Lupus Hastalığı Nedir?

Lupus Hastalığı Nedir?

İçindekiler

lupus hastalığı

Lupus, otoimmün bir hastalık grubuna ait olan ve vücudun kendi hücrelerine karşı bağışıklık sistemini yanlışlıkla hedef alan bir durumdur. Bu hastalığın tam adı “Sistemik Lupus Eritematozus” (SLE) olarak bilinir. Lupus, bağışıklık sisteminin normalde vücudu koruyan antikorlar üretmesi yerine kendi hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, iltihaplanma, ağrı, şişme ve çeşitli organlarda hasar gibi belirtilere neden olabilir.

Lupus, genellikle genç kadınlarda daha sık görülür, ancak her yaş ve cinsiyetten insanı etkileyebilir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve hormonal faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Lupusun belirtileri çok çeşitli olabilir ve hastalık bir kişiden diğerine farklılık gösterebilir. En sık görülen belirtiler arasında eklem ağrısı, cilt döküntüleri, ateş, yorgunluk, böbrek sorunları ve kalp-lung problemleri bulunur. Lupus, sistemik bir hastalık olduğu için vücudun birçok bölgesini etkileyebilir, bu nedenle tanı ve tedavi süreci genellikle çoklu uzmanları içerir.

Lupus tedavisi, belirtileri hafifletmeyi ve bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonlarını kontrol altına almayı amaçlar. Tedavi genellikle ilaçlar, yaşam tarzı değişiklikleri ve bazen cerrahi müdahaleyi içerebilir. Lupusun kontrol altına alınması ve belirtilerin yönetilmesi için düzenli tıbbi takip önemlidir.

Lupus Hastalığı Neden Olur?

Lupus hastalığının tam nedeni bilinmemekle birlikte, genetik, çevresel ve hormonal faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Aşağıda, lupusun olası nedenleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

 1. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, lupus gelişme riskini artırabilir. Ailesinde lupus öyküsü olan bireylerde hastalığın daha sık görüldüğü gözlemlenmiştir.
 2. Hormonal Faktörler: Hormonal değişikliklerin lupus gelişiminde etkisi olabilir. Özellikle kadınlarda, lupus sıklığının ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklik dönemlerinde arttığı görülmektedir.
 3. Çevresel Faktörler: Bazı çevresel faktörlerin lupus gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bu faktörler arasında güneş ışığına aşırı maruz kalma, bazı ilaçlar, enfeksiyonlar ve kimyasal maddeler yer alabilir.
 4. Bağışıklık Sistemi Anormallikleri: Lupus, otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir, yani bağışıklık sistemi normalde vücudu koruması gereken hücrelere saldırdığında ortaya çıkan bir durumdur. Bağışıklık sistemi hatalı bir şekilde vücut hücrelerine karşı saldırarak inflamasyona (iltihaplanmaya) ve doku hasarına neden olabilir.

Belirtilen faktörlerin kombinasyonu, bireyin lupus geliştirme riskini etkileyebilir. Ancak, lupusun kesin nedeni hala tam olarak anlaşılamamıştır. Çeşitli genetik, çevresel ve hormonal etmenlerin bir araya gelmesiyle oluştuğu düşünülen kompleks bir hastalıktır.

Lupus Hastalığı Çeşitleri Nelerdir?

Lupus hastalığı farklı tiplerde olabilir, ancak en yaygın olanı “Sistemik Lupus Eritematozus” (SLE) adı verilen genel lupus türüdür. Sistemik Lupus Eritematozus, vücudun birçok organını etkileyebilen bir otoimmün hastalıktır. Bunun yanı sıra, diğer lupus türleri de bulunabilir. İşte lupus hastalığının bazı türleri:

 1. Sistemik Lupus Eritematozus (SLE): Bu, lupusun en yaygın ve genel türüdür. SLE, cilt, eklem, böbrek, kalp, akciğer ve sinir sistemini içeren birçok organ sistemini etkileyebilir.
 2. Diskoid Lupus Eritematozus (DLE): Bu tür, genellikle ciltte döküntülerle kendini gösterir. Yüzde, saçlı deride veya vücudun diğer bölgelerinde diskoid (disk şeklinde) kızarıklıklar ve lezyonlar ortaya çıkabilir. DLE, sistemik lupus kadar geniş bir yelpazede organ sistemini etkilemez.
 3. İndüktan Lupus Eritematozus (ILE): Bu türde lupus belirtileri, genellikle belirli bir ilaç kullanımının bir yan etkisi olarak ortaya çıkar. İlaç kullanımı durduğunda belirtiler genellikle düzelir.
 4. Drojen Lupus Eritematozus (DILE): Bu, ilaçlarla tetiklenen bir lupus türüdür. Belirli ilaçlar, bazı insanlarda lupus benzeri semptomlara neden olabilir.
 5. Kutanöz Lupus Eritematozus (CLE): Bu terim, ciltle sınırlı lupus türlerini ifade eder. Diskoid lupus ve sistemik lupusun ciltle ilgili varyantları, kutanöz lupusun altında yer alabilir.

Her lupus türü, belirtileri, etkilenen organları ve seyri bakımından farklılık gösterebilir. Sistemik Lupus Eritematozus genellikle daha yaygın ve organ sistemlerini daha geniş bir şekilde etkileyebilirken, diğer lupus türleri genellikle daha sınırlı bir etki gösterir. Tanı ve tedavi, lupusun türüne ve bireyin özel durumuna göre belirlenir.

Lupus Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Lupus hastalığı belirtileri geniş bir yelpazede olabilir ve her hasta için farklılık gösterebilir. Ayrıca, belirtiler zaman içinde değişebilir ve şiddeti farklılık gösterebilir. İşte lupusun yaygın belirtileri:

 1. Eklem Ağrısı ve Şişlik: Lupus, genellikle eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu durum, artrit olarak adlandırılır.
 2. Cilt Problemleri: Lupus, cilt üzerinde çeşitli belirtilere neden olabilir. Örneğin, kelebek benzeri bir kızarıklık görünümünde olan yüzde döküntüler, güneşe maruz kalma sonrası kötüleşebilir.
 3. Ateş ve Yorgunluk: Lupus, vücutta iltihaplanma sürecini tetikleyebilir, bu da ateşe ve yaygın yorgunluğa neden olabilir.
 4. Böbrek Problemleri: Lupus, böbrekleri etkileyebilir ve böbrek yetmezliği belirtilerine yol açabilir.
 5. Kalp ve Akciğer Belirtileri: Lupus, kalp zarını ve akciğerleri etkileyebilir, bu da göğüs ağrısı, nefes darlığı ve diğer kalp ve akciğer belirtilerine neden olabilir.
 6. Nörolojik Belirtiler: Lupus, sinir sistemi üzerinde de etkiler yapabilir, bu da baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza problemleri ve diğer nörolojik belirtilere neden olabilir.
 7. Dolaşım Problemleri: Bazı lupus hastalarında parmaklarda beyazlaşma veya morarma gibi dolaşım sorunları ortaya çıkabilir.
 8. Hematolojik Belirtiler: Lupus, kan hücrelerini etkileyebilir ve anemi, trombositopeni (pıhtılaşma hücrelerinin düşük sayısı) gibi hematolojik sorunlara yol açabilir.

Bu belirtiler lupusun yaygın belirtileri olmakla birlikte, her hasta için farklılık gösterebilir. Tanı, genellikle bir dizi klinik belirti ve laboratuvar testi sonuçlarına dayanır. Lupus, uzman bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilmeli ve tedavi edilmelidir.

Lupus Hastalığı Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Lupus hastalığının tanısı genellikle kapsamlı bir değerlendirme ve laboratuvar testleri gerektirir. Tanı, hastanın semptomları, fizik muayenesi ve çeşitli laboratuvar test sonuçlarına dayanabilir. İşte lupus hastalığının tanısı için kullanılan bazı yaygın yöntemler:

 1. Klinik Değerlendirme: Hastanın semptomları, öyküsü ve fiziksel muayenesi, doktorun lupus tanısı koymasında önemli bir rol oynar. Lupus, birçok farklı organ sistemini etkileyebilir, bu nedenle geniş bir değerlendirme yapılması önemlidir.
 2. Kan Testleri:
  • ANA (Antinükleer Antikor) Testi: ANA testi, lupus hastalarında sıkça pozitif bulunan bir antikor türünü belirler.
  • Anti-dsDNA (çift sarmallı DNA) Testi: Bu test, lupusun belirli bir türü olan Sistemik Lupus Eritematozus’u teşhis etmek için kullanılır.
  • Anti-Sm Antikor Testi: Bu antikorlar, lupusun özgül bir türü olan Sistemik Lupus Eritematozus için özgüdür.
 3. Böbrek Fonksiyon Testleri: Lupus, böbrekleri etkileyebilir. Bu nedenle, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla kan ve idrar testleri yapılabilir.
 4. Cilt Biyopsisi: Cilt belirtileri olan lupus türlerinde, özellikle diskoid lupus eritematozus (DLE) durumunda, cilt biyopsisi yapılabilir. Bu, tanıyı doğrulamaya yardımcı olabilir.
 5. Görüntüleme Testleri: Bazı durumlarda, lupusun etkilediği organları daha iyi değerlendirmek amacıyla radyolojik görüntüleme testleri, özellikle böbrekler, kalp ve akciğerler gibi organları incelemek için kullanılabilir.
 6. Diğer Laboratuvar Testleri: Hematolojik testler (kan sayımı, pıhtılaşma testleri), karaciğer fonksiyon testleri ve diğer spesifik testler de kullanılabilir.

Lupus tanısı, genellikle birkaç testin kombinasyonu ve bu testlerin klinik değerlendirme ile birleştirilmesiyle konur. Tanı süreci, hastanın belirtileri ve durumu göz önüne alınarak dikkatlice yapılır. Lupus tanısı konulduğunda, uygun tedavi planını belirlemek ve hastanın durumunu izlemek önemlidir.

Lupus Hastalığı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lupus hastalığının tedavisi genellikle belirtilerin şiddetini azaltmayı, iltihaplanmayı kontrol altına almaya yönelik olup, hastalığın seyrini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve hastanın belirtilerine ve organlarını etkileyen lupusun türüne bağlı olarak değişebilir. İşte lupus hastalığının tedavi yöntemlerinden bazıları:

 1. İlaçlar:
  • Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ): Eklem ağrıları ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılır.
  • Antimalaryal İlaçlar: Cilt belirtileri ve eklem ağrılarını hafifletmek için kullanılır. Örneğin, hidroksiklorokin sıkça kullanılan bir antimalaryal ilaçtır.
  • Kortikosteroidler: İltihaplanma şiddetli olduğunda veya iç organlar etkilendiğinde kullanılır.
  • İmmünsüpresanlar: Bağışıklık sistemini baskılayarak otoimmün reaksiyonları kontrol etmek için kullanılır.
 2. Fizik Tedavi: Lupusun neden olduğu eklem ağrıları ve hareket kısıtlılığına karşı fizik tedavi önerilebilir.
 3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Stresten kaçınmak, dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve güneşten korunmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri lupus hastalarına yardımcı olabilir.
 4. Güneşten Korunma: Güneş ışığı lupus belirtilerini kötüleştirebilir, bu nedenle güneşten koruyucu giysiler giymek ve güneşten kaçınmak önemlidir.
 5. Düzenli Takip ve Kontrol: Lupus tedavisi, düzenli doktor takibi ve laboratuvar testleri gerektirebilir. Bu, tedaviye yanıtın izlenmesine ve ilaç dozlarının ayarlanmasına yardımcı olabilir.

Tedavi genellikle bireyselleştirilmiştir ve bir hasta için en uygun tedavi planı, hastalığın türü, belirtilerinin şiddeti ve diğer sağlık durumlarına göre belirlenir. Lupus hastaları, tedavi planlarını doktorlarıyla yakından takip etmelidir.

Lupus Hastalığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Lupus hastalığı tedavi edilmezse, ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir ve hastanın yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir. Lupus, vücudun birçok organını etkileyebilir, bu nedenle tedavi önemlidir. İşte lupusun tedavi edilmediğinde ortaya çıkabilecek potansiyel komplikasyonlar:

 1. Organ Hasarı: Lupus, çeşitli organlarda hasara neden olabilir. Özellikle böbrekler, kalp, akciğerler ve sinir sistemi sıklıkla etkilenebilir. Organ hasarı ilerleyebilir ve organ fonksiyonlarını bozabilir.
 2. Böbrek Yetmezliği: Lupus, böbrekleri etkileyebilir ve nefrit adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu, böbrek yetmezliği riskini artırabilir.
 3. Kalp Problemleri: Lupus, kalp zarını etkileyebilir ve bu durum kalp problemlerine, hatta kalp yetmezliğine neden olabilir.
 4. Nörolojik Sorunlar: Sinir sistemi üzerindeki etkiler, baş ağrıları, hafıza kaybı, nöbetler ve diğer nörolojik sorunlara yol açabilir.
 5. Damar Problemleri: Lupus, kan damarlarını etkileyebilir ve bu durum dolaşım problemlerine, tromboz (pıhtı oluşumu) riskine neden olabilir.
 6. Enfeksiyonlar: Bağışıklık sistemi, lupuslu bireylerde genellikle zayıflar. İmmünosupresan ilaçların kullanılması da bağışıklık sistemini baskılayabilir. Bu durum, enfeksiyonlara karşı artan riskle sonuçlanabilir.
 7. Hormonal Problemler: Lupus, hormonal düzensizliklere neden olabilir, özellikle kadınlarda hormonal değişikliklerle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Tedavi, lupus belirtilerini kontrol etmeye ve hastalığın ilerlemesini durdurmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, lupus tanısı alan kişilerin düzenli tıbbi takip ve tedaviyi sürdürmeleri önemlidir. Tedavi ile semptomların yönetilmesi ve organ hasarının önlenmesi mümkün olabilir, ancak tedavinin bırakılması veya ihmal edilmesi durumunda komplikasyon riski artabilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Emine Yuksel Kars
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Emine Yüksel Kars
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Uzeyir Cansever
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Üzeyir Cansever
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov