Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

İçindekiler

Çocukluk Çağı Beyin ve Sinir Hastalıkları

Çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıkları, çocukların beyin ve sinir sistemi üzerinde oluşan çeşitli hastalıkları ifade eder. Bu hastalıkların nedenleri genellikle karmaşıktır ve bazı durumlarda tam olarak anlaşılamamış olabilir. İşte çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıklarının bazı örnekleri:

 1. Epilepsi: Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal elektriksel aktivitesi sonucu nöbetlere yol açan bir nörolojik bozukluktur. Çocuklarda epilepsi sıklıkla görülen bir hastalıktır.
 2. Otizm Spektrum Bozukluğu: Otizm spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda zorluklarla karakterize edilen bir gelişimsel bozukluktur. Genellikle çocukluk döneminde belirtiler gösterir.
 3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): DEHB, dikkat sürekliliği, hiperaktivite ve dürtüsellik sorunlarıyla karakterize edilen bir nörogelişimsel bozukluktur. Çocuklarda öğrenme ve davranış sorunlarına neden olabilir.
 4. Serebral Palsi: Serebral palsi, beyin hasarı veya gelişimsel anormallikler nedeniyle ortaya çıkan bir hareket ve koordinasyon bozukluğudur. Bu durum genellikle doğum öncesi, doğum sırası veya erken çocukluk döneminde meydana gelir.
 5. Tourette Sendromu: Tourette sendromu, tekrarlayıcı tikler ve istemsiz hareketlerle karakterize edilen nörolojik bir bozukluktur. Çocukluk döneminde başlayabilir ve zamanla değişebilir.
 6. Baş Ağrıları: Çocuklarda yaygın olarak görülen baş ağrıları, migren veya gerilim tipi baş ağrıları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu baş ağrıları çocukların günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilir.
 7. Nörofibromatozis: Nörofibromatozis, sinir sistemi hücrelerinde tümörlerin oluştuğu genetik bir hastalıktır. Bu tümörler, sinir dokusunu ve diğer organları etkileyebilir.
 8. Nöromüsküler Hastalıklar: Nöromüsküler hastalıklar, kasların zayıflığına veya kas kontrolünün kaybına neden olan sinir sistemi bozukluklarıdır. Örnek olarak spinal müsküler atrofi ve Duchenne kas distrofisi verilebilir.

Bu sadece çocukluk çağı beyin ve sinir hastalıklarının birkaç örneğidir. Bu hastalıkların teşhis ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve çocuğun yaşına, semptomlara ve hastalığın türüne bağlı olarak değişebilir. Çocuğunuzda herhangi bir nörolojik semptom veya endişe varsa, bir uzmana başvurmanız önemlidir.

Çocukluk Çağında Epilepsi Hastalığı

Çocukluk çağında epilepsi, çocukların beyin hücrelerinin anormal elektrik aktivitesi sonucu nöbetlere yol açan bir nörolojik bozukluktur. Epilepsi, çocukluk döneminde en sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir ve farklı yaş gruplarında farklı şekillerde ortaya çıkabilir. İşte çocukluk çağı epilepsisinin bazı özellikleri:

 • Nöbet türleri: Çocukluk çağı epilepsisi çeşitli nöbet türlerini içerebilir. Bunlar arasında genelleşmiş nöbetler (tonik-klonik nöbetler, absent nöbetler) ve odaklı nöbetler (parsiyel nöbetler) yer alır. Bazı çocuklarda farklı nöbet tipleri de görülebilir.
 • Nöbet sıklığı: Epilepsi nöbetleri çocuktan çocuğa değişebilir. Bazı çocuklar nadiren nöbet geçirirken, diğerleri daha sık nöbetler yaşayabilir. Nöbet sıklığı, epilepsi türüne, tedaviye yanıta ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.
 • Tetikleyici faktörler: Bazı çocuklarda epilepsi nöbetleri belirli tetikleyici faktörlerle ilişkilidir. Bu faktörler arasında uyku eksikliği, stres, ateş, bazı yiyecekler veya ilaçlar, hormonal değişiklikler ve çevresel uyarıcılar yer alabilir.
 • Tanı ve tedavi: Çocuklarda epilepsi teşhisi, nöbetlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve bazı tıbbi testlerin yapılmasıyla konulur. Bu testler arasında elektroensefalogram (EEG), beyin görüntüleme (MRI veya CT) ve kan testleri bulunabilir. Tedavi genellikle antiepileptik ilaçlarla yapılır. İlaçların türü ve dozu, çocuğun nöbetlerine ve genel sağlık durumuna göre belirlenir.
 • Destekleyici önlemler: Epilepsi tedavisinin yanı sıra, çocuklara ve ailelerine destekleyici önlemler de önerilebilir. Bu önlemler arasında düzenli uyku alışkanlıklarının sağlanması, düşme riskini azaltmak için güvenlik önlemlerinin alınması, stres yönetimi, sağlıklı yaşam tarzı ve eğitim desteği yer alabilir.
Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr İrsadi Demirci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op.Dr. İrşadi Demirci
prof dr selim kayaci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr. Selim Kayacı

İlgili Birimler