Beyin Tümörü

İçindekiler

Beyin Tümörü Nedir

Beyin Tümörü Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Beyin tümörleri, beyin veya merkezi sinir sisteminde (beyin omurilik sıvısı, omurilik vb.) anormal hücre büyümesi sonucu oluşan kitlelerdir. Bu tümörler, benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilirler. Beyin tümörleri, çeşitli semptomlara neden olabilir ve tedavi gerektirebilir.

Beyin tümörlerinin tanımlanması için çeşitli yöntemler kullanılır:

 1. Beyin Görüntüleme: Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme teknikleri, beyin tümörlerini görsel olarak tespit etmeye yardımcı olur. Bu teknikler, tümörün konumunu, boyutunu ve diğer özelliklerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 2. Biyopsi: Bir tümörün doğrudan incelenmesi için bir biyopsi yapılabilir. Bu işlem, tümörden bir küçük doku örneği almayı içerir. Alınan örnek, patologlar tarafından incelenir ve tümörün türü, hücre tipi ve malignite derecesi gibi özellikleri belirlenir.
 3. Sintigrafi: Bu, radyoaktif maddelerin kullanılmasıyla tümörün belirlenmesine yardımcı olan bir görüntüleme tekniğidir. Pozitron emisyon tomografisi (PET) sintigrafisi gibi teknikler, tümörün metabolik aktivitesini değerlendirmek için kullanılabilir.
 4. Kan Testleri: Beyin tümörleri bazen belirli protein ve diğer maddelerin kandaki seviyelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, belirli kan testleri tümör varlığını veya etkinliğini göstermeye yardımcı olabilir.
 5. Nörolojik Muayene: Bir nörolog, hastanın sinir sistemini değerlendirebilir ve tümörün neden olduğu nörolojik belirtileri inceleyebilir.

Beyin Tümörünün Belirtileri Nelerdir?

Beyin tümörleri, belirli belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak, bu belirtiler genellikle tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve çevresindeki dokulara olan etkisine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, belirtiler genellikle diğer nörolojik problemlerle de ilişkilendirilebilir. Beyin tümörlerinin bazı yaygın belirtileri şunlar olabilir:

 1. Baş Ağrısı: Beyin tümörleri genellikle baş ağrısıyla ilişkilendirilir. Bu baş ağrısı genellikle sabahları daha belirgindir ve kusma ile birlikte olabilir.
 2. Bulantı ve Kusma: Özellikle sabahları, kusma beyin tümörlerinin bir diğer yaygın belirtisidir. Bu durum genellikle intrakraniyal basıncın artmasından kaynaklanır.
 3. Nörolojik Sorunlar: Tümörün konumuna bağlı olarak, çeşitli nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin:
 • Denge kaybı veya koordinasyon problemleri
  • Görme veya işitme sorunları
  • Kas güçsüzlüğü veya felç
  • Konuşma zorlukları
  • Hafıza problemleri
 • Nöbetler: Beyin tümörleri, epileptik nöbetlere neden olabilir. Bu nöbetler, bireyin bilincini kaybetmesi, kasılması veya vücutta kontrolsüz hareketler yapması şeklinde olabilir.
 • Zihinsel Değişiklikler: Beyin tümörleri, bilişsel işlevlerde değişikliklere neden olabilir. Bunlar arasında odaklanma sorunları, unutkanlık, düşünce sürekliliği bozuklukları ve kişilik değişiklikleri bulunabilir.
 • Endokrin Sorunlar: Beyin tümörleri, hipofiz veya hipotalamus gibi endokrin bezlerle ilişkili ise hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu durum, menstrüel değişiklikler, cinsel işlev bozuklukları veya hormonal düzensizliklere yol açabilir.

Beyin Tümörünün Nedenleri Nelerdir?

Beyin tümörlerinin kesin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır, ancak birçok faktörün bu tür tümörlerin gelişimine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Beyin tümörlerinin nedenleri genellikle karmaşıktır ve genetik, çevresel ve diğer faktörlerin etkileşimini içerebilir. İşte beyin tümörlerinin potansiyel nedenlerinden bazıları:

 1. Genetik Faktörler: Ailesel geçiş veya genetik yatkınlık, bazı kişilerin beyin tümörleri geliştirme riskini artırabilir. Özellikle belirli genetik sendromlar, bu tür tümörlerin ortaya çıkma olasılığını artırabilir.
 2. Radyasyon Maruziyeti: Yüksek dozda radyasyona maruz kalma, özellikle çocukluk döneminde, beyin tümörleri riskini artırabilir. Radyoterapi gibi medikal tedaviler veya çevresel faktörler, bu tür maruziyetlere neden olabilir.
 3. Hormonal Faktörler: Hormonların düzensiz salgılanması veya hormonal değişiklikler, özellikle hipofiz veya hipotalamus gibi endokrin bezlerle ilişkili tümörlerin oluşumuna katkıda bulunabilir.
 4. Beyin Travmaları: Ciddi baş yaralanmaları veya beyin travmaları, bazı durumlarda tümör oluşumunu tetikleyebilir.
 5. Virusler ve Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer enfeksiyonlar, beyin tümörleri gelişimine katkıda bulunabilir. Ancak, bu bağlantılar tam olarak anlaşılamamıştır.
 6. Yaş ve Cinsiyet: Yaş, beyin tümörleri için bir risk faktörü olabilir. Bazı tümör türleri özellikle çocukluk veya yaşlılık dönemlerinde daha sık görülebilir. Cinsiyet de bir etken olabilir, örneğin, glioblastoma gibi bazı tümör türleri erkeklerde daha sık görülebilir.
 7. Kimyasal Maruziyet: Kimyasal maddelere maruz kalma, özellikle endüstriyel işlerle uğraşan kişilerde, bazı durumlarda beyin tümörleri ile ilişkilendirilebilir.

Beyin Tümörü Teşhisi Nasıl Konulur?

Beyin tümörü teşhisi genellikle bir dizi klinik ve görüntüleme testi kullanılarak yapılır. İşte beyin tümörü teşhisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler:

 1. Beyin Görüntüleme: Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), beyin tümörlerini görsel olarak tespit etmeye yardımcı olan temel yöntemlerdir. Bu görüntüleme teknikleri, tümörün konumunu, büyüklüğünü, şeklini ve çevresindeki dokulara olan etkisini belirlemeye yardımcı olabilir.
 2. Biyopsi: Tümörün doğrudan incelenmesi için bir biyopsi yapılabilir. Bu işlem, tümörden küçük bir doku örneği almayı içerir. Alınan örnek, patologlar tarafından mikroskop altında incelenir ve tümörün türü, hücre tipi ve malignite derecesi gibi özellikler belirlenir. Biyopsi genellikle cerrahi bir prosedürle gerçekleştirilir.
 3. Sintigrafi: Pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi sintigrafi teknikleri, tümörün metabolik aktivitesini değerlendirmek için kullanılabilir. Bu, tümörün nerede olduğunu ve nasıl davrandığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 4. Kan Testleri: Beyin tümörleri bazen belirli protein ve diğer maddelerin kandaki seviyelerinde değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, belirli kan testleri tümör varlığını veya etkinliğini göstermeye yardımcı olabilir.
 5. Nörolojik Muayene: Bir nörolog, hastanın sinir sisteminin değerlendirmesini yapabilir. Nörolojik muayene, tümörün neden olduğu nörolojik belirtileri değerlendirmeye yöneliktir.
 6. Görüntüleme Yöntemleri ile Biyopsi: Bazı durumlarda, cerrahi müdahale gerekmeyebilir. İnce bir iğne veya özel bir cihaz aracılığıyla yapılan stereotaktik biyopsi gibi yöntemlerle, görüntüleme yöntemleri kullanılarak doğrudan tümörden doku örneği alınabilir.

Beyin Tümörü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beyin tümörü tedavisi, tümörün türü, büyüklüğü, konumu, hastanın genel sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Beyin tümörü tedavisi genellikle bir veya birkaç yöntemin kombinasyonunu içerebilir. İşte beyin tümörü tedavisinde kullanılan yaygın yöntemler:

 1. Cerrahi: Cerrahi müdahale, tümörün çıkarılmasını amaçlar. Ancak, bazen tümör, beyin fonksiyonlarına zarar verebilecek kritik bölgelerde yerleşmiş olabilir, bu durumda cerrahi müdahale riskli olabilir. Cerrahi, tümörün mümkün olan en büyük kısmının çıkarılması veya biyopsi için kullanılabilir.
 2. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınları kullanarak tümör hücrelerini öldürmeyi amaçlar. Genellikle cerrahi sonrası veya tümörün çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda kullanılır. Radyoterapi, tümörü hedef alırken sağlıklı dokulara minimal zarar vermeye çalışır.
 3. Kemoterapi: Kemoterapi, ilaçlar aracılığıyla tümör hücrelerini öldürmeyi veya büyümelerini durdurmaya çalışmayı amaçlar. Beyin tümörleri genellikle kemoterapinin etkinliğine sınırlıdır, çünkü bu ilaçlar, kan-beyin bariyerini geçmekte zorlanabilirler. Ancak, bazı durumlarda kullanılabilir.
 4. Hedefe Yönelik Tedavi: Bazı beyin tümörleri belirli genetik özelliklere sahip olabilir. Hedefe yönelik tedavi, bu özelliklere odaklanarak tümör hücrelerini hedef alır. Örneğin, tümör hücrelerinin belirli proteinlere aşırı duyarlı olduğu durumlarda bu proteinlere yönelik ilaçlar kullanılabilir.
 5. İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sistemini uyararak tümör hücrelerini hedef almasını sağlamayı amaçlar. Bu tedavi, vücudun kendi savunma mekanizmalarını kullanarak tümörle savaşmasını hedefler.
 6. Steroid Tedavisi: Beyin tümörleri genellikle çevresindeki dokulara baskı uygular ve ödem oluşumuna neden olabilir. Steroid ilaçlar, bu ödemi azaltarak tümörün neden olduğu semptomları hafifletebilir.

Beyin tümörünün risk faktörleri ve önleme yöntemleri nelerdir?

Beyin tümörlerinin spesifik nedenleri tam olarak anlaşılamamış olsa da, bir dizi risk faktörü bu tür tümörlerin gelişme olasılığını artırabilir. Ancak, bir kişi bu risk faktörlerine sahip olsa bile, beyin tümörünü tamamen önlemek mümkün değildir. İşte beyin tümörlerinin olası risk faktörleri ve bazı genel önleme önerileri:

Beyin Tümörü Risk Faktörleri:

 1. Genetik Faktörler: Ailesel geçiş veya genetik yatkınlık, beyin tümörleri gelişme riskini artırabilir. Ailede beyin tümörü öyküsü olan kişilerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi önerilir.
 2. Radyasyon Maruziyeti: Yüksek dozda radyasyona maruz kalma, özellikle çocukluk döneminde, beyin tümörleri riskini artırabilir. Radyoterapi gibi medikal tedaviler veya çevresel faktörler, bu tür maruziyetlere neden olabilir.
 3. Hormonal Faktörler: Hormonal dengesizlikler veya belirli hormonal bozukluklar, beyin tümörlerinin gelişimine katkıda bulunabilir.
 4. Beyin Travmaları: Ciddi baş yaralanmaları veya beyin travmaları, bazı durumlarda tümör oluşumunu tetikleyebilir.
 5. Virüsler ve Enfeksiyonlar: Bazı viral enfeksiyonlar veya bağışıklık sistemini etkileyen diğer enfeksiyonlar, beyin tümörleri gelişimine katkıda bulunabilir.
 6. Yaş ve Cinsiyet: Yaş, beyin tümörleri için bir risk faktörü olabilir. Bazı tümör türleri özellikle çocukluk veya yaşlılık dönemlerinde daha sık görülebilir. Cinsiyet de bir etken olabilir.

Beyin Tümörü Önleme Yöntemleri:

 1. Genetik Danışmanlık: Ailede beyin tümörü öyküsü varsa veya genetik yatkınlık düşünülüyorsa, genetik danışmanlık almak faydalı olabilir.
 2. Radyasyondan Kaçınma: İyonlaştırıcı radyasyona maruziyeti en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir. Tıbbi prosedürler sırasında radyasyon dozlarının kontrol edilmesi ve gerekli olmadıkça radyoterapiden kaçınılması önemlidir.
 3. Koruyucu Başlık Kullanma: Tehlikeli sporlar veya işlerle uğraşan kişiler, başlarına gelebilecek travmaları önlemek için koruyucu başlık veya kask kullanmalıdır.
 4. Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı, genel sağlığı koruyabilir ve bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigara içmeme ve aşırı alkol tüketiminden kaçınma önemlidir.
 5. Kimyasal Maruziyetten Kaçınma: Tehlikeli kimyasallara maruz kalmaktan kaçınmak, bu maddelerle çalışan kişiler için önemli bir önleme yöntemidir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Faysal Gok
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Faysal Gök
Prof Dr Erkan Kuralay
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Erkan Kuralay
Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Doc Dr Mehmet Ali Sahin
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin
Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman