Akciğer Sönmesi Nedir?

İçindekiler

akciger sonmesi

Akciğer sönmesi, tıbbi olarak pnömotoraks olarak adlandırılan, akciğerin hava dışında veya normalden daha az basınçta kalması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum, akciğerlerin normal şekilde genişlemesini ve nefes almalarını engelleyebilir.

Akciğer Sönmesinin Nedenleri Nelerdir?

Akciğer sönmesi, akciğerdeki hava basıncının normalin altına düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir durumdur. Pnömotoraksun en sık nedenleri arasında şunlar bulunur:

 • Yaralanmalar: Göğüs bölgesindeki yaralanmalar, akciğerlerdeki hasara neden olabilir ve sonuçta pnömotoraks gelişebilir. Bu yaralanmalar arasında kesikler, delinmeler, kırık kaburgalar, yaralanmış akciğer dokusu veya toraks cerrahisi gibi durumlar yer alır.
 • Akciğer Hastalıkları: Bazı akciğer hastalıkları, akciğer dokusunun zayıflamasına ve hava kaçağına neden olabilir. Bu hastalıklar arasında akciğer fibrozisi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer kanseri veya enfeksiyonlar yer alır.
 • Spontan Pnömotoraks: Bilinmeyen nedenlerden dolayı spontan olarak ortaya çıkan pnömotoraks, genellikle genç, zayıf, sigara içen erkeklerde daha sık görülür.
 • Diğer Nedenler: Pnömotoraks, nadiren diğer durumlar nedeniyle de ortaya çıkabilir. Örneğin, çeşitli ilaçlar, solunum cihazları veya ameliyatlar gibi nedenler pnömotoraks gelişmesine neden olabilir.

Akciğer Sönmesinin Belirtileri Nelerdir?

Akciğer sönmesi (pnömotoraks) belirtileri, genellikle akciğerlerdeki basıncın azalmasına bağlı olarak solunum sıkıntısı yaşayan kişilerde görülür. Pnömotoraksun belirtileri şunlar olabilir:

 • Nefes darlığı: Akciğerlerdeki hava basıncının azalması, nefes alıp vermeyi zorlaştırabilir ve nefes darlığına neden olabilir.
 • Göğüs ağrısı: Pnömotoraks, göğüste keskin veya ağrılı bir hisle kendini gösterir.
 • Hızlı veya yüzeyel solunum: Pnömotoraks, akciğerlerin genişlemesini engellediğinden, solunum yüzeyel veya hızlı olabilir.
 • Öksürük: Akciğerlerdeki hava basıncının azalması, öksürüğe neden olabilir.
 • Hırıltılı solunum: Pnömotoraks, hava yollarında daralmaya neden olabilir ve hırıltılı solunuma neden olabilir.

Ciddi vakalarda, pnömotoraks hayati tehlike oluşturabilir. Bu durumlarda, aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

 • Şiddetli nefes darlığı
 • Kalp atışlarında hızlanma
 • Ciltte mavileşme (siyanoz)
 • Bayılma
 • Şok

Akciğer Sönmesinin Tedavileri Nelerdir?

Akciğer sönmesinin tedavisi, pnömotoraksun nedenine ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Küçük bir pnömotoraks vakası genellikle kendiliğinden iyileşebilir. Ancak, belirtiler şiddetliyse veya durum hayati tehlike oluşturuyorsa, tedavi gerekli olabilir. Pnömotoraks tedavisi, şu şekillerde olabilir:

 • Gözlem ve izleme: Küçük pnömotoraks vakalarında, belirtilerin hafif olması ve durumun kendiliğinden iyileşme eğiliminde olması nedeniyle, sadece gözlem ve izleme gerekebilir.
 • Oksijen tedavisi: Hafif pnömotoraks vakalarında, oksijen tedavisi, hastanın nefes almasını kolaylaştırarak durumun iyileşmesine yardımcı olabilir.
 • İğne aspirasyonu: Orta veya büyük boy pnömotoraks vakalarında, doktor, akciğerdeki havayı çıkarmak için ince bir iğne yerleştirerek havayı dışarı çekerek (aspirasyon) boşaltabilir.
 • Torakostomi veya göğüs tüpü: Büyük pnömotoraks vakalarında, doktor genellikle göğüs duvarına bir tüp yerleştirir. Tüp, göğüs boşluğundaki havayı dışarı atarak akciğerin tekrar şişmesine ve normal solunuma izin verir.
 • Cerrahi müdahale: Tedavi edilmemiş veya tekrarlayan pnömotoraks vakalarında, cerrahi müdahale gerekebilir. Bu durumda, doktor pnömotoraksu tekrarlayan bir durumdan korumak için akciğerleri yama veya dikişle kapatabilir.

Akciğer Sönmesi Cerrahi İşlemleri Nelerdir?

Akciğer sönmesi (pnömotoraks) vakalarının bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebileceği durumlar mevcuttur. Cerrahi müdahaleler, pnömotoraksun tekrarlanmasını önlemek ve akciğerin normal işlevlerini yeniden sağlamak için uygulanır. İşte pnömotoraks cerrahi işlemleri:

 • Torakoskopi: Torakoskopi, akciğer sönmesinin tekrarlanması durumunda veya büyük pnömotoraks vakalarında uygulanan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem, bir endoskopik alet kullanarak göğüs duvarındaki küçük bir kesi yoluyla yapılır. Endoskopik alet, içinde bir kamera ve cerrahi aletler olan bir tüp içerir. Doktor, aletleri kullanarak pnömotoraksun nedenini bulur ve çözer.
 • Göğüs tüpü yerleştirme: Göğüs tüpü, göğüs duvarındaki küçük bir kesi yoluyla yerleştirilen bir tüptür. Tüp, pnömotoraksun nedeni olan havayı dışarı atarak akciğerin tekrar şişmesine ve normal solunuma izin verir. Göğüs tüpü yerleştirme, büyük pnömotoraks vakalarında veya pnömotoraksun tekrarlanması durumunda uygulanabilir.
 • Akciğer cerrahisi: Akciğer cerrahisi, pnömotoraksun nedeni olan bir kist, tümör veya diğer bir durumun cerrahi olarak çıkarılması için uygulanır. Bu işlem, pnömotoraksun tekrarlanmasını önlemek için gerekebilir.

Cerrahi müdahale, pnömotoraksun ciddiyetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Cerrahi müdahale kararı, doktorun hastanın durumuna özel olarak karar vermesi gereken bir konudur.

Akciğer Sönmesi Cerrahi İşlem Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Akciğer sönmesi cerrahi işlemi sonrası hastaların dikkat etmeleri gereken birkaç önemli husus vardır. Bunlar şunlardır:

 • İzleme: Cerrahi işlem sonrası hastaların yakından izlenmesi gereklidir. Hastaların vital işaretleri (nabız, kan basıncı, solunum hızı, vücut sıcaklığı) ve oksijen saturasyonu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 • Ağrı yönetimi: Cerrahi işlem sonrası hastalar genellikle ağrı yaşarlar. Ağrı, hastanın rahat etmesini ve solunum yapmasını engelleyebilir. Bu nedenle, ağrı yönetimi önemlidir. Doktorun reçete ettiği ağrı kesicilerin düzenli olarak kullanılması gereklidir.
 • Solunum egzersizleri: Cerrahi işlem sonrası hastaların solunum egzersizleri yapması önemlidir. Solunum egzersizleri, akciğerlerin genişlemesine ve normal solunumun sağlanmasına yardımcı olur.
 • Fiziksel aktivite: Cerrahi işlem sonrası hastaların fiziksel aktiviteleri kısıtlanabilir. Doktorun önerdiği fiziksel aktivite düzeyine uyulması önemlidir. Yüksek yoğunluklu aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 • Beslenme: Cerrahi işlem sonrası hastaların yeterli beslenmeleri önemlidir. Protein ve vitamin açısından zengin gıdalar tüketilmelidir.
 • İyileşme süresi: Cerrahi işlem sonrası iyileşme süresi hastadan hastaya değişebilir. Hastaların iyileşme sürecinde doktorun önerdiği takip ve kontrolleri düzenli olarak yapmaları gereklidir.

Cerrahi işlem sonrası belirtilerinizde herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal doktorunuza danışmalısınız.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Uzm Dr Zarifa Achikgoz
Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Zarifa Achıkgoz
Uzm Dr Sevtap Duzguncinar
Göğüs Hastalıkları
Uzm.Dr. Sevtap Düzgünçınar
Doc Dr Ergun Ucar
Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Ergün Uçar

İlgili Birimler