Epididimit (Meni Kanalı İltihabı) Nedir?

Epididimit (Meni Kanalı İltihabı) Nedir?

İçindekiler

Epididimit

Epididim, erkek üreme sisteminin bir parçasıdır ve her iki testisin arkasında yer alır. Epididim, sperm üretimi için gerekli olan sperm hücrelerini depolar, olgunlaştırır ve taşır. Epididimitis ise epididimin iltihaplanması durumudur.

Epididimitis Neden Olur?

Epididimitis, genellikle bir enfeksiyon sonucunda meydana gelir. Enfeksiyonlar, bakteriyel veya viral olabilir ve aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

 • İdrar Yolu Enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları, idrar yolundaki bakterilerin epididimlere doğru ilerlemesiyle epididimitise neden olabilir. Özellikle genç erkeklerde, idrar yolunda yer alan bakterilerin üremesi sonucu epididimitis gelişebilir.
 • Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar: Klamidya ve gonore gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar da epididimitise neden olabilir. Bu enfeksiyonlar, cinsel ilişki sırasında bulaşır ve epididimin iltihaplanmasına yol açar.
 • Tüberküloz: Nadir durumlarda, tüberküloz gibi bakteriyel enfeksiyonlar epididimitise neden olabilir. Tüberküloz, akciğerlerde başlayabilir ve kan yoluyla diğer organlara yayılabilir, epididimleri etkileyebilir.
 • İdrar Taşı: İdrar yolunda oluşan taşlar (idrar taşları), idrar akışını engelleyebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu enfeksiyonlar, epididimitise ilerleyebilir.
 • Üriner Sistem Cerrahisi: Üriner sistemde yapılan cerrahi müdahaleler, bazen epididimitise neden olabilir. Bu, cerrahi sırasında enfeksiyonun epididimlere yayılması veya cerrahi sonrası komplikasyonlarla ilişkili olabilir.

Epididimitis, enfeksiyon kaynaklı olsa da bazen enfeksiyon kaynağı belirlenemez. Enfeksiyöz olmayan nedenlerle de epididimitis gelişebilir, ancak bu durumlar daha nadirdir.

Epididimitis Belirtileri Nelerdir?

Epididimitis, epididimdeki iltihaplanma sonucunda ortaya çıkan belirtilerle kendini gösterir. Bu belirtiler şunlar olabilir:

 • Skrotum Ağrısı: Epididimitisin en yaygın belirtisi skrotumda ağrı veya rahatsızlık hissidir. Ağrı genellikle ani başlar ve zamanla şiddetlenebilir. Epididimdeki iltihaplanma nedeniyle skrotum dokusu hassas hale gelir.
 • Skrotumun Şişmesi ve Kızarması: Epididim iltihaplandıkça, skrotumda şişlik ve kızarıklık görülebilir. İltihap, kan akışının artmasına ve dokuların reaksiyonuna neden olarak bu belirtilere yol açar.
 • Testis Ağrısı: Epididimitis genellikle tek taraflı olarak görülür ve etkilenen testisde ağrı veya hassasiyet hissi oluşabilir. Testis ağrısı, skrotum ağrısıyla birlikte ortaya çıkabilir.
 • İdrar Yaparken Ağrı: Epididimitis, idrar yoluna yakın olduğu için idrar yaparken ağrı veya yanma hissi oluşabilir. Bu belirti, idrar yoluna yayılan enfeksiyonun bir sonucu olabilir.
 • Cinsel İlişki Sırasında Ağrı veya Rahatsızlık: Epididimitis, cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlık hissine neden olabilir. Bu belirti, iltihaplanmanın hareket veya baskı ile artmasından kaynaklanabilir.
 • Ağırlık Hissi: Epididimitis, skrotumda ağırlık veya dolgunluk hissine neden olabilir. Bu his, iltihaplanmanın neden olduğu şişlik ve hassasiyetle ilişkilidir.

Epididimitis Komplikasyonları Nelerdir?

Epididimitis, uygun tedavi edilmediğinde veya tedavi yetersiz kaldığında çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. İşte epididimitisin olası komplikasyonları:

 • Apseler: Epididimdeki iltihaplanma, apse oluşumuna yol açabilir. Apse, iltihaplı sıvının biriktiği enfekte bir boşluktur. Apse genellikle ağrı, şişlik ve hassasiyet ile birlikte daha ciddi semptomlara neden olur. Apse, cerrahi drenaj gerektirebilir.
 • Testis İltihabı (Orşit): Epididimitisin ilerlemesi durumunda, iltihap testisleri de etkileyebilir. Bu duruma orşit denir. Orşit, testislerde ağrı, şişme, kızarıklık ve ateş gibi semptomlara yol açabilir. Orşit, testis dokusunda kalıcı hasara neden olabilir.
 • Kısırlık: Nadir durumlarda, epididimitis sperm üretimine veya spermin doğru taşınmasına zarar verebilir ve kısırlığa neden olabilir. Epididimler, olgunlaşmış sperm hücrelerini taşıdıkları için enfeksiyonlar veya iltihaplar, sperm üretimini ve hareketliliğini etkileyebilir.
 • Kronik Epididimitis: Bazı durumlarda, epididimitis semptomları uzun süreli veya tekrarlayan hale gelebilir. Kronik epididimitis olarak adlandırılan bu durumda, sürekli ağrı veya rahatsızlık hissi devam edebilir. Kronik epididimitis tedavi etmek daha zor olabilir ve semptomların hafifletilmesi için uzun süreli tedavi gerekebilir.

Epididimitis Risk Faktörleri Nelerdir?

Epididimit iltihabı (epididimitis) risk faktörleri çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Epididimit iltihabı genellikle enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkar, bu nedenle enfeksiyon risk faktörleri epididimit iltihabının başlıca nedenleridir. İşte epididimit iltihabı risk faktörlerinin bazıları:

 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar: En sık görülen epididimit iltihabı nedeni cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır. Özellikle klamidya ve gonore gibi bakteriyel enfeksiyonlar epididimit iltihabına yol açabilir. Bu enfeksiyonlar cinsel ilişki yoluyla bulaşabilir.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: İdrar yolu enfeksiyonları, özellikle prostat enfeksiyonları, epididimit iltihabına neden olabilir. Bakteriler idrar yolundan epididimise yayılabilir ve enfeksiyona yol açabilir.
 • Üriner kateter kullanımı: Üriner kateter, idrar yolundan idrarın boşaltılmasını sağlamak için kullanılan bir tüptür. Üriner kateter kullanımı sırasında enfeksiyon riski artabilir ve epididimit iltihabına yol açabilir.
 • Geriye doğru ejakülasyon: Geriye doğru ejakülasyon, spermin idrar yoluna geri doğru akışını ifade eder. Bu durum, idrar yolunda enfeksiyon riskini artırabilir ve epididimit iltihabına neden olabilir.
 • Üretral darlık: Üretral darlık, idrar yolunun daralması anlamına gelir. Bu durum idrar akışını engelleyebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.
 • İmmün sistemi zayıflığı: Zayıf bağışıklık sistemi olan kişiler, enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olabilir ve epididimit iltihabı riski artabilir.
 • Tümörler veya cerrahi müdahaleler: Testislerdeki tümörler veya kasık bölgesinde yapılan cerrahi müdahaleler, enfeksiyon riskini artırabilir ve epididimit iltihabına yol açabilir.

Epididimit iltihabı risk faktörleri, kişinin cinsel yaşamı, sağlık durumu, hijyen alışkanlıkları ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak değişir. Risk faktörlerini en aza indirmek için cinsel sağlık önlemlerine dikkat etmek, hijyen kurallarına uymak ve enfeksiyonları önlemeye yönelik tedbirleri almak önemlidir.

Epididimitis Tanısı Nasıl konulur?

Epididimitis tanısı genellikle semptomların değerlendirilmesi, fizik muayene ve bazı tanı testlerinin kullanılmasıyla konulur. Aşağıda, epididimitis tanısı koymak için kullanılan yaygın yöntemler yer almaktadır:

 • Semptomların Değerlendirilmesi: Doktorunuz, epididimitis ile ilişkili semptomları ayrıntılı bir şekilde sorgulayacaktır. Semptomlarınızı, ağrı, şişlik, kızarıklık, idrar yaparken ağrı gibi belirtileri doktorunuza anlatmalısınız. Semptomların süresi, şiddeti ve gelişme şekli hakkında bilgi sağlamak önemlidir.
 • Fizik Muayene: Doktorunuz, skrotumunuzu ve testislerinizi fiziksel olarak muayene edecektir. Skrotumun şişlik, hassasiyet veya kızarıklık gibi bulguları kontrol edecektir. Ayrıca, epididimlerin büyüklüğü, kıvamı ve hassasiyeti hakkında bilgi edinmek için doktorunuz epididimlerinizi inceleyecektir.
 • Laboratuvar Testleri: Tanıyı doğrulamak ve enfeksiyonun nedenini belirlemek için idrar veya kan testleri talep edilebilir. Bu testler, enfeksiyon belirteçlerini, bakterileri veya diğer enfeksiyon nedenlerini tespit etmek için yapılır. İdrar kültürü, enfeksiyonun nedenini belirlemek için genellikle kullanılır.
 • Görüntüleme Testleri: Nadiren, epididimitisin nedenini belirlemek veya başka komplikasyonları tespit etmek için ultrason veya diğer görüntüleme testleri istenebilir. Ultrason, epididim ve testislerin görüntülerini üretir ve enfeksiyonun yayılımını veya diğer anormallikleri görmek için kullanılabilir.

Tanı, semptomlarınız, fizik muayene bulguları ve test sonuçlarına dayanarak bir sağlık uzmanı tarafından konulur. Doğru tanı, uygun tedavi planının belirlenmesinde önemlidir.

Epididimitis Tedavileri Nelerdir?

Epididimitis tedavisi genellikle antibiyotik kullanımını içerir. Tedavi, enfeksiyonun nedenine (bakteriyel veya viral) ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Epididimitis tedavisinde yaygın olarak kullanılan yöntemler:

 • Antibiyotikler: Bakteriyel epididimitis durumunda, genellikle oral yolla alınan antibiyotikler reçete edilir. Antibiyotikler, enfeksiyonu kontrol altına almak ve iltihabı azaltmak için kullanılır. Enfeksiyonun nedenine bağlı olarak, farklı tipte antibiyotikler reçete edilebilir. Tedavi süresi genellikle 10-14 gün arasında değişir. Tedaviyi tamamlamak ve doktorunuzun talimatlarına uymak önemlidir.
 • Ağrı Kesiciler: Semptomların hafifletilmesi ve ağrının kontrol altına alınması için ağrı kesiciler kullanılabilir. Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), ağrıyı hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, ağrı kesiciler semptomları tedavi etmek yerine sadece rahatlama sağlar, bu yüzden altta yatan enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotiklere ek olarak kullanılır.
 • Destekleyici Önlemler: Semptomların hafifletilmesine yardımcı olmak için bazı destekleyici önlemler alabilirsiniz. Örneğin, yatak istirahati yapmak, skrotumu yüksekte tutmak, soğuk kompresler uygulamak (örneğin, buz torbası) veya destekleyici iç çamaşırı giymek semptomları azaltabilir.
 • Cerrahi Müdahale: Nadir durumlarda, apse veya komplikasyonların varlığında cerrahi drenaj gerekebilir. Apse durumunda, iltihaplı sıvının boşaltılması için cerrahi bir prosedür yapılabilir.

Epididimitis tedavisi, semptomların hızla iyileşmesine ve komplikasyon riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Tedaviye erken başlamak önemlidir. Semptomlarınızın kötüleştiğini veya tedaviye yanıt vermediğinizi fark ederseniz, doktorunuza başvurmalısınız.

Ayrıca, tedavinin başarısını artırmak ve enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için cinsel partnerinizi de tedavi etmek önemlidir. Partnerinizin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı test ve tedavi olması gerekebilir.

Epididimitis Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Antibiyotik Tedavisini Tamamlayın: Doktorunuz tarafından reçete edilen antibiyotikleri düzenli olarak kullanmanız önemlidir. Tedavi süresini tamamlamadan antibiyotikleri kesmemelisiniz, aksi takdirde enfeksiyon tekrarlayabilir veya dirençli hale gelebilir. İlaçları doktorunuzun talimatlarına göre ve tam süresi boyunca kullanın.
 • Semptomların İyileşmesini Bekleyin: Epididimitis tedavisi sonrasında semptomlar genellikle zamanla iyileşir. Ancak, tam iyileşme süresi bireysel faktörlere ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi sonrası semptomların hala devam ettiğini veya kötüleştiğini fark ederseniz, doktorunuza başvurun.
 • Cinsel Aktiviteyi Kontrol Edin: Tedavi sürecinde doktorunuzun talimatlarına uyun. Bazı durumlarda, cinsel aktiviteyi belirli bir süre sınırlamanız gerekebilir. Doktorunuz, cinsel ilişkiden kaçınmanızı veya prezervatif kullanmanızı önerebilir. Partnerinizin de uygun şekilde tedavi edildiğinden emin olun.
 • Destekleyici Önlemler: Semptomları hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
 • Skrotumu yüksekte tutmak için destekleyici iç çamaşırı giyin.
 • Soğuk kompresler (örneğin, buz torbası) uygulayarak şişliği ve ağrıyı azaltın.
 • Ağrı kesicileri (doktorunuzun önerdiği ilaçları) kullanabilirsiniz.
 • Sağlık Uzmanı Takibini Sürdürün: Tedavi sonrasında düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Doktorunuzun belirlediği takip planına uymanız ve semptomların iyileşip iyileşmediğini değerlendirmek için düzenli olarak kontrol edilmeniz gerekebilir.

Epididimitis tedavisi sonrasında dikkatli olmak ve doktorunuzun önerilerine uymak, tam iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olacaktır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler