MS Hastalığı Belirtileri Nedir?

MS Hastalığı Belirtileri Nedir?

İçindekiler

ms hastalığı

MS Hastalığı Nedir?

MS, yani Multiple Skleroz, bir nörolojik hastalıktır. Multiple Skleroz, merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) üzerindeki sinir liflerini ve miyelin adı verilen izolasyon tabakasını etkileyen bir otoimmün hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda, vücut kendi bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla kendi dokularına saldırır.

MS’nin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

 1. Miyelin Hasarı: MS, vücudun bağışıklık sistemi tarafından miyelin adı verilen sinir izolasyon tabakasına saldırması sonucu oluşur. Bu miyelin hasarı, sinir iletilerinin düzgün bir şekilde iletilmesini engeller ve çeşitli nörolojik semptomlara yol açabilir.
 2. Nörolojik Semptomlar: MS hastaları, hastalığın seyrine bağlı olarak değişen şiddette nörolojik semptomlar yaşarlar. Bu semptomlar arasında yorgunluk, denge problemleri, kas zayıflığı, görme sorunları, koordinasyon bozuklukları ve duyu kaybı bulunabilir.
 3. Ataklar ve Remisyonlar: MS, genellikle ataklar ve remisyonlar şeklinde seyreder. Ataklar, semptomların ani bir şekilde kötüleştiği dönemlerdir, remisyonlar ise semptomların belirgin bir şekilde azaldığı veya tamamen kaybolduğu dönemlerdir.
 4. Tedavi: MS’nin şu anda kesin bir tedavisi yoktur, ancak semptomların yönetimi ve atakların sıklığının azaltılması için kullanılan bir dizi tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedaviler, kortikosteroid ilaçlar, immün modülatör ilaçlar, fizik tedavi ve semptom yönetimi için ilaçlar içerebilir.

MS Hastalığı Nedenleri Nelerdir?

Multiple Skleroz (MS) hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hastalığın ortaya çıkmasında genetik, çevresel ve bağışıklık sistemi ile ilgili faktörlerin etkileşimine dair bazı teoriler öne sürülmüştür. İşte MS’nin potansiyel nedenleri hakkında bilinenler:

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişi, MS riskini artırabilir. MS hastalarının ailesinde bu hastalığı geçirmiş kişilerin bulunması, genetik bir yatkınlık olduğunu düşündürmektedir. Ancak MS, tek bir genetik faktörden ziyade bir dizi genetik varyasyonun bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık gibi görünmektedir.
 2. Bağışıklık Sistemi Sorunları: MS, otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir. Bu, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kendi vücut dokularına saldırmasından kaynaklanır. Bağışıklık sistemi, miyelin adı verilen izolasyon tabakasına saldırdığında, sinir lifleri hasar görebilir.
 3. Viral Enfeksiyonlar: Bazı araştırmalar, MS riskinin bazı viral enfeksiyonlarla ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Özellikle Epstein-Barr virüsü ile MS arasında bir bağlantı önerilmiştir.
 4. Coğrafi Faktörler: MS insidansı coğrafi olarak farklılık gösterir. Yüksek enlem bölgelerinde yaşayan insanlar, düşük enlem bölgelerine göre daha yüksek bir MS riskine sahiptirler. Bu, güneş ışığına maruz kalma, D vitamini üretimi ve bağışıklık sistemi ile ilgili olabilir.
 5. Sigara İçmek: Sigara içmek, MS riskini artırabileceği gösterilen bir çevresel risk faktörüdür.

MS Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Multiple Skleroz (MS) hastalığının belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve hastalığın seyrine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, MS belirtileri zaman içinde ataklar ve remisyonlar şeklinde ortaya çıkabilir. MS’nin belirtileri şunlar olabilir:

 1. Görme Sorunları: MS hastalarında sıkça görülen belirtilerden biri gözle ilgilidir. Görme bulanıklığı, çift görme, renk algısında değişiklikler veya göz ağrısı gibi sorunlar yaşanabilir.
 2. Yorgunluk: MS hastaları sık sık ciddi yorgunluk hissi yaşarlar. Bu yorgunluk, hastaların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir.
 3. Denge Problemleri: MS, denge kontrolünü etkileyebilir ve hastaların denge sorunları yaşamasına neden olabilir. Yürüme zorlukları ve koordinasyon problemleri olabilir.
 4. Kas Zayıflığı: Kas güçsüzlüğü ve kas spazmları MS belirtileri arasında yer alabilir. Bu, günlük aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.
 5. Koordinasyon Bozuklukları: MS, el ve ayakların koordinasyonunu etkileyebilir. El yazısı veya diğer hassas işlerde zorlanma olabilir.
 6. Duyu Kaybı: MS, his kaybına neden olabilir. Parmak uçları, kol veya bacaklarda uyuşma veya karıncalanma hissi gibi duyu sorunları görülebilir.
 7. İdrar Problemleri: MS, idrar kontrolünü etkileyebilir ve idrar kaçırma veya sık idrara çıkma gibi sorunlara yol açabilir.
 8. Konuşma Sorunları: Konuşma bozuklukları veya anlama güçlüğü yaşanabilir.
 9. Hafıza ve Düşünce Sorunları: MS bazı hastalarda hafıza sorunları, dikkat eksikliği ve düşünce süreçlerinde yavaşlama gibi bilişsel problemlere neden olabilir.
 10. Depresyon ve Anksiyete: MS hastaları, hastalıkla başa çıkmak, yaşam kalitesi değişiklikleri ve fiziksel belirtiler nedeniyle depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunlarla karşılaşabilirler.

MS Hastalığı Kimlerde Görülür?

Multiple Skleroz (MS), her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olmasına rağmen, genellikle genç yetişkinlik döneminde (20’li ve 30’lu yaşlar) başlar. MS, dünya genelinde sıklıkla görülen nörolojik hastalıklardan biridir ve bazı popülasyonlarda daha yaygın olabilir. İşte MS’nin kimlerde görüldüğü hakkında bilinmesi gereken bazı önemli faktörler:

 1. Cinsiyet: MS, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Kadınlarda MS riski, erkeklere göre yaklaşık 2 ila 3 kat daha fazladır.
 2. Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, MS riskini artırabilir. MS hastalarının ailesinde bu hastalığı geçirmiş kişilerin bulunması, genetik bir yatkınlık olduğunu düşündürmektedir. Ancak, MS’nin kesin bir genetik nedeni yoktur ve birden fazla genin etkisi altında olduğuna inanılmaktadır.
 3. Coğrafi Faktörler: MS insidansı coğrafi olarak farklılık gösterir. Yüksek enlem bölgelerinde (örneğin, Kuzey Avrupa ve Kanada gibi) yaşayan insanlar, düşük enlem bölgelerine göre daha yüksek bir MS riskine sahiptirler. Bu, güneş ışığına maruz kalma, D vitamini üretimi ve coğrafi faktörlerle ilişkilendirilmiştir.
 4. Etnik Köken: MS, bazı etnik gruplarda daha yaygın görülebilir. Örneğin, Kuzey Avrupalılar ve Kafkas kökenli insanlar, diğer etnik gruplara göre daha yüksek bir MS riskine sahiptir.
 5. Sigara İçmek: Sigara içmek, MS riskini artırabileceği gösterilen bir çevresel risk faktörüdür.
 6. Epstein-Barr Virüsü: Epstein-Barr virüsü ile MS arasında bir bağlantı önerilmiştir. Bu virüs, mononükleozis (halk arasında “mono” olarak bilinir) olarak bilinen bir hastalığa neden olur.
 7. Diğer Çevresel Faktörler: MS’nin tetikleyicileri arasında diğer çevresel faktörler de araştırılmaktadır, ancak kesin nedenler hala tam olarak anlaşılmamıştır.

MS Hastalığı Tedavileri Nelerdir?

Multiple Skleroz (MS) hastalığının tedavisi, semptomların yönetimi, atakların kontrol altına alınması ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması gibi amaçları içerir. MS tedavisi, hastalığın tipine, şiddetine ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir. İşte MS’nin tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 1. İlaç Tedavisi:
 • Atakları Durdurucu İlaçlar: Atakları azaltmaya veya önlemeye yardımcı olabilirler. Örnekler arasında interferonlar ve glatiramer asetat bulunur.
  • Bağışıklık Modülatör İlaçlar: Bağışıklık sisteminin yanıtını modüle eden ilaçlardır. Örnekler arasında fingolimod ve natalizumab bulunur.
  • Steroid Tedavisi: Atakların şiddetini ve süresini azaltmak için kullanılabilir.
  • Semptom Yönetimi: MS semptomlarını hafifletmek için kullanılan ilaçlar arasında kas spazmları için baklofen ve yorgunluk için modafinil bulunabilir.
 • Fizik Tedavi: Fizyoterapi, MS hastalarının kas gücünü artırmak, dengeyi iyileştirmek ve hareket kabiliyetini korumak için kullanılır.
 • Rehabilitasyon: Rehabilitasyon programları, MS’nin neden olduğu fonksiyonel kayıpları yönetmeye ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmaya yardımcı olur.
 • İlaçsız Tedavi Yaklaşımları: Bazı MS hastaları, beslenme, egzersiz, stres yönetimi ve alternatif tedavi yöntemleri gibi ilaçsız tedavi yaklaşımlarını benimseyebilirler.
 • Yatıştırıcı Tedaviler: MS hastaları, atakların kontrol altına alınması ve semptomların hafifletilmesi için yatıştırıcı ilaçlar alabilirler. Bu ilaçlar, uyku düzeninin düzeltilmesine yardımcı olabilir.
 • Plazmaferez: İleri durumlarda veya ağır atakların tedavisinde kullanılabilir. Plazmaferez, kanın zararlı antikorları ve diğer bağışıklık hücrelerini temizlemeyi amaçlar.
 • Diyet ve Beslenme: Bazı hastalar, belirli yiyeceklerin ve takviyelerin semptomlarını hafifletebileceğine inanır. D vitamini takviyeleri, omega-3 yağ asitleri ve anti-enflamatuar diyetler bu kategoriye dahil edilebilir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler