Epilepsi Nedir ?

Epilepsi Nedir ?

İçindekiler

epilepsi

Epilepsi, beynin anormal elektriksel aktivitesi sonucu tekrarlayan nöbetlere neden olan bir nörolojik bozukluktur. Bu nöbetler, beyindeki normal elektrik aktivitesini bozan ani bir patlama şeklinde oluşur. Epilepsi, her yaşta ortaya çıkabilir ve birçok farklı sebepten kaynaklanabilir.

Epilepsi nöbetleri, kişinin yaşına, sağlık durumuna ve nöbetlerin şiddetine göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Nöbetler, sadece bilinç kaybı veya şuur bulanıklığı şeklinde olabileceği gibi, kas spazmları, sarsıntılar ve hatta bilinç kaybı ile birlikte nöbet geçirme şeklinde de olabilir.

Epilepsi teşhisi, tıbbi bir değerlendirme, nörolojik muayene ve elektroensefalogram (EEG) gibi testlerle yapılır. Tedavi, ilaçlarla kontrol altına alınabilir veya bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Epilepsi, doğru teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir ve çoğu insan için normal bir yaşam sürdürmek mümkündür.

Epilepsi Belirti ve Tedavileri Nedir ?

Epilepsi belirtileri, nöbetler şeklinde ortaya çıkabilir. Nöbetler, beyindeki anormal elektrik aktivitesi nedeniyle oluşur ve kişinin yaşına, sağlık durumuna ve nöbetlerin şiddetine göre farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı yaygın epilepsi nöbetleri arasında şunlar yer alır:

 • Grand mal nöbetleri: Kas sertleşmesi ve sallanma gibi belirtileri olan geniş kapsamlı nöbetlerdir.
 • Petit mal nöbetleri: Kişinin bilinç kaybı yaşadığı ve sadece birkaç saniye süren kısa nöbetlerdir.
 • Fokal nöbetler: Beynin belirli bir bölgesinde başlayan ve sadece bir tarafı etkileyen nöbetlerdir.

Epilepsi tedavisi, nöbetlerin tipine ve sıklığına, hastanın yaşına ve sağlık durumuna göre değişebilir. Epilepsi tedavisi şunları içerebilir:

 • Antiepileptik ilaçlar: En yaygın tedavi yöntemidir ve epilepsi nöbetlerini kontrol altına almak için kullanılır. İlaçlar, nöbetleri önleyerek beyindeki anormal elektrik aktivitesini kontrol altına alır.
 • Cerrahi tedavi: Nöbetlerin nedeni beyinde belirli bir bölgede ise, bu bölge cerrahi olarak çıkarılabilir veya değiştirilebilir.
 • Diyet değişiklikleri: Ketogenik diyet gibi özel diyetler bazı durumlarda nöbetleri azaltabilir.
 • Vagus sinir stimülasyonu: Vücuttaki sinirlerin elektriksel uyarımları kullanarak nöbetleri önleyen bir cihaz kullanılabilir.

Epilepsi tedavisi, nöbetleri tamamen ortadan kaldırmayı amaçlamaz, ancak genellikle nöbetlerin sıklığını azaltmaya ve kontrol altına almaya yardımcı olur. Epilepsi tedavisi, bir tıbbi uzman tarafından yönetilmelidir ve ilaçların yan etkileri ve riskleri hakkında bilgi verilmelidir.

Epilepsi Genetik’midir ?

Epilepsi genetik bir hastalıktır, ancak çoğu durumda tek bir genetik faktöre bağlı değildir. Epilepsi genellikle birden fazla genetik faktör ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, epilepsinin belirli bir geni taşıyan kişilerde bile görülebileceği ve aynı ailedeki diğer bireylerde görülmeyebileceği bilinmektedir.

Bazı epilepsi türleri, özellikle çocukluk çağında başlayanlar, ailesel olarak aktarılabilir. Ancak, çoğu epilepsi vakası ailesel geçiş göstermez ve spontan oluşur.

Epilepsi risk faktörleri arasında, beyni etkileyen enfeksiyonlar, beyin hasarları, beyin tümörleri, inme, beyin kanaması, kafa travması, yüksek ateş, doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, bazı ilaçlar ve alkol veya madde kötüye kullanımı gibi çevresel faktörler yer alır.

Epilepsinin genetik bir bileşeni olduğu için, ailesinde epilepsi olan kişilerin, çocuklarına epilepsi riskinin daha yüksek olabileceğini bilmeleri önemlidir. Ancak, epilepsi genetik olarak aktarılsa bile, etkilenen kişilerin çoğunluğu nöbetleri kontrol altına alabilir ve normal bir yaşam sürdürebilirler.

Epilepsi Cerrahisi Nedir ?

Epilepsi cerrahisi, nöbetlerin kontrol altına alınması için yapılan bir beyin ameliyatıdır. Epilepsi cerrahisi, epilepsi ilaçlarına cevap vermeyen nöbetleri olan ve belli bir bölgede nöbetleri başlayan hastalara uygulanır. Bu yöntemde, epilepsi nöbetlerinin kaynağı olarak tanımlanan bölge cerrahi olarak çıkarılır veya değiştirilir.

Epilepsi cerrahisi öncelikle iki aşamadan oluşur:

 1. Presurgical Evaluation: Epilepsi cerrahisi için aday olan hastalar, öncelikle presurgical evaluation (ön cerrahi değerlendirme) sürecinden geçerler. Bu süreçte hastaların EEG, MRG, PET ve SPECT gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak beyinleri detaylı bir şekilde incelenir. Bu değerlendirme, epilepsi nöbetlerinin kaynağı olarak tanımlanan bölgenin belirlenmesine yardımcı olur.
 2. Surgery: Epilepsi cerrahisi, belirlenen bölgenin çıkarılması veya değiştirilmesi ile gerçekleştirilir. Ameliyat sırasında hastanın uyku halinde olması ve beyin aktivitelerinin EEG gibi cihazlarla sürekli olarak takip edilmesi önemlidir. Bu sayede, ameliyat sırasında beyinde herhangi bir hasar veya komplikasyon oluşması önlenir.

Epilepsi cerrahisi, nöbetleri kontrol altına almada oldukça etkili bir yöntemdir. Ancak, her hasta için uygun olmayabilir ve riskleri vardır. Bu nedenle, epilepsi cerrahisi seçeneği yalnızca uygun hastalar için ve kapsamlı bir değerlendirme sonrasında düşünülmelidir.

Epilepsi Cerrahisi Başarı Oranı Nedir ?

Epilepsi cerrahisi, nöbetleri kontrol altına almada oldukça etkili bir yöntemdir ve birçok hastada nöbetlerin sıklığını azaltır veya tamamen ortadan kaldırır. Başarı oranı, cerrahiye aday olan hastaların seçiminde ve ameliyatın ne kadar başarılı olduğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, epilepsi cerrahisi başarı oranı oldukça yüksektir.

Epilepsi cerrahisi, yapılan ameliyatın tipine, nöbetlerin şiddetine ve nöbetlerin kaynağı olarak tanımlanan bölgenin konumuna göre değişebilir. Bazı yaygın epilepsi cerrahisi türleri şunlardır:

 • Lobektomi: Nöbetlerin kaynağı olarak tanımlanan beyin lobunun çıkarılması.
 • Kortikal rezeksiyon: Nöbetlerin kaynağı olarak tanımlanan beyin korteksinin çıkarılması.
 • Multiple subpial transeksiyonu: Beyindeki sinir hücrelerinin kesilerek nöbetlerin yayılmasının engellenmesi.

Başarı oranları, yapılan ameliyat türüne ve hastanın özelliklerine göre değişebilir, ancak genellikle epilepsi cerrahisi sonrası nöbetlerin kontrol altına alındığı ve hastaların normal bir yaşam sürdürebildiği görülür. Birçok hastada epilepsi nöbetlerinin tamamen ortadan kaldırılması mümkündür ve hastaların yaklaşık üçte birinde nöbetlerin sıklığı önemli ölçüde azalır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler