IgA Nefropatisi Nedir?

IgA Nefropatisi Nedir?

İçindekiler

iga nefropatisi nedir

İgA nefropatisi (berger hastalığı), böbreklerin işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasarlı hale gelmesine neden olabilen bir böbrek hastalığıdır. Bu hastalık, böbreklerdeki küçük kan damarlarındaki IgA adı verilen bir antikorun birikmesi sonucu oluşur. Bu antikorlar, normalde vücudun savunma sistemi tarafından enfeksiyonlara karşı üretilirler.

IgA Nefropatisi Nedenleri Nelerdir?

İgA nefropatisinin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak araştırmalar, genetik faktörlerin, enfeksiyonların ve bağışıklık sistemi bozukluklarının bu hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Genetik Faktörler: İgA nefropatisi, genetik yatkınlığın etkisi altındaki bir hastalıktır. Bazı ailelerde hastalığın daha sık görüldüğü ve genetik yatkınlığın diğer aile bireylerine de geçebileceği bilinmektedir.

Enfeksiyonlar: İgA nefropatisi, bazı viral ve bakteriyel enfeksiyonlarla ilişkili olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, enfeksiyon sonrası dönemde hastalığın başlamasına neden olabilir.

Bağışıklık sistemi bozuklukları: İmmün sistemi ile ilgili bazı hastalıklar, vücudun kendi dokularına saldırması ve IgA nefropatisine yol açabilecek otoimmün reaksiyonlara neden olabilir.

Diğer faktörler: İgA nefropatisi, bazı ilaçların kullanımı, yüksek tansiyon, aşırı alkol tüketimi ve aşırı egzersiz gibi diğer faktörlerle de ilişkili olabilir. Ancak bu faktörlerin hastalığın nedeni olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır.

IgA Nefropatisi Belirtileri Nelerdir?

İgA nefropatisi genellikle hiçbir belirti vermeden yıllarca sürebilir. Ancak hastalığın ilerlemesiyle birlikte aşağıdaki semptomlar ortaya çıkabilir:

 • İdrarda kan: İgA nefropatisi, idrarda kan görülmesine (hematüri) neden olabilir. Kan miktarı değişebilir ve bazen gözle görülmeyebilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: İgA nefropatisi, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.
 • Ödem: İgA nefropatisi ilerledikçe, özellikle ayak bileklerinde, ayaklarda ve yüzde ödem oluşabilir.
 • Yorgunluk ve halsizlik: Böbreklerin işlevi azaldığında, vücuttaki toksinlerin atılması yavaşlar ve yorgunluk, halsizlik gibi semptomlar ortaya çıkabilir.
 • Yüksek tansiyon: Böbreklerin işlevi azaldığında, kan basıncı yükselir ve yüksek tansiyon semptomları ortaya çıkabilir.
 • Karın ağrısı: İgA nefropatisi, karın bölgesinde ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir.

İgA nefropatisi semptomları, hastalığın ilerlemesiyle birlikte şiddetlenebilir ve ciddi böbrek hasarına neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir semptom varsa bir doktora başvurulması önemlidir.

IgA Nefropatisi Çeşitleri Nelerdir?

İgA nefropatisi genellikle iki ana kategoride incelenir:

 • İzole İgA nefropatisi: İzole İgA nefropatisi, sadece böbreklerde IgA birikmesi ile karakterizedir. Diğer bir deyişle, bu tip hastalık sadece böbreklerde görülmektedir ve diğer organlarda herhangi bir hasara neden olmaz.
 • Henoch-Schönlein purpurası (HSP) ile birlikte IgA nefropatisi: Bu tip IgA nefropatisi, HSP ile birlikte ortaya çıkar. HSP, genellikle çocuklarda görülen ve cilt, gastrointestinal sistem ve eklemleri etkileyen bir vaskülit türüdür. Bu tip IgA nefropatisi de böbreklerde IgA birikmesine neden olabilir ve ciddi böbrek hasarına yol açabilir.

Her iki tipte IgA nefropatisi de farklı şiddette seyredebilir. Bazı hastaların böbrek hasarı hafifken, diğerlerinde ciddi böbrek yetmezliği ve hatta böbrek nakli gerekebilecek kadar şiddetli olabilir. Tedavi, hastalığın şiddetine ve semptomlara göre belirlenir.

IgA Nefropatisi Teşhisi Nasıl Konulur?

İgA nefropatisi teşhisi, hastanın semptomları, fizik muayene, laboratuvar testleri ve böbrek biyopsisi gibi çeşitli faktörlerin bir kombinasyonu ile konulabilir.

Hastanın semptomları: İgA nefropatisi, genellikle idrarla kan veya kan pıhtısı gibi semptomlarla başlar. Böbreklerdeki hasara bağlı olarak, hastalarda yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, ödem ve yüksek tansiyon gibi semptomlar da görülebilir.

Fizik muayene: Doktor, hastanın böbreklerinin boyutlarını, ödemi, kan basıncını ve diğer fiziksel belirtileri kontrol eder.

Laboratuvar testleri: Kan ve idrar testleri, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek ve diğer hastalıkların varlığını ortaya çıkarmak için yapılır. Kan testleri, böbrek fonksiyon testleri (BUN ve kreatinin), elektrolitler, iltihap belirteçleri, immunoglobulin A (IgA) düzeyleri ve otoimmün hastalık belirteçleri gibi parametrelerin ölçümü için kullanılır.

Böbrek biyopsisi: Böbrek biyopsisi, IgA nefropatisi tanısı için en doğru testtir. Bu test, bir iğne kullanılarak böbrekten bir örnek alınır ve mikroskop altında incelenir. Bu test, hastalığın tipini belirlemeye, böbrek hasarını değerlendirmeye ve diğer hastalıkların varlığını ekarte etmeye yardımcı olur.

İgA nefropatisi teşhisi, yukarıdaki testlerin bir kombinasyonuyla yapılır. Teşhis konulduktan sonra, tedavi seçenekleri hastanın semptomlarına ve hastalığın şiddetine göre belirlenir.

IgA Nefropatisi Tedavileri Nelerdir?

İgA nefropatisi tedavisi, hastalığın şiddetine, semptomlara ve böbrek hasarının derecesine bağlı olarak değişebilir. Bazı hastalarda tedaviye ihtiyaç olmayabilirken, diğerleri için ilaç tedavisi, diyet değişiklikleri veya diyaliz/böbrek nakli gerekebilir. Aşağıda IgA nefropatisi tedavisi için kullanılan bazı yöntemler açıklanmıştır:

 • İlaç tedavisi: İgA nefropatisi tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kortikosteroidler, immunosupresanlar, ACE inhibitörleri ve angiotensin II reseptör blokerleri (ARB’ler) bulunur. Kortikosteroidler ve immunosupresanlar, bağışıklık sistemi tepkilerini azaltarak, böbrek hasarını azaltabilir. ACE inhibitörleri ve ARB’ler, yüksek tansiyonu kontrol etmek ve protein kaybını azaltmak için kullanılır.
 • Diyet değişiklikleri: IgA nefropatisi olan bazı hastalar, böbrek hasarını azaltmak için diyet değişiklikleri yapabilir. Örneğin, protein alımını azaltmak ve sodyum tüketimini sınırlamak, böbrek sağlığı için önemlidir. Ayrıca, doktorlar bazı hastalara özel diyet planları önerebilirler.
 • Diyaliz veya böbrek nakli: İleri evre IgA nefropatisi olan bazı hastalar için diyaliz veya böbrek nakli gerekebilir. Bu yöntemler, böbrek fonksiyonlarını yerine getirmediğinde, hastanın yaşamını sürdürmesine yardımcı olabilir.

İgA nefropatisi tedavisi, hastalığın seyrini yavaşlatmak veya böbrek hasarını azaltmak için tasarlanmıştır. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, böbrek hasarını azaltmak için son derece önemlidir. Hastalar, tedavi planları hakkında doktorlarıyla konuşarak, tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz

İlgili Birimler