Patoloji Nedir?

Patoloji Nedir?

İçindekiler

Patoloji Nedir

Patoloji, hastalıkların nedenlerini, mekanizmalarını, belirtilerini, gelişimini ve etkilerini inceleyen bir tıp dalıdır. Patologlar, hastalıkların hücresel ve dokusal düzeydeki değişikliklerini analiz ederler. Bu, dokuların mikroskop altında incelenmesi, hücresel düzeyde değişikliklerin değerlendirilmesi ve hastalıkların doğası hakkında bilgi edinilmesi anlamına gelir.

Patologlar genellikle cerrahi örnekleri inceleyerek, biyopsi materyallerini analiz ederek, otopsi raporları hazırlayarak ve laboratuvar test sonuçlarını değerlendirerek çalışırlar. Bu analizler, dokuların normalden sapmalarını ve hastalıkların belirtilerini belirleme konusunda önemli bilgiler sağlar.

Patoloji, klinik patoloji ve anatomi patoloji olmak üzere iki ana alt dal üzerine odaklanabilir. Klinik patologlar genellikle laboratuvar test sonuçlarını değerlendirerek hastaların tanı ve tedavisine katkıda bulunurken, anatomi patologları genellikle doku örneklerini inceleyerek hastalıkların mikroskobik düzeydeki karakteristik özelliklerini analiz ederler.

Patoloji Testi Neden Yapılır?

Patoloji testleri, hastalıkların teşhisi, prognozu ve tedavi planlaması için önemli bilgiler sağlamak amacıyla yapılır. Bu testler, genellikle hücresel ve dokusal düzeydeki değişiklikleri inceleyerek hastalıkların nedenlerini ve gelişimini anlamak için kullanılır. İşte patoloji testlerinin yaygın amaçları:

 1. Tanı: Patoloji testleri, belirli bir hastalığın varlığını onaylamak veya dışlamak için kullanılabilir. Örneğin, bir biyopsi örneği incelenerek kanser hücreleri varsa, hangi tür kanser olduğu belirlenebilir.
 2. Prognoz: Patoloji testleri, hastalıkların seyrini ve olası sonuçları tahmin etmek için kullanılabilir. Bu, hastalığın ne kadar agresif olduğunu veya nasıl ilerleyebileceğini anlamak açısından önemlidir.
 3. Tedavi Planlaması: Patoloji sonuçları, hastanın tedavi planını belirlemede yardımcı olabilir. Hangi tedavi yöntemlerinin etkili olabileceğini belirlemek ve hangi ilaçların kullanılması gerektiği gibi kararlar, patoloji test sonuçlarına dayanabilir.
 4. Hastalığın İlerlemesi İle İlgili Bilgiler: Patoloji testleri, bir hastalığın ne kadar ilerlediği ve çevre dokulara olan etkisi hakkında bilgi sağlayabilir. Bu, cerrahi planlama veya diğer tedavi stratejileri için önemlidir.
 5. Hastalığın Tipinin Belirlenmesi: Patoloji testleri, hastalıkların türünü belirlemek için kullanılır. Örneğin, kanser türleri arasında farklılık gösteren hücresel özellikleri belirlemek için patolojik incelemeler yapılabilir.
 6. Epidemiyolojik Araştırmalar: Patoloji, hastalıkların yayılma paternleri, risk faktörleri ve popülasyon sağlığı ile ilgili genel bilgiler sağlamak için kullanılabilir. Bu, toplum sağlığı politikalarının geliştirilmesinde ve hastalıkların kontrolünde önemli olabilir.

Patoloji testleri genellikle biyopsi, sitoloji, otopsi ve diğer laboratuvar çalışmalarını içerir. Bu testler, hekimlere hastalıkların doğası hakkında önemli bilgiler sunarak doğru tanı ve etkili tedavi planları oluşturmalarına yardımcı olurlar.

Patoloji Testi Çeşitleri Nelerdir?

Patoloji testleri, farklı tipte hastalıkları tanımlamak, sınıflandırmak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan çeşitli yöntemleri içerir. İşte bazı yaygın patoloji testi çeşitleri:

 1. Biyopsi: Bu test, vücuttan bir küçük doku örneği alınarak mikroskop altında incelenmesini içerir. Biyopsi, genellikle kanser veya diğer hücresel anormalliklerin teşhisi için kullanılır.
 2. Sitoloji: Bu test, vücut sıvıları veya hücre örnekleri üzerinde yapılan incelemeleri içerir. Pap smear (Pap smear testi), sıvı örnekler ve ince iğne aspirasyonu gibi yöntemlerle hücresel değişiklikleri değerlendirmek için kullanılır.
 3. Otopsi (Nekropsi): Otopsi, bir kişinin ölüm nedenini belirlemek ve hastalıkların nasıl ilerlediğini anlamak için yapılan detaylı bir incelemedir. Patologlar, otopsi sırasında organları ve dokuları inceleyerek bilgi sağlarlar.
 4. İmmünohistokimya: Bu test, doku örneklerinde belirli proteinleri belirlemek için kullanılır. Immunohistokimya, kanser hücreleri veya diğer hücresel özelliklerin belirlenmesi için önemlidir.
 5. Moleküler Patoloji: Bu, genetik ve moleküler düzeydeki değişiklikleri incelemek için kullanılan bir alanı ifade eder. Moleküler patoloji, gen mutasyonları, gen ekspresyonu ve diğer genetik faktörleri değerlendirmek amacıyla genellikle kanser tanısı ve tedavi planlaması için kullanılır.
 6. Flüoresan İn Situ Hibridizasyon (FISH): Bu test, belirli genetik değişiklikleri belirlemek için kullanılır. Özellikle kanser hücrelerinde genetik anormallikleri saptamak için yaygın olarak kullanılır.
 7. Elektron Mikroskobu: Bu, çok küçük ölçekte hücresel ve sub-hücresel yapıları incelemek için kullanılır. Elektron mikroskopu, hücre içi organizasyonu ve hücresel ultrastrüktürü daha ayrıntılı bir şekilde görmek için kullanılır.

Patoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Patoloji, birçok farklı hastalığı inceleyerek tanı, prognoz ve tedavi planlamasına katkıda bulunur. İşte patolojinin odaklandığı bazı hastalık türleri:

 1. Kanser: Patologlar, biyopsi veya cerrahi örnekler aracılığıyla kanser hücrelerini inceleyerek tümör türünü belirleyebilirler. Ayrıca kanserin ne kadar yayıldığını ve çevre dokulara ne kadar etki ettiğini değerlendirirler.
 2. Enfeksiyon Hastalıkları: Patologlar, mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonları inceleyerek, örneğin bakterilerin, virüslerin veya mantarların doku üzerindeki etkilerini belirler.
 3. İltihabi Hastalıklar: Patologlar, vücutta meydana gelen iltihaplanmayla ilişkili hastalıkları değerlendirirler. Bu, otoimmün hastalıklar, romatoid artrit gibi durumları içerebilir.
 4. Nörolojik Hastalıklar: Beyin ve sinir sistemi hastalıkları, patologlar tarafından otopsi ve biyopsi örnekleri üzerinde incelenir. Bu, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi durumları içerebilir.
 5. Kalp ve Damar Hastalıkları: Kalp kası veya damar hastalıkları, patologlar tarafından inceleme konusu olabilir. Kalp krizi sonrası kalp dokusu biyopsileri gibi örnekler, hasarın derecesini belirlemede yardımcı olabilir.
 6. Metabolik Hastalıklar: Diabetes mellitus gibi metabolik hastalıkların etkilerini değerlendirmek için patoloji kullanılabilir. Bu, organlarda şekerin neden olduğu değişiklikleri anlamak için yapılan incelemeleri içerebilir.
 7. Genetik Hastalıklar: Patologlar, genetik bozuklukların neden olduğu hastalıkları anlamak ve tanılamak için moleküler patoloji yöntemlerini kullanabilirler.
 8. Solunum Sistemi Hastalıkları: Akciğer biyopsileri ve sitolojik incelemeler, solunum sistemi hastalıklarının teşhis ve değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Faysal Gok
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Prof. Dr. Faysal Gök
Prof Dr Erkan Kuralay
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Erkan Kuralay
Prof Dr Bahadir Kulah
Genel Cerrahi
Prof.Dr. Bahadır Külah
Prof Dr Senay Durmaz Ceylan
Endokrinoloji ve Metabolizma
Prof. Dr. Şenay Durmaz Ceylan
Doc Dr Serhat Isik
Endokrinoloji ve Metabolizma
Doç. Dr. Serhat Işık
Doc Dr Mehmet Ali Sahin
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin
Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz