Çocuk’larda Tiroid Nodülleri ve Tümörleri ?

Çocuk’larda Tiroid Nodülleri ve Tümörleri ?

İçindekiler

Çocuklarda tiroid nodülleri

Çocuklarda tiroid nodülleri ve tümörleri, tiroid bezinde anormal hücre büyümesi veya kitlelerin oluşmasıyla ortaya çıkan durumları ifade eder. Bu nodüller veya tümörler çocuklarda nadir görülür, ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Çocuklarda tiroid nodülleri genellikle iyi huyludur (iyi huylu nodüller), ancak nadir durumlarda kanserli olabilir. Belirli belirtiler veya semptomlar göstermeyebilirler ve genellikle rastlantısal olarak fark edilebilirler. Bazen tiroid nodülleri çevredeki dokulara baskı yapabilir ve boyunda şişlik, nefes alma veya yutma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir.

Tiroid tümörleri çocuklarda daha nadir görülür, ancak bazı durumlarda malign (kötü huylu) olabilir. En yaygın tiroid kanseri türü çocuklarda papiller tiroid kanseridir. Diğer tiroid kanseri tipleri arasında foliküler kanser, medüller kanser ve anaplastik kanser yer alır.

Tiroid nodülleri veya tümörleri olan çocukların tedavisi, tanıya, nodülün veya tümörün türüne, boyutuna ve yayılma durumuna bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında aşağıdakiler bulunabilir:

  1. Ameliyat: Büyük, hızla büyüyen, şüpheli veya kanserli nodüller veya tümörler genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Ameliyat, tiroid bezinin kısmi veya tam bir şekilde çıkarılmasını içerebilir.
  2. Radyoaktif iyot tedavisi: Bazı tiroid kanseri vakalarında, tiroid hücrelerini hedefleyen radyoaktif iyot kullanılabilir. Bu tedavi tiroid kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olur.
  3. Hormon replasman tedavisi: Cerrahi sonrası tiroid bezinin kısmi veya tam olarak çıkarılması durumunda, tiroid hormonu replasman tedavisi gerekebilir. Bu tedavi, vücudun normal tiroid hormon düzeylerini sürdürmesine yardımcı olur.
  4. İzlem ve takip: Bazı durumlarda, küçük boyutlu, iyi huylu nodüllerde veya düşük riskli tiroid kanseri vakalarında sadece izlem ve takip gerekebilir. Bu durumda, düzenli kontroller ve kan testleri yapılır.

Çocuklarda tiroid nodülleri ve tümörleri, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Çocuk endokrinolojisi uzmanı, çocuk cerrahisi uzmanı, radyasyon onkolojisi uzmanı ve diğer uzmanlar birlikte çalışarak en uygun tedavi planını belirler. Düzenli takip ve izleme, tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve çocuğun sağlığını izlemek için önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Ediz Yesilkaya
Çocuk Endokrinoloji
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya

İlgili Birimler