TTP Nedir ?

TTP Nedir ?

İçindekiler

ttp nedir 1

TTP (Trombotik Trombositopenik Purpura), nadir görülen ancak ciddi bir kan bozukluğudur. TTP, trombositlerin kan damarlarında anormal bir şekilde birleşerek küçük pıhtılar oluşturduğu bir durumdur. Bu pıhtılar, kan damarlarını tıkayabilir ve organlara yeterli kan akışını engelleyebilir.

TTP’nin belirtileri arasında karın ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, hızlı kalp atışı, solunum güçlüğü, kusma, ishal ve morarma veya döküntü gibi cilt semptomları yer alır. TTP’nin semptomları, hızlı bir şekilde gelişebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

TTP’nin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı durumlarda genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bazı ilaçlar veya enfeksiyonlar da TTP gelişimine neden olabilir. TTP’nin tedavisi, hastalığın şiddetine ve semptomlarına bağlıdır. Tedavi, genellikle plazma değişimi veya plazmaferez adı verilen bir işlem ile yapılır. Bu işlem, hastanın kanında bulunan anormal proteinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bazı durumlarda, kortikosteroidler, immünsüpresif ilaçlar veya diğer ilaçlar da kullanılabilir.

TTP, ciddi bir durumdur ve erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini önlemeye yardımcı olur. Risk faktörlerini azaltmak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek ve düzenli tıbbi kontroller yapmak, TTP ve diğer sağlık sorunlarına karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil

İlgili Birimler