Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Nedir?

Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Nedir?

İçindekiler

Kemik dansitometresi

Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Nedir?

Kemik dansitometresi, kemiklerin yoğunluğunu ve mineral içeriğini ölçmek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme ve tanı yöntemidir. Bu yöntem, osteoporoz gibi kemik hastalıklarının teşhisi, kemik yoğunluğu kaybının izlenmesi ve kırık riskinin değerlendirilmesi gibi çeşitli klinik uygulamalarda kullanılır.

Kemik dansitometresi, yaygın olarak iki farklı yöntemle gerçekleştirilir:

 1. Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DEXA): Bu yöntem, en sık kullanılan kemik dansitometresi yöntemidir. DEXA, düşük dozda X ışınları kullanarak vücuttaki belirli kemiklerin yoğunluğunu ölçer. Bu işlem sırasında bir kişi, bir masa üzerine yatırılır veya oturtulur ve X ışınları vücudun belirli bölgelerine gönderilir. X ışınları, kemikten geçerken emilir ve geçerken zayıflar. DEXA cihazı, bu zayıflamayı ölçerek kemik yoğunluğunu hesaplar.
 2. Quantitative Ultrasound (QUS): Bu yöntemde ise yüksek frekansta ses dalgaları kullanılır. Ses dalgaları kemikten yansır ve bu yansıma ölçülerek kemik yoğunluğu tahmin edilir. QUS, DEXA’ya göre daha taşınabilir bir seçenek olabilir ancak DEXA kadar hassas değildir.

Kemik dansitometresi sonuçları, hastanın kemik yoğunluğunu normal, osteopeni (kemik yoğunluğu kaybının başlangıcı), veya osteoporoz (ciddi kemik yoğunluğu kaybı) gibi kategorilerde sınıflandırmak için kullanılır. Bu bilgiler, hastanın kemik sağlığına ilişkin riskleri değerlendirmek ve uygun tedavi veya önlemleri belirlemek için önemlidir.

Kemik dansitometresi, özellikle yaşlanma sürecinde kemik sağlığını korumak veya tedavi etmek isteyen bireyler için önemli bir araç olabilir. Ancak bu testlerin gerekliliği ve sıklığı, kişinin yaşına, cinsiyetine, risk faktörlerine ve sağlık geçmişine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bu tür bir test yapılması gerekip gerekmeyeceği konusunda bir doktora danışmak önemlidir.

Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Hangi Durumlarda Gerekir?

Kemik dansitometresi (kemik taraması), genellikle aşağıdaki durumlarda gerekebilir:

 1. Osteoporoz Riski: Özellikle menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı erkeklerde, osteoporoz riski artar. Kemik dansitometresi, osteoporoz riskini değerlendirmek için kullanılabilir. Risk faktörleri arasında aile geçmişi, düşük vücut kitle indeksi (VKİ), sigara içme, düşük kalsiyum alımı, düşük D vitamini seviyeleri, hareketsiz yaşam tarzı ve uzun süreli kortikosteroid kullanımı bulunur.
 2. Düşük Enerji Kırıkları: Kişi düşük enerji kırıkları (örneğin, düşme sonucu oluşan kol veya kalça kırıkları) geçirdiyse veya bu tür kırıkların riski yüksekse, kemik dansitometresi önerilebilir.
 3. Kemik Sağlığı İle İlgili Tedavi İhtiyacı: Kemik yoğunluğu kaybı veya osteoporoz tanısı konmuşsa, tedavi seçeneklerini değerlendirmek ve tedaviye yanıtı izlemek için kemik dansitometresi kullanılabilir.
 4. Kronik Hastalıklar: Kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, hormonal bozukluklar gibi durumlar kemik sağlığını etkileyebilir. Bu durumda, kemik yoğunluğunu izlemek ve komplikasyonları önlemek için kemik dansitometresi yapılabilir.
 5. Kortikosteroid Kullanımı: Uzun süreli kortikosteroid (örneğin, prednizon) kullanımı, kemik yoğunluğunu azaltabilir. Bu ilaçları uzun süreli kullanmak zorunda olan kişiler, kemik dansitometresi ile kemik sağlıklarını izlemelidir.
 6. Kanser Tedavisi: Kemoterapi veya radyoterapi gibi kanser tedavileri kemik sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle, kanser hastaları tedavi sürecinde kemik dansitometresi yapılabilir.
 7. Hormonal Bozukluklar: Hormonal dengesizlikler, kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Özellikle hormonal bozukluklarla ilişkilendirilen durumlarda kemik dansitometresi önerilebilir.

Kemik dansitometresi, bu gibi durumlarda hastanın kemik sağlığını değerlendirmek ve uygun tedavi veya önlemleri belirlemek için kullanılır. Ancak bu testin yapılması gerekip gerekmeyeceği, kişinin risk faktörleri, yaş, cinsiyet ve sağlık geçmişi gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bu nedenle, bu tür bir test yapılması gerekip gerekmeyeceği konusunda bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Kimlere Yapılamaz?

Kemik dansitometresi (kemik taraması), genellikle güvenli bir tıbbi testtir ve birçok insan için uygundur. Ancak bazı durumlarda veya koşullarda kemik dansitometresi yapılmamış veya dikkatli bir şekilde değerlendirilmiş olabilir. İşte kemik dansitometresi yapılmasına karşı bazı durumlar:

 1. Hamilelik: Hamilelik sırasında kemik dansitometresi yapılması genellikle önerilmez çünkü gebelik kemik yoğunluğunu etkileyebilir. Bu nedenle, hamilelik döneminde bu tür bir testin yapılması genellikle ertelenir.
 2. Ağır Şişmanlık: Aşırı kilolu veya obez bireylerde kemik dansitometresi sonuçları, aşırı yağ dokusu nedeniyle yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, çok yüksek VKİ’ye sahip kişilerde test sonuçları daha dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
 3. Metal İmplantlar: Bazı metal implantlar (örneğin, kalça protezleri) kemik dansitometresi sonuçlarını etkileyebilir. Metal implantlar kemik yoğunluğunu yanıltıcı bir şekilde artırabilir veya azaltabilir.
 4. İleri Düzeylerde Skolyoz: İleri düzeyde skolyoz (omurga eğriliği), kemik dansitometresi sonuçlarını etkileyebilir ve yanıltıcı hale getirebilir.
 5. Hareket Kısıtlılığı: Kemik dansitometresi sırasında hastanın hareket edememesi veya pozisyon alamaması, testin doğru bir şekilde yapılmasını engelleyebilir.

Bu nedenlerle, kemik dansitometresi yapılacak kişinin özellikleri ve sağlık durumu dikkate alınarak bir sağlık profesyoneli tarafından karar verilir. Eğer bu test sizin için uygunsa veya gerekiyorsa, doktorunuz veya sağlık uzmanınız size testin nasıl yapılacağı ve hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda talimat verecektir.

Kemik Dansitometresi (Kemik Taraması) Çektirmeden Önce Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kemik dansitometresi (kemik taraması) çektirmeden önce dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu önlemleri takip etmek, testin doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesine yardımcı olabilir. İşte kemik dansitometresi öncesinde dikkate almanız gerekenler:

 1. Doktorunuzun Talimatlarını Takip Edin: Kemik dansitometresi için çekim yapmadan önce, doktorunuzun veya sağlık uzmanınızın talimatlarını tam olarak izleyin. Testin ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda size yönergeler vereceklerdir.
 2. Giyim: Kemik dansitometresi sırasında giyeceğiniz kıyafetler, vücudunuzun alt kısmını serbest bırakan rahat kıyafetler olmalıdır. Metal parçalar içeren kıyafetler veya takılar giymemeye özen gösterin, çünkü bu metal nesneler X ışınlarını engelleyebilir ve sonuçları etkileyebilir.
 3. İlaçlar ve Takviyeler: Kemik dansitometresi çekiminden önce, kullanmakta olduğunuz ilaçlar ve takviyeler hakkında doktorunuzu bilgilendirin. Bazı ilaçlar ve takviyeler kemik dansitometresi sonuçlarını etkileyebilir, bu nedenle doktorunuz gerektiğinde bu ilaçları geçici olarak durdurmanızı veya test sonrasına ertelemenizi önerebilir.
 4. Hamilelik: Hamileyseniz veya hamilelik şüphesi varsa, bu durumu kemik dansitometresi yapılacak sağlık profesyoneline bildirin. Hamilelik sırasında bu tür bir testin yapılması genellikle ertelenir.
 5. Metal İmplantlar ve Protezler: Eğer metal implantlarınız veya protezleriniz varsa, bunu sağlık ekibinize bildirin. Metal nesneler kemik dansitometresi sonuçlarını etkileyebilir ve özel önlemler alınması gerekebilir.
 6. Açlık Durumu: Kemik dansitometresi için genellikle aç karnına gitmek gerekmez. Ancak bazı kurallara göre sıvı alımı kısıtlanabilir. Test öncesinde sıvı alımı konusunu sağlık profesyonelinizle netleştirin.
 7. Hareketlilik: Kemik dansitometresi sırasında hareket edemeyeceğiniz bir pozisyonda uzanmanız gerekebilir. Bu nedenle fiziksel kısıtlılıklarınızı sağlık ekibinize bildirin.
 8. Önceki Röntgenler: Daha önce çekilmiş kemik taramaları veya röntgen filmleri varsa, bunları doktorunuza veya sağlık ekibinize sunun. Bu, geçmiş sonuçlarla karşılaştırma yapmalarına yardımcı olabilir.
 9. Risk Faktörleri: Kemik dansitometresi isteği için risk faktörlerinizi ve sağlık geçmişinizi doktorunuzla paylaşın. Bu, test sonuçlarının daha iyi yorumlanmasına yardımcı olabilir.

Özetle, kemik dansitometresi öncesinde doktorunuzun talimatlarına uygun davranmanız önemlidir. Bu, testin doğru ve güvenilir sonuçlar vermesine yardımcı olur ve kemik sağlığınızın doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler