Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

İçindekiler

kan uyuşmazlığı

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Kan uyuşmazlığı, bir kişinin kandaki ABO kan grubu ve Rh faktörü ile bir başka kişinin kan grubu ve Rh faktörünün farklı olması durumunu ifade eder. Kan uyuşmazlığı, kan nakli veya gebelik sırasında karşılaşılabilecek bir sorun olarak önemlidir. İşte bu konuda daha fazla bilgi:

 1. ABO Kan Grubu Uyuşmazlığı: ABO kan grubu sistemi, kanın yüzeyinde bulunan A ve B antijenlerine dayalı olarak dört ana kan grubunu tanımlar: A, B, AB ve O. Bir kişinin kan grubu, bu antijenlerin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Kan uyuşmazlığı, alıcı ve verici arasındaki kan gruplarının farklı olduğu durumlarda oluşabilir. Örneğin, bir kişiye A kan grubundan bir kan verilmesi gerektiğinde, vericinin kan grubunun O veya B olması durumunda uyuşmazlık söz konusu olur.
 2. Rh Faktörü Uyuşmazlığı: Rh faktörü, kanın yüzeyinde bulunan bir başka antijendir. Kişiler Rh pozitif (Rh+) veya Rh negatif (Rh-) olarak sınıflandırılır. Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir baba arasındaki bir gebelik sırasında, bebekte Rh faktörü uyuşmazlığı riski vardır. Anne Rh negatifse ve bebek Rh pozitifse, anne vücudu bebekten gelen Rh pozitif kanı reddedebilir. Bu duruma “Rh uyuşmazlığı” veya “Rh inkompatibilitesi” denir.

Kan uyuşmazlığı, kan transfüzyonları veya gebelikler sırasında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, kan vericileri ve alıcıları seçerken dikkatli bir şekilde uyumlu kan gruplarına ve Rh faktörlerine dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, gebelik sırasında Rh uyuşmazlığının önlenmesi için uygun önlemler alınmalıdır, örneğin Rh negatif bir anneye Rh immünoglobulin (RhIG) enjekte edilerek bebekteki potansiyel sorunlar önlenebilir.

Kan Uyuşmazlığı Neden Olur?

Kan uyuşmazlığı, genellikle bir kişinin kandaki ABO kan grubu ve Rh faktörü ile başka bir kişinin kan grubu ve Rh faktörünün farklı olması nedeniyle ortaya çıkar. İşte kan uyuşmazlığına yol açan temel nedenler:

 1. ABO Kan Grubu Uyuşmazlığı: ABO kan grubu sistemi, kandaki A ve B antijenlerine dayanır. İnsanlar A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan gruptan birine aittirler. Kan uyuşmazlığı, alıcı ve vericinin kan gruplarının uyuşmaması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, kan grubu A olan bir kişiye kan grubu B olan bir başkasının kanı verildiğinde veya tam tersi durumda kan uyuşmazlığı sorunları meydana gelebilir.
 2. Rh Faktörü Uyuşmazlığı: Rh faktörü, kanın yüzeyinde bulunan bir başka antijendir ve kişiler Rh pozitif (Rh+) veya Rh negatif (Rh-) olarak sınıflandırılırlar. Rh faktörü uyuşmazlığı, Rh negatif bir anne ile Rh pozitif bir baba arasında bir gebelik sırasında ortaya çıkabilir. Anne Rh negatifse ve bebek Rh pozitifse, anne vücudu bebekten gelen Rh pozitif kanı yabancı madde olarak algılar ve antikorlar üretmeye başlayarak bebekle ilgili sorunlara yol açabilir. Bu durum “Rh uyuşmazlığı” olarak adlandırılır.
 3. Başka Kan Grubu Sistemleri: ABO ve Rh faktörü dışında, başka kan grubu sistemleri de vardır ve bazen bu sistemlerdeki uyuşmazlıklar da sorunlara yol açabilir. Örneğin, Kell, Duffy, veya Kidd gibi diğer kan gruplarına ait antijenler arasında uyuşmazlık ortaya çıkabilir.

Kan uyuşmazlığı, genellikle kan nakli veya gebelik sırasında sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, kan nakli yapılırken ve gebelik sırasında dikkatli bir şekilde uyumlu kan grupları ve Rh faktörleri seçilmelidir. Ayrıca, Rh uyuşmazlığı gibi durumların önlenmesi ve tedavi edilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kan Uyuşmazlığı Nasıl Teşhis Edilir?

Kan uyuşmazlığının teşhisi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, uyuşmazlığın türüne (ABO, Rh veya başka bir kan grubu sistemine ait) ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte kan uyuşmazlığının teşhis edilmesi için sıkça kullanılan yöntemler:

 1. Kan Grubu Testi: Kan uyuşmazlığının temel teşhis yöntemi, alıcı ve vericinin kan gruplarını belirlemektir. ABO kan grubu ve Rh faktörü tespiti için standart bir kan grubu testi yapılır. Bu test, kanın hangi antijenlere (A, B, AB, O, Rh+ veya Rh-) sahip olduğunu gösterir.
 2. Kan Uyuşmazlığı Antikor Testleri: İlgili kan uyuşmazlığı türünü teşhis etmek ve antikorların varlığını belirlemek için antikor tarama testleri yapılır. Bu testler, hastanın kanında yabancı antikorların bulunup bulunmadığını tespit eder. Örneğin, bir kişiye A kan grubundan bir kan verildiğinde, alıcıda B antikorları olup olmadığını belirlemek için antikor testleri kullanılır.
 3. Hemolitik Anemi ve Diğer Semptomların Değerlendirilmesi: Kan uyuşmazlığı ciddi bir sorun olabilir ve semptomlara neden olabilir. Hemolitik anemi, sarılık, yorgunluk ve diğer semptomlar bu tür bir uyuşmazlığın bir işareti olabilir. Bu semptomların varlığı, kan uyuşmazlığını düşündüren bir klinik belirti olabilir ve teşhis sürecine katkıda bulunabilir.
 4. Özel Testler: Rh uyuşmazlığını teşhis etmek için özel testler de kullanılabilir. Örneğin, anne adayının kanında Rh antikorlarının tespiti yapılabilir. Ayrıca, fetüsün Rh pozitif olup olmadığını ve anne ile bebek arasındaki Rh uyuşmazlığını değerlendirmek için ultrason veya amniyosentez gibi tıbbi görüntüleme ve test yöntemleri kullanılabilir.

Kan uyuşmazlığının teşhisi, hastanın tıbbi geçmişi, semptomları ve tıbbi test sonuçlarına dayanır. Teşhisin doğru bir şekilde konulması önemlidir, çünkü uygun tedaviyi belirlemek ve olası komplikasyonları önlemek için gereklidir. Bu nedenle, kan uyuşmazlığından şüphelenildiğinde bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir.

Kan Uyuşmazlığı Varsa Ne Yapılmalıdır?

Kan uyuşmazlığı teşhis edildiğinde, uygun tedavi ve yönetim önemlidir. Hangi adımların atılacağı, uyuşmazlığın türüne (ABO, Rh veya başka bir kan grup sistemi) ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte kan uyuşmazlığı durumunda atılması gereken temel adımlar:

 1. İlgili Tıbbi Danışmanlık: Kan uyuşmazlığı teşhisi konulduğunda, bir sağlık profesyoneline başvurmak önemlidir. Uzman doktor, hastanın durumunu değerlendirecek ve uygun tedavi planını belirleyecektir. Ayrıca, uyuşmazlığın türüne göre farklı uzmanlık alanlarına yönlendirme yapabilir.
 2. Semptomları İzleme: Kan uyuşmazlığı semptomlarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle anemi, sarılık ve diğer semptomlar görüyorsanız, bunları doktorunuza bildirmelisiniz. Doktorunuz, semptomları izleyerek tedavinin etkinliğini değerlendirecektir.
 3. Kan Nakli: Kan nakli gerekebilir, özellikle ABO kan grubu uyuşmazlığı durumlarında. Hastanın ihtiyacına göre uyumlu kan grubundan kan nakli yapılabilir. Kan nakli işlemi uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilir ve kanın dikkatli bir şekilde eşleştirilmesi gereklidir.
 4. Rh Uyuşmazlığı Tedavisi: Rh uyuşmazlığı durumunda, anne ile bebeğin kan gruplarındaki uyumsuzluk nedeniyle anne vücudu bebeğin Rh pozitif kanını reddedebilir. Bu durumu önlemek ve tedavi etmek için Rh immünoglobulin (RhIG) enjeksiyonları verilebilir. Bu enjeksiyonlar, anne tarafından üretilen Rh antikorlarının bebekle temas etmesini engeller.
 5. Gebelik Yönetimi: Rh uyuşmazlığı olan bir gebelik durumunda, gebelik özel bir şekilde izlenmelidir. Doktor, annenin ve bebeğin sağlığını korumak için gereken önlemleri alacaktır. Bu, düzenli kontroller, ultrason incelemeleri ve gerekirse diğer medikal müdahaleleri içerebilir.

Kan uyuşmazlığının tedavisi ve yönetimi, hastanın durumuna ve uyuşmazlığın türüne bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir sağlık profesyonelinin rehberliği ve önerilerine uymak önemlidir. Tedaviye erken başlamak ve düzenli doktor kontrollerine katılmak, komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kan Uyuşmazlığının Zararları Nelerdir?

Kan uyuşmazlığı, uyumsuz kan grupları veya Rh faktörü nedeniyle ortaya çıkabilen bir durumdur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Zararları, uyuşmazlığın türüne, şiddetine ve tedaviye erken müdahale edilip edilmediğine bağlı olarak değişebilir. İşte kan uyuşmazlığının olası zararları:

 1. Hemolitik Anemi: Kan uyuşmazlığının en belirgin zararı, hemolitik anemi olarak adlandırılan bir durumdur. Bu, vücutta yetersiz sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresinin bulunması ve kırmızı kan hücrelerinin hızla yok olması sonucunda meydana gelir. Hemolitik anemi, yorgunluk, solgunluk, halsizlik, baş ağrısı ve sarılık gibi semptomlara yol açabilir.
 2. Sarılık: Hemolitik anemi nedeniyle meydana gelen kırmızı kan hücresi yıkımı, vücutta fazla miktarda bilirubin adı verilen bir madde üretilmesine yol açabilir. Bu, cilt ve gözlerin sararmasına (sarılık) neden olabilir.
 3. Organ Hasarı: Kronik ve şiddetli kan uyuşmazlığı, vücudun organlarına zarar verebilir. Özellikle karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi organlar etkilenebilir.
 4. Bebek ve Anne Sağlığı Üzerinde Etkiler (Rh Uyuşmazlığı): Rh uyuşmazlığı, anne ile bebeği arasındaki Rh faktörü uyumsuzluğundan kaynaklanır. Bu durumda, anne Rh negatifse ve bebek Rh pozitifse, anne vücudu bebekten gelen Rh pozitif kanı yabancı madde olarak algılar ve antikorlar üretebilir. Bu, gelecekteki gebeliklerde veya kan nakli gerektiren durumlarda komplikasyonlara neden olabilir.
 5. Kan Nakli Sorunları: Kan uyuşmazlığı, kan nakli sırasında uyumsuz kan gruplarının verilmesi durumunda sorunlara yol açabilir. Uyumsuz kan verildiğinde, alıcı vücudu yabancı madde olarak algılar ve ağır reaksiyonlara neden olabilir.
 6. Ölüme Yol Açabilen Ciddi Durumlar: Özellikle Rh uyuşmazlığı gibi ciddi kan uyuşmazlıkları, tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Kan uyuşmazlığı, uygun tedavi ve yönetimle kontrol altına alınabilir. Bu nedenle, kan uyuşmazlığının teşhis edildiği durumlarda bir sağlık profesyoneline başvurmak ve önerilen tedavi planına uymak önemlidir. Bu, potansiyel komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir ve hastanın sağlığını koruyabilir.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi

Kan uyuşmazlığı iğnesi, Rh uyuşmazlığı adı verilen bir durumu önlemek veya tedavi etmek için kullanılan bir tıbbi prosedürün bir parçasıdır. Bu iğne, Rh negatif (Rh-) bir anne adayına verilir ve Rh pozitif (Rh+) bir bebek beklerken veya Rh pozitif kan nakli alırken kullanılır.

İşte kan uyuşmazlığı iğnesi hakkında daha fazla bilgi:

Adı ve Amaç: Kan uyuşmazlığı iğnesi, Rh uyuşmazlığına karşı koruma sağlamak amacıyla Rh negatif bir kişiye uygulanan bir tıbbi işlemin adıdır. Ayrıca “Rh immünoglobulin (RhIG)” veya “Rh profilaksisi” olarak da adlandırılır.

Nasıl Çalışır: Rh uyuşmazlığı, anne Rh negatif ve bebek Rh pozitifse, anne vücudu bebeğin Rh pozitif kanını yabancı madde olarak algılar ve antikorlar üretebilir. Bu antikorlar, gelecekteki gebeliklerde veya kan nakli gerektiren durumlarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Rh uyuşmazlığı iğnesi, annenin kanına Rh immünoglobulin enjekte ederek, annenin vücudunun bebeğin Rh pozitif kanına karşı antikor üretmesini önler.

Ne Zaman Verilir: Rh uyuşmazlığı iğnesi, Rh negatif bir anne adayına aşağıdaki durumlarda verilir:

Rh pozitif bir bebek beklerken.

 • Gebelik sırasında veya doğum sonrası, annenin kanındaki bebeğin kanına karışma riski olduğunda (örneğin, bebeğin Rh pozitif olduğu tespit edilmişse).

İlgili diğer tıbbi durumlarda, örneğin bir Rh pozitif kan transfüzyonu aldığında.

Nasıl Uygulanır: Rh uyuşmazlığı iğnesi genellikle bir sağlık profesyoneli tarafından kas içine (intramusküler) uygulanır. İğne, bebeğin kan grubunu belirlemek için yapılan testler veya gebeliğin erken döneminde bir kan örneği alınırken de verilebilir.

Etki Süresi: Rh uyuşmazlığı iğnesi, vücutta yaklaşık 12 hafta boyunca etkili olabilir. Bu nedenle, iğne gebelik sırasında ve doğum sonrası dönemlerde belirli aralıklarla tekrarlanabilir.

Rh uyuşmazlığı iğnesi, Rh uyuşmazlığına bağlı komplikasyonları önlemek veya tedavi etmek için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Rh negatif bir anne adayına, gebelik sırasında veya diğer uygun tıbbi durumlarda doktorun önerisi ve rehberliğiyle verilir.

Gebelikte Kan Uyuşmazlığı

Gebelik sırasında kan uyuşmazlığı, anne ve bebek arasındaki kan gruplarının uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkabilen bir tıbbi durumdur. En sık rastlanan kan uyuşmazlığı türü, anne adayının Rh negatif (Rh-) ve bebek Rh pozitif (Rh+) olduğu durumdur. Bu tür uyuşmazlık Rh uyuşmazlığı olarak adlandırılır.

Rh uyuşmazlığı, anne ile bebek arasındaki Rh faktörü uyumsuzluğundan kaynaklanır. Rh faktörü, kanın yüzeyinde bulunan bir antijendir ve kişiler Rh pozitif (Rh+) veya Rh negatif (Rh-) olarak sınıflandırılırlar. Eğer anne Rh negatifse ve bebek Rh pozitifse, anne vücudu gebelik sırasında veya doğum sonrası dönemde bebekten gelen Rh pozitif kanı yabancı madde olarak algılar ve antikorlar üretmeye başlayabilir.

Rh uyuşmazlığı durumunda, aşağıdaki faktörler rol oynar:

 1. Teşhis: Rh uyuşmazlığı, prenatal (gebelik öncesi) kan testleri veya gebelik sırasında yapılan kan testleri ile teşhis edilir. Bu testler, anne ve bebek Rh faktörlerini belirler.
 2. Risk Faktörleri: Rh uyuşmazlığı genellikle ilk gebelikte sorun yaratmaz, ancak anne Rh negatifse ve bebek de Rh pozitifse, anne vücudu ilk gebelikte antikorlar üretmez. Ancak bu durumda antikorlar, ikinci veya sonraki Rh pozitif gebeliklerde sorunlara neden olabilir.
 3. Komplikasyonlar: Rh uyuşmazlığında anne tarafından üretilen antikorlar, bebekten gelen Rh pozitif kanı hedef alır ve bu kanı yok etmeye çalışır. Bu, bebekte anemiye (kırmızı kan hücresi sayısının azalması), sarılığa ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Rh uyuşmazlığı durumunda alınması gereken tedbirler şunlar olabilir:

 • Rh uyuşmazlığının belirlenmesi durumunda, anne adayına Rh immünoglobulin (RhIG) adı verilen bir iğne verilebilir. Bu iğne, anne vücudunun bebekten gelen Rh pozitif kanı reddetmesini önler.
 • Bebek doğduğunda, doğum sonrası dönemde ve gerektiğinde bebek ve anne yakından izlenir.
 • Eğer bebekte Rh uyuşmazlığına bağlı sağlık sorunları gelişirse, tıbbi müdahale gerekebilir.

Rh uyuşmazlığı, uygun şekilde izlendiğinde ve tedavi edildiğinde genellikle sorun yaratmaz. Ancak dikkat edilmediğinde veya tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, gebelik sırasında düzenli olarak doktor kontrolüne gitmek ve uzman tavsiyelerini takip etmek önemlidir.

Kan Uyuşmazlığı İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekir?

Kan uyuşmazlığı durumunda başvurmanız gereken bölüm ve sağlık profesyoneli, uyuşmazlığın türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. İşte kan uyuşmazlığına yönelik başvuru yapabileceğiniz bölümler ve sağlık profesyonelleri:

 1. Genel Pratisyen (Aile Hekimi): Kan uyuşmazlığı belirtileri veya endişeleriniz varsa, önce bir aile hekimine veya genel pratisyene başvurabilirsiniz. Genel pratisyen, semptomları değerlendirebilir ve gerektiğinde ileri tetkikler veya uzman tavsiyeleri için sizi başka bir uzmana yönlendirebilir.
 2. Hematoloji (Hematolog): Kan uyuşmazlığı, kan ve kan hastalıkları ile ilgilenen bir uzman olan hematologların ilgi alanına girer. Kan grupları, kan hastalıkları ve kan transfüzyonları konularında uzmandırlar. Kan uyuşmazlığının tanı ve tedavisinde hematologlar önemli bir rol oynayabilirler.
 3. Jinekolog ve Obstetrik Uzman (Jinekolog-Obstetrikçi): Özellikle Rh uyuşmazlığı gibi durumlar gebelik sırasında ortaya çıkarsa, jinekolog veya obstetrik uzmanla iletişime geçmek önemlidir. Bu uzmanlar, anne ve bebeğin sağlığını izlemek ve gerektiğinde tedavi planları geliştirmek için gereken tıbbi bilgiye sahiptirler.
 4. Kardiyoloji (Kardiyolog): Kan uyuşmazlığının bazı türleri, kalp ve dolaşım sistemine zarar verebilir. Bu tür komplikasyonlarla karşı karşıya iseniz, kardiyologlar bu konuda yardımcı olabilirler.
 5. Çocuk Hematoloji (Pediatrik Hematolog): Çocuklarda kan uyuşmazlığı veya Rh uyuşmazlığı durumlarında, pediatrik hematologlar çocukların sağlığını değerlendirmek ve uygun tedaviyi yönlendirmek için uzmanlaşmışlardır.

Kan uyuşmazlığı ile ilgili hangi bölüme başvurmanız gerektiği, semptomlarınıza, yaşınıza ve mevcut sağlık durumunuza bağlı olarak değişebilir. Genel pratisyenden başlayarak, doktorunuz sizi uygun uzmana yönlendirecektir. Uzman tavsiyelerini takip etmek ve düzenli doktor kontrollerine gitmek, kan uyuşmazlığı durumlarının yönetilmesine yardımcı olabilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Hacer Biberoglu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doç. Dr. Ebru Hacer Biberoğlu
Op Dr Alptekin Alagoz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzm. Dr. Alptekin Alagöz
Op Dr Lala Isgandarova
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Lala Isgandarova
Op Dr Khayala Aliyeva
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Khayala Aliyeva
Op Dr Osman Denizhan Ozgun
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Osman Denizhan Özgün
Op Dr Oscar Oguten
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Oskar Öğüten
Prof Dr Mehmet Cengiz Colakoglu
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu
Op Dr Azize Bahar Kucukay
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Azize Bahar Küçükay
Op Dr Emine Gul Savci
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. Emine Gül Savcı