Baş ve Boyun Kanserleri Nedir ?

Baş ve Boyun Kanserleri Nedir ?

İçindekiler

bas ve boyun kanserleri nelerdir

Baş ve boyun kanserleri, baş ve boyun bölgesindeki dokulardan kaynaklanan kanserlerdir. Bu kanserler genellikle ağız, dil, boğaz, larinks (ses telleri), burun, sinüsler ve yüzdeki cilt gibi bölgeleri etkiler.

Bu kanserlerin nedeni, genellikle sigara kullanımı, alkol tüketimi, insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu, aşırı güneş ışığına maruz kalma ve diğer çevresel faktörlere maruz kalma gibi çeşitli faktörlerle ilişkilidir.

Baş ve boyun kanserleri, erken evrelerinde sıklıkla semptom vermezler, ancak ilerledikçe ağrı, yutma zorluğu, kulak ağrısı, şişlikler ve ciltte değişiklikler gibi belirtiler gösterirler.

Tedavi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyasyon terapisi, kemoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemler bulunmaktadır.

Baş ve Boyun Kanserleri Çeşitleri Nedir ?

Baş ve boyun kanserleri, baş ve boyun bölgesindeki dokulardan kaynaklanan farklı türlerde kanserlerden oluşur. Başlıca baş ve boyun kanseri tipleri şunlardır:

 • Ağız kanseri: Ağız içi dokularda (dudaklar, dişetleri, dil, yanaklar ve damak) ortaya çıkar.
 • Boğaz kanseri: Boğazın (farinks) arkasındaki dokularda ortaya çıkar.
 • Larenks kanseri: Larenks (ses telleri) bölgesinde ortaya çıkar.
 • Sinüs kanseri: Burun sinüslerinde (burun boşluğunun etrafındaki boşluklarda) ortaya çıkar.
 • Yüz derisi kanseri: Yüzdeki cilt hücrelerinde ortaya çıkar.
 • Tiroit kanseri: Tiroit bezinde (boyunun ön tarafında yer alan bir bez) ortaya çıkar.
 • Tükürük bezi kanseri: Tükürük bezlerinde (ağız boşluğunun etrafındaki bezler) ortaya çıkar.
 • Boyun lenfoma: Boyundaki lenf bezlerinde ortaya çıkan kanser türüdür.

Baş ve boyun kanserleri, bazı durumlarda birden fazla bölgeyi etkileyebilir ve bu nedenle tümörler farklı bölgelere yayılabilir.

Ağız kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Ağız kanseri, ağız boşluğunun içinde veya çevresindeki dokulardan kaynaklanan bir kanser türüdür. Bu kanser, dudaklar, diş etleri, dil, yanaklar, sert damak, yumuşak damak ve boğaz gibi ağız boşluğunun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir.

Ağız kanserinin tedavisi, kanserin tipine, yayılımına, büyüklüğüne ve hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyasyon terapisi, kemoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemler bulunmaktadır.

 • Cerrahi tedavi, kanserli tümörün çıkarılması için yapılan bir operasyondur. Tümörün boyutuna ve konumuna göre, cerrahi müdahale, tüm tümörü veya bir kısmını çıkarmayı içerebilir.
 • Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Ağız kanserinin erken evrelerinde radyasyon terapisi kullanılabilir. Radyasyon tedavisi sıklıkla cerrahi sonrası kullanılır ve bazen kemoterapi ile birlikte kullanılır.
 • Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan veya durduran ilaçların kullanılmasıdır. Kemoterapi, ağız kanseri tedavisinde birincil tedavi olarak kullanılmaz, ancak cerrahi veya radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılabilir.
 • Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinin büyümesini hedefleyen özel ilaçların kullanımını içerir. Bu tedavi yöntemi, ağız kanserinin yayılmasını yavaşlatmak veya durdurmak için diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Ağız kanserinin tedavisinde, hastanın sağlığı, yaşam kalitesi ve kanserin tekrarlama riski göz önünde bulundurularak, bir veya birkaç tedavi yöntemi kombinasyonu kullanılabilir.

Boğaz kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Boğaz kanseri, farinks (boğazın arka kısmı) veya larenks (ses telleri) bölgesinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Boğaz kanserinin tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyasyon terapisi, kemoterapi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemler bulunmaktadır.

 • Cerrahi tedavi, kanserli tümörün çıkarılması için yapılan bir operasyondur. Tümörün büyüklüğüne ve konumuna göre, cerrahi müdahale, tüm tümörü veya bir kısmını çıkarmayı içerebilir.
 • Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasıdır. Boğaz kanserinin erken evrelerinde radyasyon terapisi kullanılabilir. Radyasyon tedavisi sıklıkla cerrahi sonrası kullanılır ve bazen kemoterapi ile birlikte kullanılır.
 • Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatan veya durduran ilaçların kullanılmasıdır. Kemoterapi, boğaz kanseri tedavisinde birincil tedavi olarak kullanılmaz, ancak cerrahi veya radyasyon tedavisi ile birlikte kullanılabilir.
 • Hedefe yönelik ilaç tedavisi, kanser hücrelerinin büyümesini hedefleyen özel ilaçların kullanımını içerir. Bu tedavi yöntemi, boğaz kanserinin yayılmasını yavaşlatmak veya durdurmak için diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.

Boğaz kanserinin tedavisinde, hastanın sağlığı, yaşam kalitesi ve kanserin tekrarlama riski göz önünde bulundurularak, bir veya birkaç tedavi yöntemi kombinasyonu kullanılabilir. Tedavi seçenekleri, genellikle bir multidisipliner kanser tedavi ekibi tarafından belirlenir ve hastanın bireysel durumuna göre kişiselleştirilir.

Larenks kanseri nedir belirtileri nelerdir ?

Larenks kanseri, larenksin (ses telleri) içinde ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu kanserin belirtileri şunlardır:

 • Ses kısıklığı: Larenks kanseri genellikle ses tellerinin etrafında oluştuğu için, ses kısıklığı en yaygın belirtidir. Ses tellerindeki tümör, sesin kalitesini değiştirebilir ve normal konuşmayı zorlaştırabilir.
 • Boğaz ağrısı: Larenks kanseri olan kişiler, boğaz ağrısı veya boğazda bir tıkanıklık hissedebilirler. Bu belirti, özellikle yutma veya konuşma sırasında daha belirgin olabilir.
 • Nefes darlığı: Larenks kanseri, nefes borusunu bloke ederek nefes almada zorluk yaratabilir. Bu durum nefes darlığına neden olabilir.
 • Yutma güçlüğü: Larenks kanseri olan kişiler, yutma güçlüğü yaşayabilirler. Yemek yerken veya su içerken boğulma hissi olabilir.
 • Kulak ağrısı: Larenks kanseri olan kişiler, kulakta ağrı veya kulakta basınç hissi yaşayabilirler. Bu belirti, kanserin kulaklara yayılmasından kaynaklanır.
 • Boyun şişliği: Larenks kanseri olan kişiler, boyunlarında şişlik veya yumru hissedebilirler. Bu belirti, kanserin lenf düğümlerine yayılmasından kaynaklanır.

Larenks kanseri belirtileri genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar. Bu nedenle, belirtiler fark edildiğinde bir doktora başvurulması önerilir. Erken teşhis, kanserin tedavi edilmesinde önemlidir.

Sinüs kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Sinüs kanseri, burun boşluğu ve yüz sinüslerinde oluşan bir tür kanserdir. Bu kanserin belirtileri, sinüslerde tıkanıklık, burun akıntısı, yüz ağrısı, baş ağrısı, gözlerde ağrı ve çift görme gibi burun ve yüz bölgesindeki semptomlardır.

Sinüs kanserinin tedavisi, kanserin tipine, evresine ve yayılma durumuna göre değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Cerrahi müdahale: Sinüs kanseri genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Ameliyat, kanserli dokunun çıkarılmasını içerebilir ve bazı durumlarda kemoterapi veya radyoterapi ile birleştirilebilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, kanserli hücreleri öldürmek için yüksek dozda radyasyon kullanır. Sinüs kanseri tedavisinde, cerrahi müdahale öncesi veya sonrasında kullanılabilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için ilaç kullanır. Sinüs kanseri tedavisinde, cerrahi müdahale öncesi veya sonrasında veya radyoterapi ile birleştirilerek kullanılabilir.
 • Hedefe yönelik tedavi: Bazı sinüs kanserleri, hedefe yönelik tedavi adı verilen yeni bir tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir. Bu tedavi, kanser hücrelerinin büyümesini durduran veya öldüren özel ilaçları hedefler.

Tedavi seçenekleri, kanserin tipine, evresine ve yayılma durumuna göre değişebilir. Tedavinin etkinliği, kanserin erken teşhisi ile artabilir. Bu nedenle, sinüs kanseri belirtileri fark edildiğinde bir doktora başvurmak önemlidir.

Yüz derisi kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Yüz derisi kanseri, yüz bölgesindeki cilt hücrelerinde oluşan bir kanser türüdür. Bu kanser, güneş ışığına uzun süre maruz kalma, sigara kullanımı, genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Yüz derisi kanserinin belirtileri, yüz bölgesindeki benlerde, lekelerde veya yaralarda değişiklikler, kabuklu veya kanayan yaralar, kaşıntı, yanma ve ağrı gibi semptomlardır.

Yüz derisi kanserinin tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yerine ve yayılma durumuna göre değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Cerrahi müdahale: Cerrahi müdahale, kanserli hücrelerin çıkarılmasını içerir. Cerrahi müdahale, cilt kanserinin tipine, yerine ve büyüklüğüne göre değişebilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Bu tedavi, cerrahi müdahale öncesi veya sonrasında veya tek başına kullanılabilir.
 • Topikal ilaçlar: Yüz derisi kanseri tedavisi için bazı topikal ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, cilt kanserinin erken aşamalarında etkilidir.
 • Kriyoterapi: Kriyoterapi, kanserli dokuyu dondurarak öldürür. Bu tedavi, yüz derisi kanserinin küçük lezyonlarında veya bazal hücreli karsinomda kullanılabilir.
 • Fotodinamik terapi: Fotodinamik terapi, özel bir ışık kaynağı kullanarak kanserli hücreleri öldürür. Bu tedavi, cilt kanserinin erken aşamalarında veya bazal hücreli karsinomda kullanılabilir.

Yüz derisi kanseri tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yerine ve yayılma durumuna göre değişebilir. Tedavinin etkinliği, kanserin erken teşhisi ile artabilir. Bu nedenle, yüz derisindeki anormal değişiklikler fark edildiğinde bir dermatoloğa başvurmak önemlidir.

Tiroit kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Tiroid kanseri, tiroid bezindeki hücrelerin anormal büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Bu kanserin belirtileri arasında boyunda şişlik, yutma güçlüğü, ses kısıklığı ve nefes darlığı yer alabilir.

Tiroid kanserinin tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Cerrahi müdahale: Tiroid kanserinin tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem cerrahi müdahaledir. Cerrahi, kanserli tiroid dokusunun çıkarılmasını içerir. Cerrahi, tiroid bezinin tamamının veya bir kısmının çıkarılması olabilir.
 • Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürür. Bu tedavi genellikle cerrahi müdahaleden sonra kullanılır.
 • Hormon tedavisi: Hormon tedavisi, tiroid bezinin işlevlerini yerine getiren hormonları taklit eden ilaçların kullanımını içerir. Bu tedavi, tiroid bezinin tamamının çıkarılmasından sonra kullanılır.
 • Radyoaktif iyot tedavisi: Radyoaktif iyot tedavisi, tiroid kanseri hücreleri tarafından emilen radyoaktif iyot kullanır. Bu tedavi, tiroid kanserinin bazı tipleri için etkilidir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemidir. Tiroid kanseri için genellikle az kullanılır, ancak bazı durumlarda kullanılabilir.

Tiroid kanserinin tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavinin etkinliği, kanserin erken teşhisi ile artabilir. Bu nedenle, boyunda şişlik veya diğer belirtiler fark edildiğinde bir endokrinologa başvurmak önemlidir.

Tükürük bezi kanseri nedir tedavileri nelerdir ?

Tükürük bezi kanseri, tükürük bezlerinin hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Tükürük bezleri, ağız içinde ve çevresinde bulunur ve tükürük salgısı üretirler.

Tükürük bezi kanserinin belirtileri arasında ağızda ağrı, şişlik veya sert kitleler, yüzde ağrı veya felç, yutma güçlüğü ve konuşma zorluğu yer alabilir.

Tükürük bezi kanserinin tedavisi, kanserin tipine, büyüklüğüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Cerrahi müdahale: Tümörün çıkarılması amacıyla yapılan cerrahi müdahale, tükürük bezinin tamamen veya kısmen çıkarılmasını içerebilir.
 • Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin yok edilmesini amaçlayan radyoterapi, cerrahi müdahaleyi tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılabilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemidir. Tükürük bezi kanseri için kemoterapi, cerrahi veya radyoterapi ile birlikte kullanılabilir.
 • İmmünoterapi: Bu tedavi, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanser hücrelerine karşı savaşmaya teşvik eder.

Tedavi seçenekleri, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve kanserin yayılma durumuna göre değişebilir. Tükürük bezi kanserinin erken teşhisi, tedavinin etkinliğini artırabilir. Bu nedenle, ağızda şişlik, ağrı veya sertlik gibi belirtiler fark edildiğinde bir doktora danışmak önemlidir.

Boyun lenfoma nedir tedavileri nelerdir ?

Boyun lenfoma, lenf bezleri ve lenf dokusu etkileyen bir tür lenfoma (kan kanseri) çeşididir. Boyun lenfoma, lenf nodları, bademcikler, timus bezleri ve dalak gibi lenfatik sistemdeki organları da etkileyebilir. Boyun lenfomasının semptomları arasında boyunda şişlik, lenf düğümlerinde ağrı, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı yer alabilir.

Boyun lenfomasının tedavisi, hastalığın tipine, evresine, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin yok edilmesi için kullanılan ilaçların kullanımını içerir. Boyun lenfoma için kemoterapi tek başına veya diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılabilir.
 • Radyoterapi: Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücrelerinin öldürülmesini amaçlar. Boyun lenfoma tedavisinde sıklıkla kullanılır.
 • İmmünoterapi: İmmünoterapi, hastanın kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücrelerine karşı savaşmalarını teşvik eden bir tedavi yöntemidir.
 • Hedefli tedaviler: Bazı ilaçlar, kanser hücrelerinde belirli hedeflere saldıran proteinlere bağlanarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmaya yardımcı olabilir.
 • Kök hücre nakli: Kök hücre nakli, kemoterapi veya radyoterapi nedeniyle zarar görmüş sağlıklı hücrelerin yeniden üretilmesi için kullanılabilir.

Boyun lenfomasının tedavisi, hastalığın evresine, büyüklüğüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavinin başarısı, hastalığın erken evrelerinde tanı konulmasıyla artırılabilir. Bu nedenle, boyun bölgesinde şişlik veya ağrı gibi semptomlar fark edildiğinde bir doktora danışmak önemlidir.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr Afag Abba
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Afag Abbasova
Op Dr Rahim Aydin
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Rahim Aydın
Op Dr Serkan Serifler
Baş ve Boyun Cerrahisi
Op. Dr. Serkan Şerifler
Op Dr Yasar Barut
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Yaşar Barut
Op Dr Cihan Karaca
Kulak Burun Boğaz
Op. Dr. Cihan Karaca