BT Anjiyografi Nedir ?

BT Anjiyografi Nedir ?

İçindekiler

BT anjiyografi, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapılan bir tür tıbbi testtir. Bu test, vücuttaki kan damarlarının (özellikle kalp ve beyin) incelenmesinde kullanılır.

BT anjiyografi, kontrast madde kullanarak yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Kontrast madde, vücuttaki kan damarlarına enjekte edilir ve ardından BT tarayıcısı tarafından alınan seri görüntülerde kan damarlarındaki değişiklikler izlenir. Bu sayede damar tıkanıklıkları, daralmalar veya anevrizmalar (damar duvarındaki baloncuk şekilleri) gibi sorunlar tespit edilebilir.

BT anjiyografi, diğer geleneksel anjiyografi yöntemlerine göre daha az invazivdir ve daha az radyasyon içerir. Ayrıca daha hızlı bir test süreci ve daha ayrıntılı görüntüler sağlar. Bu nedenle, kalp veya beyin damarlarındaki sorunların tanısında yaygın bir kullanım alanı vardır.

BT Anjiyografi Başarı Oranı Nedir ?

BT anjiyografi, kan damarlarındaki sorunların tespiti için oldukça başarılı bir yöntemdir. Yapılan araştırmalar, BT anjiyografinin geleneksel anjiyografi ile benzer başarı oranlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Örneğin, kalp damarlarındaki daralmaların tespitinde yapılan bir çalışmada, BT anjiyografinin duyarlılık oranı (%95) geleneksel anjiyografiden (%97) biraz daha düşüktü. Ancak bu farkın klinik olarak anlamlı olmadığı görülmüştür.

Beyin damarlarındaki sorunların tespitinde de BT anjiyografi oldukça başarılıdır. Bir çalışmada, BT anjiyografi ile yapılan tespitlerin, geleneksel anjiyografi ile yapılan tespitlerle karşılaştırılabilir olduğu ve BT anjiyografinin hızlı ve güvenilir bir seçenek olduğu belirtilmiştir.

Ancak herhangi bir tıbbi testte olduğu gibi, BT anjiyografi sonuçları da yanlış pozitif veya yanlış negatif olabilir. Bu nedenle, test sonuçlarının doğruluğunu artırmak için, iyi bir görüntüleme kalitesi sağlamak için uygun hazırlık ve tarayıcı ayarları yapmak önemlidir. Ayrıca, sonuçların yorumlanması konusunda uzman bir radyolog tarafından yapılması gerekmektedir.

BT Anjiyografi Zararlımıdır ?

BT anjiyografi gibi her tıbbi görüntüleme testi, belirli riskler taşıyabilir, ancak bu riskler nadirdir. BT anjiyografi, geleneksel anjiyografiye kıyasla daha az invazif olduğundan ve daha az radyasyon içerdiğinden, genellikle daha güvenlidir. Ancak, herhangi bir medikal prosedürde olduğu gibi, potansiyel riskler ve komplikasyonlar vardır. Bazı olası riskler şunları içerebilir:

  • Kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonlar: BT anjiyografide kullanılan kontrast madde bazen alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hafif bir reaksiyon, kaşıntı, döküntü ve hafif bir şişlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ciddi bir reaksiyon ise, solunum sıkıntısı, yutkunma güçlüğü ve düşük tansiyon gibi semptomlarla kendini gösterebilir.
  • Radyasyon maruziyeti: BT anjiyografide kullanılan radyasyon miktarı, geleneksel anjiyografiden daha az olsa da, hala radyasyon maruziyetine neden olabilir. Ancak, modern BT tarayıcıları, radyasyon dozunu minimize etmek için optimize edilmiştir.
  • İlaç yan etkileri: BT anjiyografide kullanılan ilaçlar bazen yan etkilere neden olabilir. Örneğin, kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılan ilaçlar kanama riskini artırabilir.
  • Komplikasyonlar: BT anjiyografide kullanılan cihazların yerleştirildiği bölgede enfeksiyon veya kanama gibi nadir komplikasyonlar oluşabilir.

Özetlemek gerekirse, BT anjiyografi nadir durumlarda riskli olabilen bir testtir. Ancak, birçok hasta için, potansiyel yararları, potansiyel risklerden daha fazladır ve doktorlar, hastaların sağlık durumlarına ve semptomlarına göre riskleri ve faydaları dikkatlice değerlendirirler.

BT Anjiyografi Nasıl Çekilir ?

BT anjiyografi, bir bilgisayarlı tomografi (BT) tarayıcısı kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme prosedürüdür. İşlem sırasında, hastanın vücudundaki kan damarlarının görüntülenmesi için kontrast madde kullanılır. BT anjiyografi prosedürü aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

  • Hazırlık: BT anjiyografisi öncesinde, hastanın radyoloji teknisyeni veya doktoru, hastanın tıbbi geçmişini ve ilaç kullanımını değerlendirir. Ayrıca, hastaya kontrast madde verilmeden önce bir kan testi yapılır.
  • Kontrast madde verme: Prosedür sırasında, hastanın kol veya elindeki bir damar, kontrast madde vermek için kullanılır. Kontrast madde, damara enjekte edilir ve daha sonra vücudun içindeki kan damarlarına yayılır. Bu, kan damarlarının görüntülenmesine izin verir.
  • BT tarayıcısına girme: Kontrast maddesi verildikten sonra, hastanın, BT tarayıcısının içinde yatması veya oturması gerekebilir. Tarayıcı, çevresindeki radyasyonu emerek vücudun içindeki kan damarlarının detaylı görüntülerini elde eder.
  • Görüntü alma: BT tarayıcısı, vücuttaki kan damarlarının detaylı görüntülerini çeker. Bu görüntüler daha sonra bilgisayar tarafından işlenir ve radyolog tarafından incelenir.
  • Sonuçların değerlendirilmesi: Radyolog, elde edilen görüntüleri inceleyerek, kan damarlarındaki problemleri teşhis eder ve bir rapor hazırlar. Bu rapor, doktorunuz tarafından incelenerek tedavi planı yapılabilir.

BT anjiyografi genellikle 30-60 dakika kadar sürer ve genellikle ağrısızdır. Prosedür sırasında, hastanın tarayıcıda hareketsiz durması önemlidir, bu nedenle rahat kıyafetler giymesi önerilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler