Kardiyoloji Nedir?

Kardiyoloji Nedir?

İçindekiler

Kardiyoloji Nedir

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemi ile ilgilenen tıp dalıdır. Bu dal, kalp hastalıklarıyla ilgili tanı, tedavi ve önleme konularında uzmanlaşmıştır. Kardiyologlar, kalp ve damar sistemine ait çeşitli hastalıkları tanımlayabilir, tedavi edebilir ve bu hastalıkların önlenmesi için hastalara önerilerde bulunabilir.

Kardiyoloji, birçok alt dal içerir. Bu alt dallar arasında koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, kalp ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları ve doğuştan gelen kalp hastalıkları gibi konular bulunmaktadır. Kardiyologlar, genellikle elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, stres testleri ve diğer görüntüleme ve tanı yöntemlerini kullanarak hastalıkları değerlendirirler.

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemi ile ilgili geniş bir yelpazede sorunları ele alır ve bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış doktorlar, kalp sağlığına odaklanmış birçok hastalığın teşhisini, tedavisini ve yönetimini gerçekleştirebilirler.

Kardiyoloji Neye Bakar?

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemine odaklanan bir tıp dalıdır. Kardiyologlar, kalp ve damar sistemi ile ilgili birçok sağlık durumunu teşhis etme, tedavi etme ve yönetme konularında uzmanlaşmışlardır. İşte kardiyolojinin genel olarak baktığı bazı konular:

 1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Koroner arter hastalığı, kalbin kan damarlarının daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Kardiyologlar, bu hastalığın teşhisi, tedavisi ve yönetiminde önemli bir rol oynarlar.
 2. Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalayamaması durumudur. Kardiyologlar, kalp yetmezliği olan hastaların değerlendirilmesi ve tedavisinde uzmanlaşmışlardır.
 3. Kalp Ritim Bozuklukları: Kalp ritim bozuklukları, kalbin düzenli atışlarını etkileyen durumları içerir. Kardiyologlar, atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi gibi ritim bozukluklarının teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
 4. Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapakları, kanın kalbin odacıkları arasında ilerlemesini sağlar. Kardiyologlar, kapaklarda oluşan darlık veya sızıntı gibi sorunları değerlendirir ve bu hastalıkların tedavisini planlarlar.
 5. Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları: Bazı bireyler doğuştan kalp anomalilerine sahip olabilir. Kardiyologlar, bu tür durumların erken tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlar.
 6. Damar Hastalıkları: Kardiyologlar, genellikle damar tıkanıklıkları, anevrizmalar ve diğer damar hastalıkları ile ilgili durumları değerlendirir ve tedavi eder.
 7. Kardiyak Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri: Elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi tanı yöntemleri kardiyologlar tarafından sıkça kullanılır.

Kardiyologlar, bu ve benzeri durumların teşhisini koymak, tedavi planları oluşturmak ve hastaların kalp sağlığını yönetmek için geniş bir bilgi ve beceri yelpazesine sahiptirler.

Kardiyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Kardiyoloji, genel olarak kalp ve damar sistemine ait birçok hastalıkla ilgilenir. İşte kardiyolojinin odaklandığı bazı önemli hastalıklar:

 1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Koroner arter hastalığı, kalbin kan damarlarının daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu hastalık, kalp krizi riskini artırabilir.
 2. Kalp Yetmezliği: Kalp yetmezliği, kalbin yeterince kan pompalayamaması durumudur. Kalp yetmezliği, kalbin fonksiyonlarını etkileyerek vücuttaki organlara yeterli oksijen ve besin sağlama yeteneğini azaltabilir.
 3. Kalp Ritim Bozuklukları: Kalp ritim bozuklukları, kalbin düzenli atışlarını etkileyen durumları içerir. Atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi gibi ritim bozuklukları kardiyologların ilgilendiği durumlar arasındadır.
 4. Kalp Kapak Hastalıkları: Kalp kapakları, kanın kalbin odacıkları arasında ilerlemesini sağlar. Kapaklarda darlık veya sızıntı oluşması durumları kardiyologlar tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.
 5. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyon, kanın arter duvarlarına yüksek bir basınçta pompalanması durumudur. Kronik hipertansiyon, kalp ve damar sistemine zarar verebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
 6. Periferik Arter Hastalığı (PAD): PAD, genellikle bacaklardaki arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir damar hastalığıdır.
 7. Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları: Bazı bireyler doğuştan kalp anomalilerine sahip olabilir. Kardiyologlar, bu tür durumların erken tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlar.
 8. Kardiyak Anomaliler ve Tümörler: Kalpte meydana gelen yapısal anormallikler veya tümörler kardiyologlar tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.
 9. Damar Hastalıkları: Kardiyologlar, damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, varisler ve diğer damar hastalıkları ile ilgili durumları değerlendirir ve tedavi eder.

Kardiyoloji Hastalıklarında Belirtiler Nelerdir?

Kardiyoloji hastalıklarının belirtileri, spesifik bir hastalığa ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak kardiyoloji hastalıklarının birçok ortak belirtisi bulunmaktadır. İşte bu belirtilerden bazıları:

 1. Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık: Kalp hastalıkları genellikle göğüs bölgesinde ağrı, sıkışma veya rahatsızlık hissiyle ilişkilidir. Bu ağrı genellikle göğüs ortasında veya sol tarafında hissedilir.
 2. Nefes Darlığı: Kalp hastalıkları, kalbin etkin bir şekilde kan pompalayamaması nedeniyle vücuda yeterli oksijenin gitmemesine bağlı olarak nefes darlığına neden olabilir.
 3. Yorgunluk ve Halsizlik: Kalp yetmezliği ve diğer kardiyovasküler sorunlar, vücuda yeterli miktarda kanın pompalanamamasına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir.
 4. Düzensiz Kalp Atışları: Kalp ritim bozuklukları, kalp atışlarının düzensiz olmasına ve anormal ritimlere neden olabilir. Bu durumlar bazen çarpıntı veya kalp atışlarının hızlanması olarak hissedilebilir.
 5. Ödem (şişme): Kalp yetmezliği, vücutta sıvı birikimine neden olabilir, özellikle ayak bileklerinde, bacaklarda veya karında ödem (şişme) görülebilir.
 6. Baş Dönmesi veya Bayılma: Kalp problemleri, yetersiz kan akışı nedeniyle baş dönmesi veya bayılma hissine neden olabilir.
 7. Soğuk Terleme: Kalp krizi veya diğer ciddi kalp problemleri sırasında soğuk terleme görülebilir.
 8. Mide Bulantısı ve Kusma: Kalp krizi veya diğer kardiyovasküler sorunlar, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçının ortaya çıkması durumunda, derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişim kurmak ve gerekli tıbbi yardımı almak önemlidir. Kalp hastalıkları erken teşhis edildiğinde ve uygun şekilde tedavi edildiğinde daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Ancak, belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir, bu nedenle herhangi bir endişe verici belirti varsa bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Kardiyoloji Kliniği’nde Hangi Testler Yapılır?

Kardiyoloji kliniklerinde bir dizi test ve tetkik gerçekleştirilir. Bu testler, kalp ve damar sistemi ile ilgili çeşitli hastalıkların tanısını koymak, hastalığın şiddetini değerlendirmek, tedavi planlarını oluşturmak ve hastalıkların takibini yapmak amacıyla kullanılır. İşte kardiyoloji kliniklerinde sıkça yapılan bazı testler:

 1. Elektrokardiyografi (EKG veya ECG): Kalp kasının elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Elektrotlar yardımıyla kalp atışları grafiksel olarak kaydedilir.
 2. Ekokardiyografi (EKO): Ses dalgaları kullanılarak kalbin yapısı, fonksiyonu, kapak hareketleri ve kan akışı gibi faktörlerin görüntülendiği bir testtir.
 3. Stres Testi (Egzersiz EKG): Kalp aktivitesi, stres altında değerlendirilir. Bu test, hasta egzersiz yaparken veya ilaçlarla uyarıldığında kalp tepkilerini değerlendirmek için kullanılır.
 4. **Holter Monitörü: **24-48 saat süreyle sürekli olarak EKG kaydı yapılmasını sağlayan bir taşınabilir monitördür. Bu, kalp ritim bozukluklarını ve nadir görülen olayları saptamak için kullanılır.
 5. Kardiyak Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kalbin ve damar sisteminin detaylı görüntülerini elde etmek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir.
 6. Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Kalp ve damar sisteminin detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme tekniğidir.
 7. Doppler Ultrasonografi: Kan akışının hızını ve yönünü değerlendiren bir ultrasonografi türüdür. Bu test, damarlar ve kalp kapakları gibi bölgelerdeki problemleri belirlemede kullanılır.
 8. Kardiyak Anjiyografi: Özel bir boya madde enjekte edilerek kalp ve damar sistemini X-ışınları ile görüntülemek için kullanılan bir invaziv (cerrahi müdahale gerektiren) bir testtir.
 9. Tansiyon Monitörizasyonu: 24 saat boyunca tansiyon ölçümlerini sürekli olarak kaydeden bir cihaz kullanılarak yapılan bir testtir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler