Nefroloji Nedir? Hangi Hastalıklara Bakar?

İçindekiler

nefroloji

Nefroloji

Nefroloji, böbreklerin işleyişi, böbrek hastalıkları ve idrar sistemini inceleyen tıp branşıdır. Nefrologlar, böbrek hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında uzmanlaşmış tıp profesyonelleridir. Böbrekler, vücudun atık ürünlerini temizlemek, sıvı ve elektrolit dengesini düzenlemek, kan basıncını kontrol etmek gibi önemli işlevlere sahiptir. Bu nedenle böbreklerin sağlığı, genel sağlık için kritik bir rol oynar.

Nefrologlar, böbrek hastalıklarının teşhisi ve tedavisi için çeşitli yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemler arasında kan testleri, idrar testleri, görüntüleme teknikleri ve biyopsi gibi tanısal araçlar bulunur. Böbrek yetmezliği, böbrek taşları, böbrek iltihapları gibi çeşitli böbrek hastalıkları nefrolojinin ilgi alanına girer.

Nefroloji uzmanları, böbrek hastalıklarının yanı sıra böbrek nakli ve diyaliz gibi tedavi yöntemlerini de yönetirler. Diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların böbreklere olan etkilerini de inceleyerek, bu hastalıkları kontrol altına almayı hedeflerler.

Nefroloji, böbrek sağlığının korunması ve böbrek hastalıklarının erken teşhis edilmesi için önemli bir rol oynar. Bu nedenle böbrek sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz veya belirtiniz varsa, bir nefrologdan yardım almanız önemlidir.

Nefroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Nefroloji, böbreklerle ilgili çeşitli hastalıkların teşhisi, tedavisi ve yönetimiyle ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Nefroloji uzmanları, aşağıdaki gibi bir dizi böbrek ve idrar yolu hastalığına odaklanırlar:

 1. Böbrek Yetmezliği: Böbreklerin işlevlerini yeterince yerine getiremediği durumdur. Akut böbrek yetmezliği (kısa süreli) veya kronik böbrek yetmezliği (uzun vadeli) olabilir.
 2. Böbrek Taşları: Böbreklerde, idrar yollarında veya mesanede oluşabilen katı küçük taşlar. Bu taşlar ağrılı idrar yolu tıkanıklıklarına neden olabilir.
 3. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Mesane, üretra veya böbreklerdeki enfeksiyonlar, enfeksiyöz böbrek hastalıklarına yol açabilir.
 4. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyon, böbreklerin kontrolündeki kan basıncının artmasına neden olabilir ve böbrek hastalıklarına katkıda bulunabilir.
 5. Diyabet Nefropatisi: Diyabet hastalarında ortaya çıkan bir komplikasyon olan diyabetik böbrek hastalığı.
 6. Glomerülonefrit: Böbrek glomerüllerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir grup böbrek hastalığı.
 7. Polikistik Böbrek Hastalığı: Genetik bir hastalık olan polikistik böbrek hastalığı, böbreklerde kistlerin büyümesine neden olur.
 8. Lupus Nefriti: Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün hastalıklarda böbreklerin iltihaplanması.
 9. Nefrotik Sendrom: Böbreklerin protein kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir sendrom.
 10. Böbrek Kistleri: Böbreklerde benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) kistlerin oluşumu.
 11. Böbrek Nakli: Böbrek nakli gerektiren hastaların takibi ve nakil sonrası bakımı.

Nefroloji uzmanları, bu hastalıkların teşhisini koymak, tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve hastaların böbrek sağlığını korumak için çalışırlar. Ayrıca böbrek nakli ve diyaliz gibi tedavi yöntemlerini de yönetebilirler. Böbrek sağlığı konusunda endişeleriniz veya semptomlarınız varsa, bir nefrolog ile görüşmek önemlidir.

Nefroloji Bölümü İlgi Alanları Nelerdir?

Nefroloji bölümü, böbreklerin işlevleri ve böbrek hastalıkları ile ilgilenirken geniş bir yelpazede ilgi alanına sahiptir. Nefroloji uzmanları aşağıdaki konuları incelemekte ve yönetmektedirler:

 1. Böbrek Hastalıkları: Nefroloji uzmanları, akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, böbrek taşları, böbrek iltihapları (glomerülonefritler), böbrek kistleri ve diğer böbrek hastalıklarının teşhisi ve tedavisiyle ilgilenirler.
 2. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyonun böbreklerle ilişkisi vardır ve nefroloji uzmanları, hipertansiyonun böbrekler üzerindeki etkilerini değerlendirirler. Aynı zamanda böbreklerin tansiyonun düzenlenmesindeki rolünü de incelerler.
 3. Diyabet Nefropatisi: Diyabet hastalarında ortaya çıkan böbrek hasarı olan diyabetik böbrek hastalığının teşhisi ve yönetimi nefroloji uzmanlarının ilgi alanındadır.
 4. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Mesane ve böbrek enfeksiyonları gibi idrar yolu enfeksiyonlarının tanısı ve tedavisi nefroloji uzmanları tarafından yapılır.
 5. Böbrek Nakli: Nefroloji uzmanları, böbrek nakli için uygun adayların seçimi, nakil sonrası bakım ve bağışçı ile alıcı arasındaki koordinasyonu yönetirler.
 6. Diyaliz: Böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz tedavisi almasına yardımcı olurlar. Hem diyaliz hastalarının hem de diyaliz cihazlarının takibi ve yönetimi nefroloji uzmanlarının sorumluluğundadır.
 7. Nefrotik Sendrom: Protein kaybıyla karakterize edilen nefrotik sendrom gibi özel böbrek hastalıklarının teşhisi ve tedavisi.
 8. Genetik Böbrek Hastalıkları: Genetik nedenlere dayanan böbrek hastalıkları, örneğin polikistik böbrek hastalığı gibi durumların teşhis ve yönetimi.
 9. Böbrek Sağlığı Koruma: Böbrek hastalıklarının erken teşhisi, risk faktörlerinin kontrolü ve böbrek sağlığını koruma stratejilerinin geliştirilmesi.

Nefroloji, böbrek sağlığına odaklanarak bu alanlarda hastaların teşhisi, tedavisi ve sağlıklarının korunması için çalışır. Nefroloji uzmanları, böbreklerin ve idrar sisteminin karmaşıklığını anlamak ve çeşitli böbrek hastalıklarına müdahale etmek için uzmanlaşmışlardır.

Nefroloji Doktoru Hangi İşlemleri Yapar?

Nefroloji doktorları, böbreklerin işleyişi, böbrek hastalıkları ve idrar sistemi ile ilgili bir dizi işlemi gerçekleştirirler. İşte nefroloji doktorlarının yaptığı bazı temel işlemler:

 1. Hastaları Değerlendirme: Nefroloji doktorları, böbrek hastalığı şüphesi taşıyan veya böbrek sağlığıyla ilgili semptomlar yaşayan hastaları değerlendirirler. Bu değerlendirme, hastanın tıbbi geçmişinin alınması, semptomların incelenmesi ve fizik muayenenin yapılmasını içerebilir.
 2. Tanı Koyma: Nefroloji doktorları, hastaların böbrek hastalıklarının doğru teşhisini koymak için laboratuvar testleri, kan testleri, idrar analizleri ve görüntüleme çalışmaları gibi tanısal araçları kullanırlar. Bu, hastanın spesifik böbrek hastalığının ne olduğunu anlamalarına yardımcı olur.
 3. Tedavi Planı Oluşturma: Nefroloji uzmanları, tanı konulduktan sonra tedavi planı oluştururlar. Bu tedavi planı, hastanın böbrek hastalığının türüne, evresine ve diğer tıbbi faktörlere göre belirlenir. Tedavi seçenekleri ilaçlar, diyet değişiklikleri, yaşam tarzı modifikasyonları ve gerektiğinde diyaliz veya böbrek nakli gibi daha ileri tedavileri içerebilir.
 4. Böbrek Nakli Değerlendirmesi: Nefroloji uzmanları, böbrek nakli gereksinimini değerlendirmek ve uygun adayları seçmek için hastaları değerlendirirler. Böbrek nakli adaylarına özellikle yakından bakarlar.
 5. Diyaliz Tedavisi: Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi sırasında nefroloji doktorları, diyaliz tedavisi için uygun adayları seçer, diyaliz cihazlarının yönetimini takip eder ve diyaliz hastalarının sağlık durumlarını izlerler.
 6. Böbrek Sağlığını İzleme: Nefroloji doktorları, kronik böbrek hastalığı olan hastaların böbrek fonksiyonlarını düzenli olarak izlerler. Bu, hastalığın ilerleyişini izlemek ve tedaviyi yönlendirmek için önemlidir.
 7. Hastaları Eğitme: Nefroloji doktorları, hastaları böbrek sağlığına yönelik risk faktörleri hakkında bilgilendirir ve hastaları sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda eğitirler.
 8. İleri İşlemler: Gerektiğinde nefroloji doktorları böbrek biyopsisi gibi daha ileri tıbbi işlemleri yönlendirebilirler.

Nefroloji doktorları, böbrek ve idrar yolu sağlığıyla ilgili geniş bir yelpazede hizmet sunarlar ve hastaların böbrek sağlığını korumak veya böbrek hastalıklarını yönetmek için uzmanlık bilgilerini kullanırlar.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz

İlgili Birimler