Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedir?

İçindekiler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), kişinin travmatik bir olaya maruz kalmasının ardından ortaya çıkan bir psikiyatrik bozukluktur. Bu tür olaylar, ciddi kazalar, doğal afetler, savaş, cinsel saldırı, fiziksel şiddet veya başka bir tehlikeli duruma tanıklık etmek gibi yoğun duygusal tepkileri tetikleyen deneyimler olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Nedenleri Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (TSSB) ortaya çıkmasında birden fazla faktör etkili olabilir. Aşağıda, TSSB’nin oluşumuna katkıda bulunan bazı yaygın nedenleri bulabilirsiniz:

 • Travmatik olaylar: Şiddet içeren saldırılar, cinsel istismar, fiziksel şiddet, savaş, doğal afetler, kaza veya kayıp gibi travmatik olaylara maruz kalmak, TSSB’nin en yaygın nedenlerinden biridir. Bu tür olaylar, kişinin güvenlik duygusunu ciddi şekilde tehdit edebilir ve TSSB semptomlarına yol açabilir.
 • Yaşanan stres seviyesi: Travmatik olaya maruz kalmanın yanı sıra, olayın şiddeti ve kişinin yaşadığı stres seviyesi de TSSB riskini etkileyebilir. Olayın yoğunluğu ve süresi arttıkça, TSSB geliştirme olasılığı da artabilir.
 • Kişilik yapısı: Bazı kişiler, travmatik olaylara karşı daha duyarlı olabilir. Örneğin, daha önce başka bir travmatik deneyim yaşamış olanlar veya genel olarak daha anksiyete eğilimli olan bireyler, TSSB riski altında olabilir.
 • Desteksizlik: Travmatik bir olay sonrasında yeterli sosyal destek alamamak veya destek sisteminden yoksun olmak da TSSB riskini artırabilir. Sosyal destek eksikliği, travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmayı zorlaştırabilir ve TSSB’nin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.
 • Travma sonrası müdahale eksikliği: Travmatik bir olay sonrasında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilmemesi veya uygun tedavi ve destek sağlanmaması da TSSB riskini artırabilir. Erken müdahale, belirtilerin şiddetini ve süresini azaltabilir.

Her birey farklıdır ve aynı travmatik olaya maruz kalan herkes TSSB geliştirmez. Profesyonel yardım, destek ve tedavi, travmatik deneyimlerin etkileriyle başa çıkmak ve TSSB’yi yönetmek için önemlidir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunu (TSSB) Tetikleyen Faktörler Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nu (TSSB) tetikleyen faktörler karmaşık bir kombinasyon olabilir. Aşağıda, TSSB’yi tetikleyebilecek bazı yaygın faktörler bulunmaktadır:

 • Travma şiddeti: Travmatik olayın şiddeti ve yoğunluğu, TSSB riskini etkileyebilir. Örneğin, şiddet içeren saldırılar, cinsel istismar veya savaş gibi aşırı derecede travmatik olaylar, TSSB geliştirme olasılığını artırabilir.
 • Travmanın süresi ve tekrarı: Uzun süreli veya tekrarlayan travmatik deneyimler, TSSB riskini artırabilir. Örneğin, sürekli şiddetin yaşandığı bir ilişki veya uzun süren bir savaş durumu, TSSB’ye neden olabilir.
 • Travmanın yakınlığı: Kişinin travmatik olaya ne kadar yakın olduğu da TSSB riskini etkileyebilir. Olaya doğrudan maruz kalmak veya yakın bir aile üyesinin veya arkadaşının maruz kalması, TSSB geliştirme riskini artırabilir.
 • Önceki travma geçmişi: Daha önceki travmatik deneyimler yaşamış olan bireyler, bir sonraki travma durumunda TSSB riski altında olabilir. Geçmişteki travmaların etkileri, yeni bir travmanın etkilerini güçlendirebilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Belirtileri Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), bir kişinin travmatik bir olaya maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan belirtilerle karakterizedir. TSSB’nin belirtileri genellikle üç ana kategoriye ayrılır: yeniden deneyimleme, kaçınma davranışları ve aşırı uyarılma. İşte bu belirtilerin bazı örnekleri:

 • Yeniden Deneyimleme Belirtileri:

Yeniden yaşama: Travmatik olayın canlı ve tekrarlayan hatıralarının veya rüyalarının sürekli olarak geri gelmesi.

Flaşback’ler: Travmatik olayın gerçekmiş gibi aniden yaşanması veya travmatik anıların zihinsel bir şekilde canlandırılması.

Zorlayıcı düşünceler: Travmatik olayla ilgili istenmeyen, sıkıntı verici düşüncelerin sürekli olarak zihne gelmesi.

 • Kaçınma Davranışları:

Olayla ilgili konuşmaktan veya düşünmekten kaçınma.

Olayı hatırlatan yerlerden veya etkinliklerden kaçınma.

İnsanlardan ve ilişkilerden kaçınma.

 • Aşırı Uyarılma Belirtileri:

Sürekli bir tehlike veya tehdit altında olduğunu hissetme.

Uykusuzluk, kabuslar veya uykuda uyanma.

Kolayca sinirlenme veya öfkelenme.

Yoğun bir şekilde irkilme veya sıçrama tepkileri.

Dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü.

Aşırı hassasiyet, yüksek kalp atış hızı veya solunum hızı.

Huzursuzluk, sürekli gerginlik veya endişe.

Bu belirtiler, TSSB’nin tipik semptomlarıdır, ancak her bireyde farklılık gösterebilir. Belirtiler genellikle travmatik olayın hemen ardından başlamaz, bazen haftalar veya aylar sonra ortaya çıkabilir. Belirtiler uzun süre devam edebilir ve kişinin işlevselliğini, günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Komplikasyonları Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) bazı komplikasyonlarla ilişkili olabilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Aşağıda, TSSB’nin olası komplikasyonları bulunmaktadır:

 • Depresyon: TSSB ile birlikte depresyon yaygın bir komplikasyondur. Kişi, travmatik olayın etkileriyle başa çıkmakta güçlük çeker, umutsuzluk, değersizlik hissi, enerji kaybı ve ilgi kaybı gibi depresyon semptomları yaşayabilir.
 • Anksiyete bozuklukları: TSSB, anksiyete bozukluklarının gelişimine yol açabilir. Örneğin, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu, sosyal anksiyete bozukluğu veya agorafobi gibi durumlar TSSB ile birlikte ortaya çıkabilir.
 • İntihar düşünceleri ve intihar riski: TSSB, intihar düşünceleri ve intihar riskini artırabilir. Şiddetli psikolojik sıkıntılar, umutsuzluk hissi ve travmatik olaya ilişkin yoğun duygusal acı, intihar düşüncelerine yol açabilir.
 • Bağımlılık: TSSB, kişinin travmatik deneyimleri bastırmak veya kaçmak için madde kullanımı veya bağımlılık geliştirme riskini artırabilir. Alkol, uyuşturucu veya diğer zararlı alışkanlıklara başvurmak, TSSB semptomlarını geçici olarak hafifletebilir gibi görünebilir, ancak uzun vadede sorunları daha da kötüleştirebilir.
 • İlişki sorunları: TSSB, kişinin yakın ilişkilerinde sorunlara yol açabilir. Kişi, duygusal olarak geri çekilebilir, güven sorunları yaşayabilir, ilişkiyi sürdürmede zorluk çekebilir ve sosyal izolasyona yönelebilir.
 • Fiziksel sağlık sorunları: TSSB, kişinin fiziksel sağlığını da etkileyebilir. Kronik ağrı, bağışıklık sistemi sorunları, kalp hastalıkları, sindirim sorunları ve diğer stresle ilişkili fiziksel rahatsızlıklar TSSB ile ilişkilendirilmiştir.

Bu komplikasyonlar her bireyde farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve dereceleri kişiden kişiye değişebilir.Tedavi ve destek, bu komplikasyonların yönetilmesine yardımcı olabilir ve kişinin yaşam kalitesini arttırır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tanısı Nasıl Konulur?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanısı, bir psikiyatrist, psikolog veya diğer uzman sağlık profesyoneli tarafından yapılan bir değerlendirme süreci sonucunda konulur. Aşağıda, TSSB’nin tanısının genellikle nasıl konulduğunu açıklayan adımlar bulunmaktadır:
 • Klinik değerlendirme: Uzman bir sağlık profesyoneli, kişinin semptomları, travmatik deneyimleri ve genel sağlık durumu hakkında detaylı bir klinik değerlendirme yapar. Bu süreçte, kişinin semptomların ne kadar süredir devam ettiği, semptomların şiddeti ve günlük yaşam üzerindeki etkileri gibi konular incelenir.
 • DSM-5 kriterlerine göre değerlendirme: TSSB, Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanısal kılavuzu olan DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. DSM-5 kriterlerine göre, belirli semptomların en az bir ay boyunca devam etmesi gerekmektedir.
 • Semptomlarla ilişkilendirilen travmatik olayın değerlendirilmesi: TSSB tanısı koymak için, semptomların travmatik bir olayla ilişkili olduğunu belirlemek önemlidir. Uzman, kişinin travmatik deneyimini, nasıl yaşandığını ve semptomlarla nasıl ilişkilendirildiğini anlamak için detaylı bir şekilde sorgulama yapar.
 • Diğer olası nedenlerin dışlanması: TSSB tanısı koymadan önce, semptomların başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumdan kaynaklanmadığından emin olunması gerekir. Diğer potansiyel nedenlerin dışlanması için bazı ek değerlendirmeler veya testler yapılabilir.
 • Ölçekler ve değerlendirme araçları: TSSB tanısının doğrulanmasında, semptomların değerlendirilmesine yardımcı olan ölçekler ve değerlendirme araçları kullanılabilir. Örneğin, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (PTSD Checklist, PCL) sıklıkla kullanılan bir ölçektir.

Bu adımlar, TSSB tanısının doğru bir şekilde konulması için genel bir yol haritasıdır. TSSB tanısı, profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından yapılmalı ve uygun tedavi ve destek sağlanmalıdır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavileri Nelerdir?

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (TSSB) tedavisinde çeşitli yöntemler ve yaklaşımlar kullanılmaktadır. TSSB tedavisi genellikle bir veya daha fazla yöntemin kombinasyonunu içerebilir ve kişinin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre uyarlanır. İşte yaygın olarak kullanılan TSSB tedavi yöntemlerinin bazıları:

 • Psikoterapi (Konuşma terapisi): TSSB tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri psikoterapidir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi (CBT) ve göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi tercih edilmektedir. Bu terapiler, travmatik olayın etkilerini azaltmaya ve travma ile ilişkili düşünce, duygu ve davranış kalıplarını değiştirmeye odaklanır.
 • İlaç tedavisi: TSSB semptomlarının yönetilmesinde bazı ilaçlar kullanılabilir. Antidepresanlar, anksiyolitikler ve/veya uyku düzenleyiciler gibi ilaçlar, TSSB semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, semptomların şiddeti ve kişinin özel durumu göz önünde bulundurularak bir psikiyatrist tarafından değerlendirilir ve yönlendirilir.
 • Grup terapisi ve destek grupları: TSSB ile başa çıkmak için destek grupları veya grup terapisi faydalı olabilir. Bu ortamlarda, benzer deneyimlere sahip diğer bireylerle birlikte paylaşım, destek ve anlayış bulmak mümkün olur. Grup terapisi, kişinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlayabilir ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir.
 • Kendine yardım kaynakları: TSSB ile başa çıkmak için bazı kendine yardım kaynakları da kullanılabilir. Bu kaynaklar, kitaplar, makaleler, sesli ve görsel kaynaklar veya diğer online destek materyallerini içerebilir. Ancak, profesyonel yardım ve tedaviyle desteklenmeleri önemlidir.

TSSB tedavisi, bireyin ihtiyaçlarına ve semptomlarının şiddetine göre uyarlanmalıdır. Her bireyin tedaviye yanıtı farklı olabilir ve tedavinin süresi kişiden kişiye değişebilir. Tedavinin başarısı, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılan doğru değerlendirme, kişiselleştirilmiş tedavi planı ve düzenli takip ile desteklenmelidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Birimler