Disleksi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

İçindekiler

disleksi

Disleksi Nedir?

Disleksi, bireylerin yazılı dilin okunması ve yazılması konusunda sorun yaşadığı bir öğrenme güçlüğüdür. Bu durum, genellikle kelime tanıma, okuma hızı, yazım ve kelime ayırt etme becerileri gibi yazılı dil becerilerini etkiler. Disleksi, bireylerin harfleri ve sesleri birleştirme sürecinde sorun yaşamalarına yol açar ve bu da okuma ve yazma zorluklarına neden olur.

Disleksi, genellikle kalıtsal bir özellik olarak kabul edilir ve beyinle ilgili bir sorunla ilişkilendirilir. Beyin işlevleri ile ilgili olan bu durum, özellikle dilin işlenmesi ile ilgili bölgelerdeki farklılıklardan kaynaklanır. Disleksi olan bireyler, harf seslerini yanlış okuma, harf sıralarını karıştırma veya kelimeyi yanlış okuma gibi sorunlar yaşayabilirler.

Disleksi tanısı konan bireyler için özel eğitim ve terapiler mevcuttur. Bu terapiler, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik stratejileri içerir. Erken teşhis ve uygun destek, disleksi olan bireylerin bu zorluğu daha iyi yönetmelerine yardımcı olabilir.

Unutmayın ki disleksi, zeka ile ilgili bir durum değildir. Disleksiye sahip bireyler genellikle normal veya üzeri zeka seviyelerine sahiptirler, ancak yazılı dil becerilerinde zorluk yaşarlar. Özel eğitim ve destekle bu bireyler, okuma ve yazma becerilerini geliştirerek başarılı olabilirler.

Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi belirtileri, bireyden bireye değişebilir ve yaşam boyu farklılık gösterebilir. Disleksi belirtileri, genellikle okuma, yazma ve dil becerileri ile ilgilidir. İşte disleksi belirtilerinden bazıları:

 1. Okuma Güçlüğü: Disleksi belirtilerinin en yaygın olanı, okuma güçlüğüdür. Disleksi olan bireyler, harf seslerini karıştırabilir, harf sıralarını yanlış okuyabilir veya kelimeyi doğru bir şekilde okumak için zorlanabilirler. Okuma hızı düşük olabilir.
 2. Yazma Zorluğu: Disleksi, yazma becerilerini de etkileyebilir. Bireyler, harf sıralarını karıştırma, kelimeyi yanlış yazma veya yazma sırasında dilbilgisi ve yazım hataları yapma eğiliminde olabilirler.
 3. Harf ve Sözcük Karıştırma: Disleksi olan bireyler, benzer görünümlü harfleri (örneğin, b ve d) veya benzer seslere sahip sözcükleri (örneğin, “baba” ile “dada”) karıştırabilirler.
 4. Sözcük Ayırt Etme Sorunu: Disleksi, bireylerin sözcükleri ayırt etmekte zorlanmasına neden olabilir. Örneğin, “ev” ile “eve” veya “karpuz” ile “kapuz” gibi benzer sözcükleri ayırt etmekte sorun yaşayabilirler.
 5. Sözcük Belleği Sorunları: Disleksi olan bazı bireyler, sözcüklerin doğru bir şekilde hatırlanması ve kullanılması konusunda sorun yaşayabilirler. Bu nedenle özellikle uzun ve karmaşık sözcüklerle başa çıkmakta zorlanabilirler.
 6. İmla Problemleri: İmla hataları yapma eğilimi gösterirler ve yazılı ifadelerinde bu tür hatalar sıkça görülebilir.
 7. Okuma Anlama Sorunları: Disleksi, okuduğunu anlama becerilerini de etkileyebilir. Bireyler, metni düzgün bir şekilde okumakla birlikte anlamını kavramakta zorlanabilirler.
 8. Okuma Sırasında Kaybolma: Disleksi olan bazı bireyler, uzun metinleri okurken veya bir sayfadan diğerine geçerken okuma sırasında kaybolma veya odaklanma sorunu yaşayabilirler.

Disleksi belirtileri, yaşla birlikte değişebilir ve uygun eğitim ve destekle hafifletilebilir. Ancak disleksi tanısı koyma ve uygun müdahaleleri başlatma konusunda uzman bir değerlendirme gereklidir. Disleksi tanısı konulan bireylere erken dönemde uygun eğitim ve terapiler sağlanması, okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Disleksi Çeşitleri Nelerdir?

Disleksi, farklı alt türleri veya çeşitleri olan bir öğrenme güçlüğüdür ve bireyden bireye farklılık gösterebilir. Disleksinin belirli çeşitleri şunlar olabilir:

 1. Fonolojik Disleksi: Bu tür dislekside, bireyler harflerin seslerini ve harf gruplarının oluşturduğu sözcükleri tanımakta zorlanırlar. Özellikle sözcüklerin içindeki seslerin sıralanması ve ayırt edilmesi konusunda sorun yaşarlar. Fonolojik disleksi, harf-ses ilişkilerinin anlaşılmasında güçlük çekildiği bir türdür.
 2. Yüzey Disleksi: Yüzey dislekside, bireyler kelimeyi tanımak için sözcüğün görsel şekline dayalıdır. Yani, kelimenin nasıl göründüğünü hatırlamakta iyidirler, ancak kelimenin sesini harf-ses ilişkileri üzerinden tanımakta zorlanırlar. Bu nedenle, bazı sözcükleri okuma konusunda sorun yaşayabilirler.
 3. Gelişimsel Okuma Bozukluğu: Gelişimsel okuma bozukluğu, özellikle okuma becerilerinin gelişiminde daha geniş bir kapsamı ifade edebilir ve disleksinin bir alt türü olarak kabul edilir. Bireyler, yaşlarına göre beklenen okuma seviyelerine ulaşmada önemli bir gecikme yaşarlar. Bu türde, disleksiyle birlikte diğer okuma sorunları da görülebilir.
 4. Hızlı Okuma Sorunu: Bazı disleksi türlerinde, bireyler okuma hızında sorun yaşarlar. Kelimeleri yavaşça okuma veya metinler arasında geçiş yaparken zorluk çekme eğilimindedirler. Bu nedenle, okuma anlama ve okuma hızı konusunda sorunlar yaşarlar.
 5. İmla Güçlüğü: Disleksi olan bazı bireyler, yazma sırasında özellikle imla konusunda sorunlar yaşayabilirler. Kelimeleri yanlış yazma veya yazarken harf sıralarını karıştırma eğilimindedirler.

Disleksi, bu çeşitlerin herhangi bir kombinasyonunu içerebilir ve her bireyin disleksi deneyimi farklı olabilir. Disleksi türleri, bireyin özel zorluklarına ve güçlüklerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle disleksi tanısı koyan uzmanlar, bireyin özel ihtiyaçlarına yönelik uygun eğitim ve terapileri belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaparlar.

Disleksi Neden Olur?

Disleksi, genellikle karmaşık bir nedenler kombinasyonu sonucu ortaya çıkan bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, aşağıda disleksiye yol açabilecek olası faktörler ve teoriler bulunmaktadır:

 1. Genetik Faktörler: Genetik etkenler disleksi riskini artırabilir. Disleksi olan bir aile üyesine sahip olan bireylerde, disleksi gelişme riski daha yüksektir. Belirli genlerin, dil işleme ve okuma yetenekleri ile ilişkilendirildiği düşünülmektedir.
 2. Beyin Yapısı ve İşlevi: Beyin görüntüleme çalışmaları, disleksiye sahip bireylerin beyinlerinin bazı bölgelerinde farklılıklar olduğunu göstermektedir. Özellikle dil işleme ile ilişkilendirilen bölgelerde farklılıklar gözlemlenebilir. Bu farklılıklar, harf-ses ilişkilerini ve sözcük ayırt etme yeteneklerini etkileyebilir.
 3. Erken Çocukluk Dönemi: Disleksi gelişiminde erken çocukluk dönemindeki faktörler de etkili olabilir. Özellikle dil gelişimi ve okuma yazma becerilerinin kazanılması sırasında yaşanan sorunlar, disleksi riskini artırabilir.
 4. Aile ve Çevresel Faktörler: Aile içindeki okuma ve yazma ile ilgili olumsuz deneyimler veya yetersiz dil uyarımı, disleksi riskini artırabilir. Ayrıca, okuma ve yazma becerilerini desteklemeyen bir çevre de disleksi gelişimine katkıda bulunabilir.
 5. Dil Bilgisi ve Farklılıklar: Dil bilgisi ve ses yapısı farklılıkları, disleksi gelişiminde etkili olabilir. Örneğin, bazı dillerdeki karmaşık dilbilgisi kuralları, disleksi riskini artırabilir.
 6. Prematürite ve Düşük Doğum Ağırlığı: Prematürite veya düşük doğum ağırlığı gibi erken doğmuş bebeklerde disleksi riski artabilir.

Disleksi, birden fazla faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve her bireyin deneyimi farklıdır. Bu nedenle disleksinin nedenleri karmaşık bir konudur ve her vakayı etkileyen özel faktörler farklılık gösterebilir. Disleksi tanısı ve müdahalesi, bireyin özel ihtiyaçlarına ve zorluklarına uygun olarak yapılmalıdır.

Disleksi Nasıl Teşhis Edilir?

Disleksi teşhisi, genellikle uzmanlar tarafından yapılır ve bireyin okuma ve yazma becerilerini değerlendiren kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Disleksi teşhisi koyan profesyoneller arasında psikologlar, özel eğitim uzmanları, konuşma ve dil terapistleri, nöropsikologlar ve pediatristler bulunabilir. İşte disleksi teşhisi koymak için kullanılan yaygın yöntemler:

 1. Klinik Değerlendirme: Bir uzman, bireyin ve ailenin özgeçmişini ve gelişimini değerlendirir. Aile üyelerinde disleksi geçmişi olup olmadığına, öğrenme güçlüğü belirtilerinin ne zaman başladığına ve bireyin öğrenme deneyimlerine ilişkin bilgiler toplanır.
 2. Bireysel Değerlendirme: Bireyin okuma, yazma ve dil becerileri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, bireyin okuma hızı, kelime ayırt etme yeteneği, yazma becerileri ve imla yeteneği gibi alanları içerebilir.
 3. Zihinsel ve Dil Testleri: Bireyin bilişsel yetenekleri ve dil becerileri değerlendirilir. Bu testler, disleksinin diğer nörolojik veya bilişsel sorunlarla karıştırılmasını önlemeye yardımcı olabilir.
 4. Okuma ve Yazma Testleri: Özel okuma ve yazma testleri kullanılarak bireyin okuma ve yazma becerileri ölçülür. Bu testler, disleksi belirtilerinin yoğunluğunu ve türünü belirlemeye yardımcı olabilir.
 5. Gözlem: Uzmanlar, bireyin okuma ve yazma sırasındaki davranışlarını gözlemleyebilirler. Özellikle okuma sırasında hangi tür hataların yapıldığı ve hangi stratejilerin kullanıldığı gibi bilgiler değerlendirmeye alınır.
 6. Öğretmen ve Aile İşbirliği: Öğretmenler ve aile üyeleri, bireyin okul performansı ve okuma-yazma becerileri hakkında önemli bilgiler sunabilirler. Bu nedenle, onların görüşleri ve gözlemleri değerlendirmeye alınır.

Disleksi teşhisi koymak için bu değerlendirme yöntemlerinin bir kombinasyonu kullanılabilir. Teşhis, bireyin yaşına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir. Teşhis sonucunda disleksi belirtileri varsa, uygun eğitim ve terapilerin başlatılması gerekebilir. Erken teşhis ve uygun müdahaleler, disleksi olan bireylerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Disleksi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Disleksi tedavisi, bireyin özel ihtiyaçlarına ve belirtilerine göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Disleksi tedavisinin amacı, bireyin okuma ve yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini artırmak ve öğrenme deneyimlerini olumlu hale getirmektir. İşte disleksi tedavisinde kullanılan yaygın yöntemler:

 1. Okuma ve Yazma Terapileri: Disleksi tedavisinin temelini okuma ve yazma terapileri oluşturur. Bu terapiler, bireyin okuma hızını artırmak, kelime ayırt etme becerilerini geliştirmek ve yazma becerilerini güçlendirmek için tasarlanır. Özel eğitim uzmanları veya konuşma ve dil terapistleri tarafından yürütülür.
 2. Fonolojik Farkındalık Eğitimi: Fonolojik farkındalık, harf-ses ilişkilerini anlama ve sözcükleri seslendirme yeteneğini içerir. Bu eğitim, bireyin fonolojik farkındalık becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
 3. Özel Eğitim: Disleksi olan bireyler için özel eğitim programları tasarlanabilir. Bu programlar, bireyin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir ve okuma ve yazma becerilerini desteklemeye odaklanır.
 4. Multisensör Eğitim: Multisensör eğitim, görme, işitme ve dokunma gibi farklı duyusal girdilere dayalı öğrenmeyi teşvik eder. Örneğin, harf ve kelimelerin fiziksel olarak yazılması veya özel materyaller kullanılması bu yöntemle öğrenmeyi kolaylaştırabilir.
 5. Teknoloji ve Yardımcı Araçlar: Teknolojik araçlar ve yardımcı teknolojiler, disleksi olan bireylerin öğrenmelerini desteklemekte önemli bir rol oynar. Özel eğitim uygulamaları, metin-okuma yazılımları, konuşma tanıma programları ve elektronik kitaplar gibi araçlar, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için kullanılabilir.
 6. Aile Katılımı: Aile üyelerinin, bireyin tedavi sürecine aktif bir şekilde katılması önemlidir. Aileler, bireyin okuma ve yazma pratiği yapmasına, öğrenme süreçlerini desteklemesine ve özgüvenlerini artırmasına yardımcı olabilirler.
 7. Özgüven ve Motivasyon Geliştirme: Disleksi olan bireyler, okuma ve yazma konusundaki zorluklar nedeniyle özgüven kaybı yaşayabilirler. Terapistler, bireyin özgüvenini artırmak ve öğrenme sürecini olumlu hale getirmek için motivasyonel stratejiler kullanabilirler.

Disleksi tedavisi, bireyin yaşına, zorluk seviyesine ve özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Erken teşhis ve uygun tedavi, disleksi olan bireylerin okuma ve yazma becerilerini geliştirmelerine ve akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olabilir.

Disleksi İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Disleksi tanısı ve tedavisi için birkaç farklı uzmana başvurmak gerekebilir. İşte disleksi ile ilgili başvurabileceğiniz ana uzmanlık alanları:

 1. Psikolog: Psikologlar, bireyin psikolojik ve duygusal durumunu değerlendirebilirler. Disleksi tanısı koymak için psikolojik değerlendirmeler ve testler yapabilirler. Ayrıca, disleksi ile başa çıkma stratejileri ve duygusal destek sağlayabilirler.
 2. Özel Eğitim Uzmanı: Özel eğitim uzmanları, disleksi olan bireylere özel olarak tasarlanmış eğitim programları ve terapiler sunarlar. Bu uzmanlar, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için bireysel eğitim planları oluşturabilirler.
 3. Konuşma ve Dil Terapisti: Konuşma ve dil terapistleri, dil becerilerini değerlendirir ve geliştirmek için terapi sağlarlar. Disleksi olan bireylere fonolojik farkındalık eğitimi ve dil terapisi gibi hizmetler sunabilirler.
 4. Nöropsikolog: Nöropsikologlar, beynin işlevleri ve nörolojik süreçlerle ilgilenirler. Disleksi ile ilgili nörolojik faktörleri değerlendirebilirler ve nörolojik testler yapabilirler.
 5. Pediatrist veya Çocuk Nörolog: Eğer disleksi şüphesi çocukluk döneminde ortaya çıkarsa, bir pediatrist veya çocuk nörolog tarafından değerlendirilmesi uygun olabilir. Bu uzmanlar, disleksiyi diğer nörolojik sorunlardan ayırt edebilirler.

Disleksi tanısı için ilk adım genellikle bir psikolog veya özel eğitim uzmanına başvurmak olacaktır. Bu uzmanlar, bireyin değerlendirmesini yapabilir ve disleksi tanısı koymak için gerekli testleri uygulayabilirler. Daha sonra, tedavi ve eğitim planı oluşturmak için diğer uzmanlarla işbirliği yapılabilir. Unutmayın ki her bireyin disleksi deneyimi farklıdır, bu nedenle tedavi planı kişiye özgü olmalıdır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler