Anti HBs Nedir?

Anti HBs Nedir?

İçindekiler

anti hbs

Anti HBs Nedir?

Anti-HBs (Anti-HBsAg), hepatit B virüsünün (HBV) yüzey antijenine (HBsAg) karşı geliştirilen antikorların varlığını ifade eder. HBV, karaciğer iltihabına neden olan bir virüstür ve hepatit B olarak adlandırılan ciddi bir enfeksiyonun kaynağıdır. Anti-HBs antikorları, vücutta HBV’ye karşı bağışıklık geliştiren bir kişinin kanında bulunur.

Anti-HBs antikorları şu durumları ifade edebilir:

 1. İyileşme veya İyileşme Sonrası Durum: Bir kişi hepatit B’yi atlatıp iyileştikten sonra, vücudu genellikle HBsAg ile savaşmak için anti-HBs antikorları üretir. Bu antikorlar, kişinin bağışıklık sistemini HBV’ye karşı korur.
 2. Aşı Sonucu: Bir kişi hepatit B aşısı aldığında, vücutta anti-HBs antikorları üretilir. Bu antikorlar, kişinin gelecekteki HBV enfeksiyonlarına karşı korunmasını sağlar.
 3. Doğal Bağışıklık: Bazı insanlar, hiçbir aşı ya da tedavi almadan önce HBV’ye karşı bağışıklık geliştirebilirler. Bu kişilerde de anti-HBs antikorları bulunabilir.

Anti-HBs testi, bir kişinin hepatit B’ye karşı bağışık olup olmadığını veya daha önce enfekte olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca hepatit B aşısının etkili olup olmadığını kontrol etmek amacıyla da kullanılır. Anti-HBs antikorlarının yüksek seviyeleri, kişinin hepatit B’ye karşı korunduğunu gösterirken, düşük veya yokluğu, kişinin enfeksiyona karşı savunmasız olduğunu gösterebilir.

Anti HBs Testi  Neden Yapılır?

“Anti-HBs” veya “anti-HBsAg” testi, hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun tanısını ve hepatit B aşısının etkisinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılır. İşte Anti-HBs testinin yaygın nedenleri:

 1. Hepatit B Tanısı: Anti-HBs testi, bir kişinin daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirlemek için kullanılabilir. Anti-HBs antikorları, kişinin bağışıklık sisteminin HBV’ye karşı reaksiyon verdiğini gösterir. Bu antikorlar, enfeksiyonu iyileştikten veya aşılandıktan sonra meydana gelir.
 2. Aşılama Kontrolü: Anti-HBs testi, kişinin daha önce hepatit B aşısı aldığını ve bu aşının yeterince koruyucu antikor üretip üretmediğini değerlendirmek için kullanılır. Aşı sonrası anti-HBs seviyeleri, kişinin bağışıklık sisteminin aşıya yanıt verip vermediğini gösterir. Eğer anti-HBs seviyeleri yeterince yüksekse, kişi hepatit B’ye karşı korunur.
 3. Bağışıklık Durumu Değerlendirmesi: Anti-HBs testi, sağlık çalışanlarının veya laboratuvar çalışanlarının hepatit B’ye karşı bağışık olup olmadığını kontrol etmek amacıyla da kullanılır. Özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, hepatit B enfeksiyonunu yayma riskini azaltmak için bağışıklık durumlarını sık sık kontrol ettirirler.
 4. Hepatit B Enfeksiyonunun İzlenmesi: Anti-HBs seviyeleri, bir kişinin mevcut hepatit B enfeksiyonunu izlemek veya tedavinin etkinliğini değerlendirmek için de kullanılabilir.

Anti-HBs testi, hepatit B ile ilgili durumların tespiti ve yönetimi için önemli bir araçtır. Sonuçları, kişinin bağışıklık durumunu değerlendirmek ve uygun önlemleri almak için kullanılır.

Anti HBs Testi Nasıl Yapılır?

Anti-HBs (hepatit B yüzey antijeni antikoru) testi, bir kişinin hepatit B virüsüne (HBV) karşı bağışık olup olmadığını veya hepatit B aşısının etkili olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir kan testidir. Bu testi bir sağlık profesyoneli veya laboratuvar teknisyeni gerçekleştirir. İşte Anti-HBs testinin nasıl yapıldığı genel adımları:

 1. Hazırlık: Herhangi bir özel hazırlığa ihtiyaç yoktur, ancak testten önce doktorunuz veya sağlık profesyoneli size özel talimatlar verebilir.
 2. Kan Örneği Alma: Anti-HBs testi için kan örneği alınır. Bu, genellikle bir laboratuvarda gerçekleştirilir. Kan örneği, genellikle kolun iç tarafındaki bir damardan alınır. Önce cilt sterilize edilir, ardından bir iğne ile damarın içine girilir ve kan örneği alınır.
 3. Kan Örneği Toplama: Alınan kan örneği bir vakumlu tüp veya tüplerle toplanır. Birden fazla test yapılacaksa, farklı tüpler kullanılabilir.
 4. Örneğin İşlenmesi: Kan örneği, laboratuvarda işlenir. Anti-HBs antikorlarının seviyeleri ölçülür ve sonuçlar rapor edilir.
 5. Sonuçların İncelemesi: Doktorunuz veya sağlık profesyoneli, anti-HBs test sonuçlarını inceleyecektir. Sonuçlar, anti-HBs antikorlarının mevcut seviyesini belirleyecektir. Bu seviye, kişinin hepatit B’ye karşı bağışık olup olmadığını veya aşının etkili olup olmadığını gösterir.

Sonuçlar genellikle bir “IU/L” (uluslararası ünite/litre) birimiyle ifade edilir. Eğer sonuçlar belirli bir eşiği aşıyorsa, kişi hepatit B’ye karşı bağışık kabul edilir.

Anti-HBs testi, hepatit B’ye karşı bağışıklık durumunun belirlenmesi veya aşının etkinliğinin kontrol edilmesi için kullanılır. Sonuçları yorumlamak ve gerektiğinde önlemler almak için doktorunuza veya sağlık profesyoneline danışmalısınız.

Anti HBs Testi Kimler İçin Gereklidir?

Anti-HBs (hepatit B yüzey antijeni antikoru) testi, aşağıdaki durumları veya grupları içeren kişiler için gerekebilir:

 1. Hepatit B Aşısı Sonrası Kontrol: Hepatit B aşısı olan kişiler, aşının etkili olup olmadığını belirlemek için anti-HBs testine tabi tutulabilirler. Eğer anti-HBs seviyeleri yeterince yüksekse, kişi hepatit B’ye karşı korunuyor demektir. Eğer seviyeler düşükse, revakzinasyon (yeniden aşılama) gerekebilir.
 2. Hepatit B Enfeksiyonu Riski Altındaki Kişiler: Hepatit B enfeksiyonu riski altında olan kişiler, özellikle sağlık sektöründe çalışanlar, cinsel temas yoluyla yüksek risk altında olanlar veya HBV ile temas riski taşıyanlar (örneğin, HBV taşıyıcı bir aile üyesi olanlar), anti-HBs testine tabi tutulabilirler. Bu test, kişinin bağışıklık durumunu değerlendirmek ve gerektiğinde aşı veya ek koruyucu önlemler almak için kullanılabilir.
 3. Hepatit B Tanısı ve Takip: Bir kişi hepatit B enfeksiyonu tanısı aldığında, anti-HBs testi, enfeksiyonun şiddetini ve seyrini değerlendirmek için kullanılabilir. Ayrıca, enfeksiyonun tedaviye yanıtını izlemek amacıyla da yapılabilir.
 4. Hepatit B İmmünoglobulini (HBIG) Tedavisi Sonrası Kontrol: HBV ile temas riski yüksek olan kişilere hepatit B immünoglobulini (HBIG) adı verilen bir koruyucu tedavi uygulanabilir. Bu tedavi sonrası anti-HBs testi, korumanın etkili olup olmadığını değerlendirmek için kullanılabilir.
 5. Kronik Karaciğer Hastalığı Olanlar: Kronik karaciğer hastalığına sahip kişiler, hepatit B enfeksiyonu ile ilişkilendirilen karaciğer komplikasyonlarını önlemek amacıyla anti-HBs testine tabi tutulabilirler.

Anti-HBs testi, bireysel duruma ve risk faktörlerine bağlı olarak farklı nedenlerle yapılabilir. Hangi durumun veya risk faktörünün sizin için geçerli olduğunu belirlemek ve gerektiğinde test yaptırmak için bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

Anti HBs Testi Referans Aralığı Kaç Olmalıdır?

Anti-HBs (hepatit B yüzey antijeni antikoru) testinin referans aralığı laboratuvardan laboratuvara ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, hangi referans aralığının kabul edildiği konusunda kesin bir sayı vermek zordur. Referans aralığı, kullanılan testin tipine, laboratuvarın kalibrasyonuna, testin özgüllüğüne ve popülasyona göre değişebilir.

Genellikle, bir laboratuvarın anti-HBs testi sonuçları, bu laboratuvarın spesifik özelliklerine dayalı olarak kendi referans aralığına sahip olacaktır. Bu referans aralığı, test sonuçlarını yorumlamak için kullanılır.

Anti-HBs testi sonuçları “IU/L” (uluslararası ünite/litre) birimiyle ifade edilir. Referans aralığı, bu birimdeki değerlerin alt ve üst sınırlarını belirtir. Örneğin, bir laboratuvarın referans aralığı 0-10 IU/L ise, bu demek olur ki, 10 IU/L’nin altındaki sonuçlar düşük olarak kabul edilirken, 10 IU/L ve üstü sonuçlar yeterli olarak kabul edilir.

Test sonuçlarınızı değerlendirmek için, aldığınız testin sonuç raporundaki referans aralığını ve sonucunuzu bir sağlık profesyoneliyle paylaşmanız önemlidir. Sağlık profesyoneliniz, sonuçları size özgü durumunuza göre yorumlayacak ve gerekli önlemleri veya tedaviyi önererek size rehberlik edecektir.

Anti HBs Testi Pozitif Ne Anlama Gelmektedir?

“Anti-HBs” (hepatit B yüzey antijeni antikoru) testi pozitif sonuç verdiğinde, bu kişinin hepatit B virüsüne (HBV) karşı bağışıklık geliştirdiğini gösterir. Yani, kişinin bağışıklık sistemi HBV’ye karşı koruma sağlayan anti-HBs antikorlarını üretmiştir. Bu pozitif sonuç, birkaç farklı durumu ifade edebilir:

 1. Hepatit B İyileşmesi: Eğer kişi daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirmişse ve hastalığı atlatmışsa, vücudu bu enfeksiyona karşı bağışık hale gelir. Anti-HBs antikorları, enfeksiyon sonrası üretilir ve bu kişinin gelecekte tekrar enfekte olma riskini azaltır.
 2. Hepatit B Aşısı Sonrası Koruma: Kişi daha önce hepatit B aşısı almışsa ve bağışıklık sistemi aşının etkisine yanıt vermişse, anti-HBs antikorları üretilir. Bu antikorlar, kişinin hepatit B’ye karşı bağışık hale gelmesini sağlar.

Anti-HBs testinin pozitif olması, kişinin hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazandığını ve enfeksiyondan veya aşının etkisiz olmasından korunduğunu gösterir. Ancak pozitif sonuç, herhangi bir tıbbi durumu veya enfeksiyonu tedavi etmez veya yönetmez. Tedavi veya yönetim konusunda daha fazla bilgi veya öneri almak için bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Anti HBs Testi Negatif Ne Anlama Gelmektedir?

“Anti-HBs” (hepatit B yüzey antijeni antikoru) testi negatif sonuç verdiğinde, bu kişinin hepatit B virüsüne (HBV) karşı bağışıklık geliştirmediğini gösterir. Yani, kişinin bağışıklık sistemi HBV’ye karşı koruma sağlayan yeterli miktarda anti-HBs antikorlarını üretmemiştir.

Negatif bir Anti-HBs test sonucu şu durumları ifade edebilir:

 1. Hepatit B Aşısının Etkisizliği: Kişi daha önce hepatit B aşısı almışsa, ancak bağışıklık sistemi aşının etkisine yanıt vermemişse, Anti-HBs seviyeleri düşük veya negatif olabilir. Bu durumda, kişi hepatit B’ye karşı bağışıklık kazanmamıştır.
 2. Geçmişte Hepatit B Enfeksiyonu Yoksa: Kişi daha önce hepatit B enfeksiyonu geçirmemişse ve aşı da almamışsa, bu durumda anti-HBs antikorları doğal olarak vücutta bulunmaz ve test negatif sonuç verebilir.

Negatif bir Anti-HBs test sonucu, kişinin hepatit B’ye karşı savunmasız olduğunu gösterir ve hepatit B enfeksiyonuna karşı risk altında olduğunu gösterir. Bu durumda, kişi enfeksiyondan korunmak için hepatit B aşısı almayı veya diğer koruyucu önlemleri düşünmelidir. Negatif sonuçları değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmek önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Doc Dr Handan Cipil
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Handan Çipil
Doc Dr Ebru Uz
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Ebru Uz
Doc Dr Mehmet Karaduman
Dahiliye - İç Hastalıkları
Doç. Dr. Mehmet Karaduman
Uzm Dr Servet Ozaydin
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Servet Özaydın
Uzm Dr Guven Tunc
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Güven Tunç
Uzm Dr Muzhgan Guliyeva
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm.Dr. Muzhgan Guliyeva
Uzm Dr Gunduz Abishov
Dahiliye - İç Hastalıkları
Uzm. Dr. Gunduz Abishov
Prof Dr Mehmet Ozden
Dahiliye - İç Hastalıkları
Prof. Dr. Mehmet Özden