Ozaki Cerrahi Nedir ?

Ozaki Cerrahi Nedir ?

İçindekiler

Ozaki Teknigi

Ozaki cerrahisi, kalp kapağı hastalıklarının tedavisi için geliştirilmiş bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, kalp kapağı tamir edilirken kapağın etrafındaki hasarlı doku da çıkarılır ve yeni doku eklenir. Bu sayede, kapağın işlevi yeniden sağlanır ve kalp daha etkili bir şekilde kan pompalayabilir.

Ozaki cerrahisi, özellikle mitral ve aortik kapaklar için kullanılan bir yöntemdir. Geleneksel cerrahi tekniklere göre daha az invaziv olduğu ve daha kısa bir iyileşme süreci gerektirdiği için hastalar için daha az rahatsızlık vericidir. Ancak, bu yöntemde de belirli riskler bulunabilir ve her hastanın durumu farklı olduğu için cerrahinin uygunluğu bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Ozaki Cerrahi Yöntemi Nasıl Uygulanır ?

Ozaki cerrahisi, kalp kapağı tamir veya değiştirme işlemi için kullanılan bir yöntemdir. İşlem genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir ve şu adımları içerir:

 • Göğüs kemiğinin kesilmesi: Cerrahi işlem başlamadan önce, göğüs kemiği açılır ve kalbin açıkça görülebilmesi sağlanır.
 • Kalp durdurma: Kalp durdurulur ve kan dolaşımı bir dış makine tarafından geçici olarak sağlanır. Bu sayede cerrah, kalp kapağına müdahale edebilir.
 • Kapağın hazırlanması: Hasarlı kalp kapağı hazırlanır ve çıkarılır. Kapağın etrafındaki hasarlı doku da çıkarılır.
 • Yeni doku yerleştirme: Kalp kapağının yerine, genellikle alıcıdan alınan veya suni doku kullanılarak yeni bir kapağın yerleştirilmesi sağlanır. Doku, özel dikişlerle kalbe sabitlenir.
 • Kalp yeniden çalıştırma: Yeni kapağın yerleştirilmesinin ardından, kalp tekrar çalıştırılır ve kan dolaşımı normale döndürülür.
 • Göğüs kemiğinin kapatılması: İşlem tamamlandığında, göğüs kemiği kapatılır ve dikişlerle kapatılır.

Ozaki cerrahisi, özellikle kalp kapaklarındaki hasarın tamir edilmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak, her hasta farklı olduğu için, cerrahın uygunluğu bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Ozaki Cerrahi Yöntemini Değerli Kılan Sebepler Nelerdir ?

Ozaki cerrahisi, kalp kapak hastalıklarının tedavisi için geleneksel cerrahi tekniklere göre birçok avantaj sunar. Bazı değerli kılan sebepler şunlardır:

 • Yüksek başarı oranı: Ozaki cerrahisi, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde yüksek başarı oranları ile bilinir. Bu yöntemde kullanılan yeni doku, doğal kapağa benzer şekilde çalışır ve kalbin işlevselliğini yeniden sağlar.
 • Daha az invaziv: Geleneksel cerrahi tekniklerde göğüs kemiği tamamen kesilirken, Ozaki cerrahisi daha az invaziv bir yöntemdir. Bu sayede iyileşme süreci daha kısa sürer ve hastalar daha az rahatsızlık hisseder.
 • Daha az kanama: Ozaki cerrahisi, diğer cerrahi yöntemlere göre daha az kanama riski taşır. Bu, hastaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.
 • Daha az enfeksiyon riski: Ozaki cerrahisi, diğer cerrahi tekniklere göre daha az enfeksiyon riski taşır. Bu, hastaların iyileşme sürecinde daha az komplikasyon yaşamasına yardımcı olur.
 • Kişiye özel uygulama: Ozaki cerrahisi, her hastanın durumuna özel olarak uygulanır. Bu sayede, cerrahi müdahale daha etkili bir şekilde gerçekleştirilir ve hastaların sağlığı daha iyi korunur.

Bu nedenlerden dolayı, Ozaki cerrahisi, kalp kapak hastalıklarının tedavisi için tercih edilen yöntemlerden biridir. Ancak, her hastanın farklı olduğu ve cerrahinin uygunluğunun bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ozaki Cerrahi Yöntemi İyileşme Süreci Nasıl Gerçekleşir ?

Ozaki cerrahisi sonrası iyileşme süreci, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna, cerrahi işlemin zorluğuna ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle şu adımları içerir:

 • Yoğun bakım süreci: Ozaki cerrahisi sonrası hastalar, genellikle birkaç gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalırlar. Bu süre boyunca, sağlık profesyonelleri hastanın vital işlevlerini yakından takip eder ve gerekirse destek tedavileri uygular.
 • Hastanede yatış süreci: Yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra, hastalar birkaç gün daha hastanede kalabilirler. Bu süre boyunca, doktorlar hastanın durumunu yakından takip eder ve iyileşme sürecini değerlendirir.
 • İlaç tedavisi: Ozaki cerrahisi sonrası hastalar, ağrıyı hafifletmek ve enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikler ve ağrı kesiciler gibi ilaçlar alabilirler.
 • Fiziksel terapi: İyileşme sürecinin bir parçası olarak, hastalar fiziksel terapi programlarına katılabilirler. Bu programlar, kalp kaslarının güçlenmesine ve fonksiyonlarının yeniden kazanılmasına yardımcı olur.
 • Kontrol muayeneleri: Ozaki cerrahisi sonrası hastaların düzenli olarak kontrol muayenelerine gitmesi önemlidir. Bu muayeneler, cerrahın hastanın sağlık durumunu değerlendirmesine ve tedaviye yanıtını takip etmesine yardımcı olur.
 • Yaşam tarzı değişiklikleri: Ozaki cerrahisi sonrası hastalar, sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmeleri önemlidir. Bu, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol kullanımından kaçınmak gibi alışkanlıkların benimsenmesini içerir.

İyileşme süreci hastadan hastaya farklılık gösterse de, genellikle Ozaki cerrahisi sonrası hastaların 6 ila 12 hafta içinde normal aktivitelerine geri dönebildikleri bilinmektedir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Prof Dr Erkan Kuralay
Kalp ve Damar Cerrahisi
Prof. Dr. Erkan Kuralay
Doc Dr Mehmet Ali Sahin
Kalp ve Damar Cerrahisi
Doç. Dr. Mehmet Ali Şahin