Fibromiyalji Nedenleri, Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

Fibromiyalji Nedenleri, Belirtileri, Tedavi Yöntemleri

İçindekiler

fibromiyalji

Fibromiyalji Nedir?

Fibromiyalji, kronik bir ağrı sendromu olarak sınıflandırılan bir sağlık durumudur. Bu sendrom, yaygın kas ve bağ dokusu ağrısı, yorgunluk, uyku sorunları ve hassasiyet noktaları gibi belirtilerle karakterizedir. Fibromiyalji genellikle ağrıya, yorgunluğa ve genel yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir. Ayrıca sıklıkla diğer semptomlarla birlikte görülür, bu semptomlar şunları içerebilir:

 1. Sabah sertliği: Kişiler sabahları vücutlarında ağrı ve sertlik hissiyle uyanabilirler.
 2. Uyku bozuklukları: Fibromiyalji hastaları sık sık uyku düzeni sorunları yaşarlar ve derin uyku aşamasına geçişte zorlanabilirler.
 3. Yorgunluk: Fibromiyalji, sürekli yorgunluk hissi ile ilişkilendirilir. Bu yorgunluk, kişinin enerji seviyelerini etkileyebilir.
 4. Baş ağrıları: Migren veya gerilim tipi baş ağrıları gibi baş ağrıları yaygın bir semptom olabilir.
 5. Sindirim sorunları: İrritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunları fibromiyalji ile sıklıkla ilişkilendirilir.
 6. Dikkat ve hafıza sorunları: “fibro sisleme” olarak adlandırılan, zihinsel odaklanma ve hafıza sorunları yaşama eğilimi vardır.

Fibromiyalji tam olarak neden oluştuğu bilinmeyen bir durumdur, ancak genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tanısı, hastanın semptomlarına dayanarak konur ve başka bir tıbbi durumun varlığını dışlamak için bazı tıbbi testler gerekebilir.

Fibromiyalji yönetimi, semptomların hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır. Tedavi planı genellikle ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz, stres yönetimi ve uyku düzenlemesi gibi yöntemleri içerebilir. Ayrıca, hastaların semptomlarına uygun bireysel bir yaklaşım benimsemeleri önemlidir.

Fibromiyalji, kronik bir durum olduğu için, tedavi ve semptom yönetimi uzun vadeli bir süreci içerebilir. Bu nedenle, bir sağlık profesyoneliyle yakın işbirliği içinde çalışmak ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmak önemlidir.

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Fibromiyalji, çeşitli belirtilerle karakterize edilen kronik bir ağrı sendromudur. Bu belirtiler bireyden bireye farklılık gösterebilir ve şiddeti değişebilir. Fibromiyalji belirtileri şunlar olabilir:

 1. Yaygın Kas ve Bağ Dokusu Ağrısı: En belirgin belirti, vücudun farklı bölgelerindeki kaslarda ve bağ dokusunda yaygın ağrıdır. Bu ağrı, birçok noktada hissedilen hassas bölgelerle sınırlıdır.
 2. Hassasiyet Noktaları: Fibromiyalji hastaları, vücutlarının belirli noktalarına hafif dokunuşla dahi ağrı ve hassasiyet hissedebilirler. Amerikan Romatizma Derneği, bu hassas bölgelerin dokuzunu tanımlamıştır.
 3. Yorgunluk: Fibromiyalji sıklıkla şiddetli yorgunluk hissiyle ilişkilendirilir. Bu yorgunluk, kişinin günlük aktivitelerini sürdürmesini zorlaştırabilir.
 4. Uyku Sorunları: Fibromiyalji hastaları genellikle uykusuzluk, uykusuzluk nedeniyle sık uyanma veya uyku apnesi gibi uyku sorunları yaşarlar. Bu, dinlenememe hissini artırabilir.
 5. Sabah Sertliği: Sabahları vücutta sertlik ve hareket zorluğu hissedebilirler.
 6. Baş Ağrıları: Migren veya gerilim tipi baş ağrıları, fibromiyalji hastalarında sık görülen başka bir semptom olabilir.
 7. Sindirim Sorunları: İrritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunları, fibromiyalji ile sıklıkla ilişkilendirilir.
 8. Dikkat ve Hafıza Sorunları: “Fibro sisleme” olarak adlandırılan, zihinsel odaklanma ve hafıza sorunları yaşama eğilimi vardır.
 9. Depresyon ve Anksiyete: Fibromiyalji, bazı kişilerde depresyon ve anksiyete gibi duygusal sorunları tetikleyebilir veya mevcut sorunları kötüleştirebilir.

Belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı hastalar daha şiddetli semptomlar yaşarken diğerleri daha hafif semptomlarla başa çıkabilir. Fibromiyalji tanısı, semptomların varlığına ve süresine dayalı olarak bir sağlık profesyoneli tarafından konur. Fibromiyalji tedavisi, semptomların hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla birçok yaklaşımı içerebilir ve kişiselleştirilmiş bir tedavi planı gerektirebilir. Bu nedenle, fibromiyalji belirtileri yaşayan kişilerin bir sağlık profesyoneliyle yakın işbirliği içinde çalışması önemlidir.

Fibromiyalji Nedenleri Nelerdir?

Fibromiyalji’nin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir ve bu durumun kökeni karmaşık bir şekilde anlaşılmış değildir. Ancak, fibromiyaljiyi tetikleyen veya etkileyen bazı faktörler ve hipotezler bulunmaktadır. İşte potansiyel fibromiyalji nedenleri ve etkileyebilecek faktörler:

 1. Genetik Faktörler: Aile geçmişi, fibromiyalji riskini artırabilir. Fibromiyalji hastalarının aile üyelerinde benzer semptomları olan kişilerin daha fazla olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle genetik faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir.
 2. Santral Sinir Sistemi Anormallikleri: Fibromiyalji hastalarında santral sinir sistemi (beyin ve omurilik) ile ilgili anormallikler olduğu düşünülmektedir. Ağrı işleme ve algılamaya yönelik değişiklikler, ağrı ve hassasiyetin artmasına katkıda bulunabilir.
 3. Hormonal Faktörler: Hormonal değişiklikler, fibromiyalji semptomlarını etkileyebilir. Özellikle kadınlarda hormon seviyelerinin dalgalanması, semptomların şiddetlenmesine yol açabilir.
 4. Psikolojik ve Duygusal Faktörler: Stres, anksiyete, depresyon ve travma gibi psikolojik faktörler, fibromiyalji semptomlarını kötüleştirebilir veya tetikleyebilir.
 5. Uyku Sorunları: Fibromiyalji hastaları genellikle uyku sorunları yaşarlar ve bu durum semptomları kötüleştirebilir. Uykusuzluk, ağrı algısını artırabilir.
 6. Bağışıklık Sistemi Anormallikleri: Bağışıklık sistemi ile ilgili bazı anormallikler, fibromiyalji gelişimine katkıda bulunabilir.
 7. Fiziksel veya Duyusal Travma: Fiziksel yaralanmalar veya duyusal travmalar (örneğin, ciddi bir kaza veya cerrahi operasyon) bazı insanlarda fibromiyalji semptomlarının başlamasına neden olabilir.

Fibromiyalji’nin kesin nedeni hala bilinmemekle birlikte, yukarıdaki faktörlerin bir kombinasyonunun bu durumu tetikleyebileceği veya etkileyebileceği düşünülmektedir. Her hastanın durumu farklıdır ve nedenler kişiden kişiye değişebilir. Teşhis ve tedavi, fibromiyalji semptomlarını yönetmeye odaklanır ve her hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

Fibromiyalji Nasıl Teşhis Edilir?

Fibromiyalji teşhisi koymak genellikle klinik bir süreç gerektirir ve diğer potansiyel sağlık sorunlarını dışlamayı içerir. Fibromiyalji teşhisi koymak için genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Semptomların İncelenmesi: Doktor, hastanın semptomlarını ve semptomların ne kadar süredir devam ettiğini ayrıntılı bir şekilde değerlendirir. Fibromiyalji belirtileri olan yaygın kas ağrısı, yorgunluk, uyku sorunları ve hassasiyet noktaları gibi belirtileri sormak ve anlamak önemlidir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, fibromiyalji belirtileri gösteren hassas bölgeleri kontrol eder ve vücutta diğer muhtemel nedenleri dışlamak için bir fizik muayene yapar.
 3. Tanı Kriterlerine Göre Değerlendirme: Fibromiyalji tanısı, genellikle Amerikan Romatizma Derneği tarafından geliştirilen belirli tanı kriterlerine dayanır. Bu kriterler, vücuttaki hassas noktaların sayısı ve yaygın kas ağrısının süresi gibi faktörleri içerir. Genellikle doktor, bu kriterlere uygun olan hastaları fibromiyalji teşhisi koyar.
 4. Diğer Nedenlerin Dışlanması: Fibromiyalji teşhisi koymadan önce, diğer sağlık sorunlarının dışlanması önemlidir. Çünkü fibromiyalji belirtileri, diğer tıbbi durumlarla da örtüşebilir. Bu nedenle, doktor, kan testleri veya görüntüleme testleri gibi ilave testler isteyebilir.
 5. Semptom Takibi: Teşhis konulduktan sonra, hastanın semptomları ve tedaviye yanıtı yakından izlenir. Semptomların düzelip düzelmediği ve tedaviye nasıl yanıt verildiği düzenli olarak değerlendirilir.

Fibromiyalji teşhisi, bazen zaman alabilir çünkü bu durumun tanısı diğer sağlık sorunlarının dışlanmasını gerektirir. Ayrıca, fibromiyalji semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bu nedenle tanı koymak bazen zor olabilir.

Fibromiyalji teşhisi konulduktan sonra, tedavi planı belirlenir. Tedavi genellikle semptomların hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır. Bu tedavi planı, ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz, stres yönetimi ve uyku düzenlemesi gibi bir dizi yöntemi içerebilir. Her hasta farklı olduğu için, tedavi planı bireyselleştirilir ve hastanın özel ihtiyaçlarına göre uyarlanır.

Fibromiyalji İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Fibromiyalji risk faktörleri hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu kronik ağrı sendromunu tetikleyen veya etkileyen bazı olası risk faktörleri ve ilişkilendirilen durumlar vardır. Bunlar şunlar olabilir:

 1. Cinsiyet: Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Kadınlarda fibromiyalji riski erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazladır.
 2. Yaş: Fibromiyalji genellikle orta yaş ve sonrasında ortaya çıkar, ancak her yaşta görülebilir.
 3. Genetik Yatkınlık: Aile geçmişi, fibromiyalji riskini artırabilir. Akrabalarda fibromiyalji veya diğer kronik ağrı sendromları öyküsü bulunması, bireyin riskini artırabilir.
 4. Diğer Tıbbi Durumlar: Bazı başka sağlık sorunları, fibromiyalji riskini artırabilir veya semptomları tetikleyebilir. Örneğin, romatoid artrit, lupus, irritable bowel syndrome (IBS), ve migren gibi durumlarla fibromiyalji arasında bir ilişki olabilir.
 5. Stres ve Psikolojik Faktörler: Stres, travma, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik faktörler, fibromiyalji semptomlarını artırabilir veya şiddetlendirebilir. Bu nedenle, psikolojik sağlık durumu da risk faktörü olabilir.
 6. Fiziksel Travma: Bir kişi, geçmişte ciddi bir fiziksel travma veya yaralanma geçirmişse, bu fibromiyalji riskini artırabilir.
 7. İklim ve Çevresel Faktörler: Bazı çevresel faktörler ve hava değişiklikleri fibromiyalji semptomlarını kötüleştirebilir.

Fibromiyalji kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, hormonal, nörolojik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonunun bu duruma yol açabileceği düşünülmektedir. Risk faktörleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve herkes bu faktörlerden etkilenmez. Ancak fibromiyalji semptomları yaşayan veya risk altında olduğunu düşünen kişiler, bir sağlık profesyoneli ile konuşarak durumu daha iyi anlayabilirler ve uygun tedavi ve yönetim stratejilerini keşfedebilirler.

Fibromiyalji Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Fibromiyalji tedavisi, semptomların hafifletilmesi, yaşam kalitesinin artırılması ve kişinin günlük yaşamını daha iyi yönetmesini amaçlar. Tedavi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireyselleştirilmiş bir planla yürütülür. Aşağıda, fibromiyalji tedavi yöntemlerinin bir listesi bulunmaktadır:

 1. İlaç Tedavisi:
  • Ağrı yönetimi için ağrı kesici ilaçlar, özellikle düşük dozda antidepresanlar veya antiepileptik ilaçlar kullanılabilir.
  • Uyku düzenlemesi için uyku ilaçları veya melatonin gibi uyku düzenleyici ilaçlar kullanılabilir.
  • Kas gevşetici ilaçlar, kas spazmlarını hafifletmek için kullanılabilir.
 2. Fizik Tedavi:
  • Fizyoterapi veya fizik tedavi programları, kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve ağrıyı azaltmak için önerilebilir.
  • Isı, soğuk terapi ve masaj, ağrıyı hafifletmek ve kas gerginliğini azaltmak için kullanılabilir.
 3. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite:
  • Düzenli egzersiz, fibromiyalji semptomlarını yönetmede önemli bir rol oynar. Hafif aerobik egzersizler, kas güçlendirme hareketleri ve esneme egzersizleri önerilebilir.
  • Egzersiz programı, kişinin fiziksel durumuna ve semptomlarına uygun şekilde düzenlenmelidir.
 4. Stres Yönetimi:
  • Stres ve anksiyete, fibromiyalji semptomlarını kötüleştirebilir. Yoga, meditasyon, derin solunum egzersizleri ve diğer stres azaltma teknikleri, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.
 5. Uyku Düzenlemesi:
  • Düzenli bir uyku programı oluşturmak, uyku kalitesini artırabilir. Ayrıca, uyku hijyeni uygulamak da önemlidir.
 6. Beslenme:
  • Dengeli bir beslenme planı, fibromiyalji semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Bazı kişiler için gıda hassasiyetleri fibromiyalji semptomlarını artırabilir, bu nedenle uygun bir diyet planı önemlidir.
 7. Psikoterapi:
  • Depresyon, anksiyete veya diğer duygusal sorunlarla başa çıkmak için psikoterapi (konuşma terapisi) önerilebilir.
 8. İlaçsız Tedavi Yaklaşımları:
  • Akupunktur, akupressür ve biofeedback gibi alternatif tıp yöntemleri bazı kişilere semptomlarda rahatlama sağlayabilir.

Fibromiyalji tedavisi her hastanın ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre özelleştirilir. Tedaviye yanıt kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazen bir dizi farklı tedavi yönteminin kombinasyonu gerekebilir. Tedavi planını belirlemek ve yönetmek için bir sağlık profesyoneli ile yakın işbirliği yapmak önemlidir. Ayrıca, tedavi planının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara göre ayarlanması da gerekebilir.

Fibromiyalji Egzersizleri

Fibromiyalji hastaları için uygun egzersizler, kas güçlendirmeyi teşvik ederken ağrıyı artırmadan veya semptomları şiddetlendirmeden yapılmalıdır. Egzersiz, fibromiyalji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir, enerji seviyelerini artırabilir ve genel yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ancak, egzersize başlamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Ayrıca, aşağıda fibromiyalji hastaları için önerilen egzersiz türlerinden bazıları bulunmaktadır:

 1. Aerobik Egzersizler:
  • Yürüyüş: Düşük tempolu yürüyüşler, kasları güçlendirmek, kalp-damar sağlığını desteklemek ve enerji seviyelerini artırmak için uygundur.
  • Bisiklet sürme: Düşük dirençli bisiklet sürme, kasları çalıştırmak ve aerobik kapasiteyi artırmak için iyi bir seçenektir.
  • Su Aerobiği: Su aerobiği, suyun kaldırma kuvveti nedeniyle eklem stresini azaltabilir ve kasları güçlendirebilir.
 2. Esneme ve Esneklik Egzersizleri:
  • Yoga: Yoga, kasları uzatma, vücut farkındalığını artırma ve stresi azaltma açısından faydalı olabilir. Yavaş ve nazik yoga türleri önerilir.
  • Tai Chi: Tai Chi, dengeyi artırma, kasları güçlendirme ve esnekliği teşvik etme amacıyla kullanılır.
 3. Widerstrom Egzersizi:
  • Widerstrom egzersizi, fibromiyalji semptomlarını yönetmek için özel olarak tasarlanmış bir egzersiz programıdır. Bu program, düşük yoğunluklu aerobik egzersizleri, kas güçlendirme hareketlerini ve esneme egzersizlerini içerir.
 4. Kas Güçlendirme Egzersizleri:
  • Widerstrom egzersizleri, direnç bantları, hafif dambıl ve vücut ağırlığı kullanarak kasları güçlendirmeye yönelik egzersizleri içerebilir. Bu egzersizler kas stabilitesini artırabilir ve ağrıyı hafifletebilir.
 5. Düşük Yoğunluklu Egzersizler:
  • Düşük yoğunluklu egzersizler, semptomları kötüleştirmemek için yavaş tempolu ve düşük dirençli olarak yapılmalıdır. Egzersizler sırasında dinlenme süreleri vermek önemlidir.

Fibromiyalji hastaları egzersize başlarken aşağıdaki önlemleri almalıdır:

 • Egzersize başlamadan önce bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir.
 • Egzersiz programını yavaşça başlatmalı ve zamanla artırmalıdır.
 • Vücudun tepkisini dinlemeli ve aşırıya kaçmadan hareket etmelidir.
 • Egzersiz sonrası istirahat ve esneme egzersizleri önemlidir.
 • Sıcak veya soğuk kompresler, ağrıyı hafifletebilir.
 • İyi bir uyku düzeni ve beslenme programı, egzersizin etkilerini artırabilir.

Egzersiz programını bireyselleştirerek ve semptomlara uygun olarak ayarlayarak fibromiyalji semptomlarını daha iyi yönetmek mümkün olabilir. Unutmayın ki her birey farklıdır, bu nedenle en uygun egzersizler kişinin ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre belirlenmelidir.

Fibromiyalji Hastaları İçin Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Fibromiyalji hastaları için beslenme, semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir ve genel sağlık durumlarını iyileştirebilir. İşte fibromiyalji hastalarının dikkate alması gereken bazı beslenme önerileri:

 1. Dengeli Bir Diyet: Dengeli bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini sağlar. Meyve, sebze, tam tahıllar, protein kaynakları (örneğin, tavuk, balık, kırmızı et, fasulye, mercimek) ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme planı önerilir.
 2. İnflamasyonu Azaltan Gıdalar: Bazı fibromiyalji hastaları, vücutlarında kronik inflamasyonun artmış olduğunu bulur. İnflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek gıdaları tüketmek önemlidir. Özellikle anti-inflamatuar etkileri olduğu bilinen gıdaları içeren bir diyet önerilebilir. Bu gıdalar şunları içerebilir:
  • Somon, sardalya ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar.
  • Zerdeçal, zencefil ve biberiye gibi baharatlar.
  • Yeşil çay, antioksidanlar içerir ve inflamasyonu azaltabilir.
  • Renkli meyve ve sebzeler, antioksidanlar bakımından zengin olduğu için inflamasyonu azaltabilir.
 3. Gıda Hassasiyetleri: Bazı fibromiyalji hastaları, belirli gıdalara karşı hassasiyet geliştirebilirler. Bu nedenle, belirli gıdalara karşı duyarlılık belirtileri gösteren kişiler için bu gıdalardan kaçınılmalıdır. Bir diyet uzmanı veya sağlık profesyoneli, bu hassasiyetleri belirlemeye yardımcı olabilir.
 4. Kahve ve Kafein: Kafein, bazı fibromiyalji hastalarında uykusuzluğu artırabilir veya ağrıyı şiddetlendirebilir. Bu nedenle, kafein alımını sınırlamak veya kafeinsiz içecekleri tercih etmek faydalı olabilir.
 5. İyi Hidrasyon: Yeterli su içmek, kasların sağlıklı çalışmasına ve vücudun işlevlerinin düzgün sürdürülmesine yardımcı olabilir.
 6. Öğün Düzeni: Düzenli öğünler, kan şekerini dengede tutabilir ve enerji seviyelerini artırabilir.
 7. Alkol ve Şeker: Alkol ve yüksek şeker içeren gıdaların aşırı tüketimi, fibromiyalji semptomlarını kötüleştirebilir. Bu nedenle, bu maddelerin tüketimini sınırlamak veya kontrol etmek önemlidir.

Beslenme planı kişiselleştirilmiş olmalıdır ve semptomlara ve ihtiyaçlara uygun şekilde ayarlanmalıdır. Fibromiyalji hastalarının sağlık profesyonelleri veya beslenme uzmanları ile çalışarak uygun bir beslenme planı oluşturması önerilir. Ayrıca, gıda ve semptom ilişkisini izlemek ve potansiyel tetikleyici gıdalardan kaçınmak da önemlidir.

Fibromiyalji İçin Hangi Bölüme Başvurmak Gerekmektedir?

Fibromiyalji gibi kas-iskelet sistemi ve ağrı sorunları genellikle romatoloji uzmanları veya fizikal tıp ve rehabilitasyon uzmanları tarafından yönetilir. Bu nedenle, fibromiyalji belirtileri yaşayan bir kişi, bu konuda yardım almak için birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısına (genel pratisyen veya aile hekimi) başvurabilir. Başvurulan birinci basamak sağlık profesyoneli, fibromiyalji tanısı konusunda uzmanlaşmış bir romatolog veya fizikal tıp ve rehabilitasyon uzmanına yönlendirebilir.

Fibromiyalji teşhisi ve tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hastanın semptomlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak, tedavi planı ilaç tedavisi, fizik tedavi, egzersiz, psikoterapi ve diyet de dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri içerebilir. Dolayısıyla, fibromiyaljiyi yönetmek ve semptomları hafifletmek için farklı sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapılabilir.

Fibromiyalji tanısı koymak ve tedavi etmek için ayrıca romatoloji bölümü veya fizikal tıp ve rehabilitasyon bölümüne başvurulabilir. Bu uzmanlar, fibromiyalji ve diğer romatolojik durumlar konusunda uzmanlaşmıştır ve semptomları daha iyi anlamak ve yönetmek için gerekli bilgiye sahiptirler.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Uzm Dr Emine Yuksel Kars
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Emine Yüksel Kars
Uzm Dr Uzeyir Cansever
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Üzeyir Cansever