Anjiyo Nedir?

Anjiyo Nedir?

İçindekiler

anjiyo

Anjiyo Nedir?

Anjiyo, tıbbi bir prosedürdür ve anjiyografi olarak da adlandırılır. Anjiyo, vücuttaki kan damarlarının, özellikle de koroner arterlerin (kalp damarları) veya diğer büyük damarların iç yapısını ve işlevini değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Bu prosedür, doktorların damar tıkanıklıkları, anevrizmalar (damar genişlemeleri), damar daralmaları ve diğer vasküler sorunları teşhis etmelerine yardımcı olur.

Anjiyo işlemi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. İlaçla Uyuşturma: Anjiyo sırasında ağrı ve rahatsızlık hissini minimize etmek için hastaya lokal anestezi uygulanır.
 2. İnce Tüp (Kateter) Yerleştirme: Genellikle kasık bölgesine veya kol damarlarına küçük bir kesik yapılır ve bir kateter (ince bir tüp) bu bölgeye yerleştirilir.
 3. Kontrast Madde Enjeksiyonu: Kateter aracılığıyla bir kontrast madde, damarlara enjekte edilir. Bu madde, röntgen cihazıyla daha iyi görüntüler elde etmek için damarları görünür kılar.
 4. Röntgen Görüntüleme: Kontrast madde damarlar içinde yayıldığında, röntgen cihazı ile bu damarların görüntüleri alınır. Bu görüntüler, damarların yapısını ve içerisindeki tıkanıklıkları veya sorunları gösterir.
 5. Değerlendirme: Elde edilen görüntüler, doktor tarafından incelenir ve vasküler sorunlar teşhis edilir.

Anjiyo, özellikle kalp damarlarındaki sorunları tespit etmek için yaygın olarak kullanılır, ancak diğer vasküler bölgelerdeki sorunların teşhisi ve tedavisi için de kullanılabilir. Tedavi amaçlı olarak anjiyo, tıkanıklıkları açmak veya damar içine stent gibi cihazlar yerleştirmek için de kullanılabilir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için özel bir eğitim ve deneyim gerektiren uzmanlar, genellikle kardiyologlar veya radyologlar gibi uzman tıp doktorlarıdır. Anjiyo, vasküler sorunların teşhisinde ve tedavisinde önemli bir araçtır.

Anjiyo Neden Yapılır?

Anjiyo (anjiyografi), vücuttaki kan damarlarının iç yapısını ve işlevini değerlendirmek için kullanılan bir medikal prosedürdür. Anjiyo, aşağıdaki nedenlerle yapılabilir:

 1. Koroner Anjiyografi: Kalp damarlarının (koroner arterlerin) tıkanıklıklarını ve daralmalarını belirlemek için yapılır. Bu, anjiyo ile elde edilen bilgilerin kullanıldığı koroner arter hastalığı (KAH) tanısı ve tedavisi için kritiktir.
 2. Periferik Anjiyografi: Bacak, kol veya diğer uzuvlardaki damar hastalıklarını teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılır. Bu, periferik arter hastalığı (PAD) veya diğer dolaşım sorunlarını belirlemek için yapılır.
 3. Beyin Anjiyografisi: Beyin damarlarının durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu, inme, anevrizma veya diğer nörolojik sorunların teşhisi ve tedavisi için yapılır.
 4. Karotis Anjiyografi: Boyun bölgesindeki karotis arterlerin durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu, inme riskini belirlemek ve karotis arter daralmalarını teşhis etmek için önemlidir.
 5. Akciğer Anjiyografisi: Akciğerlerin damarlarının tıkanıklıklarını veya anormalliklerini belirlemek için yapılır. Bu, pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması) gibi durumların teşhisi ve tedavisi için kullanılır.
 6. Abdominal Anjiyografi: Karın bölgesindeki damarların durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bu, karın aort anevrizması gibi durumların teşhisi ve tedavisi için önemlidir.
 7. Renal Anjiyografi: Böbrek damarlarının durumunu incelemek ve böbrek arter stenozu gibi sorunları teşhis etmek için kullanılır.
 8. Diyagnostik Amaçlar: Belirli semptomlara sahip hastaların tanısını koymak ve hangi tedavi seçeneğinin en uygun olduğunu belirlemek için kullanılır.
 9. Tedavi Amaçlı Anjiyo: Bazı durumlarda, anjiyo sadece teşhis koymakla kalmaz, aynı zamanda damar içine stent yerleştirme veya tıkanıklıkları açma gibi tedavi amaçlı işlemler için de kullanılır.

Anjiyo, doktorların damar sisteminin sağlığı ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayan bir araştırma ve tedavi yöntemidir. Hangi tür anjiyo prosedürünün yapılacağı, hastanın semptomlarına, tıbbi geçmişine ve belirli bir durumun teşhis veya tedavi gerekliliklerine bağlı olarak belirlenir.

Anjiyo Türleri Nelerdir?

Anjiyo, vücuttaki farklı damar bölgelerini incelemek veya tedavi etmek amacıyla farklı türlerde gerçekleştirilebilir. İşte anjiyo türlerinin bazıları:

 1. Koroner Anjiyografi: Bu tür anjiyo, kalp damarlarını (koroner arterler) incelemek için yapılır. Koroner anjiyografi, koroner arter hastalığını (KAH) teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılır. Aynı zamanda kalp krizi riskini değerlendirmek için de önemlidir.
 2. Periferik Anjiyografi: Bacaklar, kollar ve diğer uzuvlardaki damarları incelemek için kullanılır. Periferik anjiyografi, periferik arter hastalığını (PAD) teşhis etmek ve tıkanıklıkları açmak veya stent yerleştirmek için kullanılır.
 3. Beyin Anjiyografisi: Beyin damarlarını incelemek için kullanılır. Bu tür anjiyo, inme riskini değerlendirmek, anevrizmaları teşhis etmek veya diğer nörolojik sorunları tespit etmek için yapılır.
 4. Karotis Anjiyografi: Boyun bölgesindeki karotis arterlerin durumunu değerlendirmek amacıyla kullanılır. Bu tür anjiyo, inme riskini değerlendirmek ve karotis arter daralmalarını teşhis etmek için önemlidir.
 5. Akciğer Anjiyografisi: Akciğer damarlarını incelemek için kullanılır. Pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması) gibi durumları teşhis etmek amacıyla yapılır.
 6. Abdominal Anjiyografi: Karın bölgesindeki damarları incelemek için kullanılır. Bu, karın aort anevrizması gibi durumların teşhisi ve tedavisi için önemlidir.
 7. Renal Anjiyografi: Böbrek damarlarının durumunu incelemek amacıyla kullanılır. Böbrek arter stenozu gibi sorunların teşhis edilmesine yardımcı olur.
 8. Diyagnostik Anjiyo: Belirli semptomları olan hastalara tanı koymak ve hangi tedavi seçeneğinin en uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılır.
 9. Tedavi Amaçlı Anjiyo: Bazı durumlarda anjiyo, sadece teşhis koymakla kalmaz, aynı zamanda damar içine stent yerleştirme, tıkanıklıkları açma veya diğer tedavi amaçlı işlemler için de kullanılır.

Her bir anjiyo türü, belirli bir vasküler sorunu incelemek veya tedavi etmek amacıyla tasarlanmıştır. Hangi tür anjiyo işleminin yapılacağı, hastanın semptomlarına, tıbbi geçmişine ve belirli bir durumun teşhis veya tedavi gerekliliklerine bağlı olarak belirlenir. Bu prosedürler, uzmanlık gerektiren alanlarda çalışan kardiyologlar, nöroradyologlar veya vasküler cerrahlar tarafından gerçekleştirilir.

Anjiyo Çeşitleri Nelerdir?

Anjiyo, farklı tıbbi amaçlar doğrultusunda birkaç farklı şekilde yapılabilir. Anjiyo çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 1. Diyagnostik Anjiyo: Bu, vücut içindeki kan damarlarını incelemek veya teşhis etmek amacıyla yapılır. Doktorlar, bu tür anjiyo ile damarlar içindeki tıkanıklıkları, daralmaları, anevrizmaları veya diğer vasküler sorunları değerlendirirler. Örneğin, koroner anjiyografi kalp damarlarını değerlendirmek için bir tür diyagnostik anjiyo örneğidir.
 2. İntervansiyonel Anjiyo: Bu tür anjiyo, teşhis koymakla kalmaz, aynı zamanda tedavi amacıyla da yapılır. Doktorlar, damar içine stent yerleştirmek, tıkanıklıkları açmak veya diğer cerrahi veya minimal invaziv girişimleri gerçekleştirmek için bu tür anjiyoyu kullanabilirler. Örneğin, koroner anjiyoplasti (balon anjiyoplasti) koroner arter tıkanıklıklarının tedavisinde kullanılır.
 3. Selektif Anjiyo: Bu tür anjiyo, belirli bir damarı veya damar grubunu incelemek veya tedavi etmek amacıyla yapılır. Örneğin, selektif koroner anjiyo, sadece kalp damarlarını incelemek için yapılır.
 4. Non-Selektif Anjiyo: Non-selektif anjiyo, belirli bir damarı hedeflemek yerine geniş bir damar bölgesini incelemek veya tedavi etmek amacıyla yapılır. Örneğin, aortografi, geniş bir bölgeyi incelemek için yapılır ve aort anevrizmalarını değerlendirmek için kullanılabilir.
 5. Rutin Anjiyo: Rutin anjiyo, belirli bir semptomu veya hastalığı teşhis etmek veya tedavi etmek amacıyla yapılan düzenli bir tarama veya muayene olarak yapılır. Örneğin, belirli bir yaşın üzerindeki kişilere koroner arter hastalığını değerlendirmek için rutin bir koroner anjiyo yapılabilir.
 6. Acil Anjiyo: Acil anjiyo, acil bir tıbbi durumda, özellikle kalp krizi gibi durumlarda, hızlı bir teşhis ve tedavi için yapılır. Kalp damarlarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve gerekirse tıkanıklıkların açılması veya stent yerleştirilmesi bu tür anjiyo örneklerine dahildir.
 7. İlaçlı Anjiyo: İlaçlı anjiyo, kontrast maddeye ek olarak doktorlar tarafından kullanılan özel ilaçlarla desteklenen bir anjiyo türüdür. Bu ilaçlar, damarların daralmasını açmak veya kan pıhtılarını çözmek için kullanılabilir.

Anjiyo işlemleri, hastanın durumuna, semptomlara ve doktorun ihtiyacına bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Her bir anjiyo türü, özel bir amaç doğrultusunda kullanılır ve bu işlemleri gerçekleştiren uzmanlar genellikle kardiyologlar, radyologlar veya vasküler cerrahlar gibi uzmanlardır.

Anjiyo Kimlere Uygulanır?

Anjiyo, belirli tıbbi durumları değerlendirmek veya tedavi etmek amacıyla belirli hastalara uygulanır. Anjiyo, aşağıdaki durumlarda veya koşullarda düşünülebilir:

 1. Koroner Arter Hastalığı (KAH): Kalp damarlarının (koroner arterler) tıkanıklıklarını ve daralmalarını değerlendirmek için koroner anjiyografi, KAH tanısını koymak ve tedavi planını belirlemek amacıyla kullanılır. Ayrıca kalp krizi riskini değerlendirmek için de önemlidir.
 2. Periferik Arter Hastalığı (PAD): Bacaklar, kollar veya diğer uzuvlardaki damar tıkanıklıklarını değerlendirmek için periferik anjiyografi kullanılır. Bu, PAD tanısını koymak ve tıkanıklıkları açmak veya stent yerleştirmek için yapılır.
 3. Beyin Damar Hastalıkları: Beyin damarlarının tıkanıklıkları, anevrizmaları veya diğer sorunlarını değerlendirmek için beyin anjiyografisi kullanılır. Bu, inme riskini değerlendirmek veya nörolojik sorunları teşhis etmek için önemlidir.
 4. Karotis Arter Daralmaları: Boyundaki karotis arterlerin daralmasını değerlendirmek amacıyla karotis anjiyografi yapılabilir. Bu, inme riskini değerlendirmek ve tedavi gerekip gerekmediğini belirlemek için önemlidir.
 5. Akciğer Damar Hastalıkları: Akciğer damarlarının durumunu incelemek ve pulmoner emboli (akciğer damarlarının tıkanması) gibi durumları teşhis etmek için akciğer anjiyografisi kullanılır.
 6. Abdominal Damar Hastalıkları: Karın bölgesindeki damarları incelemek ve karın aort anevrizması gibi durumları değerlendirmek için abdominal anjiyografi yapılabilir.
 7. Böbrek Damar Sorunları: Böbrek damarlarının daralması veya tıkanıklıklarını değerlendirmek amacıyla renal anjiyografi kullanılır.
 8. Kalp ve Damar Cerrahisi: Kalp kapakçık ameliyatları veya anevrizma onarımları gibi kalp ve damar cerrahisi prosedürlerini planlamak ve izlemek için anjiyo kullanılabilir.
 9. Diyagnostik Amaçlar: Belirli semptomları veya risk faktörlerini olan hastalara tanı koymak veya tedavi seçeneklerini değerlendirmek için anjiyo yapılabilir.
 10. Acil Durumlar: Acil tıbbi durumlarda, özellikle kalp krizi gibi durumlarda, anjiyo hızlı bir teşhis ve tedavi için gereklidir.

Anjiyo, hastanın semptomlarına, tıbbi geçmişine ve belirli bir durumun teşhis veya tedavi gerekliliklerine bağlı olarak yapılır. Bu işlemi gerçekleştiren uzmanlar, genellikle kardiyologlar, radyologlar veya vasküler cerrahlar gibi uzmanlardır.

Anjiyo Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

Anjiyo, genellikle güvenli bir tıbbi prosedürdür, ancak her tıbbi işlemde olduğu gibi belirli riskler ve komplikasyonlar taşıyabilir. Anjiyo işleminin potansiyel riskleri ve komplikasyonları şunlar olabilir:

 1. Enfeksiyon: Anjiyo sırasında kullanılan cilt dezenfeksiyonu ve hijyen önlemleri bu riski azaltsa da, nadiren enfeksiyon gelişebilir.
 2. Allerjik Reaksiyonlar: Anjiyo sırasında kullanılan kontrast madde veya diğer ilaçlara karşı nadir de olsa allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir.
 3. Kanama: Anjiyo sırasında yapılan kesik yerlerinden kanama riski vardır. Bu durum genellikle prosedür sonrası yakından izlenir ve gerektiğinde tedavi edilir.
 4. Damar Hasarı: Anjiyo sırasında damarlara veya diğer dokulara zarar verebilecek enjeksiyon iğnesinin yanlış yere yerleştirilmesi gibi nadir durumlar olabilir.
 5. Kontrast Madde İle İlişkili Sorunlar: Kontrast madde, böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir ve nadir durumlarda kontrast madde ile ilişkili nefropati olarak adlandırılan böbrek sorunlarına neden olabilir.
 6. İskemi veya İnme: Karotis anjiyografi gibi belirli türlerde, emboli (kan pıhtılarının damarları tıkaması) veya damar tıkanıklıkları nedeniyle geçici iskemi (kan akışının geçici olarak azalması) veya nadir durumlarda inme riski vardır.
 7. Anevrizma Rüptürü: Anevrizma (damar genişlemesi) olan hastalarda anjiyo yapılırken anevrizmanın yırtılma riski vardır, bu da kanamaya yol açabilir.
 8. Radyasyon Maruziyeti: Anjiyo sırasında radyasyon kullanıldığı için, bu işlem sırasında ve sonrasında maruz kalınan radyasyon miktarı değerlendirilir ve bu nedenle radyasyonla ilişkili riskler vardır.
 9. Tromboz veya Kan Pıhtıları: Anjiyo sonrası, damar içine yerleştirilen stentler veya balonlarla ilişkili olarak kan pıhtıları veya trombozlar oluşabilir.
 10. Komplikasyonlar İle İlgili Diğer Riskler: İşlemin yapıldığı bölgeye bağlı olarak başka riskler de olabilir. Örneğin, koroner anjiyoplasti (balon anjiyoplasti) sırasında damarların yırtılma riski veya karotis anjiyografi sırasında boyundaki arterlerin yırtılma riski vardır.

Doktorlar, anjiyo prosedürünün yararlarını ve risklerini değerlendirir ve hastaları bu riskler hakkında bilgilendirir. Anjiyo işlemi, hastanın tıbbi geçmişi, semptomları ve hangi tür anjiyo işlemi yapılacağına bağlı olarak planlanır. Herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, bu konuları doktorunuzla açıkça tartışmalısınız.

Anjıo Esnasında Neden Stent Takılır?

Anjiyo esnasında stent takılma nedeni, tıkanmış veya daralmış bir damarı açmak ve damarın normal kan akışını geri kazanmasına yardımcı olmaktır. Stent, ince bir tüp şeklindeki metal bir cihazdır ve anjiyo işlemi sırasında tıkanmış veya daralmış bir damara yerleştirilir. Stent, damarın iç duvarını genişletir ve açık tutar, böylece kanın serbestçe akmasını sağlar.

Stentler, anjiyoplasti (balon anjiyoplasti) işlemi sırasında kullanılırlar. Anjiyoplasti sırasında, bir kateter (ince bir tüp) damarın tıkanmış veya daralmış bölgesine yönlendirilir. Bu bölgeye ulaşıldığında, kateterin ucundaki balon şişirilir. Balon şişirildiğinde, tıkanıklık veya daralmış bölgeye baskı yapar ve damarın iç duvarını genişletir. Ancak, balonun çıkartılmasıyla damarın tekrar daralma riski vardır.

İşte stentin neden kullanıldığı ana nedenler:

 1. Damarın Açık Tutulması: Stent, anjiyoplasti sonrasında damarın açık kalmasını sağlamak için kullanılır. Balon anjiyoplasti sırasında açılan damarın tekrar daralmasını önlemek amacıyla stent yerleştirilir. Stent, damarın iç yüzeyine yerleştirilir ve sabit bir yapı oluşturur.
 2. Tıkanıklıkların Daha Kalıcı Bir Çözümü: Stentler, tıkanıklıkları kalıcı olarak açmak ve damarın uzun vadeli sağlığını iyileştirmek için kullanılır. Balon anjiyoplasti yalnızca geçici bir genişletme sağlar, ancak stentler damarı sürekli olarak açık tutar.
 3. Damar İçine Yapılan İngilizce: Stentler, damarın iç yüzeyine yerleştirilir ve bu, damarın normal çapını yeniden kazanmasına yardımcı olur. Bu, kanın serbestçe akmasını sağlar ve kan basıncını düzenler.

Stentler, farklı materyallerden yapılabilir, örneğin metal veya ilaç kaplı (ilaç salınımı yapan) stentler kullanılabilir. İlaç kaplı stentler, tıkanıklığın tekrar oluşmasını engellemek için ilaç salınımı yaparlar. Hangi tür stentin kullanılacağı, hastanın durumuna, tıkanıklığın türüne ve doktorun tercihine bağlı olarak değişebilir.

Anjiyo ve stent takma işlemleri, damar tıkanıklıklarının tedavisinde sıkça kullanılır ve kan akışını yeniden sağlayarak veya düzenleyerek hastanın semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, bu işlemler öncesi ve sonrası dikkatli bir izlem gerektirir ve hastanın yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileri gerekebilir. Bu nedenle, herhangi bir damar işlemi öncesi ve sonrası doktor tavsiyelerine uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Anjıo Esnasında Balon İşlemi Neden Yapılır?

Anjiyo sırasında balon işlemi, tıkanmış veya daralmış bir damarı genişletmek ve normal kan akışını geri kazandırmak amacıyla yapılır. Balon işlemi, tıbbi terimle “anjiyoplasti” olarak adlandırılır. İşte anjiyoplasti (balon işlemi) neden yapılır:

 1. Damar Tıkanıklığı veya Daralması: Bir damarın içinde plaklar (aterosklerotik plaklar) biriktiğinde veya damar duvarı daraldığında, kan akışı kısıtlanabilir. Bu durum, damarın içinden geçen kanın serbestçe akmasını engelleyebilir ve bu nedenle tıkanıklığın veya daralmanın giderilmesi gerekebilir.
 2. Semptomlar ve Riskler: Damar tıkanıklığı veya daralması nedeniyle hastada semptomlar meydana gelebilir. Örneğin, koroner arterlerdeki tıkanıklık, göğüs ağrısı (angina) veya kalp krizine neden olabilir. Bacaklardaki arter daralması, bacak ağrısı veya bacak ülserleri gibi semptomlara yol açabilir. Bu semptomlar hastanın yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edici risklere yol açabilir.
 3. Tedavi Amaçlı: Balon işlemi, tıkanıklığı veya daralmayı tedavi etmek ve damarı açmak için yapılır. İşlem sırasında bir kateter (ince bir tüp) damarın içine yönlendirilir ve bu kateterin ucunda yer alan balon, tıkanıklık veya daralmış bölgeye yerleştirilir. Balon, şişirilerek tıkanıklığın veya daralmanın açılmasını sağlar.

Balon işlemi, özellikle koroner arter hastalığı (KAH) veya periferik arter hastalığı (PAD) gibi vasküler sorunların tedavisinde sıkça kullanılır. İşlem, tıkanıklığın hafifletilmesi veya damarın geçici olarak genişletilmesi amacıyla yapılabilir.

Ancak balon işlemi sadece geçici bir genişletme sağlar ve bazı durumlarda daralma yeniden oluşabilir. Bu nedenle, bazı hastalarda stent adı verilen metal veya ilaç kaplı tüplerin yerleştirilmesi gerekebilir. Stentler, damarın açık kalmasını ve kan akışının devamını sağlamak amacıyla kullanılır.

Balon işlemi ve stent takma işlemi, vasküler sorunların tedavisinde etkili yöntemlerdir ve hastaların semptomlarını hafifletmeye veya yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak her bir hasta farklıdır, bu nedenle hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın tıbbi durumuna, semptomlarına ve damar tıkanıklığının yerine bağlı olarak belirlenir.

Stent Çeşitleri Nelerdir?

Stentler, farklı tıbbi ihtiyaçları ve durumları ele almak üzere çeşitli türlerde üretilir. İşte stent çeşitlerinin bazıları:

 1. Metal Stentler (Self-Expandable Metallic Stents – SEMS): Bu tür stentler, genellikle endoskopik işlemlerle yerleştirilen ve özgürce genişleyebilen metal bir çerçeveye sahiptir. Özellikle gastrointestinal sistem veya solunum yollarındaki tıkanıklıkları tedavi etmek için kullanılırlar.
 2. İlaç Kaplı Stentler (Drug-Eluting Stents – DES): İlaç kaplı stentler, stentin içine yerleştirilen ilaçların yavaşça salınmasını sağlar. Bu, stentin yerleştirildiği bölgedeki tıkanıklığın tekrar oluşma riskini azaltmaya yardımcı olur. Özellikle koroner arterlerde ve periferik damarlarda kullanılırlar.
 3. Biyolojik (Biodegradable) Stentler: Bu stentler, vücut tarafından zamanla emilen biyolojik malzemelerden yapılır. İhtiyaç sona erdikten sonra stent, vücut tarafından yavaşça parçalanır ve emilir. Bu tür stentler, geçici tıkanıklıkları veya daralmaları tedavi etmek için kullanılabilir.
 4. Stent-Graftlar: Stent-graftlar, anevrizma veya arteriyovenöz fistül gibi damar anormalliklerini tedavi etmek için kullanılır. Bu stentler, damarın içine yerleştirilen bir graft (çözelti) ile birleştirilmiş bir stent çerçevesine sahiptir.
 5. Karotis Stentleri: Karotis stentleri, boyun bölgesindeki karotis arterlerdeki daralmaları veya tıkanıklıkları tedavi etmek için kullanılır. Bu tür stentler, inme riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
 6. Üreter Stentleri: Üreter stentleri, böbreklerden mesaneye idrarın geçişini sağlamak için kullanılır. Bu stentler, üreterdeki tıkanıklıkları veya daralmaları tedavi etmek veya geçici olarak idrar akışını düzenlemek amacıyla kullanılabilir.
 7. Bilek Stentleri: Bilek stentleri, periferik arter hastalığı (PAD) veya arteriyovenöz fistül tedavisi gibi belirli damar problemlerini ele almak için kullanılabilir.
 8. Koroner Stentler: Koroner stentler, kalp damarlarındaki tıkanıklıkları tedavi etmek için kullanılır. İlaç kaplı koroner stentler, özellikle koroner arter hastalığı (KAH) tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Bu, stent türlerinin sadece birkaç örneğidir ve daha fazla çeşit ve özel kullanımlar mevcuttur. Stent türü, tedavi edilen duruma, hastanın tıbbi geçmişine ve doktorun tavsiyelerine bağlı olarak seçilir. Hangi tür stentin kullanılacağı, hastanın durumunu değerlendiren tıbbi bir uzman tarafından belirlenir.

Anjiyo Sonrası İyileşme Süreci Nasıldır?

Anjiyo sonrası iyileşme süreci, yapılan işlemin türüne, hastanın tıbbi geçmişine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, anjiyo sonrası iyileşme süreci şu adımları içerebilir:

 1. Gözlem ve İzlem: Anjiyo işlemi sonrası hastanın genellikle bir süre gözlem altında tutulması gerekebilir. Bu, işlem sırasında olası komplikasyonların erken teşhis edilmesi amacıyla yapılır. Gözlem süresi işlemin türüne, hastanın tıbbi durumuna ve doktorun tavsiyelerine bağlı olarak değişebilir.
 2. Hastanede Kalış: Anjiyo işlemi sonrasında hastanede kalış süresi işlemin türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Bazı anjiyo işlemleri hastanede yatış gerektirmezken, diğerleri birkaç gün hastanede kalış gerektirebilir.
 3. Yara Bakımı: Anjiyo işlemi sırasında yapılan kesik yerleri, işlem sonrası dönemde enfeksiyon riskini azaltmak için dikkatle izlenmelidir. Doktorunuz tarafından önerilen yara bakımı talimatlarına uymanız önemlidir.
 4. Ağrı Yönetimi: Anjiyo sonrası ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir. Bu nedenle doktorunuz, size uygun ağrı yönetimi tedavileri önerebilir. Bu ilaçlar genellikle ağrıyı hafifletir ve rahatlamanıza yardımcı olur.
 5. İlaç Tedavisi: Doktorunuz, anjiyo sonrası dönemde belirli ilaçları reçete edebilir. Bu ilaçlar genellikle kan pıhtılarını önlemek, tansiyonu kontrol altında tutmak veya diğer tıbbi sorunları tedavi etmek için kullanılır. İlaçları düzenli olarak almak ve doktorun talimatlarına uymak önemlidir.
 6. Hafif Egzersiz: Doktorunuz, işlemden sonra hafif egzersiz yapmanızı önerebilir. Bu, kan dolaşımını artırabilir ve iyileşme sürecini destekleyebilir. Ancak ağır egzersizlerden kaçınılması gerekebilir.
 7. Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Doktorunuz, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeniz için size önerilerde bulunabilir. Özellikle koroner anjiyoplasti (balon anjiyoplasti) sonrası, sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve sigara içmeme gibi yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir.
 8. Doktor Kontrolleri: Anjiyo sonrası dönemde doktorunuzla düzenli olarak takip randevularına gitmek önemlidir. Bu kontrollerde doktor, iyileşme sürecinizi izleyecek ve gerektiğinde tedaviyi ayarlayacaktır.

Anjiyo sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir, ancak doktorunuzun tavsiyelerine uymak ve herhangi bir sorun veya komplikasyon durumunda hemen iletişime geçmek önemlidir. İşlem sonrası herhangi bir anormal semptom veya sorun yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız.

Anjiyo Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Anjiyo sonrası dikkat etmeniz gereken birkaç önemli konu vardır. İşte anjiyo sonrası dikkat etmeniz gereken başlıca konular:

 1. Doktor Talimatlarına Uymak: Anjiyo sonrası dönemde doktorunuzun tavsiyelerine ve talimatlarına tam olarak uymak çok önemlidir. Bu talimatlar, ilaçların kullanımını, yara bakımını, diyeti ve yaşam tarzı önerilerini içerebilir. Doktorunuzun önerilerine uymak, iyileşme sürecinizi hızlandırabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.
 2. İlaçları Düzenli Almak: Eğer doktorunuz anjiyo sonrası ilaçlar reçete ettiyse, bu ilaçları düzenli olarak ve talimatlara uygun bir şekilde almalısınız. İlaçlar genellikle kan pıhtılarını önlemek, tansiyonu kontrol altında tutmak veya diğer tıbbi sorunları tedavi etmek için kullanılır.
 3. Yara Bakımı: Anjiyo işlemi sırasında yapılan kesik yerleri, enfeksiyon riskini azaltmak için dikkatle izlenmelidir. Doktorunuzun önerdiği yara bakım talimatlarına uymak önemlidir. Eğer herhangi bir enfeksiyon belirtisi görürseniz, derhal doktorunuza başvurmalısınız.
 4. Ağrı ve Rahatsızlık: Anjiyo sonrası dönemde ağrı veya rahatsızlık hissi olabilir. Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanmalısınız ve ağrı veya rahatsızlık artarsa doktorunuza bildirmelisiniz.
 5. Diyet ve Yaşam Tarzı: Doktorunuz, anjiyo sonrası dönemde sağlıklı bir diyet sürdürmenizi ve düzenli egzersiz yapmanızı önerebilir. Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmanız önemlidir. Bu, iyileşme sürecinizi ve genel sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir.
 6. Doktor Kontrolleri: Anjiyo sonrası dönemde doktorunuzla düzenli olarak takip randevularına gitmelisiniz. Bu kontrollerde doktor, iyileşme sürecinizi izleyecek ve gerektiğinde tedaviyi ayarlayacaktır.
 7. İşlem Sonrası Semptomlar: İşlem sonrası herhangi bir anormal semptom veya sorun yaşarsanız, derhal doktorunuza başvurmalısınız. Bu semptomlar arasında göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, şişlik, kızarıklık veya yara enfeksiyonu belirtileri bulunabilir.
 8. Radyasyon Maruziyeti: Bazı anjiyo işlemleri sırasında radyasyon kullanılır. Bu nedenle, işlem sonrası dönemde doktorunuzun önerdiği radyasyon maruziyeti sınırlamalarına uymak önemlidir.

Anjiyo sonrası dönem, kişinin tıbbi geçmişi, işlemin türü ve komplikasyon riskine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, doktorunuzun tavsiyelerine ve talimatlarına dikkatle uymak, sağlığınızı korumak için en önemli adımlardan biridir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler