Sedimantasyon Testi Nedir?

İçindekiler

sedimantasyon testi

Sedimantasyon Testi

Sedimantasyon testi, bir kişinin kandaki eritrositlerin (alyuvarlar) sıvı bir ortamda yerçekimi etkisiyle çöktüğü hızı ölçen bir tıbbi testtir. Bu test, Eritrosit Sedimantasyon Hızı (ESH) veya kısaca sedimantasyon hızı olarak da adlandırılır. Sedimantasyon testi, inflamasyon, enfeksiyonlar, otoimmün hastalıklar ve diğer sağlık durumlarının tanısında ve izlenmesinde yaygın olarak kullanılır.

Sedimantasyon testi şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. Bir örnekleme tüpüne alınan bir miktar kandaki eritrositler ile bir antikoagülan madde (kanın pıhtılaşmasını engelleyen madde) karıştırılır. Bu karışım daha sonra bir tüpe konur ve bırakılır.
 2. Erirtositler kanın sıvı kısmı olan plazmanın altında çökerken, plazma üstte kalır. Bu çökelme işlemi sırasında eritrositlerin yerçekimi etkisiyle aşağı doğru çökmesi ve plazmanın üstte kalması sağlanır.
 3. Sedimantasyon işlemi belli bir süre boyunca (genellikle bir saat) bekletilir ve ardından sedimantasyon hızı ölçülür. Hız, mm/saat (milimetre/saat) cinsinden ifade edilir ve normal değerler belirlenmiş bir referans aralığında olmalıdır.

Doktorlar, sedimantasyon testinin sonuçlarına bakarak inflamasyonun varlığını, enfeksiyonların şiddetini, otoimmün hastalıkların aktivitesini ve diğer bazı sağlık durumlarını değerlendirebilirler. Sedimantasyon hızı yükselmişse, bu vücutta bir iltihaplanmanın veya başka bir sağlık sorununun işareti olabilir. Ancak, yüksek sedimantasyon hızı sadece bir belirtileri gösterir ve tanı koymak için diğer klinik ve laboratuvar testleri de gerekebilir. Bu nedenle, sedimantasyon testi, bir kişinin sağlık durumunu belirlemek veya izlemek için bir araç olarak kullanılır, ancak tek başına bir tanı koymak için yeterli değildir.

Sedimantasyon Testi Neden Yapılır?

Sedimantasyon testi (Eritrosit Sedimantasyon Hızı – ESH veya sedimantasyon hızı olarak da bilinir), birçok tıbbi amaç için kullanılan yaygın bir laboratuvar testidir. Bu test, aşağıdaki nedenlerle yapılabilir:

 1. İltihap ve Enfeksiyonların İzlenmesi: Sedimantasyon hızı, vücutta oluşan iltihaplanmanın veya enfeksiyonun şiddetini değerlendirmek için kullanılır. İltihap veya enfeksiyon sırasında vücut, bazen daha fazla proteini plazmada dolaşıma sokar ve bu da eritrositlerin çökme hızını artırır.
 2. Romatolojik Hastalıkların Tanısı: Sedimantasyon testi, romatolojik hastalıkların teşhisinde yardımcı olabilir. Özellikle otoimmün hastalıkların (örneğin, romatoid artrit) aktivitesini izlemek için kullanılır.
 3. Kanser Teşhisi ve İzlemi: Bazı kanser türlerinde, sedimantasyon hızı artabilir. Bu nedenle bu test kanser tanısı ve izlemi için kullanılabilir.
 4. Kronik Hastalıkların İzlenmesi: Sedimantasyon hızı, kronik hastalıkların (örneğin, böbrek hastalığı, kalp hastalığı) izlenmesinde kullanılabilir.
 5. Diğer Tıbbi Durumların Değerlendirilmesi: Sedimantasyon testi, bazı başka sağlık sorunlarının belirlenmesinde de kullanılabilir. Örneğin, belirli bağ dokusu hastalıkları, kan hastalıkları veya kemik enfeksiyonlarının tanısında yardımcı olabilir.

Ancak, sedimantasyon hızı yalnızca bir sağlık sorununu teşhis etmek veya izlemek için kullanılan bir araçtır. Tek başına kesin bir tanı koymak için yeterli değildir. Doktorlar, sedimantasyon testi sonuçlarına ek olarak diğer klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirirler. Test sonuçları, hastanın genel sağlık durumu ve semptomlarına dayalı bir teşhisin bir parçası olarak yorumlanır.

Sedimantasyon Testi Nasıl Çalışılır?

Sedimantasyon testi (Eritrosit Sedimantasyon Hızı – ESH), bir laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bir kan testidir. Bu testin temel çalışma prensibi, kandaki eritrositlerin (alyuvarlar) yerçekimi etkisiyle bir sıvı içinde çökme hızını ölçmektir. Aşağıda sedimantasyon testinin nasıl çalıştığını adım adım açıklıyorum:

 1. Kan Alma: İlk adım, test için hastadan bir örnek almak için bir iğne kullanarak kan alınmasıdır. Genellikle kolun iç kısmındaki bir damardan alınan bir örnek kullanılır. Bu işlem steril koşullarda gerçekleştirilir.
 2. Antikoagülasyon: Kan, örnekleme tüpüne alındığında, içindeki pıhtılaşmayı önleyen bir antikoagülan madde (pıhtılaşmayı engelleyen madde) ile karıştırılır. Bu, kanın pıhtılaşmasını önler ve örneğin daha fazla işlem görmesi için uygun hale getirir.
 3. Karıştırma: Antikoagülan eklenmiş kan örneği iyice karıştırılır. Bu, antikoagülanın homojen bir şekilde dağılmasını sağlar.
 4. Kanın Ayırılması: Kan örneği, bir tüpe konur ve bu tüp daha sonra dik bir şekilde bırakılır. Bu, kanın plazma (sıvı kısmı) ve eritrositlerin (alyuvarlar) ayrılmasına neden olur.
 5. Bekleme: Tüp dik bir şekilde bırakıldığında, yerçekimi etkisiyle eritrositler yavaşça tüpün alt kısmına çöker. Plazma ise üst kısımda kalır. Bu aşama belirli bir süre (genellikle bir saat) boyunca bekler.
 6. Ölçüm: Bekleme süresi sona erdiğinde, sedimantasyon hızı ölçülür. Bu, eritrositlerin çökme hızının mm/saat (milimetre/saat) cinsinden ifade edilmesi demektir.

Sedimantasyon hızı, bir saat boyunca eritrositlerin tüp içinde ne kadar mesafe kat ettiğini ölçer. Daha yüksek bir sedimantasyon hızı, eritrositlerin daha hızlı çöktüğünü gösterir ve bu genellikle vücutta bir iltihap veya enfeksiyonun belirtisi olabilir.

Sonuçlar, bir referans aralığına göre yorumlanır. Yüksek veya düşük sedimantasyon hızı, bir doktorun hastanın sağlık durumunu değerlendirmesine yardımcı olur, ancak tek başına bir tanı koymak için yeterli değildir. İhtiyaç duyulursa, sedimantasyon testi sonuçları, diğer klinik ve laboratuvar testleri ile birlikte değerlendirilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler