Beyin ve Omurilik Tümörleri Nedir ?

Beyin ve Omurilik Tümörleri Nedir ?

İçindekiler

Beyin ve Omurilik Tümörleri Nedir

Beyin ve omurilik tümörleri, beyin veya omuriliğin içerisinde anormal hücre büyümesi ve kontrolsüz tümör oluşumuyla karakterize olan kanserli veya non-kanserli kitlelerdir.

Beyin tümörleri şunları içerebilir:

  1. Primer Beyin Tümörleri: Beynin içerisinde başlayan tümörlerdir. Bu tümörler, beyin dokusundan (nöroepitelyal hücrelerden) veya beyin zarlarından (meninks) kaynaklanabilir. Primer beyin tümörleri ikiye ayrılır: iyi huylu (non-kanserli) ve kötü huylu (kanserli). İyi huylu tümörler daha yavaş büyüme eğilimindedir, ancak beyin içinde yer kaplayarak basınç yapabilir. Kötü huylu tümörler, hızlı büyüme ve çevre dokulara yayılma potansiyeline sahiptir.
  2. Metastatik Beyin Tümörleri: Metastatik beyin tümörleri, vücudun başka bir bölgesinde (örneğin akciğer, meme, böbrek) başlamış ve beyine yayılmış tümörlerdir. Metastatik tümörler, genellikle beyinde birden fazla lezyon oluşturur.

Omurilik tümörleri şunları içerebilir:

  1. Primer Omurilik Tümörleri: Omurilik dokusundan kaynaklanan tümörlerdir. Omurilikteki hücrelerden kaynaklanan iyi huylu veya kötü huylu tümörler olabilir. Bu tümörler, omurilik dokusunu sıkıştırarak omurilik fonksiyonlarını etkileyebilir.
  2. Metastatik Omurilik Tümörleri: Vücudun başka bir bölgesinde başlamış tümörlerin omuriliğe yayılması sonucunda oluşan tümörlerdir. Metastatik tümörler, omurilikte yeni tümör oluşumlarına veya omuriliğin çevresindeki dokulara basınç yapabilir.

Beyin ve omurilik tümörlerinin semptomları, tümörün yerleşim yerine, büyüklüğüne ve etkilediği beyin veya omurilik fonksiyonlarına bağlı olarak değişir. Bunlar arasında baş ağrısı, nörolojik bozukluklar, denge sorunları, kas güçsüzlüğü, koordinasyon zorlukları, duyusal kayıplar ve idrar, bağırsak kontrolünde sorunlar yer alabilir.

Beyin ve Omurilik Tümörleri Tedavileri Nelerdir?

Beyin ve omurilik tümörlerinin tedavisi, tümörün türü, boyutu, konumu ve genel sağlık taramasına bağlı olarak dağılımı. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi ve içerikleri gibi çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Aşağıda beyin ve omurilik tümörlerinin tedavi yöntemlerini detaylandıralım:

  1. Cerrahi Müdahale: Beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılması, hücrelerin ilk aşamasını ilerletir. Cerrahi işlem, tümörün boyutuna, döşeme ve tipine bağlı olarak sonuç. Bu müdahale, tümörün veya hafifletme amacıyla yapılabilir ve verilerin tamamen çalıştırılması önemlidir.
  2. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanan tümör hücrelerini yok etmeyi veya büyümelerini kontrol altında tutmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Beyin ve omurilik tümörlerinin bazı tiplerinde cerrahi sonrası veya cerrahi öncesi radyoterapi kullanılabilir. Ayrıca, cerrahi müdahale yapılamayan veya tümörün tekrarladığı bölümler radyoterapi tek başına veya alınan dosya ile birlikte kullanılabilir.
  3. Kemoterapi: Kemoterapi, virüsler tümör hücrelerini öldürmeyi veya büyümelerini durdurmayı hedefleyen bir tedavi şeklidir. Beyin ve omurilik tümörlerinde görülen, genellikle cerrahi müdahale veya radyoterapinin tamamlanmasısı olarak kullanılır. Bazı tümör tiplerinde, tutma de tek başına ana tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.
  4. Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı beyin ve omurilik tümörleri için Hedefe yönelik tedaviler mevcuttur. Bu tedaviler, tümör oluşumları belirli yayılmalara yönelik olan genetik veya biyolojik özellikleri hedef alarak tümörün yayılmasını durdurmayı veya engellemeyi amaçlar. Bu tedaviler, tümörün genetik yapısına göre belirlenen ve genellikle elde edilen veya radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.
  5. Steroid Tedavisi: Beyin tümörleri nedeniyle oluşan ödemin azaltılması için kortikosteroid kullanımı yaygın. Steroidler, beyin dokusundaki şişmeyi ve buna bağlı olarak hafifletmeye yardımcı olabilir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr İrsadi Demirci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op.Dr. İrşadi Demirci
prof dr selim kayaci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr. Selim Kayacı

İlgili Birimler