Aşırı Boy Uzaması (Yüksek Boyluluk) ?

İçindekiler

Aşırı Boy Uzaması

Aşırı boy uzaması, çocuğun yaşı, cinsiyeti ve etnik kökeni dikkate alındığında normal boy aralığının üzerinde olması durumudur. Aşırı boy uzaması çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve çocuk endokrinolojisi uzmanları bu durumu değerlendirir. İşte aşırı boy uzamasının yaygın nedenlerinden bazıları:

  1. Ailesel Yüksek Boy: Ailede genetik olarak yüksek boyluluk olabilir. Bu durumda çocuk, genetik potansiyeline göre normal bir şekilde büyür, ancak ailesinden gelen yüksek boy genlerini taşır.
  2. Konstitüsyonel İleri Büyüme ve Ergenlik: Bazı çocuklar normalden daha erken büyüme ve ergenlik dönemine girerler. Bu durum, erken büyüme ve aşırı boy uzamasına neden olabilir, ancak ilerleyen dönemlerde normal bir büyüme paterni gözlenebilir.
  3. Marfan Sendromu: Marfan sendromu, bağ dokusunun anormal bir şekilde esnek olduğu bir genetik bozukluktur. Bu sendrom, aşırı boy uzaması, uzun parmaklar ve kol/omurga anormallikleri gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkar.
  4. Overgrowth Sendromları: Beckwith-Wiedemann sendromu ve Sotos sendromu gibi overgrowth sendromları, çocuklarda aşırı boy uzamasına ve vücut büyüklüğünde artışa neden olabilir.
  5. Hormonal Anormallikler: Bazı hormonal dengesizlikler, özellikle büyüme hormonu ve tiroid hormonlarıyla ilgili problemler, aşırı boy uzamasına yol açabilir.
  6. Hipertiroidizm: Tiroid bezinin aşırı çalışması, tiroid hormonlarının yüksek seviyelerde salgılanmasına neden olabilir ve buna bağlı olarak aşırı boy uzaması görülebilir.

Bu, aşırı boy uzamasına yol açan bazı yaygın nedenlerin birkaç örneğidir. Çocuğunuzun aşırı boy uzamasından endişe duyuyorsanız, bir çocuk endokrinolojisi uzmanıyla görüşmek ve çocuğunuzun durumunu değerlendirmek önemlidir. Uzman, çocuğun büyüme paternini, tıbbi geçmişini ve gerektiğinde uygun tıbbi testleri değerlendirerek uygun tedavi planını belirleyecektir.

Aşırı Boy Uzaması (Yüksek Boyluluk) Tedavileri Nelerdir ?

Aşırı boy uzaması (yüksek boyluluk), bazı durumlarda tedavi gerektirebilir. Tedavi seçenekleri, altta yatan nedenlere ve çocuğun bireysel durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte aşırı boy uzamasının tedavi edilmesinde yaygın olarak kullanılan bazı yöntemler:

  1. Büyüme Hormonu Tedavisi: Aşırı boy uzamasının nedeni büyüme hormonu fazlalığı ise, büyüme hormonu tedavisi uygulanabilir. Büyüme hormonu baskılayıcı ilaçlar veya büyüme hormonu antagonistleri kullanılabilir.
  2. Hormon Blokerleri: Puberte öncesi aşırı boy uzaması durumunda, cinsiyet hormonlarının etkisini azaltmak için hormon blokerleri kullanılabilir. Bu, büyümenin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
  3. Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, büyüme plaklarının cerrahi olarak kapatılması veya düzeltilmesi gerekebilir. Bu, büyümenin durdurulmasına veya kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
  4. Altta Yatan Hastalığın Tedavisi: Eğer aşırı boy uzaması, bir hormonal bozukluk, tümör veya diğer tıbbi durumun sonucu ise, altta yatan hastalığın tedavisi büyümeyi normal düzeye getirebilir.

Tedavi seçenekleri, çocuğun durumuna, büyüme potansiyeline ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişecektir. Çocuk endokrinolojisi uzmanı, çocuğunuzun durumunu değerlendirecek, gerekli testleri yapacak ve en uygun tedavi planını belirleyecektir. Tedavi sürecinde düzenli takip ve izlemeler önemlidir, böylece çocuğun büyümesi ve sağlığı kontrol altında tutulabilir. Her durumda tedavi seçenekleri ve önerileri, çocuğunuzun özel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre belirlenmelidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya

İlgili Birimler