Koroner Anjiyografi Nedir ?

İçindekiler

52 Kolesterol 01

Koroner anjiyografi, kalp damarlarının görüntülenmesi için kullanılan bir tıbbi işlemdir. Bu işlem sırasında, bir kateter (inme hattı) kalp damarlarına yerleştirilir ve kontrast madde enjekte edilerek damarlar röntgenle görüntülenir.

Bu sayede kalp damarlarındaki tıkanıklıklar, daralmalar ve diğer problemler tespit edilebilir. Koroner anjiyografi, kalp hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, invaziv bir işlem olduğu için bazı riskleri de bulunmaktadır ve bu nedenle dikkatli bir şekilde değerlendirilerek uygulanır.

Koroner Anjiyografi Yöntemleri Nelerdir ?

Koroner anjiyografi, farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunlar:

 • Transradial yaklaşım: Bu yöntemde, kateterin yerleştirildiği bölge dirsek bölgesi değil, bilek bölgesidir. Bu yöntem, daha az kanama riski taşır ve hastaların daha hızlı toparlanmasına olanak tanır.
 • Transfemoral yaklaşım: Bu yöntemde, kateterin yerleştirildiği bölge kasık bölgesidir. Bu yöntem, transradial yaklaşıma göre daha invazivdir ve daha fazla kanama riski taşır.
 • Transbrakiyal yaklaşım: Bu yöntemde, kateterin yerleştirildiği bölge kol bölgesidir. Bu yöntem de transradial yaklaşıma benzer şekilde daha az invaziftir ve daha az kanama riski taşır.
 • Transkoroner yaklaşım: Bu yöntemde, koroner arterin içerisine küçük bir kateter yerleştirilir ve kontrast madde bu kateter aracılığıyla enjekte edilir. Bu yöntem, koroner arterlerin incelenmesi için kullanılan daha az invaziv bir yöntemdir.

Hangi yöntemin tercih edileceği, hastanın durumu ve doktorun tercihine bağlıdır. Her bir yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve bu nedenle, hastanın durumu dikkatle değerlendirilerek uygun yöntem seçilir.

Koroner Anjiyografi Başarı Oranı Nedir ?

Koroner anjiyografi işlemi oldukça başarılı bir işlemdir ve genellikle kalp damarlarındaki problemleri doğru bir şekilde teşhis etmek için kullanılır. Ancak, işlem sırasında bazı komplikasyonlar oluşabilir ve başarı oranı bu nedenle değişkenlik gösterir.

Koroner anjiyografi işleminin başarı oranı, koroner arter hastalığı veya başka bir kalp hastalığı teşhis etmek için yapılan ameliyatlarda yüksek bir seviyededir ve çoğu zaman% 90’ın üzerindedir. Ancak, işlem sırasında bazı komplikasyonlar, özellikle kanama, damar yaralanması ve enfeksiyonlar gibi riskler söz konusu olduğundan, bu komplikasyonlarla başa çıkmak için önleyici önlemler alınmalıdır.

Özetle, koroner anjiyografi işlemi, genellikle başarılı bir şekilde kalp damarlarının görüntülenmesi ve kalp hastalıklarının teşhisi için kullanılır, ancak herhangi bir tıbbi işlem gibi, bazı riskleri ve komplikasyonları da beraberinde getirir.

Koroner Anjiyografi Neden Yapılır ?

Koroner anjiyografi, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir tıbbi işlemdir. Bu işlem, aşağıdaki durumlarda yapılabilir:

 • Kalp krizi geçiren veya kalp krizi riski olan hastaların tedavisi için: Koroner anjiyografi, kalp krizlerinin nedeni olan kalp damarlarında tıkanıklık veya daralma olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. İşlem sırasında, tıkanıklıklar açılabilir veya stent adı verilen bir tür küçük tüp yerleştirilebilir.
 • Koroner arter hastalığı teşhisi için: Koroner anjiyografi, kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Bu, kalp krizi veya diğer kalp hastalıklarının oluşma riskinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Kalp yetmezliği veya angina hastalarının tedavisi için: Koroner anjiyografi, kalp yetmezliği veya angina gibi durumların nedenini belirlemek için kullanılabilir. Bu, uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Diğer kalp hastalıklarının teşhisi için: Koroner anjiyografi, diğer kalp hastalıklarının (örneğin kalp kası hastalıkları veya kalp kapak hastalıkları) teşhisinde de kullanılabilir.

Özetle, koroner anjiyografi, kalp damarlarının incelenmesi ve kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi için yaygın olarak kullanılan bir tıbbi işlemdir.

Koroner Anjiyografi Riskler Nelerdir ?

Koroner anjiyografi, genellikle güvenli bir işlem olmasına rağmen, herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu riskler arasında şunlar yer alabilir:

 • Kanama: İşlem sırasında, kanama oluşabilir. Bu nadiren ciddi bir sorun oluştursa da, nadir durumlarda kanama ciddi olabilir ve tedavi gerektirebilir.
 • Kontrast maddeye bağlı alerjik reaksiyonlar: Koroner anjiyografi işlemi sırasında kullanılan kontrast madde, bazı hastalarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu durumda, hastanın hemen tedavi edilmesi gerekebilir.
 • Damar yaralanması: İşlem sırasında, koroner arterin hasar görmesi veya yaralanması olabilir. Bu nadir bir durumdur, ancak yaralanma oluşursa, ilave tedavi gerekebilir.
 • Enfeksiyon: İşlem sırasında, enfeksiyon riski oluşabilir. Bu durumda, genellikle antibiyotikler gibi ilaçlar kullanılarak enfeksiyon tedavi edilir.
 • Kalp krizi veya inme: Nadir durumlarda, koroner anjiyografi işlemi kalp krizi veya inme gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Özetle, koroner anjiyografi işlemi genellikle güvenli bir işlemdir, ancak bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu riskler, işlemi gerçekleştirecek doktorlar tarafından önceden dikkatle değerlendirilir ve risklerin minimize edilmesi için gerekli önlemler alınır.

Koroner Anjiyografi Hakkında Merak Edilenler ?

Koroner anjiyografi, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde sıklıkla kullanılan bir işlem olmasına rağmen, hakkında birçok soru ve merak edilen konu vardır. Bazıları şunlar olabilir:

 1. Koroner anjiyografi işlemi ne kadar sürer?

Koroner anjiyografi işlemi genellikle 30-60 dakika sürer, ancak işlem süresi hastanın durumuna ve kalp damarlarının görüntülenmesi için gereken zaman miktarına göre değişebilir.

 1. Koroner anjiyografi sırasında ağrı hissedilir mi?

İşlem sırasında hastalar genellikle lokal anestezi veya sedasyon alırlar, bu nedenle ağrı veya rahatsızlık hissetmezler. Ancak, işlem sırasında bacaklara veya kollara yerleştirilen kateterler nedeniyle hafif bir sızı hissedilebilir.

 1. İşlem sonrası ne kadar süre dinlenmek gerekiyor?

İşlem sonrasında hastalar genellikle 4-6 saat boyunca yatakta dinlenmeleri gerekebilir. Bu süreçte hastaların kalp ritimleri ve kan basınçları düzenli olarak kontrol edilir.

 1. İşlem sonrası normal aktivitelere ne zaman dönebilirim?

Hafif aktivitelere (örneğin yürüyüş) genellikle işlem sonrası birkaç gün içinde dönebilirsiniz. Ancak, daha yoğun aktiviteler (örneğin ağırlık kaldırma) için doktorunuzun izni gerekebilir.

 1. Koroner anjiyografi işlemi herkes için gerekli midir?

Koroner anjiyografi işlemi, belirli kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi için gereklidir, ancak herkes için gerekli değildir. İşlem, doktorunuz tarafından sizin durumunuzda gerekli görüldüğünde yapılır.

Özetle, koroner anjiyografi hakkında birçok soru ve merak edilen konu vardır. İşlem sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken birçok faktör vardır ve bu nedenle, işlem öncesi ve sonrası doktorunuzun talimatlarını takip etmeniz önemlidir.

Koroner Anjiyografi Stent Uygulaması Neden Yapılır ?

Koroner anjiyografi işlemi sırasında kalp damarlarında darlık veya tıkanıklık tespit edilirse, stent uygulaması yapılabilir. Stent, bir metal tel veya tüp şeklinde olan ve daralmış veya tıkanmış bir kalp damarını açmak için kullanılan bir cihazdır.

Stent uygulaması, koroner anjiyoplasti olarak da bilinir ve genellikle koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılır. Daralan veya tıkanan damar bölgesine yerleştirilen stent, kan akışını iyileştirerek kalp krizi veya diğer kalp problemlerinin riskini azaltır.

Stent uygulaması işlemi sırasında, daralmış veya tıkanmış bölgeye küçük bir baloncuk yerleştirilir ve daha sonra baloncuk şişirilerek damarın açılması sağlanır. Ardından, stent daralan bölgeye yerleştirilir ve damarın açık kalmasını sağlamak için genellikle şişirilir.

Stent uygulaması, koroner anjiyografi işlemi ile birlikte yapılabilir veya ayrı bir işlem olarak yapılabilir. İşlem genellikle lokal anestezi veya sedasyon altında yapılır ve genellikle başarılı sonuçlar verir.

Stent uygulaması sonrasında hastalar genellikle birkaç gün hastanede izlenir ve düzenli kontrol randevularına çağrılırlar. İşlem sonrası hastaların kalp sağlığına dikkat etmeleri ve doktorun verdiği talimatlara uygun şekilde ilaçlarını kullanmaları önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler