Göz Migreni Nedir?

Göz Migreni Nedir?

İçindekiler

göz migreni

Göz Migreni Nedir?

Göz migreni, migren tipi baş ağrılarına neden olan bir tür migren çeşididir. Migren, genellikle şiddetli baş ağrıları, mide bulantısı, kusma ve ışığa veya sese karşı hassasiyet gibi semptomlarla karakterize edilen kronik bir nörolojik bozukluktur. Göz migreni, migren ataklarının bir türüdür ve özellikle gözle ilgili semptomları içerir.

Göz migreni, “aura” adı verilen belirgin bir prodromal veya baş ağrısı öncesi dönemle karakterizedir. Aura, genellikle baş ağrısından önce ortaya çıkar ve görsel, işitsel veya duyusal bozuklukları içerebilir. Göz migreni auralar genellikle gözle ilgili semptomlar içerir. Bu semptomlar şunlar olabilir:

 1. Görme değişiklikleri: Auralar sırasında kişinin görüşü etkilenebilir. Bunlar, flaşlar, zigzag çizgiler, görüş kaybı veya görmeyi etkileyen başka türden değişiklikleri içerebilir.
 2. Göz çevresi karıncalanma: Bazı insanlar göz migreni sırasında göz çevresinde karıncalanma veya uyuşma hissi yaşayabilir.
 3. İşitsel değişiklikler: Nadiren, işitsel auralar da meydana gelebilir ve işitme ile ilgili geçici sorunlar yaşanabilir.

Göz migreni auralarının başlamasının ardından, baş ağrısı aşamaları başlayabilir. Baş ağrısı genellikle şiddetli ve tek bir tarafta lokalizedir. Migren atağının bu aşamaları genellikle birkaç saat ila birkaç gün sürebilir.

Göz migreni, genellikle migrenin diğer türleri gibi tetikleyicilere sahip olabilir. Bu tetikleyiciler arasında stres, hormonal değişiklikler, belirli yiyecekler, uyku eksikliği ve çevresel faktörler bulunabilir. Göz migreni teşhisi, bir doktor tarafından migren semptomlarını değerlendirerek ve diğer potansiyel nörolojik sorunları dışlamak için yapılır.

Göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, ağrıyı hafifletmek ve migren atağını yönetmek için ilaç tedavisi veya diğer migren yönetimi stratejileri kullanabilir. Bu nedenle, göz migreni veya migren semptomları yaşayan kişiler bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmelidir.

Göz Migreni Belirtileri Nelerdir?

Göz migreni, migren atağının bir türüdür ve özellikle gözle ilgili semptomları içeren bir prodromal (aura) dönemle karakterizedir. Göz migreninin belirtileri aşağıda açıklanmıştır:

 1. Aura (Prodromal Dönem): Göz migreni atağı öncesi, auralar olarak adlandırılan belirgin semptomlar görülür. Göz migreni auraları, gözle ilgili semptomları içerebilir:
  • Görme Değişiklikleri: Göz migreni sırasında en sık görülen belirti görsel değişikliklerdir. Bu değişiklikler arasında flaşlar, zigzag çizgiler, yanıp sönen ışıklar veya görüş alanındaki bozukluklar bulunabilir.
  • Görüş Kaybı: Bazı insanlar göz migreni aurası sırasında geçici görüş kaybı yaşayabilir. Bu, görmenin tamamen kaybolduğu veya ciddi şekilde azaldığı bir durumu içerebilir.
  • Göz Çevresi Karıncalanma: Göz çevresinde uyuşma veya karıncalanma hissi olabilir.
  • İşitsel Değişiklikler: Nadiren, işitsel auralar da meydana gelebilir ve işitmeyle ilgili geçici sorunlar yaşanabilir.
 2. Baş Ağrısı: Aura dönemini takip eden bir baş ağrısı aşaması vardır. Göz migreni atağının bu aşamasında baş ağrısı genellikle tek bir tarafta lokalizedir ve şiddetli olabilir. Baş ağrısı tipik olarak migren tipi baş ağrılarına benzer özelliklere sahiptir.
 3. Diğer Migren Belirtileri: Göz migreni atağı sırasında kişiler, migrenin diğer yaygın semptomlarını da yaşayabilirler. Bu semptomlar arasında mide bulantısı, kusma, ışığa veya sese karşı hassasiyet ve genel olarak halsizlik hissi yer alabilir.

Göz migreni, migrenin diğer türleri gibi tetikleyicilere sahip olabilir. Bu nedenle, kişisel tetikleyicileri tanımlamak ve migren atağını yönetmek için ilaç tedavisi veya diğer migren yönetimi stratejileri kullanmak önemlidir. Göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmelidir. Bu, migren semptomlarını hafifletmeye ve migren atağını daha iyi yönetmeye yardımcı olabilir.

Göz Migreni Neden Olur?

Göz migreninin nedeni tam olarak anlaşılamamış olsa da, migrenin genel nedenleri ile benzer mekanizmaları içerebilir. Migrenler, kompleks nörolojik süreçlerin sonucunda ortaya çıkar ve çeşitli faktörler migren atağını tetikleyebilir. Göz migreni, özellikle gözle ilgili semptomları içeren bir migren türüdür ve migrenin diğer formlarından farklı olarak genellikle görsel auraları içerir.

Göz migreninin olası nedenleri ve tetikleyicileri şunlar olabilir:

 1. Genetik Yatkınlık: Migren, aile geçmişi ile ilişkilendirilen bir durumdur. Ailede migren öyküsü olan kişiler, migren atağına daha yatkın olabilirler.
 2. Vasküler Sorunlar: Migren atağının tetiklenmesiyle ilgili olarak, kan damarlarındaki değişiklikler önemli bir rol oynayabilir. Göz migreni auraları sırasında, beyin damarlarının daralma ve genişlemesi gibi değişiklikler meydana gelebilir.
 3. Hormonal Değişiklikler: Hormonal dalgalanmalar migren atağını tetikleyebilir. Özellikle menstrüasyon dönemi, hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişiklikler migren atağını tetikleyebilir.
 4. Çevresel Tetikleyiciler: Migren atağları, çevresel faktörlerle tetiklenebilir. Parlak ışıklar, yüksek sesler, keskin koku, düzensiz uyku, stres ve bazı yiyecekler gibi faktörler migren atağını tetikleyebilir.
 5. Görsel Uyarıcılar: Göz migreni, görsel auralar içerdiğinden, bazı görsel uyarıcılar migren atağını tetikleyebilir. Örneğin, parlak veya stroboskopik ışıklar, bilgisayar ekranlarından yansıyan ışıklar veya yoğun görsel uyarıcılar göz migrenini başlatabilir.
 6. Başka Sağlık Sorunları: Göz migreni atağına neden olan bazı diğer sağlık sorunları da olabilir. Örneğin, migren atağına yol açabilen bazı göz problemleri veya optik sinirdeki rahatsızlıklar göz migrenini tetikleyebilir.

Göz migreni atağının tetikleyicileri ve nedenleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, tetikleyici faktörleri belirlemeye ve migren atağını önlemek veya yönetmek için uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmeye yardımcı olacak bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapmalıdır.

Göz Migreni Çeşitleri Nelerdir?

Göz migreni, migren atağı sırasında gözle ilgili semptomlar içeren bir migren türüdür. Bu semptomlar migrenin aurası olarak adlandırılır ve özellikle görsel değişiklikleri içerebilir. Göz migreninin çeşitleri söz konusu değil, ancak migren türleri arasında bu tip semptomlar yaşayan kişiler “göz migreni” olarak adlandırılmaktadır.

Göz migreni atağı sırasında görülen auralar, genellikle görsel auralar olarak adlandırılır. Göz migreni auraları şunları içerebilir:

 1. Flaşlar ve Zigzag Çizgiler: Göz migreni aurası sırasında kişiler genellikle gözlerinin önünde ışıltılı flaşlar veya zigzag çizgiler görürler. Bu görsel değişiklikler geçici olabilir.
 2. Görüş Alanındaki Bozukluklar: Göz migreni aurası sırasında, kişinin görüş alanında bazı bozukluklar meydana gelebilir. Kişi, görüntülerin belirli bir bölgesini göremeyebilir veya görüntülerde bozulmalar yaşayabilir.
 3. Görüş Kaybı: Göz migreni atağı sırasında bazı kişiler geçici görüş kaybı yaşayabilir. Görmenin tamamen kaybolduğu veya ciddi şekilde azaldığı bir durum söz konusu olabilir.
 4. Göz Çevresi Karıncalanma: Göz çevresinde karıncalanma veya uyuşma hissi olabilir.

Göz migreni atağının auraları genellikle baş ağrısının başlamasından önce ortaya çıkar ve birkaç dakika ile bir saat arasında sürebilir. Auraların başlamasının ardından baş ağrısı aşaması başlar ve bu aşamada baş ağrısı genellikle tek bir tarafta lokalizedir.

Göz migreni atağının nedenleri ve tetikleyicileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, bu semptomları hafifletmek ve migren atağını yönetmek için uygun tedavi seçeneklerini bir sağlık profesyoneli ile değerlendirmelidir.

Göz Migreni Nasıl Teşhis Edilir?

Göz migreni teşhisi, belirli semptomların varlığının ve diğer potansiyel nedenlerin dışlanmasının bir sonucu olarak konur. Göz migreni, migren atağı sırasında gözle ilgili semptomları içerir ve migrenin diğer türlerinden ayırt edilmelidir. Göz migreni teşhisi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Hastane Geçmişi ve Fizik Muayene: Bir sağlık profesyoneli, hastanın tıbbi geçmişini ve semptomlarını değerlendirecektir. Semptomların sıklığı, süresi ve şiddeti hakkında bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca migren atağının ne sıklıkla meydana geldiği ve hangi tetikleyici faktörlerin rol oynadığı gibi bilgiler de önemlidir. Fizik muayene sırasında, diğer potansiyel nedenlerin dışlanması için göz ve nörolojik muayene de yapılabilir.
 2. Ayrıntılı Semptom Değerlendirmesi: Göz migreninin auraları sırasında yaşanan semptomlar, hastanın görsel değişiklikleri, görme kaybını veya diğer gözle ilgili semptomları tanımlaması gerekebilir. Ayrıntılı bir semptom değerlendirmesi, teşhis sürecine yardımcı olabilir.
 3. Diğer Nedenlerin Dışlanması: Göz migreni teşhisi, diğer olası nedenlerin dışlanmasını içerebilir. Optik sinir rahatsızlıkları, retinal problemler veya diğer göz sorunları, göz migreni semptomlarına benzer semptomlar üretebilir. Bu nedenle, diğer göz sorunları veya nörolojik rahatsızlıklar dışlanmalıdır.
 4. Göz Taramaları ve Görüntüleme Testleri: Bazı durumlarda, göz migreni teşhisi koymak için ek testler gerekebilir. Bu testler arasında göz muayenesi, retina taramaları, bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri yer alabilir.
 5. Migren Teşhisi: Diğer potansiyel nedenler dışlandığında ve semptomlar göz migrenine uyuyorsa, bir sağlık profesyoneli migren teşhisi koyabilir.

Göz migreni teşhisi, hastanın semptomlarını doğru bir şekilde tanımlaması ve sağlık profesyonelinin ayrıntılı bir değerlendirme yapmasıyla yapılır. Tedavi, semptomların şiddetini azaltmak ve migren atağını yönetmek için gerekebilir. Tedavi planı, semptomların şiddeti ve sıklığına göre kişiselleştirilir. Bu nedenle, göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve uygun tedavi seçeneklerini değerlendirmelidir.

Göz Migreni Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Göz migreni tedavisi, semptomların şiddetini azaltmak, migren atağını hafifletmek ve gelecekteki atakları önlemek için kullanılan çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi, semptomların şiddeti, sıklığı ve kişinin özgül ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. İşte göz migreni tedavi yöntemlerinin birkaç örneği:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Ağrı Kesiciler: Baş ağrısı semptomlarını hafifletmek için ağrı kesiciler, örneğin ibuprofen veya asetaminofen gibi ilaçlar kullanılabilir.
  • Triptanlar: Triptanlar, migren atağının şiddetini azaltmak ve auraları hafifletmek için kullanılır. Bunlar migren atağını durdurma veya atakların sıklığını azaltma amacı taşır.
  • Antiemetikler: Mide bulantısı ve kusmayı kontrol etmek için antiemetik ilaçlar kullanılabilir.
 2. Ağrı Kesici İlaçlar ve Auralara Yönelik Tedaviler:
  • Göz migreni atağı sırasında görülen auralara karşı spesifik ilaçlar kullanılabilir. Örneğin, göz migreni auralarına karşı triptanlar veya auraları hafifletmek için başka ilaçlar kullanılabilir.
 3. Auraların Tetikleyici Faktörlerinin Yönetimi: Auraların tetikleyici faktörlerini belirlemek ve bunları önlemek, migren atağını önlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, stroboskopik ışıklar veya parlak görsel uyarıcıları önlemek, göz migreni atağı riskini azaltabilir.
 4. Migreni Tetikleyen Faktörlerin Yönetimi: Migren atağını tetikleyen faktörleri tanımlamak ve bu faktörlerden kaçınmak veya yönetmek migren semptomlarını azaltabilir. Bu faktörler arasında uyku eksikliği, stres, hormonal değişiklikler ve belirli yiyecekler bulunabilir.
 5. Migren Profilaksisi: Migren atağının sıklığını azaltmaya yönelik profilaktik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, migren ataklarını önlemek amacıyla düzenli olarak kullanılır. Profilaktik ilaçlar, kişinin atağa maruz kaldığı sıklığa ve şiddetine bağlı olarak doktor tavsiyesi ile kullanılır.
 6. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, migren atağı riskini azaltabilir. Düzenli egzersiz yapmak, yeterli uyku almak, düzenli beslenmek ve stresten kaçınmak bu konuda yardımcı olabilir.

Göz migreni tedavisi, bir sağlık profesyoneli tarafından kişinin semptomlarına ve özel ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. İlaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri sıklıkla bir arada kullanılır. Göz migreni semptomları yaşayan bir kişi, tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve migren atağını daha iyi yönetmek için bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir.

Göz Migreni Nasıl Önlenebilir?

Göz migreni veya herhangi bir migren türünü tamamen önlemek mümkün olmayabilir, ancak migren atağını tetikleyen faktörleri tanıyarak ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak migren atağının riskini azaltabilirsiniz. İşte göz migreni atağını önlemek için kullanılabilecek bazı yöntemler:

 1. Tetikleyicileri Tanıma: Migren atağını tetikleyebilecek faktörleri tanımak çok önemlidir. Tetikleyici faktörler kişiden kişiye farklılık gösterebilir, bu nedenle kendi migren tetikleyicilerinizi belirlemeye çalışın. Stres, hormonal değişiklikler, uyku eksikliği, belirli yiyecekler, ışık, ses ve çevresel faktörler gibi tetikleyicileri not edin.
 2. Sağlıklı Beslenme: Bazı yiyecekler migren atağını tetikleyebilir. Kendi tetikleyicilerinizi belirleyerek bu yiyeceklerden kaçınmaya çalışın. Özellikle kafein, alkol, şekerli yiyecekler ve işlenmiş gıdalar migren tetikleyicileri olabilir.
 3. Düzenli Uyku: Yeterli ve düzenli uyku almak migren atağı riskini azaltabilir. Aynı saatlerde yatağa gitmek ve uyandığınızda her gün aynı saatte kalkmak, uyku düzeninizi düzeltebilir.
 4. Stresten Kaçınma ve Stres Yönetimi: Stres, migren atağını tetikleyebilir. Stresten kaçınmak ve rahatlama tekniklerini kullanmak (örneğin, meditasyon, yoga, derin nefes alma) migren riskini azaltabilir.
 5. Hormonal Kontrol: Hormonal değişiklikler migren atağını tetikleyebilir. Hormonal kontraseptifler veya hormonal tedavi ile ilgili sorunlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşün. Hormonal dengeyi düzeltmek migren atağını azaltabilir.
 6. Görsel Uyarıcıları Azaltma: Göz migreni auraları sırasında görsel uyarıcılar migreni tetikleyebilir. Parlak ışıklardan kaçının ve stroboskopik ışıkların olduğu ortamlardan uzak durun.
 7. Hidrasyon: Susuz kalmak migren atağını tetikleyebilir. Yeterli su içmek migren riskinizi azaltabilir.
 8. Düzenli Egzersiz: Düzenli egzersiz migren atağını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak aşırı egzersiz veya ağır egzersiz migreni tetikleyebilir, bu nedenle dengeli bir egzersiz programı oluşturun.
 9. İlaç Profilaksisi: Eğer migren atağı sık sık tekrarlıyorsa, doktorunuz migren profilaksisi için ilaçlar önerebilir. Bu ilaçlar migren atağını önlemeye yardımcı olabilir.
 10. Doktor İle İşbirliği: Göz migreni semptomlarını önlemek veya yönetmek için bir sağlık profesyoneli ile işbirliği yapın. Doktorunuz size özelleştirilmiş bir tedavi planı oluşturabilir.

Göz migreni atağını önlemek için kişisel tetikleyicilerinizi tanıma ve yaşam tarzınızı buna göre ayarlama önemlidir. Doktorunuzun yönlendirmelerini takip etmek de önemlidir.

Göz Migreni ve Baş Ağrısı Arasında ki Farklar Nelerdir?

Göz migreni ve baş ağrısı, baş ağrısı ile ilişkili olabilen iki farklı tıbbi durumdur. İşte bu iki durum arasındaki farklar:

Göz Migreni:

 1. Auralar: Göz migreni, migren atağı sırasında auralar olarak adlandırılan belirgin görsel, işitsel veya duyusal değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler arasında flaşlar, zigzag çizgiler, ışıltılı çizgiler, görme kaybı veya görme alanındaki bozukluklar yer alabilir.
 2. Görsel Semptomlar: Göz migreni aurası sırasında kişinin görsel deneyimi etkilenebilir. Bu nedenle göz migreni özellikle gözle ilgili semptomları içerir.
 3. Baş Ağrısı: Göz migreni atağı genellikle bir baş ağrısı aşaması ile devam eder. Bu baş ağrısı migren tipi baş ağrılarına benzer ve genellikle şiddetlidir.

Baş Ağrısı:

 1. Auralar Yok: Baş ağrısı, migren atakları sırasında göz migrenindeki gibi auralar içermez. Baş ağrısı migreni tetikleyebilir, ancak auraların yer almadığı baş ağrısı da çok yaygındır.
 2. Çeşitli Nedenlerle Ortaya Çıkabilir: Baş ağrısı birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Stres, sinüzit, gerilim tipi baş ağrısı, migren dışı baş ağrıları ve diğer tıbbi durumlar baş ağrısına neden olabilir.
 3. Belirgin Auralar Yok: Baş ağrısı, migren atağının belirgin auraları olmadan meydana gelir. Baş ağrısı sıklıkla başın her iki tarafında veya başın bir bölgesinde hissedilir.

Özetle, göz migreni migren atağının özel bir türüdür ve belirgin auralar içerir, özellikle gözle ilgili semptomları. Baş ağrısı ise auraları içermez ve birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Baş ağrısının nedeni genellikle göz migrenine özgü görsel auralar içermez. Baş ağrısı, migren atağı veya başka tıbbi sorunlarla ilişkili olabilir. Herhangi bir baş ağrısı veya migren semptomları yaşayan bir kişi, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeli ve doğru teşhis ve tedavi için yardım almalıdır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr Oguz Fidan
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Oğuz Fidan
Op Dr Levent Gullu
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Levent Güllü

İlgili Birimler