Meme Cerrahisi Nedir ?

Meme Cerrahisi Nedir ?

İçindekiler

meme biyopsi 1 1

Meme cerrahisi, meme dokusundaki anormal büyümeleri, kitleleri, tümörleri veya diğer meme hastalıklarını tedavi etmek için yapılan cerrahi işlemlerdir. Bu işlemler genellikle, meme kanseri teşhisi konmuş veya risk altında olan kadınlar için uygulanır.

Meme cerrahisi, birçok farklı yöntem kullanılarak yapılabilir. Bazı durumlarda, dokunun sadece bir kısmı çıkarılırken diğer durumlarda, tüm memenin çıkarılması gerekebilir. Bazı vakalarda meme rekonstrüksiyonu da gerekebilir.

Meme cerrahisi işlemleri, genellikle lokal anestezi altında yapılır ve hastalar genellikle aynı gün içinde eve dönebilirler. Ancak, bazı durumlarda hastanede kalmak gerekebilir.

Meme cerrahisi, meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak veya meme büyütme veya şekillendirme amacıyla estetik cerrahi olarak da yapılabilir. Ancak, her iki durumda da, cerrahi işlem sonrası doğru bakımın ve takibin yapılması önemlidir.

Meme Kanseri Cerrahisi Nedir?

Meme kanseri cerrahisi, meme kanseri tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerin tümünü kapsayan bir terimdir. Bu cerrahi işlemler, hastanın meme kanseri teşhisi konduğunda kanserli dokuların çıkarılması ve yayılımının önlenmesi için yapılmaktadır.

Meme kanseri cerrahisi, birçok farklı yöntem kullanılarak yapılabilir. Bazı durumlarda, tümörün küçük olduğu ve yayılmadığı durumlarda sadece tümörün çıkarılması yeterli olabilir. Bu yönteme lumpektomi veya kısmi mastektomi denir. Bu işlemde, tümör ve bir miktar sağlam doku çıkarılır.

Diğer durumlarda, meme dokusunun tamamının çıkarılması gerekebilir. Bu işleme mastektomi denir ve meme dokusu tamamen çıkarılır. Mastektomi, bazı durumlarda meme rekonstrüksiyonu ile tamamlanabilir.

Meme kanseri cerrahisi, genellikle kanserin yayılımını önlemek için aksiller lenf nodu diseksiyonu gibi diğer cerrahi işlemlerle de birlikte uygulanabilir. Ayrıca, bazı durumlarda kemoterapi veya radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir.

Meme kanseri cerrahisi, hastaların kanserlerinin tipine, büyüklüğüne, yayılımına ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Her durumda, cerrahi işlem öncesi ve sonrası dikkatli bir değerlendirme ve takip gereklidir.

Lumpektomi ve Mastektomi Nedir?

Lumpektomi ve mastektomi, meme kanseri tedavisinde kullanılan iki farklı cerrahi yöntemdir.

Lumpektomi, tümörün çıkarılması için yapılan bir kısmi mastektomi işlemidir. Bu işlemde, kanserli tümör ve etrafındaki bir miktar sağlam doku çıkarılır. Ameliyat sonrasında, bölgedeki kalan sağlam doku radyoterapi ile tedavi edilebilir. Lumpektomi, meme kanserini tedavi etmek için kullanılan birçok yöntemden biridir ve sıklıkla tümörlü küçük memelerde uygulanır.

Mastektomi, meme kanseri tedavisinde kullanılan daha radikal bir cerrahi işlemdir. Bu işlemde, tüm meme dokusu çıkarılır. Tam veya parsiyel olarak yapılabileceği gibi, ayrıca çıkarılan meme dokusunun yerine meme rekonstrüksiyonu da yapılabilir. Mastektomi, tümörün büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın tercihine bağlı olarak kullanılır.

Hem lumpektomi hem de mastektomi, meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak kullanılabilen seçeneklerdir. Tedavi planı, hastanın tümörün özelliklerine, hastalığın evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, bir hastanın hangi yöntemin kullanılacağı konusunda doktoru ile görüşmesi önerilir.

Meme Cerrahisi Tedavileri Nelerdir?

Meme cerrahisi, meme kanseri veya diğer meme hastalıklarının tedavisi için kullanılan birçok farklı yöntem içermektedir. Bu yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Lumpektomi: Kanserli tümörün çıkarılması için yapılan kısmi mastektomi işlemidir.
  • Mastektomi: Tüm meme dokusunun çıkarılması işlemidir.
  • Lenf nodu diseksiyonu: Meme kanserinin yayılımını önlemek için, aksiller bölgedeki lenf nodlarının çıkarılması işlemidir.
  • Rekonstrüksiyon: Mastektomi sonrası meme yeniden yapılandırılabilir. Bu işlem, yapay meme protezi veya hastanın kendi dokusunun kullanılması ile yapılabilir.
  • Proflaktik cerrahi: Meme kanseri riski yüksek olan kişilere, meme dokusunun önceden çıkarılması önerilebilir.

