Astım Nedir? Astım Belirtileri Nelerdir?

İçindekiler

Astım Nedir

Astım Nedir?

Astım, solunum yollarının kronik (uzun süreli) bir iltihaplanma sonucu daralmasıyla karakterize edilen bir solunum hastalığıdır. Bu durum genellikle solunum yollarının duvarlarının şişmesi, mukus üretiminin artması ve bronşlarda kas spazmlarının oluşmasıyla ilişkilidir. Astım semptomları, hava yollarının daralması nedeniyle nefes almakta zorlanma, öksürük, hırıltı ve göğüste sıkışma hissi gibi durumları içerebilir.

Astım, genellikle çeşitli tetikleyicilere (örneğin, alerjenlere, egzersize, soğuk havaya, sigara dumanına) maruz kalan bireylerde ortaya çıkar. Astımın nedenleri karmaşık olabilir ve genetik faktörler, çevresel etmenler ve solunum yolu enfeksiyonları gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonunu içerebilir.

Astım tedavisi, genellikle inflamasyonu kontrol etmeye ve hava yollarını açık tutmaya yönelik ilaçları içerir. Inhaler adı verilen cihazlar, ilaçları doğrudan hava yollarına iletmek için kullanılır. Astım yönetimi ayrıca tetikleyicilerden kaçınma, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme ve düzenli olarak doktor kontrollerini içerir. Astım, uygun bir tedavi ve yönetim planı ile genellikle kontrol altına alınabilir, bu da bireyin semptomlarını azaltmasına ve normal bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

Astım Belirtileri Nelerdir?

Astım belirtileri, solunum yollarının daralması ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Astım semptomları kişiden kişiye değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. İşte astımın yaygın belirtileri:

 1. Nefes Almada Güçlük (Dispne): Astımın en belirgin belirtilerinden biri, nefes almada zorlanma veya hava almakta güçlük çekme hissidir. Bu genellikle hava yollarının daralmasından kaynaklanır.
 2. Öksürük: Astım, öksürüğe neden olabilir. Astım öksürüğü genellikle özellikle gece veya sabah erken saatlerde artabilir.
 3. Hırıltı (Veziküler Sesler): Hava yollarındaki daralma ve iltihap, hava geçişini zorlaştırabilir ve hırıltıya neden olabilir. Bu genellikle solunum sırasında duyulabilir.
 4. Göğüs Sıkışması veya Ağrısı: Astım atakları sırasında, kişi göğüs bölgesinde sıkışma veya ağrı hissedebilir.
 5. Özellikle Geceleri ve Sabahları Artan Semptomlar: Astım semptomları genellikle gece veya sabah erken saatlerde artabilir. Bu durum, biyolojik ritimlerle, vücudun doğal olarak solunum yollarının daha duyarlı olduğu zamanlarla ilişkilidir.
 6. Kısa Nefes Alma ve Hızlı Nefes Alma (Taşipne): Astım atakları sırasında, kişi daha hızlı nefes alabilir ve solunum hızı artabilir.

Astım Tedavileri Nelerdir?

Astım tedavisi genellikle semptomların kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır. Astım tedavisinde kullanılan yöntemler şunları içerir:

 1. İnhaler İlaçlar: Inhalerler, astım ilaçlarını doğrudan solunum yollarına ulaştırmak için kullanılır. Bronkodilatörler, hava yollarını genişleterek nefes almayı kolaylaştırırken, steroidler ise solunum yollarındaki iltihabı azaltarak astım semptomlarını kontrol altına almaya yardımcı olur.
 2. Kontrollü İlaç Kullanımı: Astım semptomları hafifse, doktorlar hastalara belirli durumlar için kullanılmak üzere reçeteli ilaçlar verebilirler. Bu ilaçlar, semptomlar ortaya çıktığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 3. Oral Steroidler: Şiddetli astım ataklarını kontrol altına almak için doktorlar oral steroid ilaçları önerebilirler. Ancak, oral steroidler uzun süreli kullanımda yan etkilere neden olabileceği için genellikle kısa süreli ve doktor gözetiminde kullanılır.
 4. Astım Eğitimi: Astım tedavisi, hastalara semptomları nasıl tanıyacaklarını, inhalerleri nasıl kullanacaklarını ve tetikleyicilerden nasıl kaçınacaklarını öğreten bir eğitimi içerebilir.
 5. Tetikleyicilerden Kaçınma: Astım semptomlarını tetikleyen faktörlerden kaçınmak önemlidir. Bu faktörler arasında alerjenlere (toz akarları, hayvan tüyleri, polen), hava kirliliği, sigara dumanı, soğuk hava, egzersiz gibi durumlar bulunabilir.
 6. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, astım semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, stresten kaçınma ve uyku düzenine dikkat etmeyi içerebilir.

Astım Risk Faktörleri Nelerdir?

Astım gelişimine etki edebilecek birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bu faktörler genetik, çevresel ve kişisel özellikleri içerebilir. İşte astım risk faktörleri:

 1. Aile Öyküsü: Ailenin geçmişinde astım, alerjik rinit veya diğer atopik hastalıkların bulunması, bireyin astım gelişme riskini artırabilir. Genetik yatkınlık, astımın gelişiminde rol oynayabilir.
 2. Alerjik Durumlar: Alerjenlere maruz kalma, özellikle çocukluk döneminde, astım gelişiminde bir risk faktörü olabilir. Ev tozu akarları, polen, küf, hayvan tüyleri gibi alerjenlere duyarlılık, astım semptomlarını tetikleyebilir.
 3. Sigara Dumanı: Sigara içmek veya pasif içici olmak, astım gelişme riskini artırabilir. Sigara dumanı, solunum yollarında iltihaplanmaya ve tahrişe neden olarak astım semptomlarını şiddetlendirebilir.
 4. Solunum Yolu Enfeksiyonları: Çocukluk döneminde tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, astım gelişme riskini artırabilir.
 5. Prematürite ve Düşük Doğum Ağırlığı: Prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığı, astım riskini artırabilir.
 6. Çevresel Faktörler: Hava kirliliği, endüstriyel kimyasallar, evdeki küf veya nem gibi çevresel faktörler, astım semptomlarını tetikleyebilir ve astım gelişimine katkıda bulunabilir.
 7. Egzoz Gazları ve Hava Kirliliği: Kirlenmiş hava solumak, solunum yollarının tahriş olmasına ve astım semptomlarının şiddetlenmesine neden olabilir.
 8. Mesleki Maruziyet: Belirli mesleklerde, solunum yollarına zarar verebilecek maddelere maruz kalmak, astım gelişimini tetikleyebilir.
 9. Obezite: Obezite, astım riskini artırabilir ve astım semptomlarını kötüleştirebilir.
 10. Egzersiz: Bazı kişilerde egzersize bağlı astım (egzersizle indüklenen bronkospazm) gelişebilir. Bu durum, egzersiz sırasında solunum yollarının daralması ve semptomların ortaya çıkmasıyla karakterizedir.

Astım İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Astım tanısı ve tedavisi için genellikle pulmonoloji (göğüs hastalıkları) uzmanlarına başvurulur. Pulmonologlar, solunum yolu hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktorlardır ve astım gibi solunum yollarını etkileyen durumları değerlendirme, tanı koyma ve tedavi etme konusunda deneyime sahiptirler.

Astım şüphesi olan bir birey, semptomlarıyla birlikte birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu olan genel pratisyen veya aile hekimine başvurabilir. Bu doktorlar, genellikle ilk değerlendirmeyi yapar ve gerektiğinde hastayı bir pulmonologa yönlendirebilir.

Astım tanısı için pulmonolog, hastanın tıbbi öyküsünü, semptomlarını, aile öyküsünü ve gerektiğinde solunum fonksiyon testleri gibi test sonuçlarını değerlendirir. Tanı konulduktan sonra, pulmonolog astım tedavisi için uygun bir planı oluşturabilir ve hastayı takip edebilir.

Astım tedavisi, genellikle bir multidisipliner yaklaşım gerektirir ve hastaların düzenli olarak sağlık profesyonelleriyle iletişimde olmaları önemlidir. Bu, semptomların kontrol altında tutulmasını sağlar ve uygun tedavi seçenekleri ile yaşam kalitesini artırabilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Uzm Dr Zarifa Achikgoz
Göğüs Hastalıkları
Uzm. Dr. Zarifa Achıkgoz
Uzm Dr Sevtap Duzguncinar
Göğüs Hastalıkları
Uzm.Dr. Sevtap Düzgünçınar
Doc Dr Ergun Ucar
Göğüs Hastalıkları
Doç. Dr. Ergün Uçar

İlgili Birimler