Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Nedir?

Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Nedir?

İçindekiler

ventilasyon tüpü

Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Nedir?

Ventilasyon tüpü, genellikle orta kulakta sıvı birikimi, tekrarlayan kulak enfeksiyonları veya işitme kaybı gibi sorunları tedavi etmek veya önlemek amacıyla kullanılan bir tıbbi cihazdır. Tıbbi terim olarak “ventilasyon tüpü” yerine “kulak tüpü” veya “tympanostomi tüpü” de kullanılır.

Ventilasyon tüpü, ince bir plastik veya silikondan yapılmış küçük bir tüptür ve orta kulak içine cerrahi bir işlemle yerleştirilir. Bu tüp, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğunu dış dünyaya bağlar ve bu sayede hava akışını sağlar. Ventilasyon tüpü, kulak içindeki basınç dengesizliklerini düzeltebilir ve orta kulaktaki sıvı birikimini boşaltabilir. Ayrıca, kulak zarının arkasındaki basınç dengesizliklerini giderirken, orta kulaktaki sıvı birikimini dışarı çıkartabilir, bu da kulak enfeksiyonlarını önlemeye veya iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ventilasyon tüpleri, özellikle çocuklarda sık görülen kulak enfeksiyonlarına ve işitme kaybına bağlı sorunların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu tüpler, işitme kaybını önlemeye ve kulak problemlerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, tüpler belirli bir süre sonra dışarı atılması gereken geçici cihazlardır ve genellikle kendiliğinden dökülürler veya cerrahi bir işlemle çıkarılırlar.

Ventilasyon tüpü takılması veya çıkarılması için bir kulak burun boğaz uzmanına veya kulak uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Bu prosedürler, uzman hekim gözetiminde gerçekleştirilir.

Ventilasyon Tüpü Hangi Durumlarda Takılır?

Ventilasyon tüpleri, özellikle kulak enfeksiyonları ve işitme sorunlarına bağlı olarak orta kulakta sıvı birikiminin tedavisi veya önlenmesi için kullanılır. İşte ventilasyon tüplerinin takılmasını gerektiren bazı yaygın durumlar:

 1. Tekrarlayan Kulak Enfeksiyonları: Çocuklar özellikle, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarına eğilimli olabilirler. Bu durumda, kulak içinde sık sık biriken sıvı ve enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla ventilasyon tüpleri kullanılabilir.
 2. İşitme Kaybı: Orta kulakta biriken sıvı veya enfeksiyonlar işitme kaybına yol açabilir. Ventilasyon tüpleri, işitme kaybını önlemek veya mevcut işitme kaybını hafifletmek için kullanılabilir.
 3. Kulakta Basınç Dengesizliği: Orta kulakta basınç dengesizlikleri, kulak ağrısı ve işitme sorunlarına neden olabilir. Ventilasyon tüpleri, kulak içindeki basınç dengesini sağlamak için kullanılabilir.
 4. Eustakiyus Tüp Fonksiyon Bozukluğu: Eustakiyus tüpleri, orta kulağın hava ile dolmasını sağlar ve kulak içindeki basıncın dengelenmesine yardımcı olur. Bu tüplerin düzgün çalışmadığı durumlarda, ventilasyon tüpleri kullanılabilir.
 5. Kronik Kulak Sıvı Birikimi: Bazı çocuklar veya yetişkinler, sürekli olarak orta kulaklarında sıvı birikimi yaşayabilirler. Bu durumda, ventilasyon tüpleri sıvının dışarı çıkmasına yardımcı olabilir.

Ventilasyon tüpleri, genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı veya kulak uzmanı tarafından değerlendirilen ve takılan cihazlardır. Hangi durumda ventilasyon tüplerinin kullanılacağına karar vermek için hasta özel bir tıbbi değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Tedavinin ne kadar süreceği ve tüplerin ne zaman çıkarılacağı da hasta özelinde belirlenir.

Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Nedir?

Ventilasyon tüpü, tıbbi bir cihazdır ve kulakla ilgili problemleri tedavi etmek veya önlemek amacıyla kullanılır. Daha spesifik bir şekilde, ventilasyon tüpü aynı zamanda “kulak tüpü” veya “tympanostomi tüpü” olarak da adlandırılır.

Bu tüp, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğuna yerleştirilen ince bir plastik veya silikon tüptür. Orta kulak, işitme sisteminin bir parçasıdır ve kulak zarı ile ayrılır. Ventilasyon tüpü, kulak zarının arkasındaki basınç dengesizliklerini düzeltebilir ve orta kulakta sıvı birikimini boşaltabilir. Bu tür tüplerin en yaygın kullanımı çocuklarda görülen kulak enfeksiyonlarının tedavisinde veya işitme kaybını önlemek içindir.

Ventilasyon tüpü, şu durumlar için kullanılabilir:

 1. Tekrarlayan Kulak Enfeksiyonları: Çocuklarda orta kulak enfeksiyonları sık görülür ve ventilasyon tüpleri, tekrarlayan enfeksiyonların sık yaşandığı durumlarda kullanılır. Bu tüpler, orta kulaktaki sıvı birikimini azaltarak enfeksiyon riskini azaltabilir.
 2. İşitme Kaybı: Orta kulakta sıvı birikimi veya enfeksiyonları işitme kaybına neden olabilir. Ventilasyon tüpleri, işitme kaybını hafifletmek veya önlemek için kullanılabilir.
 3. Eustakiyus Tüp Sorunları: Eustakiyus tüpleri, orta kulağın havalandırılmasını sağlar. Bu tüplerin düzgün çalışmadığı durumlarda ventilasyon tüpleri kullanılabilir.
 4. Kronik Kulak Sıvı Birikimi: Bazı çocuklar veya yetişkinler, sürekli olarak orta kulaklarında sıvı birikimi yaşayabilirler. Ventilasyon tüpleri bu sıvının dışarı atılmasına yardımcı olabilir.

Ventilasyon tüpü takılması ve çıkarılması, genellikle bir kulak burun boğaz uzmanı veya kulak uzmanı tarafından gerçekleştirilir. Bu tüpler, belirli bir süre sonra kendiliğinden dökülür veya cerrahi bir işlemle çıkarılırlar. Tedavi süresi ve ventilasyon tüpünün ne kadar süreyle kullanılacağı, hastanın özel ihtiyaçlarına ve durumuna bağlı olarak değişebilir.

Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Nasıl Takılır?

Ventilasyon tübü (kulak tüpü), bir tıbbi prosedür sırasında bir kulak burun boğaz uzmanı (KBB uzmanı) veya kulak uzmanı tarafından takılır. İşte ventilasyon tüpünün nasıl takıldığına dair genel bir açıklama:

 1. Hasta ve Aile Bilgilendirilir: İşlem öncesi hastaya ve ailesine prosedür hakkında detaylı bilgi verilir. Bu, hastanın veya ebeveynlerin prosedürü ve sonuçlarını anlamalarına yardımcı olur.
 2. Hastanın Hazırlığı: Hasta, işlem sırasında genellikle genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılacağı için uyutulur veya uyuşturulur. Hasta, anesteziye karşı herhangi bir özel alerji veya reaksiyonu olup olmadığını da belirtmelidir.
 3. Kulak Temizliği: Kulak tüpü takılmadan önce, kulak içi temizlenir ve enfeksiyon riskini azaltmak için dezenfekte edilir.
 4. Kulak Zarının Delinmesi: Kulak tüpü, genellikle kulak zarının arkasına yerleştirilir. KBB uzmanı, mikroskop veya endoskop gibi özel aletler kullanarak kulak zarını dikkatlice deler ve tüpü yerleştirir.
 5. Tüpün Yerleştirilmesi: Tüp, kulak zarının arkasındaki orta kulak boşluğuna yerleştirilir. Bu tüp, orta kulağı dış dünyaya bağlar ve hava akışını sağlar.
 6. Tüpün Ucu Kesilir: Tüp, orta kulak tarafından dışarıya doğru uzandığı için kulak dışında görülebilir. Tüpün ucu dışarıda kalır ve gerektiğinde temizlenebilir.
 7. Anestezi Etkisi Geçer: Genel anestezi altında yapılan bir işlemse, hasta uyanmaya başlar. Lokal anestezi kullanıldıysa, bu etki kısa sürede geçer.
 8. Takip ve Kontrol: Tüpün yerleştirilmesinin ardından, hastanın işlem sonrası durumu düzenli olarak izlenir. İşlem sonrası komplikasyonlar veya enfeksiyon riskini azaltmak için uygun bakım talimatları verilir.

Ventilasyon tüpü takılması işlemi genellikle hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Bu prosedür, çocuklarda kulak enfeksiyonları veya işitme kaybı gibi sorunların tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Tüpün ne kadar süreyle kalacağı, hasta ve doktor arasında kararlaştırılır ve tüpün ihtiyaç halinde nasıl çıkarılacağı da belirlenir. Hastanın tıbbi geçmişi ve özel durumu dikkate alınarak tedavi planı oluşturulur.

Ventilasyon Tüpü (Kulak Tüpü) Ne Kadar Süre Takılı Kalır?

Ventilasyon tüpünün (kulak tüpü) ne kadar süreyle takılı kalacağı, hastanın özel durumuna ve tedavi gereksinimlerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, ventilasyon tüpleri geçici cihazlardır ve belirli bir süreyle sınırlıdır. Takılma süresi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak belirlenir:

 1. Hastanın Durumu: Ventilasyon tüpleri, tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme kaybı veya orta kulak sıvı birikimi gibi belirli sağlık sorunlarını tedavi etmek veya önlemek için kullanılır. Tüplerin takılma süresi, hastanın temel sağlık sorununa bağlı olarak belirlenir.
 2. Enfeksiyon Geçmişi: Hasta, tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları yaşamışsa, tüplerin takılma süresi enfeksiyonların sık sık tekrarlamasını önlemek amacıyla uzun olabilir.
 3. İşitme Kaybı: İşitme kaybı yaşayan hastalarda, tüpler işitme kaybını hafifletebilmek veya düzeltebilmek için kullanılabilir. Tüplerin takılma süresi işitme kaybının şiddetine bağlı olabilir.
 4. Kulak Sıvı Birikimi: Orta kulakta sıvı birikimi olan hastalarda tüpler, sıvının boşaltılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Tüplerin takılma süresi, sıvı birikiminin ne kadar süreyle devam ettiğine bağlıdır.
 5. Doktorun Önerisi: Ventilasyon tüplerinin takılma süresi, hastanın tedaviye nasıl yanıt verdiğine ve doktorun önerilerine bağlı olarak ayarlanabilir. Bazı durumlarda, tüplerin uzun süre takılı kalması gerekebilir.
 6. Çocuklarda Büyüme: Özellikle çocuklarda, orta kulak yapıları büyüdükçe tüpler yerlerinden çıkabilir. Bu nedenle çocuklarda tüplerin takılma süresi, büyüme hızına ve kulak yapısına bağlı olarak ayarlanabilir.

Ventilasyon tüpleri genellikle 6 ay ile 18 ay arasında takılı kalır, ancak bazı durumlarda daha uzun veya daha kısa süreler gerekebilir. Tüplerin ne kadar süreyle takılı kalması gerektiği, hastanın tedavi süreci boyunca düzenli olarak kontrol edilir ve gerektiğinde tüpler çıkarılır veya değiştirilir. Bu nedenle, hastanın durumu ve tedavi planı doktor tarafından yakından izlenir ve takip edilir.

Ventilasyon Tüpü Kendiliğinden Düşmezse Ne Olur?

Ventilasyon tüpleri (kulak tüpleri) genellikle belirli bir süre sonra kendiliğinden düşerler, bu süre 6 ay ile 18 ay arasında değişebilir. Ancak bazı durumlarda tüpler beklenen sürede düşmez veya çıkmazsa, bu durumun birkaç olası sonucu olabilir:

 1. Tüp Değiştirme İhtiyacı: Eğer tüp beklenen süre boyunca düşmezse, doktor muhtemelen tüplerin yerine yeni tüpler takılması gerektiğini değerlendirecektir. Bu, tüplerin işlevselliğini sürdürmesine ve tedavinin devam etmesine yardımcı olabilir.
 2. Komplikasyonlar: Tüp beklenen süre boyunca kulak içinde kalırsa veya tüpün ucu kulak zarının arkasında sıkışırsa, bu durum bazı komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin, kulak zarı çevresinde enfeksiyon riski artabilir veya tüpün yerinden çıkması zorlaşabilir.
 3. İşitme Kaybı: Tüpler beklenen süre boyunca kulak içinde kalırsa, işitme kaybı sorunu devam edebilir veya şiddetlenebilir. Bu nedenle, tüpün takılı olduğu süre boyunca düzenli olarak doktor kontrolü önemlidir.
 4. Ameliyat Gerekebilir: Tüpün beklenen süre boyunca çıkmaması durumunda, doktor bir ameliyat gerektirebilecek bir müdahale düşünebilir. Bu ameliyat, tüpün çıkarılması veya yeniden yerleştirilmesini içerebilir.

Tüplerin beklenen süre boyunca kulak içinde kalmasının nedenleri çeşitli olabilir. Bu nedenler arasında kulak yapısının özgünlüğü, tüpün yerleştirildiği teknik, hastanın sağlık durumu ve doktorun tavsiyelerine uyulup uyulmaması yer alabilir. Bu nedenle, tüplerin takıldığı süre boyunca düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek önemlidir.

Eğer ventilasyon tüpleri beklenen süre boyunca kulak içinde kalıyorsa veya herhangi bir komplikasyon ortaya çıkarsa, mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına veya kulak uzmanına başvurmak önemlidir. Uzman, durumu değerlendirecek ve uygun tedavi veya müdahaleyi önererek sorunu çözmeye çalışacaktır.

Ventilasyon Tüpünün (Kulak Tüpü) Yan Etkisi Var mıdır?

Ventilasyon tüplerinin (kulak tüpleri) kullanılması genellikle güvenli bir tıbbi prosedürdür, ancak bazı yan etkiler ve riskler olabilir. Bu yan etkiler ve riskler, kişinin özel durumuna, tüpün ne kadar süreyle takılı kalacağına ve cerrahi prosedürün nasıl gerçekleştirildiğine bağlı olarak değişebilir. İşte ventilasyon tüplerinin potansiyel yan etkileri ve riskleri:

 1. Kulak Akıntısı: Tüp takıldıktan sonra bazı hastalarda kulak akıntısı görülebilir. Bu akıntı genellikle sıvı veya hafif kan şeklinde olabilir. Ancak, bu durum genellikle geçicidir ve işlem sonrası dönemde gözlemlenir.
 2. İşitme Kaybı: Ventilasyon tüpleri işitme kaybını iyileştirmek amacıyla takıldığında, tüplerin yerleştirilmesi işitme kaybını geçici olarak kötüleştirebilir. Bu durum genellikle tüplerin yerine oturmasıyla düzelir.
 3. Kulak Zarında Delik: Tüp takılması işlemi sırasında kulak zarına delik açılabilir. Bu durum, nadir görülen bir komplikasyondur ve genellikle tüplerin takılmasını engellemez. Ancak, nadiren kulak zarındaki delik kalıcı olabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir.
 4. Tüpün Kendiliğinden Çıkması: Ventilasyon tüpleri genellikle belirli bir süre sonra kendiliğinden düşer. Ancak tüplerin beklenen süre boyunca kulak içinde kalması veya kulak zarından çıkmaması gibi durumlar olabilir.
 5. Enfeksiyon Riski: Kulak tüpleri, kulak içinde bakteri ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle, tüp takıldıktan sonra enfeksiyon belirtileri (kulak ağrısı, akıntı, ateş vb.) görülürse, hemen bir doktora başvurulmalıdır.
 6. Tüpün Kulak Dışında Görünmesi: Tüp, kulak zarının arkasından dışarı çıkar ve bazen kulak dışında görülebilir. Bu durum estetik olarak rahatsız edici olabilir.

Yukarıda sıralanan yan etkiler ve riskler, genellikle nadir görülen ve hafif şiddette olabilen durumlardır. Ventilasyon tüpleri, çocuklarda ve bazı yetişkinlerde işitme problemlerini ve kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek veya önlemek için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Ancak tüp takılmasına karar verilmeden önce, hastanın durumu ve ihtiyaçları dikkatlice değerlendirilmeli ve bir sağlık profesyoneli tarafından önerilen tedavi planı izlenmelidir.

Ventilasyon Tüpü Takıldıktan Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Ventilasyon tübü (kulak tüpü) takıldıktan sonra, hastalar ve aileleri bazı önemli dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat etmelidirler. Bu önlemler, tüplerin etkili bir şekilde çalışmasını ve enfeksiyon riskini azaltmayı amaçlar. İşte ventilasyon tübü takıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Doktor Kontrolleri: Ventilasyon tübü takıldıktan sonra düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Doktor, tüpün işlevini ve hastanın kulak sağlığını izleyecektir.
 2. Su İle Temastan Kaçınma: Tüp takıldıktan sonra su ile teması önlemek gerekebilir. Yüzme veya banyo yaparken suyun kulak içine girmesini engellemek için su geçirmez kulak koruyucu ürünler kullanılabilir. Doktorun tavsiyeleri bu konuda önemlidir.
 3. İlaç Kullanımı: Ventilasyon tübü takıldıktan sonra, doktorunuzun önerdiği kulak damlalarını veya ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Bu ilaçlar, tüpün etrafında oluşabilecek enfeksiyon riskini azaltabilir.
 4. Kulak Temizliği: Kulak temizliği, ventilasyon tübü takıldıktan sonra daha dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Pamuklu çubuk gibi sert nesneler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Doktorunuz, kulak temizliği konusunda size önerilerde bulunabilir.
 5. Enfeksiyon Belirtilerine Dikkat: Ventilasyon tübü takıldıktan sonra kulak ağrısı, kulak akıntısı, ateş veya işitme kaybı gibi enfeksiyon belirtileri gözlenirse, derhal bir doktora başvurulmalıdır.
 6. Başvurma: Başvurma (barotravma) kulak içindeki basınç değişikliklerinden kaynaklanabilir ve bazen tüp takıldıktan sonra rahatsızlık verebilir. Uçak yolculukları veya dağ tırmanışı gibi basınç değişikliklerine maruz kalınacak durumlarda doktorunuzun tavsiyelerine uyun.
 7. Yüzme ve Su Aktiviteleri: Yüzme ve su aktiviteleri sırasında suyun kulak içine girmemesine dikkat edilmelidir. Su koruyucu kulaklıklar veya buna benzer ürünler kullanılabilir.
 8. Düzenli Takip: Doktorunuzun belirlediği takip planına uymak ve tüplerin gerektiğinde değiştirilmesi veya çıkarılması gerekiyorsa bu işlemi zamanında yapmak önemlidir.

Ventilasyon tübü takıldıktan sonra, hastanın kulak sağlığını düzenli olarak izlemek ve doktorun önerilerine uymak, tüplerin etkili bir şekilde çalışmasını ve enfeksiyon riskini en aza indirmeyi sağlar. Ayrıca, herhangi bir soru veya endişeniz olduğunda doktorunuzla iletişim kurmak önemlidir.

Ventilasyon Tüpü İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Ventilasyon tüpü (kulak tüpü) takılması veya ilgili kulak sorunları için başvurmanız gereken bölüm bir kulak burun boğaz uzmanıdır (KBB uzmandır).

Eğer kulakta tekrarlayan enfeksiyonlar, işitme kaybı, kulak sıvı birikimi veya diğer kulak problemleri ile karşı karşıyaysanız, bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız önemlidir. Uzman, kulak muayenesi ve gerektiğinde diğer tıbbi testler yaparak sorunun doğru teşhisini koyacak ve uygun tedaviyi önermek için size rehberlik edecektir.

Kulak burun boğaz uzmanları, kulak tüplerinin takılması veya çıkarılması gibi prosedürleri gerçekleştirebilirler. Ayrıca, işitme kaybı veya denge sorunları gibi kulakla ilgili diğer durumları da tedavi edebilirler.

Dolayısıyla, ventilasyon tüpü veya başka herhangi bir kulak sorunuyla ilgili bir muayene veya tedavi için bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Bu uzmanlar, kulak sorunlarına özgü eğitim ve uzmanlığa sahiptirler ve sorunlarınıza doğru teşhis koyarak en uygun tedaviyi sağlayabilirler.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr Afag Abba
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Afag Abbasova
Op Dr Rahim Aydin
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Rahim Aydın
Op Dr Serkan Serifler
Baş ve Boyun Cerrahisi
Op. Dr. Serkan Şerifler
Op Dr Yasar Barut
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Yaşar Barut
Op Dr Cihan Karaca
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Cihan Karaca