Meme kanseri cerrahisi, genellikle diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi gibi tedaviler, cerrahi işlem öncesi veya sonrası uygulanabilir. Tedavi planı, hastanın meme kanserinin özelliklerine, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Meme cerrahisi, meme kanserini tedavi etmenin yanı sıra, meme estetiği, meme büyütme, küçültme veya düzeltme gibi ameliyatlar için de kullanılabilir. Ancak, herhangi bir meme cerrahisi işlemi öncesinde, hastanın doktoruyla konuşarak tedavi planı hakkında detaylı bir görüşme yapması önerilir.

Meme Cerrahisinde Kitle Tespiti

Meme kanseri cerrahisi, meme dokusundaki anormal kitlelerin tespit edilmesi ve çıkarılması amacıyla yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem öncesinde, meme dokusundaki anormal kitlelerin tespiti için birkaç farklı yöntem kullanılabilir.

  • Mamografi: Meme kanserinin erken teşhisinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Mamografi, düşük dozda X-ışınları kullanarak meme dokusunun görüntülenmesini sağlar.
  • Ultrason: Memede görülen anormal kitlelerin doğasını anlamak için kullanılır. Bu yöntemde, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak meme dokusunun görüntülenmesi sağlanır.
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Meme dokusunun detaylı görüntülenmesi için kullanılan bir yöntemdir. MRG, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak meme dokusunun kesitli görüntülerini oluşturur.
  • Biyopsi: Anormal kitlelerin doğasının belirlenmesi için meme dokusundan bir örnek alınması gerekebilir. Biyopsi işlemi, tümörün kanserli veya kanserli olmayan olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

Bu yöntemlerden herhangi biri veya birkaçı kullanılarak, meme kanseri cerrahisi için doğru tedavi planı oluşturulabilir. Tedavi planı, hastanın meme kanserinin özelliklerine, evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Meme Cerrahi Hangi Hastalara Uygulanır?

Meme cerrahisi, meme kanseri veya diğer meme hastalıkları olan hastalar için bir tedavi seçeneği olabilir. Meme kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir ve meme kanseri cerrahisi, bu kanserin tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Meme kanseri dışında, meme dokusunda anormal kitleler, benign meme hastalıkları, meme büyütme veya meme küçültme ameliyatları gibi durumlarda da meme cerrahisi uygulanabilir.

Ayrıca, ailede meme kanseri öyküsü olan veya BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu taşıyan kişiler, proflaktik cerrahi olarak bilinen meme cerrahisi işlemlerinden yararlanabilirler. Proflaktik cerrahi, meme kanseri riskinin yüksek olduğu kişilerde meme dokusunun önceden çıkarılması işlemidir.

Meme cerrahisi, her yaşta kadına uygulanabilir. Ancak, tedavi planı hastanın meme kanseri evresine, genel sağlık durumuna ve yaşına bağlı olarak değişebilir. Hastanın tedavi planı, bir multidisipliner yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, meme cerrahisi işlemi öncesinde, hastanın doktoruyla detaylı bir görüşme yapması ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi alması önerilir.

Meme Kanserinde CEA 15-3 Testinin Önemi

CEA 15-3 testi, meme kanseri tanısı konmuş veya tedavi gören hastaların kanında bulunan bir tür proteinin ölçülmesi için yapılan bir testtir. Bu protein, kanser hücrelerinin salgıladığı bir tür tümör belirtecidir.

CEA 15-3 testi, meme kanserinin tedavi sürecinde hastalığın ilerlemesi veya tekrarlanması durumunda takip amacıyla kullanılır. Test sonuçları, hastalığın ilerleme durumunu ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

Ancak, CEA 15-3 testi tek başına meme kanseri teşhisi koymak için yeterli değildir. Bu test, meme kanserinin teşhisi için kullanılan diğer görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile birlikte kullanılır.

Meme kanseri tedavisinin başarısını belirlemede CEA 15-3 testi önemli bir araç olabilir. Ancak, test sonuçları her zaman kesin sonuçlar vermeyebilir ve diğer faktörlerin de dikkate alınması gerekebilir. Test sonuçlarına dayanarak, hastanın doktoru tedavi planını belirleyebilir ve hastanın sağlık durumunu takip edebilir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

İlgili Birimler