Herpes Nedir?

Herpes Nedir?

İçindekiler

herpes

Herpes Nedir?

Herpes, herpes simplex virüsü (HSV) adı verilen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyondur. İki ana türü vardır: HSV-1 ve HSV-2.

 1. HSV-1: Genellikle “soğuk yara” olarak adlandırılan oral herpesin başlıca nedenidir. Ağız, dudaklar ve yüz çevresinde yaralara neden olabilir. Ayrıca genital bölgede de enfeksiyona yol açabilir.
 2. HSV-2: Genital herpesin başlıca nedenidir. Genital bölgelerde yaralara neden olur, ancak ağız çevresinde de enfeksiyon oluşturabilir.

Herpes, cinsel temas yoluyla kolayca bulaşabilen bir enfeksiyondur. Enfekte kişiler, özellikle yaralardan veya virüs içeren vücut sıvılarından (örneğin, tükürük veya genital akıntı) diğer kişilere virüsü aktarabilirler. Cinsel temas, öpüşme ve paylaşılan eşyalar gibi temas yollarıyla bulaşabilir.

Herpes genellikle tekrarlayıcıdır, yani enfeksiyonun semptomları belirli dönemlerde ortaya çıkar ve sonra düzelir, ancak virüs vücutta kalır ve tekrar nüks edebilir.

Herpesin tedavisi, antiviral ilaçlarla semptomların hafifletilmesi ve enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi üzerine odaklanır. Ayrıca korunma yöntemleri (örneğin, prezervatif kullanımı) ve aşılar da enfeksiyonun yayılmasını ve tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Herpes hakkında endişeleriniz veya belirtileriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Herpes Belirtileri Nelerdir?

Herpes enfeksiyonunun belirtileri, tipik olarak iki ana türü olan HSV-1 (oral herpes) ve HSV-2 (genital herpes) için benzerdir. İşte herpesin yaygın belirtileri:

 1. Yaralar veya Kabarcıklar: En yaygın belirti, ağızda (oral herpes) veya genital bölgede (genital herpes) ağrılı yaralar veya kabarcıklardır. Bu yaralar sıvı dolu olabilir ve birkaç gün ila birkaç hafta boyunca varlıklarını sürdürebilirler.
 2. Kaşıntı ve Yanma: Herpes enfeksiyonu genellikle kaşıntı ve yanma hissi ile başlar, bu belirtiler yaranın görünür hale gelmesinden önce ortaya çıkabilir.
 3. Genel Halsizlik: Bir herpes saldırısı sırasında, genellikle halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş gibi grip benzeri belirtiler görülebilir.
 4. Ağrı: Yaraların ve kabarcıkların oluştuğu bölgede ağrı ve rahatsızlık hissi yaygın bir belirtidir.
 5. Lenf Düğümlerinde Şişlik: Herpes enfeksiyonuna bağlı olarak, yakındaki lenf düğümlerinde şişlik olabilir.

Özellikle ilk enfeksiyon sırasında belirtiler daha şiddetli olabilir. Herpes enfeksiyonları tekrarlayabilir, yani semptomlar belirli bir dönemde ortaya çıkabilir, sonra kaybolabilir ve daha sonra tekrar nüks edebilir.

Herpes enfeksiyonu bazen semptomsuz olabilir veya semptomlar çok hafif olabilir, bu nedenle kişi enfekte olduğunu fark etmeyebilir. Ayrıca, herpes belirtileri başka sağlık sorunları ile karıştırılabilir, bu yüzden kesin tanı için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Herpes enfeksiyonu tedavi edilebilir, ancak enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve semptomları hafifletmek için antiviral ilaçlar kullanılabilir. Eğer herpes belirtileri veya enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Herpes Türleri Nelerdir?

Herpes simplex virüsü (HSV) olarak bilinen virüs, iki ana türde bulunur ve bu türler farklı enfeksiyonları tetikleyebilir:

 1. HSV-1 (Herpes Simplex Virüs Tip 1): HSV-1 genellikle “oral herpes” olarak adlandırılan enfeksiyonun başlıca nedenidir. Ağız, dudaklar, burun, yanaklar ve çevresindeki ciltte yaralara neden olabilir. Ayrıca, genital bölgede de enfeksiyon oluşturabilir. Genellikle “soğuk yara” olarak adlandırılan bu enfeksiyon, öpüşme veya kişisel temas yoluyla yayılabilir.
 2. HSV-2 (Herpes Simplex Virüs Tip 2): HSV-2, “genital herpes” olarak adlandırılan enfeksiyonun başlıca nedenidir. Genital bölgede yaralara neden olabilir ve cinsel temas yoluyla kolayca bulaşabilir. Ancak, HSV-2 aynı zamanda ağız çevresinde de enfeksiyon oluşturabilir.

Her iki tür de temas yoluyla bulaşabilir ve cinsel temas, öpüşme veya paylaşılan kişisel eşyalar aracılığıyla yayılabilir. Ayrıca, enfekte bir kişiden temas yoluyla başka vücut bölgelerine de yayılabilir.

Genital herpes ve oral herpes, semptomlarına göre tanımlanır, ancak HSV-1 ve HSV-2 her iki tür enfeksiyona da neden olabilir. Ayrıca, her iki tür de aynı virüs ailesine aittir ve benzer şekilde tedavi edilir.

Unutmayın ki herpes enfeksiyonları yaygın bir durumdur ve tedavisi mevcuttur. Eğer herpes enfeksiyonu hakkında endişeleriniz veya semptomlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Herpes Neden Olur?

Herpes, herpes simplex virüsü (HSV) adı verilen bulaşıcı bir virüs tarafından neden olur. Bu virüs iki ana türde bulunur: HSV-1 ve HSV-2. Her iki tür de farklı enfeksiyonları tetikleyebilir ve farklı yollarla yayılabilir:

 1. HSV-1 (Herpes Simplex Virüs Tip 1): Genellikle “oral herpes” olarak adlandırılan bu virüs türü, ağız, dudaklar, burun, yanaklar ve çevresindeki ciltte yaralara neden olur. Özellikle soğuk algınlığına veya öpüşme yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca, genital bölgede de enfeksiyon oluşturabilir, ancak bu daha az yaygın bir durumdur.
 2. HSV-2 (Herpes Simplex Virüs Tip 2): HSV-2, “genital herpes” olarak adlandırılan enfeksiyonun başlıca nedenidir. Genital bölgede yaralara neden olabilir ve genellikle cinsel temas yoluyla bulaşır. Ancak, ağız çevresinde de enfeksiyon oluşturabilir.

Herpes virüsü temas yoluyla bulaşır ve enfekte bir kişi, virüsü diğer kişilere aktarabilir. Bu temas, özellikle cinsel temas, öpüşme veya paylaşılan kişisel eşyalar aracılığıyla gerçekleşebilir.

Enfekte bir kişi, belirtileri olmasa bile virüsü bulaştırabilir (bu durumda, taşıyıcı olarak adlandırılırlar). Ayrıca, semptomsuz taşıyıcılar da belirli bir dönemde belirtiler göstermeyebilir, ancak hala virüsü başkalarına aktarabilirler.

Herpes enfeksiyonlarının tedavisi antiviral ilaçlarla yapılabilir ve semptomların hafifletilmesine ve enfeksiyonun yayılmasının engellenmesine yardımcı olabilir. Herpes enfeksiyonlarını önlemek için koruyucu önlemler almak, cinsel temas sırasında prezervatif kullanmak ve kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir. Eğer herpes enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa veya semptomlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Herpes Nasıl Bulaşır?

Herpes simplex virüsü (HSV) adı verilen virüs, temas yoluyla bulaşır. HSV enfeksiyonu, özellikle cinsel temas, öpüşme veya temas yoluyla bulaşabilir. İşte herpesin nasıl bulaştığına dair daha fazla bilgi:

 1. Cinsel Temas: Genital herpes (HSV-2), cinsel temas sırasında en yaygın olarak bulaşır. Enfekte bir kişi, virüsü cinsel olarak bulaştırabilir. Bu nedenle, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmak, enfeksiyon riskini azaltabilir, ancak tamamen önleyemez.
 2. Öpüşme: Oral herpes (HSV-1), özellikle öpüşme sırasında bulaşabilir. Bu, özellikle aktif bir soğuk yara (oral herpes lezyonu) varsa, ağız yoluyla bulaşabilir.
 3. Kişisel Temas: Herpes virüsü, enfekte bir kişinin vücut sıvıları (örneğin, tükürük veya genital akıntı) veya yaraları ile temas ettiğinizde bulaşabilir. Özellikle bu sıvılarla temas eden elleri gözlerinize, ağzınıza veya cinsel bölgelerinize götürdüğünüzde enfeksiyon olabilir.
 4. Paylaşılan Eşyalar: Herpes virüsü, paylaşılan eşyalar aracılığıyla da bulaşabilir. Örneğin, enfekte kişinin kullanmış olduğu öğeleri (örneğin, diş fırçası, havlu, bardak veya yemek eşyaları) kullanmak enfeksiyon riskini taşır.

Herpes enfeksiyonu, enfekte kişi aktif semptomlar göstermese bile bulaşabilir. Ayrıca, semptomsuz taşıyıcılar virüsü başkalarına aktarabilir, bu nedenle enfeksiyon riski vardır.

Herpes enfeksiyonunu önlemek için, koruyucu önlemler almak önemlidir. Cinsel temas sırasında prezervatif kullanmak, özellikle genital herpes riskini azaltabilir. Ayrıca, öpüşme sırasında dikkatli olmak ve kişisel hijyen kurallarına uymak da enfeksiyon riskini azaltabilir. Eğer herpes enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa veya semptomlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Herpes Nasıl Teşhis Edilir?

Herpes enfeksiyonunun teşhisi genellikle belirtiler ve semptomlar temel alınarak yapılır. Doktorunuz, aşağıdaki yöntemleri kullanarak herpes enfeksiyonunu teşhis edebilir:

 1. Fizik Muayene: Doktor, genital veya ağız çevresindeki lezyonları veya yaraları inceleyerek ve semptomları değerlendirerek teşhis sürecine başlar.
 2. Semptomlar ve Hikaye Anlatımı: Doktor, semptomlarınızı ve özgeçmişinizi sorgular. Semptomlarınız herpes enfeksiyonuna özgü ise ve daha önce benzer belirtiler yaşadıysanız, bu bilgiler teşhis için önemlidir.
 3. Viral Kültür Testi: Doktor, yara veya kabarcıklardan örnekler alarak herpes virüsünün laboratuvar testlerini yapabilir. Bu test, virüsün varlığını doğrulamak için kullanılır.
 4. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Testi: PCR testi, enfekte bölgeden alınan örneklerde herpes virüsünün genetik materyalini tespit etmek için kullanılır. PCR, enfeksiyonun tipini (HSV-1 veya HSV-2) belirlemek ve enfeksiyonun şiddetini değerlendirmek için de kullanılabilir.
 5. Kan Testi: Herpes virüsüne karşı antikorların varlığını belirlemek için kan testleri yapılabilir. Bu testler, daha önceki enfeksiyonları tespit etmek için kullanılır ve enfeksiyonun ne kadar süre önce meydana geldiğini belirlemeye yardımcı olabilir.
 6. Genetik Testler: Bazı özel durumlarda, genetik testler herpes enfeksiyonunu tanımada yardımcı olabilir. Özellikle nadir veya karmaşık vakalarda kullanılırlar.

Herpes enfeksiyonu teşhisi, genellikle semptomların ve test sonuçlarının birleşimine dayanır. Tedaviye başlamadan önce doğru bir teşhis almak önemlidir. Eğer herpes belirtileri veya enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Herpes Kendiliğinden Geçer mi?

Herpes, tedavi edilmediği takdirde genellikle kendiliğinden geçmez. Herpes enfeksiyonu, herpes simplex virüsü (HSV) adı verilen bir virüs tarafından neden olur ve vücutta kalıcı olur. Bu virüs, sinir hücrelerine yerleşir ve enfekte kişinin yaşamı boyunca tekrar nüks edebilir.

Herpes enfeksiyonlarının belirtileri ilk enfeksiyon sırasında daha belirgin ve şiddetli olabilir, ancak daha sonra semptomlar azalabilir ve hatta tamamen kaybolabilir. Ancak virüs vücutta kalır ve tetikleyici faktörler (stres, zayıf bağışıklık sistemi, hormonal değişiklikler vb.) etkisiyle yeniden aktifleşebilir. Bu nedenle, herpes genellikle tekrarlayan nöbetler şeklinde ortaya çıkar.

Tedavi edilmediği takdirde herpes semptomları sürebilir ve tekrarlayabilir. Ancak antiviral ilaçlar, semptomların süresini ve şiddetini azaltabilir, nöbetleri sıklaşmasını önleyebilir ve virüsün bulaşıcılığını azaltabilir. Bu nedenle, herpes belirtileri olan kişiler doktora başvurmalı ve uygun tedaviyi almalıdır.

Unutmayın ki herpes tedavi edilebilir bir enfeksiyondur ve doktor tavsiyesiyle kullanılan antiviral ilaçlar semptomların kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Eğer herpes belirtileri veya enfeksiyonu hakkında endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz.

Herpes Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Herpes enfeksiyonlarının tedavi yöntemleri, semptomların şiddeti ve sıklığına bağlı olarak değişebilir. Herpes tedavisinin temel amacı semptomları hafifletmek, nöbetlerin sıklığını azaltmak ve virüsün bulaşıcılığını kontrol altına almaktır. İşte herpes tedavi yöntemlerinin bazıları:

 1. Antiviral İlaçlar: Antiviral ilaçlar, herpes enfeksiyonlarının tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu ilaçlar semptomları hafifletir, nöbetleri kısaltır ve virüsün bulaşma riskini azaltır. Özellikle enfeksiyonun ilk belirtileri veya şiddetli nöbetler sırasında kullanılırlar. İlaçlar ağızdan (tablet veya sıvı form) veya topikal olarak (krem veya merhem) kullanılabilir. Örnek antiviral ilaçlar arasında asiklovir, valasiklovir ve famsiklovir bulunur.
 2. Ağrı Kesiciler: Ağrılı herpes lezyonları veya kabarcıklar için ağrı kesiciler reçete edilebilir. Bu ilaçlar semptomlardan kaynaklanan ağrı ve rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.
 3. Soguk Kompres: Ağrılı yaraların üzerine soğuk kompres uygulamak, ağrı ve şişliği azaltabilir.
 4. İyi Hijyen Uygulamaları: Herpes enfeksiyonu sırasında enfekte bölgeyi temiz tutmak ve bulaşmayı önlemek için hijyen kurallarına dikkat etmek önemlidir. Yaraları temizlemek ve enfekte bölgeye dokunmaktan kaçınmak önemlidir.
 5. Bağışıklık Sistemi Güçlendirme: Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, yeterince dinlenmek, dengeli beslenmek ve stresten kaçınmak bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve herpes nöbetlerinin sıklığını azaltabilir.

Unutmayın ki herpes enfeksiyonları tekrarlayabilir, bu nedenle semptomlar yeniden ortaya çıkarsa veya sık sık nöbetler yaşarsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmelisiniz. Ayrıca, antiviral ilaçları kullanırken doktorunuzun önerilerini takip etmek önemlidir. Herpes enfeksiyonlarını önlemek için cinsel temas sırasında prezervatif kullanmak ve temas sırasında dikkatli olmak da önemlidir.

Herpes İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Herpes enfeksiyonu için başvurmanız gereken ilk adım, bir sağlık profesyoneline danışmaktır. Herpesin teşhisi ve tedavisi için birkaç farklı tıbbi uzmanlık alanına başvurabilirsiniz. İşte herpes için başvurabileceğiniz tıbbi uzmanlık alanları:

 1. Ürolog veya Jinekolog: Genital herpes (HSV-2) belirtileri gösteriyorsanız, bir ürolog (erkekler için) veya jinekolog (kadınlar için) uzmanlığında bir doktora başvurmanız gerekebilir.
 2. Aile Hekimi: Birçok insan herpes enfeksiyonları için öncelikle aile hekimlerine başvurur. Aile hekimi, semptomlarınızı değerlendirir ve gerekirse sizi uzman bir doktora yönlendirebilir.
 3. Dermatolog (Cilt Hastalıkları Uzmanı): Özellikle cilt lezyonları veya kabarcıklarla ilişkili belirtileriniz varsa, dermatologlar herpes enfeksiyonlarını teşhis etmek ve tedavi etmek konusunda uzmandırlar.
 4. İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı: Özellikle karmaşık veya tekrarlayan herpes enfeksiyonları ile ilgili sorunlarınız varsa, bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı, doğru teşhis ve tedaviyi sağlayabilir.
 5. Ruh Sağlığı Profesyoneli: Herpes teşhisi, psikolojik etkilere neden olabilir, özellikle ilk kez teşhis edilen kişiler için bu durum stres ve endişeye yol açabilir. Ruh sağlığı profesyonelleri, psikolojik destek ve danışmanlık sağlayabilirler.

Herpes enfeksiyonu hakkında endişeleriniz veya semptomlarınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir. Doktorunuz size doğru teşhisi koyacak ve uygun tedaviyi önererek semptomlarınızı hafifletecektir. Ayrıca, herpes enfeksiyonlarının yönetimi ve enfeksiyonun yayılmasını önleme konularında size rehberlik edecektir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Ebru Hacer Biberoglu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Ebru Hacer Biberoğlu
Op Dr Alptekin Alagoz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzm. Dr. Alptekin Alagöz
Op Dr Lala Isgandarova
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Lala Isgandarova
Op Dr Khayala Aliyeva
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Khayala Aliyeva
Op Dr Osman Denizhan Ozgun
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Osman Denizhan Özgün
Op Dr Oscar Oguten
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Oskar Öğüten
Op Dr Mesut Tul
Tüp Bebek
Uzm. Dr. Mesut Tül
Prof Dr Mehmet Cengiz Colakoglu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu
Op Dr Azize Bahar Kucukay
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Azize Bahar Küçükay
Op Dr Emine Gul Savci
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Emine Gül Savcı