Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları Nedir?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları Nedir?

İçindekiler

Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları Nedir

Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi müdahalelerini içeren bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Beyin ve sinir cerrahisi, nörolojik bozuklukların tedavisi için multidisipliner bir yaklaşımı benimser ve genellikle karmaşık ve hassas bir cerrahi süreci gerektirir.

Beyin ve sinir cerrahisi, aşağıdaki gibi birçok hastalığın tedavisinde etkilidir:

 • Beyin Tümörleri: İyi veya kötü huylu beyin tümörleri beyin ve sinir cerrahisi ile tedavi edilebilir. Tümörün boyutuna, konumuna ve tipine bağlı olarak cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte kullanılabilir.
 • Omurilik Yaralanmaları: Omurilik yaralanmaları, omuriliğin zedelenmesi veya kesilmesi sonucunda oluşan hasarlardır. Beyin ve sinir cerrahisi, omurilik yaralanmalarının acil durum müdahalesini ve cerrahi tedavisini gerçekleştirebilir.
 • Epilepsi: Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal elektrik aktivitesi nedeniyle nöbetlere yol açan bir nörolojik bozukluktur. Bazı durumlarda, cerrahi müdahale, nöbetleri kontrol altına almak için epileptik odakları çıkarmayı veya kesmeyi içerebilir.
 • Parkinson Hastalığı: Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üretiminde azalma ile ilişkili bir nörolojik bozukluktur. Derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen bir cerrahi yöntem, Parkinson hastalarının hareket kontrolünü iyileştirebilir.
 • Omurga Bozuklukları: Skolyoz, omurga kırıkları, fıtıklaşmış diskler gibi omurga bozuklukları, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından tedavi edilebilir. Cerrahi müdahale, omurganın doğru hizalanmasını ve stabilize edilmesini sağlayabilir.
 • Travmatik Beyin Yaralanmaları: Kafa travmaları sonucunda oluşan beyin yaralanmaları, beyin ve sinir cerrahisi tarafından değerlendirilir ve gerektiğinde cerrahi müdahale gerektiren durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilir.

Bu sadece bazı örneklerdir ve beyin ve sinir cerrahisi birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Ancak her durumda, cerrahi müdahale riskli bir prosedür olabilir ve her hasta için uygun olmayabilir. Bu nedenle, her durumda bir uzmana danışmak önemlidir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümüyle İlişkili Bölümler Nedir?

Beyin ve sinir cerrahisi bölümü, diğer tıbbi uzmanlık alanlarıyla yakın ilişki içerisindedir. Beyin ve sinir sistemiyle ilgili karmaşık sorunların teşhis ve tedavisinde farklı uzmanlık alanları birlikte çalışır. İşte beyin ve sinir cerrahisi bölümüyle ilişkili bazı önemli uzmanlık alanları:

 • Nöroloji: Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Nöroloji uzmanları, hastaların nörolojik semptomları değerlendirir, teşhis koyar ve konservatif tedavi yöntemleri uygular. Beyin ve sinir cerrahları, bazı hastalıkların cerrahi tedavisi gerektiğinde nöroloji uzmanlarıyla iş birliği yapar.
 • Radyasyon Onkolojisi: Radyasyon onkolojisi, kanser tedavisinde radyoterapi kullanımıyla ilgilenen bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Beyin tümörleri ve diğer sinir sistemi tümörleri için radyoterapi, cerrahi tedaviyle birlikte veya cerrahiye alternatif olarak kullanılabilir. Beyin ve sinir cerrahları, radyasyon onkologlarıyla birlikte çalışarak uygun tedavi planlarını belirler.
 • Nöroradyoloji: Nöroradyoloji, beyin ve sinir sistemi radyolojisiyle ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. Görüntüleme teknikleri (MRI, CT, anjiyografi vb.) kullanarak beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir rol oynar. Nöroradyologlar, görüntüleri yorumlar ve beyin ve sinir cerrahlarına doğru tanı ve cerrahi planlaması sağlar.
 • Nöropsikoloji: Nöropsikoloji, beyin hasarı veya hastalığı olan bireylerin bilişsel ve davranışsal işlevlerini değerlendiren bir alandır. Beyin ve sinir cerrahları, cerrahi müdahale sonrası hastaların bilişsel işlevlerinin takibinde nöropsikologlarla iş birliği yapabilir.
 • Pediatrik Nöroloji: Pediatrik nöroloji, çocuklarda görülen sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bir uzmanlık alanıdır. Beyin ve sinir cerrahları, pediatrik nörologlarla iş birliği yaparak çocuklarda görülen nörolojik sorunların tedavisinde ortak çalışmalar yürütebilir.

Bu, beyin ve sinir cerrahisi bölümüyle ilişkili bazı önemli uzmanlık alanlarının sadece birkaç örneğidir. Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde çoklu disiplinli bir yaklaşım benimsenir ve bu nedenle diğer uzmanlık alanlarıyla iş birliği önemlidir.

Sık Sorulan Sorular ve Uzmanından Cevaplar ?

Soru 1: Beyin ve sinir cerrahisi nedir?

Cevap: Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik, sinir sistemi ve ilgili yapıları tedavi etmek için cerrahi tekniklerin kullanıldığı bir tıbbi dal olarak tanımlanabilir. Bu alan, baş ağrısı, beyin tümörleri, omurilik yaralanmaları, inme, epilepsi ve diğer nörolojik sorunların tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Soru 2: Hangi durumlarda beyin ve sinir cerrahisine ihtiyaç duyulur?

Cevap: Beyin ve sinir cerrahisi, çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır. Bunlar arasında beyin tümörleri, epilepsi, inme, omurilik yaralanmaları, beyin kanamaları, sinir sıkışmaları, nörolojik travma sonucu oluşan sorunlar, konjenital (doğuştan gelen) beyin anomalileri ve diğer nörolojik hastalıklar yer alır.

Soru 3: Beyin ve sinir cerrahisi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap: Beyin ve sinir cerrahisi genellikle açık cerrahi veya minimal invaziv yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir. Açık cerrahi, kafatasının açılmasıyla beyne erişim sağlar ve daha büyük cerrahi müdahalelerde tercih edilebilir. Minimal invaziv cerrahi ise küçük kesiler veya endoskopik tekniklerle yapılan daha az invaziv prosedürlerdir. Cerrahi, beyin ve sinirlerin hassas olduğu için uzman bir cerrah tarafından gerçekleştirilir.

Soru 4: Beyin cerrahisi riskli midir?

Cevap: Beyin cerrahisi genellikle karmaşık ve hassas bir prosedür olduğu için bazı riskleri içerir. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak enfeksiyon, kanama, beyin hasarı, sinir hasarı, anestezi komplikasyonları ve diğer potansiyel riskler ortaya çıkabilir. Ancak, her durum hastanın durumuna, cerrahiye ve cerrahın uzmanlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cerrahınız size potansiyel riskleri ve faydaları hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Soru 5: Beyin ve sinir cerrahisi sonrası iyileşme süreci nasıldır?

Cevap: İyileşme süreci hastanın durumuna ve yapılan cerrahiye bağlı olarak değişir. Beyin ve sinir cerrahisi sonrası hastalar genellikle yoğun bakım ünitesinde izlenir ve ardından normal bir hastane odasına alınır. İyileşme süreci, ameliyatın türüne, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Fiziksel ve nörolojik rehabilitasyon, ilaç tedavisi ve takip kontrolleri genellikle iyileşme sürecinin bir parçasıdır.

Hızlı Başvuru Formu
Benzer Makaleler

İlgili Hekimler

Op Dr İrsadi Demirci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Op.Dr. İrşadi Demirci
acil servis logo
Acil Servis
Dr. Engin Erdoğan
Dr Mikail Yilmazer
Acil Servis
Dr. Mikail Yılmazer
Dr Habibullah Hamidi
Acil Servis
Dr. Habibullah Hamidi
prof dr selim kayaci
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr. Selim Kayacı
Dr Busra Nur Ugur
Acil Servis
Dr. Büşra Nur Uğur