Kalp Hastalıkları Nelerdir?

Kalp Hastalıkları Nelerdir?

İçindekiler

kalp hastaliklari nedir

Kalp hastalıkları, kalbin işlevini etkileyen bir dizi durum ve hastalığı ifade eder. Bu hastalıklar arasında aşağıdakiler yer alabilir:

  • Koroner arter hastalığı: Kalp kasına kan taşıyan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum, kalp krizi riskini arttırabilir.
  • Hipertansiyon: Yüksek kan basıncı, kalbin aşırı zorlanmasına neden olabilir ve zamanla kalp hastalığına yol açabilir.
  • Kalp yetmezliği: Kalp yetersizliği, kalbin vücuda yeterli kan pompalamadığı bir durumdur.
  • Kalp kapak hastalığı: Kalp kapakları, kan akışını düzenler. Kalp kapaklarının işlevi bozulduğunda, kalp hastalıkları gelişebilir.
  • Kalp ritim bozuklukları: Kalbin düzenli olarak atması gereken ritim bozuklukları, kalp hastalıklarına neden olabilir.
  • Doğuştan kalp hastalıkları: Kalbin doğuştan şekil veya fonksiyon bozukluğu sonucu oluşan hastalıklarıdır.
  • Kardiyomiyopati: Kalp kasında yapısal bozukluklar nedeniyle kalp hastalıkları gelişebilir.

Bu hastalıkların tedavisi, durumun ciddiyetine ve hastalığın türüne göre değişir. İlaç tedavisi, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri, cerrahi müdahale ve diğer tedavi yöntemleri bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Koroner arter hastalığı nedir ?

Koroner arter hastalığı, kalp kasına kan taşıyan koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu arterlerin daralması, kolesterol ve diğer maddelerin arter duvarlarında birikmesiyle oluşan plakların arterlerin iç çeperine yapışmasıyla başlar. Bu durum, arterlerin daralmasına ve kan akışının azalmasına neden olur.

Koroner arter hastalığı, kalp krizi riskini arttıran bir durumdur. Eğer kan akışı yeterli değilse, kalp kası yeterli oksijen alamaz ve bu da kalp krizine neden olabilir. Kalp krizleri, kalp kasının zarar gördüğü ve kalp fonksiyonlarının bozulduğu ciddi bir durumdur.

Koroner arter hastalığının nedenleri arasında yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara içmek, obezite, diyabet, ailesel kalp hastalığı ve stres yer alır. Bu faktörler, arterlerin daralmasına ve plak oluşumuna yol açarak koroner arter hastalığı riskini arttırabilir.

Tedavi, hastalığın ciddiyetine ve belirtilerine göre değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, stentleme, balon anjiyoplasti ve kalp bypass ameliyatı yer alabilir. Koroner arter hastalığının önlenmesinde ise sağlıklı beslenme, egzersiz, sigara içmeme ve düzenli sağlık kontrolleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri önemlidir.

Hipertansiyon nedir ?

Hipertansiyon, kan basıncının normal seviyelerin üzerinde olması durumudur. Normal kan basıncı, yetişkinlerde 120/80 mmHg’dir. Bu seviyelerin üzerindeki kan basıncı, hipertansiyon olarak tanımlanır.

Hipertansiyonun nedenleri arasında obezite, yüksek tuz alımı, fiziksel hareketsizlik, stres, genetik faktörler ve yaş yer alır. Hipertansiyon genellikle belirti vermez ve uzun süre fark edilmeyebilir. Ancak hipertansiyon kontrol edilmezse, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, felç ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hipertansiyonun tedavisi, kan basıncının ne kadar yüksek olduğuna, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kilo kontrolü, tuz alımını azaltma, stresten uzak durma), ve takip ve kontrol önlemleri yer alır.

Hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altında tutulması için, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, tuz alımını sınırlamak, alkol ve sigara tüketimini azaltmak ve düzenli sağlık kontrolleri yapmak önemlidir.

Kalp yetmezliği nedir ?

Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalamaması nedeniyle organ ve doku fonksiyonlarının bozulduğu bir durumdur. Kalp yetmezliği, kalbin kas yapısının bozulması veya sertleşmesi, kalbin pompalama işlevinin azalması veya kan damarlarının daralması sonucu ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliği, sol veya sağ kalp yetmezliği olarak iki tipe ayrılabilir. Sol kalp yetmezliği, kalbin sol tarafındaki pompalama fonksiyonunun azalması veya bozulması sonucu akciğerlerde kan birikmesine neden olur. Sol kalp yetmezliği belirtileri arasında nefes darlığı, yorgunluk, öksürük ve özellikle gece ve yatarken nefes darlığı yer alır. Sağ kalp yetmezliği, kalbin sağ tarafındaki pompalama fonksiyonunun azalması veya bozulması sonucu vücutta kan birikmesine neden olur. Sağ kalp yetmezliği belirtileri arasında bacaklarda şişlik, ayak bileklerinde şişlik, karaciğer büyümesi, nefes darlığı ve yorgunluk yer alır.

Kalp yetmezliği tedavisi, hastalığın ciddiyetine ve belirtilerine göre değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kilo kontrolü, tuz alımını azaltma, stresten uzak durma), kalp pili, kalp transplantasyonu ve diğer cerrahi müdahaleler yer alabilir.

Kalp yetmezliğinin önlenmesi için, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak, yüksek tansiyon ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak, düzenli sağlık kontrolleri yapmak önemlidir.

Kalp kapak hastalığı nedir ?

Kalp kapak hastalığı, kalp kapaklarının işlevini yerine getirememesi veya kusurlu olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalp kapakları, kalbin odacıkları arasında kanın doğru yönde akmasını sağlayan kapaklardır. Kalp kapak hastalığı, kapakların sızması, daralması veya yetersiz kapanması nedeniyle kan akışının bozulmasına neden olabilir.

Kalp kapak hastalığı belirtileri, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişebilir. Belirtiler arasında nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, göğüs ağrısı, öksürük, çabuk yorulma, baş dönmesi ve bayılma yer alabilir. Kalp kapak hastalığı ilerledikçe, kalp yetersizliği, kalp krizi veya kalp ritim bozukluğu gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kalp kapak hastalığının tedavisi, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kilo kontrolü, tuz alımını azaltma, stresten uzak durma), kapak tamiri veya değiştirme ameliyatı, kalp kapağı tamiri veya değiştirme gibi cerrahi müdahaleler ve diğer tedavi yöntemleri yer alabilir.

Kalp kapak hastalığının önlenmesi için, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak, yüksek tansiyon ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak, düzenli sağlık kontrolleri yapmak önemlidir.

Kalp ritim bozuklukları nedir ?

Kalp ritim bozuklukları, kalbin normal düzenli atışından sapması veya düzensiz atmasıdır. Kalp ritim bozukluğu birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve kalp atış hızını artırabilir veya yavaşlatabilir. Bazı durumlarda, kalp ritim bozukluğu hiçbir semptom göstermeyebilir ve bir rastlantı sonucu teşhis edilebilir.

Kalp ritim bozukluğu türleri arasında en yaygın olanlar arasında atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi ve bradikardi yer almaktadır. Atriyal fibrilasyon, kalbin üst odacıklarındaki kasların düzensiz bir şekilde kasılıp gevşemesi sonucu oluşan bir ritim bozukluğudur. Supraventriküler taşikardi, kalbin üst odacıklarında anormal elektrik sinyalleri sonucu oluşan hızlı bir ritim bozukluğudur. Ventriküler fibrilasyon, kalbin alt odacıklarındaki kasların düzensiz bir şekilde kasılıp gevşemesi sonucu oluşan ciddi bir ritim bozukluğudur. Ventriküler taşikardi, kalbin alt odacıklarında anormal elektrik sinyalleri sonucu oluşan hızlı bir ritim bozukluğudur. Bradikardi ise, kalbin normalden daha yavaş atması sonucu oluşan bir ritim bozukluğudur.

Kalp ritim bozukluğunun tedavisi, hastalığın türüne ve şiddetine göre değişebilir. Tedavide kullanılan yöntemler arasında ilaç tedavisi, yaşam tarzı değişiklikleri (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kilo kontrolü, stresten uzak durma), kalp pili implantasyonu, ablasyon ve diğer cerrahi müdahaleler yer alabilir.

Kalp ritim bozukluğunun önlenmesi için, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol tüketimini azaltmak, yüksek tansiyon ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını kontrol altında tutmak, düzenli sağlık kontrolleri yapmak önemlidir.

Doğuştan kalp hastalıkları nedir ?

Doğuştan kalp hastalıkları, doğumda kalbin yapısal anormallikleri veya gelişimsel sorunları nedeniyle oluşan hastalıklardır. Kalbin doğru şekilde çalışmasını engelleyen bir dizi kusur içerebilirler. Doğuştan kalp hastalıklarının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı durumlarda genetik faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Doğuştan kalp hastalıkları farklı türlerde olabilir. Bunlar arasında, kalbin doğru şekilde pompalamamasına veya kanın kalpte yeterince oksijenlenmemesine neden olan ventriküler septal defektler, atriyal septal defektler, pulmoner atreziler, aort koarktasyonu, tetraloji gibi kusurlar yer alabilir. Fallot, transpozisyonu gibi durumlar. Bu kusurların belirtileri ve şiddeti farklılık gösterebilir. Bazı bebekler doğumdan hemen sonra belirtiler gösterirken, bazıları yıllar sonra belirtiler gösterebilir.

Doğuştan kalp hastalıklarının tedavisi, kusurun türüne ve ciddiyetine göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, ameliyat, kalp kateterizasyonu, kalp pili implantasyonu ve diğer cerrahi müdahaleler yer alabilir. Tedavi seçenekleri, hastalığın türüne, hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre belirlenir.

Doğuştan kalp hastalıklarının önlenmesi için, hamilelik öncesinde ve hamilelik sırasında sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapma, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma, enfeksiyonları önleme ve prenatal bakımı takip etmek önemlidir.

Kardiyomiyopati nedir ?

Kardiyomiyopati, kalp kasının hastalığıdır. Kalp kasının zayıflamasına, genişlemesine veya sertleşmesine neden olabilir. Bu hastalık, kalbin düzgün çalışamamasına ve kan dolaşımını etkileyebilir.

Kardiyomiyopati, üç ana türde sınıflandırılır:

  • Dilate kardiyomiyopati: Kalp kasının zayıflamasına ve genişlemesine neden olan en yaygın türdür.
  • Hipertrofik kardiyomiyopati: Kalp kasının kalınlaşmasına neden olan bir türdür.
  • Restriktif kardiyomiyopati: Kalp kasının sertleşmesine neden olan bir türdür.

Kardiyomiyopati genellikle semptomlar göstermeden önce fark edilmez. Ancak, semptomlar ortaya çıktığında, nefes darlığı, yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem, düşük kan basıncı ve kalp çarpıntısı gibi semptomlar ortaya çıkabilir.

Kardiyomiyopati, çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir, örneğin kalıtsal nedenler, viral enfeksiyonlar, alkolizm, uyuşturucu kullanımı, tiroid hormonu dengesizlikleri ve romatizmal hastalıklar gibi faktörler. Tedavi seçenekleri, hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. İlaç tedavisi, kalp cerrahisi, kalp pili implantasyonu ve kalp transplantasyonu gibi tedaviler arasında yer alabilir.

A life Sağlık Grubu – Ankara Hastanesi Kalp Damar cerrahi ve Kardiyoloji Branşlarında Sağlık Bakanlığı Takdirleri ile Kalp Merkezi Ünvanı Verilmiş 99,02 Sağlıkta Kalite Puanı ile Hizmet Sunmaktadır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler