifade eder. Anemi, vücudun yeterince oksijen taşıyamamasına neden olabilir, çünkü eritrositler oksijeni akciğerlerden diğer vücut dokularına taşırlar. Anemi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve çeşitli türleri vardır.

Aneminin yaygın nedenleri şunlar olabilir:

 1. Demir Eksikliği Anemisi: En yaygın anemi türüdür ve vücut yeterince demir alamadığında veya demir emilimi bozulduğunda ortaya çıkar. Demir, eritrositlerin yapısının temel bir bileşenidir.
 2. Vitamin Eksikliği Anemileri: Özellikle B12 vitamini veya folik asit eksikliği anemileri, kemik iliği tarafından eritrositlerin üretimini olumsuz etkileyebilir.
 3. Kronik Hastalıklar: Kronik böbrek hastalığı, romatoid artrit gibi bazı kronik sağlık sorunları, eritrositlerin üretimini veya canlılığını etkileyebilir.
 4. Genetik Anemiler: Beta talasemi veya orak hücreli anemi gibi kalıtsal hastalıklar, eritrositlerin normal yapısını etkileyebilir.
 5. Kan Kaybı: Kronik kan kaybı (örneğin, mide ülseri veya aşırı adet kanaması) anemiye yol açabilir.
 6. İltihaplı Durumlar: Bazı inflamatuar hastalıklar, vücudu eritrosit üretimini düzenlemede etkileyebilir.

Anemi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak yaygın belirtiler arasında halsizlik, soluk cilt, nefes darlığı, baş dönmesi, çarpıntı, baş ağrısı ve zayıflık bulunabilir. Anemi şiddetine ve nedenine bağlı olarak tedavi farklılık gösterebilir. Tedavi, altta yatan nedeni ele almayı, eksiklikleri düzeltmeyi ve semptomları hafifletmeyi içerebilir. Doktorunuz, aneminizin türüne, şiddetine ve nedenine bağlı olarak hangi tedavi seçeneklerinin en uygun olduğunu belirleyecektir.

Eritrosit Testi Nasıl Yapılır?

Eritrosit testi, bir kişinin kırmızı kan hücresi (eritrosit) seviyelerini ve diğer ilgili parametreleri ölçmek için kullanılan bir laboratuvar testidir. Bu test, anemi gibi kan hastalıklarını teşhis etmek, tedaviyi izlemek veya diğer sağlık sorunlarını değerlendirmek için yapılır. İşte eritrosit testinin nasıl yapıldığına dair genel bir açıklama:

 1. Kan Alma: Eritrosit testi için bir laboratuvar veya sağlık kuruluşuna giderek, bir sağlık profesyoneli tarafından bir iğne aracılığıyla kan örneği alınır. Kan örneği genellikle kolun iç kısmındaki damarlardan alınır.
 2. Numune Hazırlama: Toplanan kan örneği, özel bir kan tüpüne veya kapına yerleştirilir. Bu örnek daha sonra laboratuarda analiz için kullanılacaktır.
 3. Kan Analizi: Laboratuvar teknisyenleri, kan örneğini analiz ederler. Eritrosit seviyelerini belirlemek için eritrosit sayımı yapılır. Bu sayım, bir mikroskopta veya otomatik bir analiz cihazında gerçekleştirilebilir.
 4. Sonuçların İncelemesi: Laboratuvar sonuçları, kişinin eritrosit seviyelerini, hematokrit (kanın eritrositlerin hacmi) değerini, hemoglobin düzeyini ve diğer ilgili parametreleri gösterir. Bu sonuçlar, kişinin kan sağlığı hakkında bilgi sağlar.

Eritrosit testi, genellikle diğer kan testleriyle birlikte yapılır, özellikle de tam kan sayımı (CBC) adı verilen bir testin parçası olarak. Tam kan sayımı, kırmızı kan hücresi sayısının yanı sıra beyaz kan hücresi sayısı, trombosit sayısı ve diğer kan bileşenlerini de ölçer.

Eritrosit testinin sonuçları, kişinin kan sağlığı hakkında bilgi sağlar ve doktorun altta yatan bir hastalığı teşhis etmesine veya tedaviyi izlemesine yardımcı olabilir. Sonuçlar genellikle normal referans aralıklarıyla karşılaştırılır ve herhangi bir anormallik veya sorun varsa doktorunuz uygun tedaviyi önerir veya ileri tetkikler için yol gösterir.

Eritrosit Testi Nasıl Yapılır?

Eritrosit testi, kanın içindeki eritrosit (kırmızı kan hücresi) seviyelerini ölçmek için yapılan bir laboratuvar testidir. Bu test, anemi teşhisi, anemi türünün belirlenmesi ve tedavi izlemesi gibi amaçlarla kullanılır. Eritrosit testi aşağıdaki adımlarla yapılır:

 1. Hazırlık: Eritrosit testi genellikle aç karnına yapılır, bu nedenle testten en az 8 saat önce yemek yememelisiniz. Sadece su içmek genellikle izin verilir, ancak testin yapılacağı laboratuvarın özel gereksinimleri olabilir, bu yüzden önceden bilgi almak önemlidir.
 2. Kan Alma: Eritrosit testi için bir sağlık profesyoneli veya uzman bir laboratuvar teknisyeni, önce bir lastik bant veya sıcak bir havlu kullanarak kolunuzdaki damarları belirginleştirir. Daha sonra steril bir iğne ile kolunuzdan bir kan örneği alır. Bu işlem sırasında hafif bir acı veya batma hissi olabilir.
 3. Kan Örneği Toplama: Kan, steril bir tüp veya kap içine toplanır. Bu örnek, test için laboratuvara gönderilir.
 4. Numunenin Analizi: Laboratuvar teknisyenleri, kan numunesini analiz ederler. Eritrosit sayımı yapılır ve eritrosit seviyeleri belirlenir. Bu işlem genellikle otomatik analiz cihazları kullanılarak gerçekleştirilir.
 5. Sonuçlar: Analiz tamamlandığında, test sonuçları bir rapor halinde sunulur. Bu rapor, eritrosit sayısını, hematokrit (kanın eritrositlerin hacmi) değerini, hemoglobin düzeyini ve diğer ilgili parametreleri içerir.

Eritrosit testi sonuçları, normal referans aralıkları ile karşılaştırılır. Bu sonuçlar, kişinin kan sağlığı hakkında bilgi sağlar. Eğer eritrosit seviyeleri normal aralıkta değilse veya anormal sonuçlar varsa, doktorunuz bu sonuçları değerlendirir ve gerekirse ileri tetkikler veya tedavi önerir.

Eritrosit testi, kanın temel bileşenlerini değerlendiren bir tam kan sayımının (CBC) bir parçası olarak yapılabilir veya tek başına talep edilebilir. Testin sonuçları, çeşitli sağlık durumlarının teşhisinde ve takibinde önemli bir rol oynar.

Eritrosit Testi Hangi Hastalıkların Tanısı İçin Kullanılır?

Eritrosit testi, kırmızı kan hücresi (eritrosit) seviyelerini ölçmek ve kırmızı kan hücresi ile ilgili çeşitli parametreleri değerlendirmek için kullanılır. Bu test, aşağıdaki hastalıkların tanısında veya izlenmesinde yardımcı olabilir:

 1. Anemi: Eritrosit testi, aneminin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılır. Anemi, kırmızı kan hücrelerinin sayısının veya hemoglobin seviyelerinin normalden düşük olduğu bir durumdur. Eritrosit testi, aneminin nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, demir eksikliği anemisi veya B12 vitamini eksikliği anemisi gibi farklı türleri ayırt etmeye yardımcı olabilir.
 2. Miyeloproliferatif Bozukluklar: Eritrosit testi, miyeloproliferatif bozukluklar gibi kan hücresi üretimini etkileyen hastalıkların varlığını değerlendirmede kullanılır. Bu bozukluklar, kemik iliğinde aşırı miktarda kan hücresi üretimine neden olabilir.
 3. İltihaplı Hastalıklar: Bazı iltihaplı hastalıklar, kırmızı kan hücresi seviyelerini etkileyebilir. Eritrosit testi, bu hastalıkların izlenmesinde ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde kullanılabilir.
 4. Kan Kaybı: Eritrosit testi, kronik kan kaybı nedeniyle anemi riskini değerlendirmek için kullanılabilir. Özellikle gastrointestinal kanamalar veya aşırı adet kanamaları gibi durumlar bu tür anemiye neden olabilir.
 5. Genetik Anemiler: Genetik olarak geçen anemi türleri, örneğin beta talasemi veya orak hücreli anemi, eritrosit testi ile teşhis edilebilir.
 6. Diğer Sağlık Sorunları: Eritrosit testi, kan hücresi seviyelerini değerlendirmenin yanı sıra, hematokrit seviyesi ve hemoglobin düzeyi gibi diğer parametreleri de ölçer. Bu, birçok farklı sağlık sorununun teşhisinde veya izlenmesinde kullanışlı olabilir.

Eritrosit testi sonuçları, doktorunuzun altta yatan sağlık sorunlarını teşhis etmesine ve uygun tedaviyi önermesine yardımcı olur. Bu nedenle, anemi veya kanla ilgili diğer sağlık sorunlarına dair belirtileriniz varsa veya endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneliyle iletişime geçmek önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden