ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)

İçindekiler

adhd

ADHD Nedir?

ADHD, “Attention Deficit Hyperactivity Disorder” ifadesinin kısaltmasıdır ve Türkçe’de “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” olarak adlandırılır. ADHD, özellikle çocuklarda ve gençlerde sıkça görülen bir nörobiyolojik, davranışsal bir bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan bireyler, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik gibi belirgin özelliklere sahiptir.

ADHD’nin ana belirtileri şunlardır:

 1. Dikkat Dağınıklığı: ADHD’li bireyler, görevlere odaklanmada zorluk yaşarlar, sık sık detaylara takılmadan büyük resme odaklanamazlar ve işleri tamamlamakta güçlük çekerler.
 2. Hiperaktivite: Hiperaktif olan bireyler, sürekli olarak hareket etme ihtiyacı hissederler, sık sık yerlerinde duramazlar ve sıkça yer değiştirirler.
 3. Dürtüsellik: Dürtüsel davranışlar sergileme eğilimindedirler, düşünmeden önce eylemlerde bulunabilirler ve sık sık beklememe veya sıra bekleme gibi toplumsal kuralları ihlal edebilirler.

ADHD’nin tam nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu bozukluğun tanısı, belirtilerin uzun süreli ve işlevsellik üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı durumlarda bir uzman tarafından konur. ADHD yönetimi, psikoterapi (terapi) ve bazen ilaç tedavisi içerebilir. Tedavi, belirtileri hafifletmek ve bireyin günlük yaşamını düzeltmeyi amaçlar.

ADHD, doğru tanı ve uygun tedavi ile yönetilebilir ve çoğu birey yetişkinlikte de belirtilerini dengeleyebilir. Ayrıca, aileler ve eğitimciler, ADHD’li bireylerin ihtiyaçlarını anlayarak destek sağlayabilirler. Bu nedenle, ADHD hakkında bilinçli olmak ve bireylerin iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olmak önemlidir.

ADHD Belirtileri Nelerdir?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), farklı kişilerde farklı şiddette belirtiler gösterebilir. ADHD belirtileri, genellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır. İşte bu kategorilerdeki belirtiler:

 1. Dikkat Eksikliği Belirtileri:
  • Görevlere odaklanmakta zorlanma: Dikkat eksikliği olan bireyler, görevlere veya aktivitelere odaklanmakta güçlük çekerler ve kolayca dikkatleri dağılabilir.
  • Detayları atlamak: Özellikle okul veya işle ilgili görevlerde detayları gözden kaçırma eğilimindedirler.
  • Organizasyon ve zaman yönetiminde zorluk: Zamanı iyi kullanmak, görevleri sıralamak ve düzenlemek konusunda sıkça sorun yaşarlar.
  • İşleri tamamlamakta güçlük: Başladıkları işleri bitirme konusunda zorluk yaşarlar ve sık sık tamamlanmamış projeler bırakabilirler.
  • Kolay unutkanlık: Önemsiz ayrıntıları hatırlamakta zorluk yaşayabilirler.
 2. Hiperaktivite Belirtileri:
  • Sürekli hareket etme ihtiyacı: Hiperaktif bireyler, genellikle yerlerinde duramazlar, sık sık kalkarlar, koşarlar veya yere oturup durmazlar.
  • Konuşma eksikliği: Hiperaktif olanlar sıkça konuşurlar, sırayla beklemekte zorluk çekerler ve diğer insanları sıkıştırabilirler.
  • Sıkça el veya ayak hareketleri: Parmaklarla tıklamak, dudakları ısırma veya başka şekillerde sürekli fiziksel aktivitelerde bulunma.
 3. Dürtüsellik Belirtileri:
  • Düşünmeden hareket etme: Dürtüsel bireyler, düşünmeden önce harekete geçebilirler ve sonuçları düşünme konusunda zorluk yaşarlar.
  • Bekleme güçlüğü: Sıra beklemek, başkalarının konuşmasını kesmemek veya sabretmek gibi bekleme kurallarını ihlal edebilirler.
  • İhtiyaç duymadan konuşma: Konuşmak için beklemek yerine, düşüncesizce konuşma eğilimindedirler.

Unutmayın ki ADHD belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve yaşla birlikte evrilebilir. Tanı ve tedavi için bir uzmanın değerlendirmesi önemlidir, çünkü diğer psikolojik veya tıbbi durumlar da benzer belirtiler gösterebilir. ADHD tanısı konulduğunda, uygun tedavi ve destek stratejileri belirlenebilir.

ADHD Nasıl Teşhis Edilir?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) teşhisi, bir uzman tarafından yapılmalıdır ve çoklu değerlendirme yöntemlerini içerebilir. ADHD teşhisi koymak için genellikle şu adımlar izlenir:

 1. Klinik Değerlendirme: İlk adım, bir çocuk psikiyatristi, çocuk psikologu, nörolog veya psikiyatr gibi uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılır. Bu uzman, çocuk veya yetişkinin belirtileri hakkında detaylı bir klinik değerlendirme yapar. Bu süreçte, kişinin belirtilerinin süresi, ciddiyeti ve günlük yaşamı nasıl etkilediği gibi konular ele alınır. Ayrıca, kişinin tıbbi geçmişi, aile öyküsü ve çevresel faktörler de göz önünde bulundurulur.
 2. DSM-5 Kriterlerine Göre Değerlendirme: Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve mental bozuklukların tanı kriterlerini belirleyen “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition” (DSM-5) rehberi, ADHD’nin tanı kriterlerini açıklar. Uzmanlar, bu kriterlere göre kişinin belirtilerini değerlendirirler. DSM-5 kriterlerine göre, kişinin belirli sayıda ve sürede dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerine sahip olması gerekmektedir.
 3. Raporlar ve Anketler: ADHD teşhisinde, aile üyeleri, öğretmenler ve diğer yetişkinlerden veya gözlemcilerden gelen raporlar ve anketler de önemli bir rol oynayabilir. Bu raporlar, kişinin belirtilerinin nasıl davranışsal açıdan gözlemlendiğini ve günlük yaşamda nasıl etkilediğini değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 4. Fiziksel Muayene: ADHD teşhisi koymak için tipik olarak bir fizik muayene gerekmez. Ancak, bazı durumlarda, belirtiler diğer tıbbi durumlarla ilişkilendirilebileceği için bir nörolojik muayene yapılabilir.
 5. Diğer Faktörlerin Elemesi: ADHD teşhisi koyarken, başka nedenlerin (örneğin, anksiyete, depresyon veya öğrenme güçlükleri gibi) belirtilere yol açmadığından emin olunmalıdır. Bu nedenle, kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

ADHD teşhisi koyulduktan sonra, tedavi ve destek planı oluşturulabilir. Tedavi, bireyin yaşına, belirtilerinin ciddiyetine ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. Bu tedavi planları, psikoterapi (terapi), davranışsal tedaviler ve bazen ilaç tedavisi içerebilir. Ayrıca, ailelere ve öğretmenlere bireyin ihtiyaçlarına uygun destek sağlama konusunda rehberlik de önemlidir.

ADHD Neden Olur?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) kesin bir nedeni bilinmeyen bir nörobiyolojik bozukluktur. Ancak, ADHD’nin oluşumuna katkıda bulunan çeşitli faktörler ve etkenler bulunmaktadır. İşte ADHD’nin oluşumunda rol oynayan bazı faktörler:

 1. Genetik Faktörler: ADHD’nin genetik yatkınlıkla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ailesinde ADHD geçmişi bulunan bireylerde bu bozukluğun riski daha yüksektir. Yapılan çalışmalar, aynı aile içindeki bireyler arasında genetik benzerliklerin olduğunu göstermektedir.
 2. Beyin Kimyası: ADHD’li bireylerin beyin kimyasının, özellikle dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin düzeylerinin farklılıklar gösterebileceği öne sürülmüştür. Bu nörotransmitterler, dikkat, odaklanma ve dürtü kontrolü gibi işlevlerde önemli rol oynarlar.
 3. Beyin Yapısı: ADHD’li bireylerin beyin yapılarının, özellikle prefrontal korteks ve bazal gangliyon gibi bölgelerin, normalden farklı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bölgeler, dikkat ve dürtü kontrolü gibi işlevlerle ilişkilendirilir.
 4. Prenatal ve Perinatal Faktörler: Anne adayının hamilelik sırasında maruz kaldığı risk faktörleri (örneğin, alkol veya sigara kullanımı, beslenme eksiklikleri, enfeksiyonlar), çocuğun ADHD riskini artırabilir. Doğum öncesi ve doğum anında komplikasyonlar da risk faktörleri arasında yer alabilir.
 5. Çevresel Faktörler: İkamet edilen çevre, aile yapısı, aile içi stres, travmatik olaylar ve çocukluk dönemi kötü deneyimler gibi çevresel faktörler de ADHD riskini etkileyebilir. Ancak, bu faktörlerin tek başına ADHD’yi açıklamadığı unutulmamalıdır.
 6. Erken Yaşta Beyin Hasarı: Erken yaşta baş gösteren beyin hasarı veya travmatik beyin yaralanmaları, ADHD gelişimini tetikleyebilir.

ADHD’nin tam olarak neden ortaya çıktığı hala net bir şekilde anlaşılamamıştır ve bu bozukluğun birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle meydana geldiği düşünülmektedir. Önemli olan, ADHD tanısı konulan bireylere uygun tedavi ve destek sağlamaktır. Bu, bireyin belirtilerini yönetmesine ve günlük yaşamında daha iyi bir işlevsellik sağlamasına yardımcı olabilir.

ADHD Türleri Nelerdir?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) tarafından tanımlanan üç farklı alt tip veya türde olabilir. Bu alt tipler, belirtilerin karakteristiğine ve ağırlığına göre sınıflandırılır:

 1. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Baskın Tip (Combined Presentation):
  • Bu alt tip, en yaygın görülen türdür ve belirtiler hem dikkat eksikliği hem de hiperaktivite ile dürtüsellik içerir.
  • Kişi, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini aynı anda gösterir.
  • Örneğin, derslerde odaklanma güçlüğü çekmek, yerinde duramama, sık sık söz kesme veya sabırsızlık gibi belirtileri bir arada gösterenler bu alt tipi yansıtabilir.
 2. Dikkat Eksikliği Baskın Tip (Predominantly Inattentive Presentation):
  • Bu alt tipte, dikkat eksikliği belirtileri hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerinden daha belirgindir.
  • Kişi, dikkat dağınıklığı, organizasyon ve zaman yönetimi sorunları gibi belirtiler sergiler, ancak hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri daha az belirgindir veya hiç gözlenmez.
  • Özellikle unutkanlık, detayları gözden kaçırma ve işleri tamamlamakta zorluk çekme gibi belirtiler bu alt tipi yansıtabilir.
 3. Hiperaktivite/Dürtüsellik Baskın Tip (Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation):
  • Bu alt tipte, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri dikkat eksikliği belirtilerinden daha belirgindir.
  • Kişi, sürekli olarak hareket eder, yerinde durmaz, konuşkan olabilir ve dürtüsel davranışlar sergileyebilir. Ancak dikkat eksikliği belirtileri daha az belirgindir veya hiç gözlenmez.
  • Örneğin, sabırsızlık, düşünmeden hareket etme, diğerlerini sıkıştırma veya sıraya geçmeme gibi belirtiler bu alt tipi yansıtabilir.

Unutmayın ki her birey farklıdır ve ADHD belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ayrıca, belirtiler yaşla birlikte değişebilir. ADHD tanısı koymak ve uygun tedavi yaklaşımlarını belirlemek için bir uzmanın değerlendirmesi önemlidir.

ADHD Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tedavisi, belirtilerin şiddetine ve kişinin ihtiyaçlarına göre çeşitli yöntemleri içerebilir. Tedavi genellikle bireyselleştirilir ve psikiyatrik bir uzmanın gözetiminde uygulanır. ADHD tedavi yöntemleri şunlar olabilir:

 1. İlaç Tedavisi:
  • İlaç tedavisi, ADHD belirtilerini kontrol altına almada etkili bir yol olabilir. Genellikle kullanılan ilaçlar, iki ana sınıfa ayrılır: stimülanlar ve non-stimülanlar.
  • Stimülan ilaçlar, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Bu ilaçların örnekleri arasında metilfenidat (Ritalin, Concerta gibi) ve amfetamin türevleri (Adderall gibi) bulunur.
  • Non-stimülan ilaçlar, stimülan ilaçlara yanıt vermeyen veya yan etkileri nedeniyle stimülanları kullanamayan bireyler için bir seçenek olabilir. Bu ilaçlar arasında atomoksetin (Strattera) ve guanfacine (Intuniv) yer alır.
  • İlaç tedavisi başlamadan önce, bir uzman kişinin tıbbi geçmişini ve potansiyel yan etkileri değerlendirir. Ayrıca, ilaç tedavisinin etkisini izlemek için düzenli takip gerekebilir.
 2. Psikoterapi (Terapi):
  • Psikoterapi, ADHD’li bireylere belirtilerle başa çıkmada yardımcı olabilir. Kognitif davranış terapisi (CBT) ve davranışsal terapiler bu amaçla kullanılabilir.
  • Terapi, kişinin dikkat, organizasyon, zaman yönetimi ve dürtü kontrolü gibi becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, stresle başa çıkmada ve özgüveni artırmada da etkili olabilir.
 3. Eğitim ve Destek:
  • ADHD’li bireyler ve aileleri, belirtilerle başa çıkmada eğitim ve destek alabilirler. Bu, belirtileri anlamak, uygun stratejiler geliştirmek ve günlük yaşamda daha iyi bir işlevsellik sağlamak için önemlidir.
  • Öğretmenler ve okul personeli de öğrencilere uygun destek sağlamada önemli bir rol oynayabilirler. Öğrencinin özel eğitim gereksinimleri veya IEP (Individualized Education Program) gibi özelleştirilmiş eğitim planları olabilir.
 4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:
  • Sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, ADHD belirtilerini yönetmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, dengeli beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi, belirtilerin hafifletilmesine katkıda bulunabilir.
 5. Aile Destek Grupları:
  • Aileler, ADHD tanısı konmuş bir çocuk veya yetişkin için destek gruplarına katılabilirler. Bu gruplar, deneyimlerini paylaşmak, bilgi almak ve duygusal destek bulmak için faydalı olabilir.

ADHD tedavisinde en uygun yaklaşım, kişinin özel ihtiyaçlarına ve belirtilerinin ciddiyetine bağlıdır. Tedavi planı, bir uzman tarafından belirlenmelidir ve düzenli olarak izlenmelidir. İlaç tedavisi ve terapiler genellikle bir arada kullanılır ve kişinin yaşına ve özel koşullarına göre ayarlanabilir.

ADHD Bulunan Kişilere Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) bulunan kişilere yaklaşım, empati, anlayış ve destek odaklı olmalıdır. İşte ADHD’li bireylere yaklaşırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. Empati Kurun:
  • İlk olarak, ADHD’li bireyin yaşadığı zorlukları anlamaya çalışın. Bu bozukluğun sıkça anksiyete, düşük özsaygı ve özgüven gibi duygusal zorluklara yol açabileceğini unutmayın.
 2. Sabır Gösterin:
  • ADHD belirtileri nedeniyle, kişinin görevleri tamamlama veya organizasyon becerilerini kullanma konusunda zorluk yaşayabileceğini anlayışla karşılayın. Sabırlı olun ve kişinin ilerlemesini teşvik edin.
 3. Açık İletişim Kurun:
  • Açık ve samimi iletişim, ADHD’li bireylerle etkili bir ilişki kurmanın önemli bir parçasıdır. Duygusal ihtiyaçlarını, endişelerini ve düşüncelerini paylaşmalarına destek olun.
 4. Yapıcı Geri Bildirim Verin:
  • Belirli görevleri veya davranışları düzelten olumlu geri bildirimler vermek, motivasyonlarını artırabilir. Olumsuz geri bildirimler yerine olumlu ve yapıcı yaklaşımlar tercih edilmelidir.
 5. Yapı ve Rutin Sağlayın:
  • Rutin ve düzenli yapılar, ADHD’li bireyler için önemlidir. İş, okul veya günlük yaşamda belirli zaman çizelgeleri ve organizasyonlar oluşturarak kişinin işlevselliğini artırabilirsiniz.
 6. Destek ve Kaynaklar Sunun:
  • ADHD’li bireyler ve aileleri için destek grupları ve kaynaklar bulmak önemlidir. Bu gruplara katılmalarını veya uygun kaynaklara erişim sağlamalarını teşvik edin.
 7. İşbirliği Yapın:
  • Özellikle çocuklar için, okul personeli ve öğretmenlerle işbirliği yaparak öğrencinin eğitim ihtiyaçlarına uygun destekleri sağlamaya çalışın. İyi bir iletişim, bu süreci kolaylaştırabilir.
 8. İlaç Tedavisi Konusunda Bilgi Sahibi Olun:
  • İlaç tedavisi gerektiren durumlarda, kişiye veya ailesine bu konuda bilgi sağlamak önemlidir. İlaçların etkileri ve yan etkileri hakkında açık ve net bilgi vermek önemlidir.

Unutmayın ki her ADHD’li birey farklıdır ve yaklaşımınızı kişinin ihtiyaçlarına ve yaşına göre ayarlamak önemlidir. Destek ve anlayış, ADHD’li bireylerin güvenlerini ve özsaygılarını artırabilir, daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayabilir ve belirtilerini yönetmelerine yardımcı olabilir.

ADHD İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısı ve tedavisi için başvurmanız gereken uzmanlar şunlar olabilir:

 1. Çocuk Psikiyatristi veya Çocuk Psikologu: Çocuğunuzun ADHD belirtileri varsa ve çocuk yaşta ise, bir çocuk psikiyatristi veya çocuk psikologu ile başvurabilirsiniz. Bu uzmanlar, çocukların zihinsel sağlığı ve davranışsal sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
 2. Psikiyatrist veya Psikolog: Yetişkinler için ADHD tanısı ve tedavisi için bir psikiyatrist veya psikologa başvurabilirsiniz. Yetişkinlerde ADHD belirtileri, çocuklarda farklılık gösterebilir ve uzman bir değerlendirme ile tanı koymak önemlidir.
 3. Nörolog: Bazı durumlarda, bir nörolog da ADHD belirtilerini değerlendirebilir, özellikle beyin yapısı veya nörolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülüyorsa.

Başvurduğunuz uzman, belirtilerin değerlendirilmesi, tanı koyma ve tedavi planı oluşturma konularında size yardımcı olacaktır. Tanı konulduğunda, ilaç tedavisi veya terapiler gibi uygun tedavi seçeneklerini tartışabilirsiniz.

İlk adım olarak, çocuğunuz veya siz kendinizi ADHD belirtileri konusunda endişeli hissediyorsanız, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusuna (aile hekimine veya genel pratisyen) başvurabilirsiniz. Bu doktor, daha fazla değerlendirme için sizi bir uzmana yönlendirebilir. ADHD tanısı konulabilmesi için uzman bir değerlendirme gerekmektedir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler