Nöroloji Nedir? Hangi Bölümlere Bakar?

Nöroloji Nedir? Hangi Bölümlere Bakar?

İçindekiler

nöroloji

Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi bozukluklarıyla ilgilenen tıp dalıdır. Bu tıp dalı, beyin, omurilik, periferik sinirler ve kaslar gibi sinir sistemi bileşenlerinin işlevini inceleyerek, sinir sistemi hastalıklarını teşhis etmek, tedavi etmek ve yönetmekle ilgilenir. Nöroloji uzmanları, sinir sistemi ile ilgili birçok farklı durumu incelemektedirler, bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

 1. Baş Ağrıları: Baş ağrısı türleri, migren, gerilim tipi baş ağrısı ve küme baş ağrısı gibi birçok farklı alt kategoride incelenir.
 2. Epilepsi: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlere neden olan bir sinir sistemi bozukluğudur.
 3. İnme: İnme, beyin veya omurilikteki kan akışının aniden kesilmesi veya azalması sonucu oluşan bir hastalıktır.
 4. Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı, hareket kontrolü ile ilgili sorunlara neden olan bir nörolojik bozukluktur.
 5. Multipl Skleroz (MS): MS, merkezi sinir sisteminin iltihaplanmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır.
 6. Alzheimer Hastalığı: Alzheimer hastalığı, ilerleyici bellek kaybı ve bilişsel fonksiyon kaybı ile karakterize bir nörodejeneratif hastalıktır.
 7. Sinir Sıkışmaları: Sinir sıkışmaları, sinirlerin sıkışması veya sıkıştırılması sonucu ortaya çıkan ağrı ve işlev bozukluklarına neden olan durumlardır.
 8. Nöromusküler Hastalıklar: Nöromusküler hastalıklar, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimde sorunlara neden olan hastalıklardır.
 9. Nörolojik Travma: Baş, omurilik veya sinir sistemi ile ilgili travma sonucu oluşan hasarlar nöroloji uzmanlarının ilgi alanına girer.

Nöroloji uzmanları, hastaların semptomlarını değerlendirir, gerekli görüldüğünde görüntüleme teknikleri (MRI, CT taramaları vb.) kullanır, teşhis koyar ve tedavi planları oluşturur. Tedavi seçenekleri ilgili hastalığa ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir ve ilaç tedavisi, cerrahi müdahale veya rehabilitasyon programları içerebilir. Nöroloji, sinir sistemi sağlığını ve işlevini iyileştirmeye yönelik önemli bir tıbbi alanı temsil eder.

Nöroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji, sinir sistemi ile ilgili birçok hastalığı inceleyen tıp dalıdır. Sinir sistemi, vücudun karmaşık bir ağını oluşturan beyin, omurilik, periferik sinirler ve kaslardan oluşur. Nöroloji uzmanları, bu sinir sistemi bileşenlerinin işlevini ve sağlığını değerlendirirler ve aşağıda sıralanan birçok hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek ve yönetmekle ilgilenirler:

 1. Baş Ağrıları: Migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı gibi baş ağrısı türleri nörolojinin incelediği durumlar arasındadır.
 2. Epilepsi: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlere neden olan bir nörolojik hastalıktır.
 3. İnme: İnme, beyin veya omurilikteki kan akışının aniden kesilmesi veya azalması sonucu oluşan bir hastalıktır.
 4. Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı, hareket kontrolü ile ilgili sorunlara neden olan bir nörolojik bozukluktur.
 5. Multipl Skleroz (MS): MS, merkezi sinir sisteminin iltihaplanmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır.
 6. Alzheimer Hastalığı: Alzheimer hastalığı, ilerleyici bellek kaybı ve bilişsel fonksiyon kaybı ile karakterize bir nörodejeneratif hastalıktır.
 7. Sinir Sıkışmaları: Sinir sıkışmaları, sinirlerin sıkışması veya sıkıştırılması sonucu ortaya çıkan ağrı ve işlev bozukluklarına neden olan durumlardır.
 8. Nöromusküler Hastalıklar: Nöromusküler hastalıklar, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimde sorunlara neden olan hastalıklardır.
 9. Baş Dönmesi ve Denge Sorunları: İç kulak veya merkezi sinir sistemi kaynaklı denge sorunları nöroloji uzmanlarının ilgi alanına girer.
 10. Nörolojik Travma: Baş, omurilik veya sinir sistemi ile ilgili travma sonucu oluşan hasarlar nöroloji uzmanlarının ilgilendiği konular arasındadır.

Nöroloji, bu hastalıkların teşhisini koyma, tedavi planları oluşturma ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir tıp dalıdır. Uzmanlar, semptomları değerlendirir, görüntüleme teknikleri kullanır, laboratuvar testleri yapar ve uygun tedavi seçeneklerini belirler. Tedavi, hastalığın ciddiyetine, tipine ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Nöroloji Bölümü İlgi Alanları Nelerdir?

Nöroloji bölümü, sinir sistemi ile ilgili çeşitli hastalıklar ve durumlar üzerine uzmanlaşır. Nörologlar, aşağıda sıralanan başlıca ilgi alanlarına sahiptirler:

 1. Baş Ağrıları: Nörologlar, migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı gibi baş ağrısı türlerini teşhis etmek ve yönetmekle ilgilenirler. Baş ağrıları genellikle sinir sistemi ile ilişkilendirilir.
 2. Epilepsi: Epilepsi, tekrarlayan nöbetlere neden olan bir nörolojik hastalıktır. Nörologlar, epilepsi teşhisi koyar ve uygun tedavi planlarını geliştirirler.
 3. İnme: İnme, beyin veya omurilikteki kan akışının aniden kesilmesi veya azalması sonucu oluşan bir acil durumdur. Nörologlar, inme tanısı koyma ve hastaları rehabilitasyon süreçlerinde yönlendirme konusunda uzmanlaşırlar.
 4. Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları: Parkinson hastalığı, hareket kontrolü ile ilgili sorunlara neden olan bir nörolojik rahatsızlıktır. Nörologlar, bu tür hareket bozukluklarını teşhis eder ve tedavi ederler.
 5. Multipl Skleroz (MS): MS, merkezi sinir sisteminin iltihaplanmasına neden olan bir otoimmün hastalıktır. Nörologlar, MS tanısı koyar ve tedavi yöntemlerini belirlerler.
 6. Alzheimer Hastalığı ve Diğer Nörodejeneratif Hastalıklar: Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar, hafıza ve bilişsel fonksiyonları etkiler. Nörologlar, bu tür hastalıkların teşhisi ve yönetimi konusunda uzmandırlar.
 7. Nöromusküler Hastalıklar: Nöromusküler hastalıklar, sinir sistemi ile kaslar arasındaki iletişimde sorunlara neden olan hastalıklardır. Nörologlar, bu tür hastalıkları teşhis eder ve tedavi ederler.
 8. Nörolojik Travma: Baş, omurilik veya sinir sistemi ile ilgili travma sonucu oluşan hasarlar, nörologların ilgi alanına girer. Bu tür travmaların teşhisi ve yönetimi nörologlar tarafından yapılır.
 9. Denge ve Koordinasyon Bozuklukları: İç kulak veya merkezi sinir sistemi kaynaklı denge sorunları nöroloji uzmanlarının ilgi alanına girer.
 10. Sinir Sıkışmaları ve Nöropatiler: Sinir sıkışmaları (örneğin, tarsal tünel sendromu, karpal tünel sendromu) ve nöropatiler (sinir hasarı) gibi sinir sistemi sorunları da nörologlar tarafından değerlendirilir ve tedavi edilir.

Nöroloji, sinir sistemi sağlığı ve işlevi ile ilgili geniş bir yelpazede uzmanlık gerektiren bir tıp dalıdır. Uzmanlar, semptomları değerlendirir, görüntüleme testleri ve laboratuvar çalışmaları yapar ve hastalara uygun tedavi seçeneklerini sunarlar. Hastalık türüne ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına bağlı olarak tedavi planları değişebilir.

Nöroloji Doktoru Hangi İşlemleri Yapar?

Nöroloji doktorları, sinir sistemi hastalıkları ve durumlarını teşhis etmek, tedavi etmek ve yönetmek için çeşitli işlemler ve değerlendirmeler gerçekleştirirler. İşte nöroloji doktorlarının yaptığı bazı temel işlemler:

 1. Hastaların Tıbbi Geçmişini Almak: Nöroloji doktorları, hastaların semptomlarını ve tıbbi geçmişini detaylı bir şekilde dinlerler. Bu, hastanın şikayetlerini ve daha önceki hastalıkları veya tedavileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.
 2. Fizik Muayene: Doktorlar, hastanın fiziksel muayenesini yaparlar. Bu muayene sırasında nörolojik bulguları değerlendirirler, refleksleri test ederler ve kas gücünü inceleyebilirler.
 3. Nörolojik Testler: Nöroloji doktorları, spesifik nörolojik sorunları teşhis etmek veya daha fazla bilgi elde etmek için çeşitli nörolojik testler yapabilirler. Bu testler arasında elektromiyografi (EMG), elektroansefalografi (EEG), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (CT) ve nörolojik ultrasonlar bulunabilir.
 4. Laboratuvar Testleri: Bazı nörolojik hastalıkların tanısı için kan testleri veya diğer laboratuvar testleri gerekebilir. Örneğin, multipl skleroz (MS) gibi hastalıkların tanısı için belirli kan testleri yapılabilir.
 5. Görüntüleme İncelemeleri: Nöroloji doktorları, beyin ve omurilik gibi sinir sistemi bölgelerini incelemek için görüntüleme çalışmalarını yorumlarlar. Bu görüntüleme çalışmaları, hastaların MRIsi, CT taramaları ve röntgenler gibi farklı teknikleri içerebilir.
 6. Nörolojik Değerlendirme: Nöroloji doktorları, hastaların nörolojik fonksiyonlarını değerlendirmek için spesifik testler ve ölçümler yaparlar. Bu, hastanın nörolojik sorunlarını daha iyi anlamalarına ve teşhis etmelerine yardımcı olur.
 7. Teşhis Koyma: Nöroloji doktorları, semptomları ve test sonuçlarını değerlendirerek bir teşhis koyarlar. Teşhis, hastanın sorununun ne olduğunu ve nasıl tedavi edileceğini anlamalarına yardımcı olur.
 8. Tedavi Planı Oluşturma: Nöroloji doktorları, tanı konulduktan sonra hastaya uygun bir tedavi planı oluştururlar. Bu tedavi planı ilaçlar, cerrahi müdahaleler, fiziksel rehabilitasyon veya diğer tedavi seçeneklerini içerebilir.
 9. Hasta İzlemi: Tedavi başladıktan sonra nöroloji doktorları hastayı düzenli olarak izlerler. Tedaviye yanıtı değerlendirirler ve gerektiğinde tedavi planını ayarlarlar.

Nöroloji doktorları, genellikle sinir sistemi hastalıklarını teşhis etmek ve yönetmek için çok disiplinli bir yaklaşım kullanırlar. Her hastanın durumu benzersizdir, bu nedenle nöroloji doktorları bireysel tedavi planları oluştururken hastanın ihtiyaçlarına ve semptomlarına odaklanırlar.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler