Lökosit Nedir?

Lökosit Nedir?

İçindekiler

kan hücreleri

Lökosit Nedir?

Lökositler, insan vücudunun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan kan hücreleridir. Diğer adıyla “beyaz kan hücreleri” olarak da bilinirler. Lökositler, vücudu enfeksiyonlardan, yabancı maddelerden ve patojenlerden (örneğin, bakteri, virüs, mantarlar) koruma görevi görürler. İmmün yanıtın bir parçası olarak enfeksiyonlarla savaşırken, aynı zamanda doku onarımlarına ve enfeksiyon sonrası iyileşmeye de katkıda bulunurlar.

Lökositler, çeşitli alt tiplere ayrılabilirler ve her biri belirli bir bağışıklık görevine sahiptir. İşte bazı önemli lökosit türleri:

 1. Nötrofiller: En yaygın lökosit türüdür ve bakteri enfeksiyonlarına karşı ilk savunma hattını oluştururlar. Fagositoz adı verilen bir süreçle bakterileri yutarlar.
 2. Lenfositler: Bu hücreler, bağışıklık sisteminin özgül yanıtında önemli rol oynarlar. Lenfositler, antikor üretimi ve hücresel bağışıklık tepkilerini düzenleme gibi görevleri yerine getirirler. T hücreleri ve B hücreleri lenfositlerin alt tiplerindendir.
 3. Monositler: Monositler, doku hasarı, enfeksiyon ve yabancı maddelerle savaşmak için dolaşımda dolaşan büyük hücrelerdir. Dokularda makrofajlara dönüşebilirler ve bu makrofajlar yabancı maddeleri temizlerler.
 4. Eozinofiller: Eozinofiller, alerjik reaksiyonlarla ve parazit enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilen lökositlerdir. Özellikle allerjik hastalıklar ve astım gibi durumlarla ilgili bağışıklık tepkilerini düzenlerler.
 5. Bazofil: Bazofiller, allerjik reaksiyonların tetiklenmesinde rol oynarlar ve histamin gibi iltihap yanıtını artıran kimyasallar salgılarlar.

Lökositler, vücudu enfeksiyonlardan ve diğer zararlı etkenlerden korurken, bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması için kritik bir rol oynarlar. Lökosit sayısındaki anormal değişiklikler, çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir ve birçok tıbbi durumun teşhisinde önemli bir parametre olarak kullanılır.

Lökosit Türleri Nelerdir?

Lökositler, beyaz kan hücreleri olarak da bilinir ve vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasını oluştururlar. Lökositler, farklı görevleri yerine getiren çeşitli türlerde gelirler. İşte önemli lökosit türleri:

 1. Nötrofiller: Nötrofiller en yaygın lökosit türüdür. Enfeksiyonlarla savaşma konusunda özellikle etkilidirler. Bakteri ve bazı mantarları fagositoz yoluyla yutarak tahrip ederler.
 2. Lenfositler: Lenfositler, bağışıklık sisteminin temel taşlarından biridir. Bağışıklık sistemi yanıtlarını düzenler ve özgül bağışıklık tepkilerini yönetir. İki ana alt türü vardır: T hücreleri ve B hücreleri. T hücreleri, hücresel bağışıklık yanıtını düzenlerken, B hücreleri antikorlar üretir.
 3. Monositler: Monositler büyük ve yuvarlak beyaz kan hücreleridir. Dolaşım sisteminden dokulara geçebilirler ve dokularda makrofajlara dönüşebilirler. Makrofajlar, yabancı maddeleri ve enfekte hücreleri temizlemekle görevlidirler.
 4. Eozinofiller: Eozinofiller, alerjik reaksiyonların ve parazit enfeksiyonlarının kontrolünde rol oynarlar. İltihaplı alanlara göç ederler ve parazitleri yok etmek veya allerjik reaksiyonlara katılan hücreleri düzenlemek için kimyasallar salgılarlar.
 5. Bazofiller: Bazofiller, allerjik reaksiyonların tetiklenmesinde rol oynarlar. Histamin gibi kimyasalları salgılarlar ve bu nedenle allerjik semptomların oluşmasına katkıda bulunurlar.
 6. NK Hücreleri (Doğal Öldürücü Hücreler): NK hücreleri, vücuttaki kanser hücreleri ve virüs enfekte hücrelerini tanır ve yok eder. İmmün yanıtın kontrolünde önemli bir rol oynarlar.

Bu beyaz kan hücreleri türleri, vücudu enfeksiyonlardan ve diğer zararlı etkenlerden korumak, iltihaplanma süreçlerini düzenlemek ve bağışıklık sistemi yanıtlarını koordine etmek gibi çeşitli görevlere sahiptirler. Her bir lökosit türünün belirli bir rolü vardır ve bağışıklık sisteminin uygun çalışması için bir arada çalışırlar.

Lökositlerin Rolü Nedir?

Lökositler, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan beyaz kan hücreleridir. Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlardan, yabancı maddelerden ve patojenlerden (örneğin, bakteriler, virüsler, mantarlar) korumak ve sağlığı sürdürmek için çeşitli savunma mekanizmalarını içerir. Lökositlerin rolü, bu bağışıklık sistemi işlevlerini yerine getirmede kritik bir öneme sahiptir. İşte lökositlerin başlıca rolleri:

 1. Enfeksiyon Savunması: Lökositler, vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için ön safta yer alır. Özellikle nötrofiller, bakteri enfeksiyonlarına karşı hızlı ve etkili bir yanıt sağlarlar. Diğer lökosit türleri, virüsler, mantarlar ve diğer patojenlere karşı da savunma yapar.
 2. İltihap Yanıtı: Lökositler, doku hasarı, yabancı maddelerin girişi veya enfeksiyon durumlarında vücutta inflamasyon (iltihaplanma) süreçlerini başlatır ve düzenler. Bu, zararlı etkenlerin temizlenmesine ve iyileşme sürecinin başlamasına yardımcı olur.
 3. Antijen Tanıma: Lenfositler, bağışıklık sisteminin özgül yanıtını düzenlerler. T hücreleri ve B hücreleri gibi lenfositler, yabancı antijenleri (örneğin, virüs parçacıkları veya bakteri proteinleri) tanır ve bunlara karşı özgül yanıtları başlatır.
 4. Antikor Üretimi: B hücreleri, vücuttaki yabancı maddelere karşı antikorlar üretirler. Antikorlar, patojenleri tanır ve bağışıklık sisteminin diğer bileşenlerini bu patojenleri yok etmeye teşvik eder.
 5. Hücresel Bağışıklık: T hücreleri, hücresel bağışıklık yanıtlarını düzenlerler ve enfekte hücreleri tanır ve yok ederler. Ayrıca T hücreleri, diğer bağışıklık hücrelerinin etkili çalışmasına yardımcı olur.
 6. Enfeksiyon Sonrası Temizlik: Monositler ve makrofajlar, vücuttaki yabancı maddeleri temizlerler. Bu hücreler, bakterileri, ölü hücreleri ve diğer zararlı maddeleri fagositoz yoluyla yutarlar.

Lökositler, vücudu enfeksiyonlardan, yabancı maddelerden ve doku hasarından korumak için karmaşık bir ağ oluştururlar. Bu hücrelerin işbirliği ve koordinasyonu, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Bir sağlık tehdidi algılandığında, lökositler hızla tepki verir ve vücudu savunmaya başlarlar. Bu nedenle lökositler, vücudun bağışıklık sisteminin temel yapı taşlarıdır.

Lökosit Düşüklüğü Nelerdir?

Lökosit düşüklüğü, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden daha düşük seviyelerde bulunması durumunu ifade eder. Bu durum, vücudun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve enfeksiyonlara karşı savunmasızlık riskini artırabilir. Lökosit düşüklüğüne yol açabilen çeşitli nedenler vardır. İşte lökosit düşüklüğünün başlıca nedenleri:

 1. Viral Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, lökositlerin sayısını geçici olarak düşürebilir. Bunun nedeni, virüslerin doğrudan lökositlere zarar verebilmesi veya bağışıklık sisteminin enfeksiyona yanıt olarak lökositleri diğer bölgelere yönlendirmesidir.
 2. Bakteriyel Enfeksiyonlar: Bazı bakteriyel enfeksiyonlar, lökositlerin sayısını etkileyebilir. Bununla birlikte, bazı bakteriyel enfeksiyonlar lökositoza yol açabilirken, diğerleri lökositoz (yüksek lökosit seviyeleri) neden olabilir. Duruma bağlı olarak, bakteriyel enfeksiyonlar lökosit seviyelerini artırabilir veya azaltabilir.
 3. Bağışıklık Sistemi Bozuklukları: Bağışıklık sistemi hastalıkları, bağışıklık sisteminin normal işleyişini etkileyebilir ve lökosit sayısının düşmesine yol açabilir.
 4. Kemoterapi ve Radyoterapi: Kanser tedavisi için kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler, kemik iliği üretimini etkileyebilir ve lökosit düşüklüğüne neden olabilir.
 5. İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kemik iliği üzerinde baskı yapabilen veya lökosit üretimini azaltabilen ilaçlar, lökosit düşüklüğüne yol açabilir.
 6. Kemik İliği Bozuklukları: Kemik iliği hastalıkları veya bozuklukları, lökosit üretimini etkileyebilir ve düşük lökosit sayısına neden olabilir.
 7. Beslenme Eksiklikleri: Yetersiz beslenme, özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, lökosit üretimini olumsuz etkileyebilir.
 8. Romatoid Artrit ve Diğer Otoimmün Hastalıklar: Bazı otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasına neden olabilir ve lökosit düşüklüğüne yol açabilir.

Lökosit düşüklüğü belirtileri, enfeksiyon riskinin artması, ateş, yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, ciltte döküntüler gibi çeşitli semptomları içerebilir. Lökosit düşüklüğü teşhis edildiğinde, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak önemlidir. Bu nedenle, lökosit düşüklüğü semptomları yaşanıyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurulması önerilir.

Lökosit Düşüklüğü Neden Olur?

Lökosit düşüklüğü, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden daha düşük seviyelerde bulunması durumunu ifade eder. Lökosit düşüklüğüne yol açabilen bir dizi neden vardır. İşte lökosit düşüklüğünün başlıca nedenleri:

 1. Viral Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar, lökosit seviyelerini geçici olarak düşürebilir. Özellikle virüsler doğrudan lökositlere zarar verebilir veya bağışıklık sistemi enfeksiyona yanıt olarak lökositleri diğer bölgelere yönlendirebilir.
 2. Bakteriyel Enfeksiyonlar: Bazı bakteriyel enfeksiyonlar, lökositlerin sayısını etkileyebilir. Ancak, bazı bakteriyel enfeksiyonlar lökositoza yol açabilirken, diğerleri lökositoz (yüksek lökosit seviyeleri) neden olabilir. Bu, enfeksiyonun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.
 3. Bağışıklık Sistemi Sorunları: Bağışıklık sistemi hastalıkları, bağışıklık sisteminin normal işleyişini etkileyebilir ve lökosit düşüklüğüne yol açabilir. Örneğin, bağışıklık sistemi otoimmün bir hastalıkla kendi hücrelere saldırıyorsa, bu durum lökosit üretimini etkileyebilir.
 4. Kemoterapi ve Radyoterapi: Kanser tedavisi için kullanılan kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler, kemik iliği üretimini etkileyebilir ve lökosit düşüklüğüne neden olabilir.
 5. İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle kemik iliği üzerinde baskı yapabilen veya lökosit üretimini azaltabilen ilaçlar, lökosit düşüklüğüne yol açabilir.
 6. Kemik İliği Bozuklukları: Kemik iliği hastalıkları veya bozuklukları, lökosit üretimini olumsuz etkileyebilir.
 7. Beslenme Eksiklikleri: Yetersiz beslenme, özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, lökosit üretimini etkileyebilir.
 8. Romatoid Artrit ve Diğer Otoimmün Hastalıklar: Bazı otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırmasına neden olabilir ve lökosit düşüklüğüne yol açabilir.

Lökosit düşüklüğü teşhis edildiğinde, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak önemlidir. Lökosit düşüklüğü semptomları yaşanıyorsa veya teşhis edildiyse, bir sağlık profesyoneline başvurulması önerilir. Tedavi, lökosit düşüklüğünün nedenine bağlı olarak değişebilir ve bazen altta yatan sorunu tedavi etmekle ilgilenebilir veya bağışıklık sistemini desteklemeye yönelik olabilir.

Lökosit Yüksekliği Nedir?

Lökosit yüksekliği, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden daha yüksek seviyelerde bulunması durumunu ifade eder. Bu durum, birçok farklı sağlık sorununun bir belirtisi olabilir ve bir tıbbi değerlendirme gerektirebilir. Lökosit yüksekliğine yol açabilen çeşitli nedenler vardır ve bu nedenler bazen geçici veya kronik olabilir. İşte lökosit yüksekliğinin başlıca nedenleri:

 1. Enfeksiyonlar: Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, vücudun bağışıklık sistemi tarafından yanıt olarak lökosit üretimini artırabilir. Bu nedenle lökosit yüksekliği, enfeksiyonların bir belirtisi olabilir.
 2. İnflamasyon ve İltihaplanma: İnflamasyon süreçleri, vücutta iltihaplanma nedeniyle lökositlerin artmasına yol açabilir. Romatoid artrit gibi kronik inflamatuar hastalıklar bu duruma neden olabilir.
 3. Alerjik Reaksiyonlar: Şiddetli allerjik reaksiyonlar, lökositlerin sayısını artırabilir.
 4. Yaralanma ve Doku Hasarı: Yaralanmalar, cerrahi müdahaleler veya dokuların hasar görmesi sonucu, vücut lökosit üretimini artırabilir.
 5. Kan Hastalıkları: Myeloproliferatif bozukluklar gibi bazı kan hastalıkları, kemik iliği hücrelerinin aşırı üretimine yol açarak lökosit yüksekliğine neden olabilir.
 6. Steroid Kullanımı: Bazı kortikosteroid ilaçlar, vücutta inflamasyonu baskılayarak ve bağışıklık yanıtlarını modifiye ederek lökosit seviyelerini artırabilir.
 7. Stres: Fiziksel veya duygusal stres, kortizol adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden olabilir. Bu hormon, lökosit üretimini artırabilir.
 8. Tüberküloz gibi Kronik Enfeksiyonlar: Bazı kronik enfeksiyonlar, özellikle tüberküloz gibi, sürekli yüksek lökosit seviyelerine neden olabilir.
 9. İlaçlar: Bazı ilaçlar, lökosit seviyelerini artırabilir. Örneğin, kortikosteroidler, epinefrin ve bazı antibiyotikler bu etkiyi yapabilir.

Lökosit yüksekliği, genellikle kan testleri sırasında tespit edilir ve altta yatan nedenin belirlenmesi için daha fazla tıbbi değerlendirme gerekebilir. Tedavi, lökosit yüksekliğinin altta yatan nedenine bağlı olarak değişebilir ve bu nedenle doğru teşhis ve yönetim için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Lökosit Yüksekliği Neden Olur?

Lökosit yüksekliği (lökositoz), vücuttaki beyaz kan hücrelerinin (lökositler) normalden daha yüksek seviyelerde bulunması durumunu ifade eder. Bu durum, birçok farklı nedenle meydana gelebilir ve altta yatan nedenler çeşitli sağlık sorunlarına işaret edebilir. İşte lökosit yüksekliğine yol açabilen başlıca nedenler:

 1. Enfeksiyonlar: Bakteriyel, viral veya fungal (mantar) enfeksiyonlar, vücudun bağışıklık sistemi tarafından yanıt olarak lökosit üretimini artırabilir. Bu nedenle lökosit yüksekliği, bir enfeksiyonun belirtisi olabilir. Özellikle bakteriyel enfeksiyonlar, nötrofiller adı verilen beyaz kan hücreleri tarafından tetiklenen bir lökositoza neden olabilir.
 2. İnflamasyon ve İltihaplanma: İnflamasyon süreçleri, vücutta iltihaplanma nedeniyle lökositlerin artmasına yol açabilir. Kronik inflamatuar hastalıklar, örneğin romatoid artrit veya bağırsak iltihapları, lökositoza neden olabilir.
 3. Alerjik Reaksiyonlar: Şiddetli alerjik reaksiyonlar, özellikle anafilaksi gibi, lökosit seviyelerini hızla artırabilir.
 4. Doku Hasarı ve Yaralanma: Ciddi doku hasarı, yaralanmalar veya cerrahi müdahaleler, vücutta lökosit üretimini artırabilir.
 5. Kan Hastalıkları: Myeloproliferatif bozukluklar gibi bazı kan hastalıkları, kemik iliği hücrelerinin aşırı üretimine yol açarak lökosit yüksekliğine neden olabilir.
 6. Steroid Kullanımı: Bazı kortikosteroid ilaçları, vücutta inflamasyonu baskılayarak ve bağışıklık yanıtlarını düzenleyerek lökosit seviyelerini artırabilir.
 7. Stres ve Egzersiz: Fiziksel veya duygusal stres, kortizol adı verilen bir hormonun salgılanmasına neden olabilir. Bu hormon, lökosit üretimini artırabilir. Ayrıca aşırı egzersiz de lökosit yüksekliğine neden olabilir.
 8. Tüberküloz gibi Kronik Enfeksiyonlar: Bazı kronik enfeksiyonlar, özellikle tüberküloz gibi, sürekli yüksek lökosit seviyelerine neden olabilir.
 9. İlaçlar: Bazı ilaçlar, lökosit seviyelerini artırabilir. Örneğin, kortikosteroidler, epinefrin ve bazı antibiyotikler bu etkiyi yapabilir.

Lökosit yüksekliği, genellikle kan testleri sırasında tespit edilir ve altta yatan nedenin belirlenmesi için daha fazla tıbbi değerlendirme gerekebilir. Tedavi, lökosit yüksekliğinin altta yatan nedenine bağlı olarak değişebilir ve bu nedenle doğru teşhis ve yönetim için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden